03-11-10

Welshe gemeenschap grijpt naast cym-internetdomein

Wales dreigt naast de cym-domeinnaam te grijpen. Met die domeinnaam wordt verwezen naar Cymru, de Keltische benaming van Wales. De organisatie Dotcym was van plan om volgend jaar bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), verantwoordelijk voor het beheer van het internet, een aanvraag aan te dienen om de domeinnaam toe te kennen als wereldwijde vertegenwoordiger van de Welshe bevolking, taal en cultuur. De internetbeheerder heeft echter eerder dit jaar zijn regels gewijzigd, waarbij een aantal drieletter-woorden voor landen werden gereserveerd. Het cym-domein werd daarbij gereserveerd voor de Kaaiman-eilanden.

De internetbeheerder stelt vanaf volgende zomer opnieuw een aantal topdomeinen ter beschikking. Dotcym denkt er nu aan om een toewijzing voor de domeinen cymru, clw of wales aan te vragen. "Er zijn veel organisaties die hopen een domeinnaam toegewezen te krijgen voor culturele of taalkundige gemeenschappen," merkt het magazine The Register op. "Een aantal van die gemeenschappen zeggen zich beter vertegenwoordigd te voelen met een eigen domeinnaam dan met de officiële benaming van hun land. Eerder al is onder meer de Catalaanse gemeenschap in Spanje erin geslaagd om het cat-domein te laten vastleggen."

Er wordt aan toegevoegd dat er ook in Groot-Brittannië al een beweging is om Engeland en Schotland eveneens een eigen domein toe te kennen. Tot nu toe behoren Wales, Schotland en Engeland allemaal tot het grotere co.uk-domein. Op het Europese continent hopen onder meer de Basken (Spanje) en de Szekler (Hongarije) een eigen domeinnaam toegewezen te krijgen. Daarnaast zullen volgens The Register ook vele Europese hoofdsteden aansturen op een eigen domeinnaam. Er wordt aan toegevoegd dat Wales niet het enige land is dat bij de nieuwe regels uit de boot valt. Bulgarije had ook een aanvraag gedaan om de Cyrillische versie van zijn bg-domeinnaam te registreren, maar die zou teveel gelijkenissen tonen met het Braziliaans br-domein.

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cym, domeinnaam, icann, internet, wales, welsh |  Facebook |

16-09-10

Ook ontwikkelingslanden moeten in internetbeheer

Aangezien groeilanden binnenkort meer internet-gebruikers zullen hebben dan de Europese Unie en de Verenigde Staten samen, zou ook het beheer moeten worden uitgebreid naar de ontwikkelingslanden. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, gezegd tijdens het Internet Governance Forum in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Europees Commissaris benadrukte daarbij dat de hele wereld zijn rol en verantwoordelijkheden moet kunnen opnemen. Croes voegde er aan toe tevreden te zijn dat de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de beheerder van het internet, zijn werkmethodes herziet om in zijn adviesraden meer vertegenwoordigers van de ontwikkelingslanden op te nemen.

De huidige bestuursleden van de internet-beheerder werden niet verkozen. Bovendien moest de organisatie een raamakkoord ondertekenen met de Verenigde Staten en moet er verplicht in het Engels worden gewerkt. In oktober van vorig jaar kwamen de Verenigde Staten en de internetbeheerder overeen dat ook internationale vertegenwoordigers toegang zouden krijgen tot de adviesraden. Volgens Neelie Kroes blijft de benoeming en functionering van de internetbeheerders echter weinig transparant. Onder meer zouden de gebruikers volgens haar de optie moeten krijgen om eigen taal-karakters te gebruiken voor domeinnamen en email-adressen.

Neelie Kroes merkte nog op een absoluut voorstander van netneutraliteit te zijn. Het Internet Governance Forum is volgens dan ook het geschikte platform om problematieken zoals veiligheid en privacy te behandelen, net zoals de garantie op vrijheid van meningsuiting en de strijd tegen de digitale kloof. Tegelijkertijd riep Kroes op tot een grote nationale soevereiniteit over het internet. Daarbij zou elk land volgens haar moeten kunnen beslissing op welke manier internet-ontwikkelingen worden geïmplementeerd. De concurrentie tussen providers is volgens haar echter wel een ideaal instrument om de beperking van de online informatiestroom tegen te gaan.

