12-02-10

Identiteitsfraude blijft toenemen

Het aantal slachtoffers van identiteitsdiefstal is het voorbije jaar met 12 % gestegen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Javelin Strategy & Research. Volgens het rapport zijn het voorbije jaar 11,1 miljoen Amerikaanse volwassenen het voorbije jaar slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Het jaar voordien werden er 9,9 miljoen slachtoffers geteld. Dat is de grootste stijging uit de geschiedenis. In totaal is 4,8 % van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Dat is een stijging met 0,5 % tegenover het jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële schade met 12,5 % is gestegen tot ongeveer $ 54 miljard. Javelin merkt echter op dat een aantal financiële berichten rond identiteitsfraude tot bemoedigende vooruitzichten leiden.

Kredietkaarten vertegenwoordigen volgens Javelin nog altijd 75 % van de totale identiteitsdiefstallen, maar andere vormen van fraude en computercriminaliteit drijven hun marktaandeel op. Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat identiteitsdiefstal steeds gesofisticeerder wordt. Volgens Javelin is het gemiddelde fraudebedrag per slachtoffer zou met 0,3 % zijn gedaald tot $ 4,841. Bovendien zouden de gemiddelde kosten voor het oplossen van het probleem met 25,1 % zijn gedaald tot € 373, terwijl de hersteltijd met 30 % is gedaald tot éénentwintig uur. De onderzoekers voegen er aan toe dat jongere consumenten er langer over doen om fraude te detecteren en ook gedurende langere periode het slachtoffer blijven van fraudeurs. Ook kleinere bedrijven zijn vaker het slachtoffer van identiteitsfraude dan grotere ondernemingen.

"Identiteitsfraude blijft in omvang toenemen en er moet gevreesd worden dat die groei zich nog verder zal blijven doorzetten, tenzij de consument proactieve stappen onderneemt om te beletten dat fraudeurs voordeel zouden kunnen puren uit hun online en offline transacties en gegevens die op sociale netwerken verschijnen," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien moeten consumenten zichzelf en hun computers beschermen tegen gesofisticeerde malware, spam en phishing-aanvallen. De resultaten bevestigen dat de consument heel selectief moet zijn met de individuen waarmee informatie wordt gedeeld en met de platformen waarop die informatie ter beschikking wordt gesteld. Die waarschuwingen werden tien jaar geleden al gelanceerd en blijven nog altijd geldig."

15-10-09

Werknemers blijven nonchalant met gevoelige gegevens

Eén op drie werknemers gooit gevoelige documenten gewoon bij het papierafval in plaats van de versnipperaar te gebruiken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse National Fraud Prevention Service. Er wordt aan toegevoegd dat bijna drie op vier werknemers van mening is dat zijn bedrijf meer inspanningen zou moeten doen om gevoelige informatie van hun klanten te beschermen. De onderzoekers stellen dat mensen ofwel naïef zijn ofwel de raadgevingen in de wacht slepen die hen zouden kunnen helpen om hun identiteit, financiële informatie en zelfs reputatie te beveiligen. Nochtans zouden enkele eenvoudige maatregelen, zoals het versnipperen van documenten met namen en adressen, het risico op idenditeitsfraude volgens de onderzoekers kunnen minimaliseren.

Uit cijfers van de Britse Fraud Prevention System zijn dit jaar tot nu toe ongeveer 60.000 inwoners het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. De kost van identiteitsfraude zou in Groot-Brittannië oplopen tot 1,2 miljard pond sterling per jaar. Uit het onderzoek bleek echter dat 36 procent van de Britse werknemers er geen idee van heeft of zijn bedrijf al dan niet een gericht beleid hanteert om potentieel gevoelige documenten te behandelen. Buiten de werksituatie laat 64 procent het na om gevoelige persoonlijke documenten te versnipperen. Daarnaast zegt 12 procent op het internet actief te zijn zonder gebruik te maken van beveiligingssoftware en slecht 21 procent controleert geregeld zijn financiële rekeningen om te zien of niemand geld heeft opgenomen in zijn naam.

