11-03-08

Outsourcing niet langer financieel geïnspireerd

Steeds meer organisaties outsourcen ICT-diensten niet zozeer om de kosten te beheersen of reduceren, maar om de prestaties en productiviteit van het bedrijf te verbeteren. Dat blijkt uit een internationale studie van onderzoeksbedrijf Gartner. Van alle bedrijven die op dit moment ICT-diensten hebben uitbesteed, gaf 41 procent als hoofdreden het verbeteren van de bedrijfsprestaties en productiviteit. In 2005 lag dit percentage op 28 procent.

Iets minder dan de helft van de respondenten, 47 procent, ziet nog steeds kostenverlaging als de belangrijkste motor achter hun uitbesteding. “Volgens Gartner blijven kostenbesparingen nog wel belangrijk bij ICT-uitbesteding, maar toont de groei in de erkenning dat het ook de bedrijfsvoering kan verbeteren aan, dat de markt volwassener wordt en hogere eisen begint te stellen aan outsourcingsbedrijven,” aldus het magazine AutomatiseringsGids.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de volgende twee jaar nog een toename van de ICT-outsourcing wordt verwacht. Wereldwijd denkt 88 procent van de ondervraagde bedrijven gemiddeld tot veel uit te besteden. In 2007 besloeg deze groep nog maar 67 procent. Gegevensveiligheid en controleverlies worden de belangrijkste obstakels genoemd voor ICT-uitbesteding. Outsourcingsbedrijven moeten volgens Gartner hun bedrijfsvoering aanpassen om deze angsten bij hun cliënten weg te nemen.

23:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: outsourcing, ict, human resources |  Facebook |

25-01-07

Oudere ICT-mensen niet afschrijven

Oudere ICT-specialisten zijn op de arbeidsmarkt helemaal niet populair, ondanks hun ervaring en capaciteiten. Dat merkt het Nederlandse wervingsbureau Michael Page op. Hij stelt dat oudere werknemers door bedrijven niet op waarde geschat worden. Veel ICT-bedrijven zoeken volgens het bureau vooral jonge ICT-mensen en vinden een veertiger al te oud.

Het bureau stelt dat de oudere ICT-man vooral minder populair is omwille van zijn specialisatie. "Zo zijn er volgens Michael Page onder meer ICT-mensen die gespecialiseerd zijn in een softwarepakket waar op de markt steeds minder vraag naar is," aldus het magazine Computable. "In veel gevallen werd hen door hun werkgever gevraagd zich te specialiseren, maar daardoor liggen ze nu wel minder goed in de markt."

Door die specialisatie zijn de oudere ICT-mensen volgens het wervingsbureau minder flexibel. De kracht van de oudere professional moet volgens de wervingsbureau's vooral zitten in de competenties. "Sommige professionals zitten vast in een patroon van inhoudelijke specialisatie en kunnen daarop vastlopen," wordt er opgemerkt.

Toch wordt er gesteld dat het voor bedrijven niet verstandig is om zich exlusief op jongere medewerkers te richten. "De ICT-sector krijgt immers te maken met een personeelstekort," wordt er gewaarschuwd. Er wordt aan toegevoegd dat de capaciteiten van mensen belangrijker moeten zijn dan hun leeftijd. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat een oudere medewerker wellicht minder snel aan jobhoppen denkt dan een jongere, die nog een carrière wil uitbouwen.

15:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, ict |  Facebook |

11-07-06

ICT-bedrijven hebben weinig vertrouwen in beveiliging

De meerderheid van de ICT-bedrijven hebben geen vertrouwen in de beveiliging van hun internet IT-structuur. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Deloitte. Bovendien maakt meer dan tachtig procent van de bedrijven zich zorgen over het IT-gedrag van hun medewerkers. Toch blijkt dat het merendeel van de betrokken bedrijven geen voldoende inspanningen doet om aan dat veiligheidsrisico iets te veranderen. Amper vier procent zegt zich voldoende gewapend te hebben tegen dergelijke incidenten.