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, internet, neelie kroes |  Facebook |

26-10-09

Internet aan vooravond grootste verandering in geschiedenis

Het internet staat aan de vooravond van één van de grootste veranderingen in zijn veertigjarige geschiedenis. Dat heeft Rod Beckstrom, president van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), gezegd bij de opening van het nieuwe ICANN-congres in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Beckstrom kondigde aan dat ICANN, de organisatie die de werking van het internet beheert, de laatste hand legt aan een technologie die toelaat om webadressen te creëren met niet-Latijnse karakters. Het voorstel om ook andere lettertekens te gebruiken, werd vorig jaar gelanceerd en zou toelaten dat webadressen zouden kunnen worden ingevoerd in Arabische, Aziatische en andere lettertekens. Half november zouden de eerste webadressen ingewacht kunnen worden.

"Het internet heeft op dit ogenblik wereldwijd 1,6 miljard gebruikers," merkt Rod Beckstrom op. "Meer dan de helft van die gebruikers hanteren echter een taal met niet-Latijnse lettertekens. Vooral in deze laatste groep moet een verdere groei worden verwacht. Deze wijziging is dan ook absoluut noodzakelijk. De zogenaamde Internationalised Domain Names (IDN) werden in juni vorig jaar goedgekeud, maar IDN-verantwoordelijke Peter Dengate stelt dat tests met de technologie al langer bezig waren. Hij voegt er aan toe dat het project technisch bijzonder ingewikkeld was. Er moest immers een totaal ander vertaalsysteem worden ontwikkeld. De eerste praktische IDN-toepassingen zouden midden volgend jaar operationeel kunnen worden.

Een aantal landen, zoals China en Thailand, hadden eerder al een eigen technologie ontwikkeld om computergebruikers toe te laten om webadressen in hun eigen taal in te voeren. Deze technologieën waren echter niet internationaal goedgekeurd en werkten ook niet op alle computers. Door de uitbreiding zullen niet alleen Arabische en Aziatische webadressen mogelijk worden, maar ook onder meer Cyrillische en Griekse adressen. Op de agenda van het ICANN-congres stond ook de problematiek van de generische topdomeinen. Het is de bedoeling dat de mogelijkheid gecreëerd wordt om onder meer merknamen in webadressen te veranderen, terwijl ook particulieren van hun persoonlijke naam een webadres zouden kunnen maken. Op dit ogenblik bestaan er éénentwintig topdomeinen. Er is inmiddels ook een beweging om een gay-topdomein op te richten.

17:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, icann |  Facebook |

08-08-09

Biedingsstrijd op komst voor eco-domein

Rivaliserende milieugroeperingen proberen de controle te krijgen over het eco-internetdomein, dat bedoeld is voor websites rond milieu. Minstens twee consortia zouden een bod voorbereiden op het domein. In maart van dit jaar steunde de gewezen Amerikaanse vice-president Al Gore een bod van de Californische groep Dot Eco om het duurzame top level domain te beheren. Maar inmiddels heeft ook de Canadese milieugroepering Big Room een bod gelanceerd op het eco-internetdomein. Beide groepen zouden hun kandidatuur indienen bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de beheerder van het internet. Het eco-domein zou begin volgend jaar worden gelanceerd.

"Het gaat om twee compleet verschillende benaderingen," aldus een woordvoerder van Dot Eco tegenover BBC News. "Dot Eco wil daarbij domeinnamen verkopen om fondsen te verzamelen voor organisaties die op milieuvlak een vooraanstaande rol spelen." Dot Eco zou daarover al een overeenkomst hebben bereikt met organisaties zoals de Sierra Club en de Alliance for Climate Protection. Daarbij beloofde Dot Eco om 57 procent van de winsten uit de verkoop van domeinnamen af te staan. Dot Eco kan op die manier naar eigen zeggen één van de belangrijkste financiers worden van milieuprojecten die wereldwijd worden opgezet. Dot Eco zou daarbij het eco-domein ook ter beschikking willen stellen van bedrijven en particulieren.

Ook Big Room wil geld generen uit de verkoop van het eco-domein om duurzame projecten over de hele wereld te financieren. "Het consortium, waartoe onder meer het World Wildlife Fund en het Green Cross International behoren, is echter van mening dat het eco-domein ook een kwaliteitslabel zou kunnen worden om bedrijven met een duurzaam karakter te ondersteunen," merkt BBC News nog op. "Bedrijven en organisaties die een aanvraag zouden indienen voor een eco-domein, zouden aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Onder meer zouden zij hun ecologische voetafdruk moeten meten en publiceren. De bedrijven zouden daarbij hun eco-websites gebruiken om informatie over hun duurzame projecten te publiceren."

De woordvoerder van Dot Eco vreest echter dat strikte toetredingsvoorwaarden het aantal kandidaten dat een aanvraag wil indienen, zou beperken. Maar hij stelde dat beide groepen op een bepaald ogenblik samen rond de tafel zouden moeten zitten. Daarbij wijst hij erop dat beiden immers dezelfde idealen nastreven.

20:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, milieu, eco, domein, icann |  Facebook |

29-12-08

Amerikaanse regering wil herziening domeinplannen

icann_logoHet Amerikaans ministerie van handel heeft bedenkingen bij de plannen van internetbeheerder Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) om begin volgend jaar te starten met de verkoop van honderden nieuwe domeinnamen. Volgens Meredith Baker, een topambtenaar van het Amerikaanse ministerie van handel is het niet duidelijk dat de voordelen van de nieuwe domeinnamen kunnen opwegen tegen de mogelijke kosten. Baker, hoofd van de National Telecommunications and Information Administration (NTIA) van het Amerikaanse ministerie van handel, stelt onder meer dat er verder moet onderzocht worden of de beheerders van de nieuwe domeinnamen niet teveel marktoverwicht zouden krijgen.

De ICANN wil een grote reeks nieuwe domeinnamen toelaten, naast de bestaande landendomeinen en een aantal specifieke domeinenen zoals org, com, gov en dergelijke meer. In de toekomst zouden kandidaat beheerders nagenoeg elke domeinnaam kunnen laten registreren, onder meer van steden of industriële sectoren. "Dat zou een eerste grote wijziging zijn in het decennia oude systeem van domeinnamen," aldus het persbureau Associated Press. "Maar in een brief aan ICANN schrijft NTIA-hoofd Meredith Baker dat eerst moet onderzocht worden dat het plan de stabiliteit en veiligheid van het internet-adressysteem niet in het gedrang zou kunnen brengen."

Meredith Baker vreest onder meer dat beheerders van specifieke domeinnamen een te grote macht zouden kunnen krijgen en onder meer de prijzen voor internetadressen zouden kunnen opdrijven. Bovendien wil Baker een grotere concurrentie bij het toewijzen van de nieuwe domeinnamen. De vrijemarkt-denktank Progress & Freedom Foundation stelt dat de bescherming van de consument een topprioriteit moet blijven. Daarbij wordt erop gewezen dat grote bedrijven vaak een hele reeks internet-adressen met hun bedrijfsnaam opkopen om hun merken te beveiligen, verwarring bij de consumenten te vermijden en fraudeurs af te weren. Door een grote reeks nieuwe domeinnamen zou die bescherming gevoelig complexer en duurder worden.

De Verenigde Staten kunnen theoretisch gezien het beleid van de ICANN niet beïnvloeden, maar de Amerikaanse regering heeft wel een grote macht. ICANN heeft het beheer van het internet immers door een contract met de Amerikaanse overheid toegewezen gekregen. Daardoor kan ICANN niet zomaar nieuwe domeinnamen toegevoegen zonder toelating van de Amerikaanse overheid. Gezien de nakende machtswisseling aan de top van de Amerikaanse politiek, is het volgens internet-specialisten echter niet heel duidelijk op de brief van het Amerikaanse ministerie van handel grote impact zal hebben op de plannen van de internetbeheerder.