"Meer dan de helft van ICT-bedrijven hebben de voorbije twaalf maanden melding gemaakt van veiligheidsproblemen," aldus Deloitte. "Dit zou in één op de drie gevallen tot belangrijke financiële verliezen hebben geleid. Bovendien blijkt dat de helft van de bedrijven van binnenuit werden aangevallen." Deloitte noemt deze vaststelling geen verrassing, gezien de groeiende populariteit van mobiele toestellen zoals memory cards, die veelvuldig gebruikt worden om grote hoeveelheden vertrouwelijke gegevens op te slaan.

De onderzoekers stellen dat vele bedrijven de nood aan beveiliging onderschatten. "De meeste bedrijven beseffen dat veiligheidsaanvallen tot financiële verliezen kunnen leiden, maar bijkomende factoren zoals reputatieverlies, ontevreden klanten en een verlies aan productiviteit worden dikwijls over het hoofd gezien," aldus nog Deloitte. De onderzoekers stellen daarbij dat amper 48 procent van de ICT-bedrijven een globaal noodplan heeft dat de continuiteit van het bedrijf moet garanderen in geval van incidenten. "Dat is opmerkelijk lager dan het gemiddelde van andere sectoren," stipt Deloitte aan.

"Gestructureerde veiligsheidmaatregelen zijn misschien geen bron van een duurzame competitiviteit, maar ze zouden een onderdeel moeten vormen van elke degelijk geleide onderneming van de 21ste eeuw," menen de onderzoekers. "Amper vier procent van de ondervraagde ICT-bedrijven is van mening dat ze voldoende inspannigen doen om de veiligheid te garanderen." Iets meer dan de helft van de bedrijven noemt budgetbeperkingen als belangrijkste redenen om veiligheidsmaatregelen achterwege te laten.

Deloitte voert aan dat de grotere kwetsbaarheid van de sector betekent dat beveiliging niet langer een kleiner detail is dat aan de IT-afdeling mag overgelaten worden, maar een onderdeel van een fundamentele bedrijfsstrategie.

13:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beveiliging, deloitte, ict |  Facebook |

09-07-06

ICT maakt werken en leven comfortabeler

ICT-toepassingen heeft het werk van de meeste mensen aantrekkelijker gemaakt. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de universiteit van Tilburg. Ongeveer zestig procent van de ondervraagden zei dat ICT hen voordeel had opgeleverd. Bij hoger opgeleiden ligt dat cijfer zelfs op 66 procent. Opvallend is echter dat alle leeftijdscategorieën even positief staan tegenover ICT-toepassingen.

De meeste ondervraagden stelden dat de werkdruk door het invoeren van ICT-toepassingen gelijk is gebleven of gedaald is, vooral omdat ze meer informatiebronnen kunnen raadplegen en gemakkelijker gegevens kunnen analyseren. Lager opgeleiden vinden iets minder voordeel in ICT-toepassingen, maar ook zij blijven er positief tegenover staan. De ondervraagden vonden dat ICT ook het persoonlijke leven comfortabeler maakt. Wel verwachtte 54 procent van de ondervraagden dat de samenleving door ICT minder persoonlijk wordt en 46 procent stelde dat de maatschappij minder menselijk wordt.

De onderzoekers stelden dat het opvallend is dat elke leeftijdscategorie een even positieve instelling heeft tegenover ICT-oplossingen. "Ouderen zijn vooral de afgelopen twee jaar heel actief mee gaan doen," benadrukken ze in De Volkskrant. De onderzoekers stellen dat ICT-toepassingen niet alleen in de wersfeer positief worden ervaren. "Ook in het onderhouden van contacten met vrienden en familie werkt het zeer bevorderlijk," menen ze. "De ondervraagden gaven aan dat het aantal contacten toeneemt en ook de kwaliteit hiervan verbetert."

20:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ict, human resources, technologie |  Facebook |