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, icann |  Facebook |

02-11-08

Dreiging schrapt voor Estse domeinbeheerder

estdomains-to-be-shut-down-160x120De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft het contract met domeinbeheerder EstDomains uit Estland stopgezet. De voorzitter van de domeinbeheerder is immers veroordeeld voor kredietkaartfraude, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De Estse beheerder voert echter aan dat de betrokkene al vervangen is. ICANN gaat het dossier nu eerst opnieuw bekijken vooraleer er een definitieve beslissing wordt genomen. Diverse leveranciers van online beveilingsproducten hebben echter al positief gereageerd op de schrapping van EstDomains.

"Domeinbeheerder EstDomains uit Estland mag niet langer domeinnamen uitdelen aan gebruikers," aldus het magazine Computable. "De ICANN heeft de overeenkomst stopgezet, omdat Vladimir Tsastsin, voorzitter van EstDomains is veroordeeld voor creditcardfraude, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. In de reglementen van de internetbeheerder staat vermeld dat ICANN in dergelijk geval de overeenkomst mag stopzetten. Tsastsin is volgens ICANN ondanks de veroordeling nog altijd voorzitter van EstDomains."

Dit laatste wordt door de Estse domeinbeheerder echter ontkend. Daar wordt benadrukt dat de voorzitter al in juni van dit jaar is opgestapt. De ICANN werd daarvan echter niet op de hoogte gesteld, omdat EstDomains niet zou geweten hebben dat dit noodzakelijk was. Leveranciers van online beveiligingsproducten vinden de schrapping van EstDomains echter terecht omdat de Estse domeinbeheerder websites voor malware-leveranciers zou registreren. Bij EstDomains zijn 281.000 domeinen geregistreerd.

Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post is minstens één derde daarvan productent van junkmail. Tsastsin heeft tegen zijn veroordeling beroep aangetekend.

20:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, icann, estland |  Facebook |

05-11-07

Nieuw-Zeelander aan top ICANN

De Nieuw-Zeelandse advocaat Peter Dengate Thrush (52) wordt de nieuwe voorzitter van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die het beheer van het internetdomein voor zijn rekening neemt. Dengate Thrush wordt de opvolger van de legendarische internetpionier Vint Cerf. De advocaat kreeg de voorkeur op telecommunicatie-expert Roberto Gaetano (57), die wel ICANN-ondervoorzitter blijft.

Vint Cerf (64), die in de jaren zeventig mee aan de ontwikkeling stond van de communicatie-protocollen die de basis vormden voor de oprichting van het internet, was sinds 2000 voorzitter van de ICANN. Zijn ambtstermijn is echter afgelopen en niet hernieuwbaar. Thrush en Gaetano hebben niet de vermaardheid van Vint Cerf, maar zijn heel bekend met de ICANN-activiteiten.

Volgens de afscheidnemend voorzitter komt het er voor de nieuwe ICANN-top op aan om op de soliede funderingen van de organisatie een duurzame instelling uit te bouwen. “Die doelstelling is niet alleen haalbaar, maar ook noodzakelijk,” voerde hij aan. De aanstelling van de Nieuw-Zeelander Peter Dengate Thrush en de Italiaan Roberto Gaetano wordt ook symbolisch zeer belangrijk gezien.

De ICANN kreeg vaak het verwijt te horen te Amerikaans gericht te zijn. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van handel een vetorecht tegenover de beslissingen die door ICANN, dat zijn hoofdkwartier heeft in Marina del Rey (Californië), zijn genomen. “De aanstelling van Thrush en Gaetano zal het voor critici minder gemakkelijk maken,” benadrukte ook gewezen ICANN-voorzitster Esther Dyson.

13:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peter dengate thrush, vint cerf, icann, internet |  Facebook |

30-10-07

ICANN neemt afscheid van Vint Cerf

Internetpionier Vint Cerf neemt afscheid van de Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die het internet beheert en waar hij sinds 2000 onbezoldigd voorzitter van was. Cerf (64) wil zich in de toekomst vooral toeleggen op zijn adviseurs-werk bij het internetbedrijf Google en het schrijven van een aantal boeken. Zelf ziet hij het internet in de toekomst evolueren naar een interplanetair systeem.

“Toen Vint Cerf de raad van bestuur van ICANN vervoegde, vroegen velen zich af of de organisatie wel zou overleven,” aldus het persbureau Associated Press. “Hoewel sommige mensen nog altijd klagen dat ICANN arbitrair optreedt, geheimdoenerig en traag is, ligt de focus op dit ogenblik vooral op de verbetering van de organisatie dan op de vervanging door een andere organisatie.”

Onder Vint Cerf slaagde ICANN er volgens het persbureau in om een aantal stormen te overwinnen en werkt het ook aan een aantal kernpunten. “Zo wordt er nu gestreefd naar de creatie van mechanismen om gemakkelijker internetadressen bij te kunnen voegen, met inbegrip van domeinnamen in andere talen dan het Engels,” voert Associated Press aan. “Cerf meent dan ook dat ICANN op een aantal vlakken aan geloofwaardigheid heeft gewonnen.”

Onder meer slaagde ICANN erin om te weerstaan aan pogingen van China, Brazilië en een aantal anderen om de organisatie te laten vervangen door een internationale instelling waarop andere regeringen een grotere controle zouden kunnen uitoefenen. Zelfs de Europese Unie toonde zich voorstander om het beheer van de domeinnamen over te hevelen naar een andere organisatie. Maar ICANN slaagde erin ongehavend uit de strijd te komen.

Dat was volgens ICANN-directeur Paul Twomey vooral het werk van Vint Cerf, die volgens hem met iedereen kan praten en hen door zijn grote kennis van het internet van zijn mening kan overtuigen. Als mogelijke opvolgers voor Cerf worden onder meer de namen genoemd van de telecommunicatie-expert Roberto Gaetano en de jurist Peter Dengate, die eerder al bij ICANN waren betrokken, maar niet de naambekendheid genieten van Vint Cerf.

Vinton Cerf ontwikkelde in 1973 samen met Bob Kahn de architectuur van wat later het internet werd. Van 1976 tot 1982 was hij actief bij het Advanced Research Projects Agency van het Amerikaans Department of Defense, waar hij een hoofdrol speelde bij het ontwerpen van het TCP/IP-protocol en het internet. Bij MCI Digital Information Services leidde hij vervolgens van 1982 tot 1986 de techniek van MCI Mail, de eerste commerciële e-maildienst.

In 1986 ging Cerf naar de Corporation for National Research Initiatives van Bob Kahn, maar keerde in 1994 terug naar MCI. In september 2005 stapte hij echter over naar Google, waar hij aangesteld werd als internet-evangelist. In december 1997 kreeg Cerf de ‘National Medal of Technology’ van president Bill Clinton, samen met zijn partner Robert E. Kahn, voor deze prestaties.

Zelf ziet Cerf het internet verder evolueren naar breedband en mobiele toegang en vooral naar een internet in de ruimte. Tegen het einde van dit decennium verwacht hij dat het internet wereldwijd meer dan drie miljard gebruikers zal hebben.

19:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, vint cerf, internet |  Facebook |

26-10-07

Ook voorkennis bij domeinverkoop

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de beheerder van het internet, heeft een onderzoek geopend naar mogelijke voorkennis bij de verkoop van domeinnamen. Daarbij zou gebruik gemaakt zijn van insider informatie om gewenste domeinnamen te kopen vooraleer de normale gegadigde een kans had gekregen om een bod te doen. Op die manier kunnen domeinnamen later met grote winsten worden doorverkocht.

De ICANN vreest dat iemand met toegang tot zoekgegevens deze informatie heeft misbruikt om vooraf mogelijk gewenste domeinnamen te reserveren. In tegenstelling tot de traditionele domeinspeculaties, kunnen de kopers van domeinen die met zoekopdrachten op het internet worden gezocht, er nagenoeg zeker van zijn dat er potentiële interesse is wanneer zij die domeinen met winst willen proberen te verkopen.

De organisatie zegt geen daadwerkelijke bewijzen te hebben, maar uit ervaringen van aanvragers blijkt volgens de ICANN dat er iets aan de hand is. “Vele mensen die uitzoeken of een domein beschikbaar is, blijken bij een tweede bezoek korte tijd later te moeten vaststellen dat het inmiddels is aangekocht,” stipt de organisatie aan. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen zijn van malware of de gegevens van onbetrouwbare zoeksites.

Indien ICANN kan bewijzen dat dergelijke praktijken inderdaad gebeuren, zal overwogen worden welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden.

11:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, internet, domeinverkoop |  Facebook |

20-09-07

Russen houden aan su-domein

Russische internetters zijn in een hevige discussie met de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) verzeild geraakt over een overblijfsel uit hun Sovjetverleden. De ICANN vindt dat de su-domeinnaam verouderd is en wil die verwijderen. Maar duizenden Russische websurfers gebruiken nog de extensie - veelal voor nostalgische redenen - en vechten om het te behouden.

De su-extensie-werd door de ICANN toegewezen aan de Sovjet-Unie, vlak voordat het land instortte. De su-extensie werd als landcode op 19 september 1990 toegewezen aan de Sovjet-Unie. Vijftien maanden later bestond het land niet meer. Ongeveer 16 jaar later is de su- domeinnaam nog steeds populair bij Russische bedrijven, sportclubs en politieke groeperingen.

Ongeveer 10.000 websites gebruiken de extensie en ongeveer 1.500 nieuwe websites zijn er dit jaar bijgekomen. Russische lobbyisten zijn nu bezig om de ICANN te overtuigen om de extensie te behouden. Eerder al schrapte de ICANN de cs-domeinnaam nadat Tsjecho-Slovakije in 1993 uit elkaar viel. Toen Zaïre in 1997 zijn naam veranderde in de Democratische Republiek van Kongo, verwijderde de ICANN ook de zr-extensie.

De Russen merken op dat ook andere domeinnamen nog mogen gebruikt worden. Zo mag Groot-Britannie de uk-extensie gebruiken, terwijl het land eigenlijk het gb-domein zou moeten gebruiken.

12:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, sovjet-unie, internet, icann |  Facebook |

02-10-06

Toekomst internet wordt private aangelegenheid

Het Amerikaans ministerie van handel heeft zich bereid verklaard om de controle over de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die de structuur van het internet beheert, te versoepelen. Dat is volgens volgens experts een belangrijke stap in de richting van een internet dat door de private sector zal gecontroleerd worden.

De overeenkomst vormt een onderdeel van de hernieuwing van de driejaarlijkse overeenkomst tussen de Amerikaanse regering en ICANN. Zopas is de bestaande overeenkomst verlopen. Naast een grotere economie, wordt er ook opgeworpen om het nieuwe contract over anderhalf jaar opnieuw te bekijken. Op dat ogenblik zou ICANN losgekoppeld kunnen worden van de overheidscontrole.

"Het internet is weliswaar ontstaan uit onderzoek van de Amerikaanse overheid en universiteitswereld, maar is de voorbije twee decennia steeds belangrijker geworden voor de wereldwijde handel, communicatie en veiligheid," aldus The New York Times. "ICANN is al zwaar bekritiseerd omdat de organisatie niet de hele internetgemeenschap vertegenwoordigt en geen transparantie huldigt bij zijn beslissingen.

Paul Twomey, de Australische directeur van ICANN, voerde aan dat het Amerikaanse ministerie van handel nu met de organisatie zal overleggen hoe er aan een grotere transparantie en overheid gewerkt kan worden. De Amerikaanse regering blijft wel vertegenwoordigd in de adviesraad van ICANN. De organisatie moet aan de Amerikaanse overheid ook niet meer om de zes maand rapporteren, maar komt voortaan met een jaarverslag dat aan de hele internetgemeenschap zal voorgelegd worden.

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, internet |  Facebook |

18-08-06

Internet blijft ICANN-aangelegenheid

De domeinorganisatie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft met de Amerikaanse regering een contract getekend waardoor ze de volgende vijf jaar het exclusieve recht heeft om internationale internetnummers en domeinnamen te beheren. Ook de voorbije vijf jaar kreeg ICANN die activiteiten toevertrouwd. Andere landen hebben al herhaaldelijk geprotesteerd tegen het ICANN-internetmonopolie.

Het contract geldt weliswaar voor vijf jaar, maar moet elk jaar opnieuw vernieuwd worden. "Zo kan de Amerikaanse regering van dichtbij controle uitoefenen op de geplande veranderingen en evoluties," stipt het magazine The Register aan. De praktische uitvoering gebeurt door Network Solutions, dat aan ICANN een commissie geeft voor elke geregistreerde domeinnaam.

De Amerikaanse regering heeft er altijd naar gestreefd om de controle te houden over het centrale systeem om het internetverkeer te besturen. Maar buiten de Verenigde Staten is er zware oppositie tegen die dominante positie. Voorlopig heeft de Amerikaanse regering wel altijd de steun gekregen van de Europese Unie. Vanuit de International Telecommunication Union (ITU) is er wel overleg opgestart over de invloed van regeringen op het internet.

Verwacht wordt dat de vernieuwing van het ICANN-contract reacties zal losweken van landen die zich al eerder tegen de Amerikaanse dominantie op het internet hadden afgezet. Dat verzet wordt onder meer gestuurd door China, de Arabische wereld en Brazilië.

10:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, internet |  Facebook |

28-07-06

Verenigde Staten geven internet prijs

De Verenigde Staten hebben zich bereid verklaard om hun greep op het internet - zij het gedeeltelijk - te lossen. Dat meldt het magazine The Register. De Amerikaanse overheid zou daarbij bereid zijn om de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) een grotere internationale basis te geven.

Tijdens een internet-vergadering in Washington gaf de Amerikaanse onderminister van handel John Kneuer toe dat de Verenigde Staten het internet meer ruimte zou moeten geven, maar voegde er wel aan toe dat de basisstructuren van het online gebeuren in Amerikaanse handen zouden blijven, zeker op middellange termijn. Maar ook voor Kneuer was het duidelijk dat het niet langer mogelijk is dat één regering een dergelijke zware controle uitoefent over de toekomst van een universeel instrument.

Register-journaliste Kieren McCarthy merkt echter op dat het verzamelde panel het er over eens bleek te zijn dat het internet een Engelstalig gebeuren blijft. "Geen van de ruim dertig aanwezigen had een andere taal dan het Engels als voertaal," merkte ze op. "Maar ze vertegenwoordigen slechts een kleine minderheid van de wereldbevolking die elke dag het internet gebruikt."

McCarthy voert daarbij aan dat het beheer van het internet een parochiaal karakter uitstraalt. "Er werd gepraat over mogelijke voorwaarden om toe te treden tot ICANN en er werd zelfs overwogen hoe mensen voldoende zouden kunnen opgeleid worden vooraleer ze toegelaten kunnen worden."

De Canadese vertegenwoordiger wees er op dat het ICANN zich als een rechtscollege opstelt en zich dan ook op die manier zou moeten beginnen te gedragen. "Dat betekent dat er moet bepaald worden welke onderwerpen zullen behandeld worden en welk tijdsschema er gehanteerd wordt," aldus de vertegenwoordiger.

"Bovendien moeten de visies van de verschillende partijen aan bod komen en moeten beslissingen duidelijk gemaakt en gemotiveerd worden," voegde hij daar nog aan toe. "Maar er moet ook voor gezorgd worden dat het ICANN-bestuur zelf ter verantwoording geroepen kan worden."

Uiteindelijk werd gesteld dat de regering van de Verenigde Staten erkent dat er een andere instelling moet aangenomen worden indien men het internet in één geheel behouden wil zien. Er werd aan toegevoegd dat het ICANN moet opengesteld worden voor meer mensen die over de verdere evolutie van het medium moeten beslissen. "Alleen op die manier kan de ICANN verder blijven functioneren als het belangrijkste controle-orgaan van het internet," werd er aan toegevoegd.

08:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, internet |  Facebook |