Alan Calder, chief executive van de Britse organisatie IT Governance, wijst erop dat inbreuken tegen de online veiligheid op het thuisfront voor individuen veel doordringender kan zijn dan een aanval in een zakelijke omgeving. "Informatica-beveiliging moet een onderdeel zijn van het hele leven van de mens, zowel thuis als op het werk," merkt hij op. "Er is een rechtstreekse correlatie tussen het niveau van veiligheid die mensen thuis hanteren en het niveau dat zij ook op het werk aanhouden. Wanneer op de werkvloer veiligheidsmaatregelen worden genomen, passen werknemers die ook vaak thuis toe. Online beveiliging wordt thuis vaak vergeten omdat er andere prioriteiten worden gesteld, terwijl het nochtans weinig tijd of geld vergt om een aantal basismaatregelen te implementeren en onderhouden."

19:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, veiligheid, identiteitsdiefstal |  Facebook |

08-09-09

Steeds meer identiteitsfraude met mobiele telefoon

Gebruikers van mobiele telefoons worden steeds meer het slachtoffer van fraudeurs. Dat zegt de Britse fraudebestrijdingsdienst Cifas. Daarbij wordt gesteld dat mobiele telefoons één van de snelste groeiende sectoren van identiteitsdiefstallen is geworden. Daarbij wordt gesteld dat het aantal fraudegevallen met mobiele telefoons tijdens de eerste helft van dit jaar met 74 procent is gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Cifas zegt dat de meeste slachoffers lange tijd onwetend blijven over de identiteitsdiefstal, tot ze de factuur van hun aanbieder van mobiele telefoon ontvangen. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële consequenties bijzonder zwaar kunnen zijn.

25-04-09

Economische crisis doet vrees identiteitsdiefstal toenemen

Twee op drie inwoners van de wereld zegt te vrezen dat zijn risico op identiteitsdiefstal door de economische crisis groter is geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van het technologiebedrijf Unisys. Ook de vrees voor fraude met bankkaarten is toegenomen. De onderzoekers stellen dat bovendien de vrees voor calamiteiten met online transacties, computervirussen en een verhoogde schuldenlast wereldwijd is toegenomen. Er wordt dan ook gesteld dat het voor de overheden en de bedrijfswereld belangrijker is dan ooit om deze vrees bij de bevolking weg te nemen. De onderzoekers voeren wel aan dat de situatie van land tot land kan variëren, vaak te wijten aan culturele verschillen. Een globale oplossing voor de hele wereld is volgens Unisys dan ook niet altijd het antwoord op deze problematiek.

Unisys stelt dat de vrees voor identiteitsdiefstal de voorbije jaren lichtjes daalde, maar aan die trend is nu een halt toegeroepen. Anderzijds wordt opgemerkt dat de vrees voor de nationale veiligheid overval in de wereld verder blijft dalen. Verder wordt gesteld dat de vrees voor financiële risico's vooral is toegenomen in Duitsland en Spanje, waar een stijging met 15 procent werd opgetekend. Daarna volgen Nieuw-Zeeland (14 procent) en de Verenigde Staten (12 procent). In Duitsland en Brazilië ligt de vrees voor financiële risico's het hoogste, maar in Brazilië werd er wel een daling met 9 procent opgetekend. Op het vlak van internetveiligheid werd er vooral in Spanje (22 procent), Nieuw-Zeeland (18 procent) en Groot-Brittannië (10 procent opgetekend). In Duitsland ligt de vrees voor internetveiligheid het hoogste.

Verder wordt opgemerkt dat 84 procent van de Spaanse consumenten vreest dat de financiële crisis het risico op identiteitsdiefstal en fraude heeft vergroot. Dat geldt ook voor 74 procent van de Amerikanen en 72 procent van de Britten. Nederlanders en Belgen maken zich volgens de onderzoekers op alle vlakken het minste zorgen. Dat vormt een groot contrast met grotere Europese landen, zoals Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië," aldus Unisys. Wereldwijd maken Brazilianen zich het meeste zorgen en staat ook in alle afzonderlijke categorieën op de eerste of tweede plaats. Alleen de vrees voor financiële risico's ligt in Duitsland hoger dan in Brazilië. De algemene bezorgdheid nam het meeste toe in Nieuw-Zeeland.

15:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, veiligheid, identiteitsdiefstal |  Facebook |

06-01-09

Werknemers steeds meer oorzaak van identiteitsdiefstal

steal-ccIdentiteitsdiefstal is tijdens het voorbije jaar gevoelig versneld en vermoed wordt dat die acceleratie zich dit jaar nog verder zal doorzetten. Identiteitsdiefstal is inmiddels de snelst groeiende vorm van criminaliteit in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Identity Theft Resource Center. Het aantal identiteitsdiefstallen in de Verenigde Staten lag het voorbije jaar 50 procent hoger dan het jaar voordien. Daarbij werden de persoonlijke gegevens van minstens 35,7 miljoen Amerikanen gelekt. In totaal telde het Identity Theft Resource Center in de Verenigde Staten 656 gevallen van identiteitsdiefstal, tegenover 446 het jaar voordien. Huidige of gewezen werknemers worden in een steeds groter gedeelte van de incidenten de daders van deze diefstallen.

Bedrijven zijn het grootste slachtoffer van identiteitsdiefstallen. "In bijna 37 procent van de gevallen was het voorbije jaar een onderneming het doelwit van criminelen die uit waren op databanken met identiteitsgegevens," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "In 20 procent van de gevallen werden scholen getroffen." Daarnaast komt uit het onderzoek dat de identiteitsdiefstallen het voorbije jaar in bijna 16 procent het werk waren van huidige of gewezen werknemers. Dat is bijna een verdubbeling tegenover het jaar voordien. In het rapport wordt gesteld dat dit gedeeltelijk door de economische crisis wordt veroorzaakt, maar vooral het feit dat de georganiseerde misdaad door de groeiende beveiligingsmaatregelen van de bedrijven, steeds meer op insiders beroep moeten doen om die gegevens te kunnen bemachtigen.

Het preventiebedrijf Actimize merkt daarbij op dat steeds meer bedrijven, vooral uit de financiële sector, op zoek zijn naar technologie die de mogelijke bedreiging door werknemers kan detecteren. "De grotere interesse van de bedrijfswereld in deze bedreigingen, is ongetwijfeld te danken aan een grotere bewustwording van het probleem en actieve inzet om overtreders te betrappen," aldus een woordvoerder van Actimize tegenover de Amerikaanse krant. Verloren of gestolen laptops en andere mobiele toestellen vertegenwoordigden samen met accidentele lekken 35 procent van alle gemelde incidenten. Hacking en software die gegevens steelt, lagen in 14 procent van de gevallen aan de oorzaak van de lekken. Volgens de onderzoekers liggen de cijfers van het onderzoek lager dan de realiteit, aangezien vele bedrijven de incidenten niet melden.

12:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, identiteitsdiefstal |  Facebook |

29-12-08

Consument steeds meer bezorgd om privacy

privacyDe consument blijft steeds meer belang hechten aan de bescherming van zijn privacy. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Ponemon Institute. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 73 procent van de Amerikaanse bevolking de bescherming van zijn privacy als belangrijk tot zeer belangrijk bestempelt. Dat is een stijging met 4 procent tegenover twee jaar geleden. Bovendien heeft de consument steeds meer het gevoel dat ze de controle over hun persoonlijke gegevens kwijt raken. Op dit ogenblik denkt nog 45 procent de controle over die persoonlijke gegevens nog in eigen handen te hebben. Twee jaar geleden was dat nog 56 procent. De Amerikanen vinden dat American Express, eBay en IBM het best hun privacy beschermen.

"Ondanks het huidige slechte financiële klimaat slaagde American Express erin om zijn toppositie te behouden," voeren de onderzoekers aan. "Ook eBay, IBM, Johnson & Johnson, Nationwide en Charles Schwab slaagden erin om hun positie in de top tien te handhaven. In het algemeen verloor de financiële dienstensector echter duidelijk aan privacy-vertrouwen bij de consument. De technologiesector ging er daarentegen wel op vooruit. Zowel Apple, eBay, Yahoo, Microsoft als Hewlett-Packard slaagden erin om hun rangschikking te verbeteren." Yahoo, Facebook, Apple, Verizon en Federal Express slaagden erin om voor de eerste keer de top twintig te bereiken. Opvallend is dat Google, die vorig jaar op de tiende plaats stond, dit jaar zelfs de top twintig niet meer haalde.

"Het is opmerkelijk dat bij de twintig meest vertrouwde bedrijven op het vlak van privacy-bescherming jaar na jaar dezelfde namen terugkomen," aldus Ponemon. "Dat laat sterk vermoedens dat de perceptie van de consument niet oppervlakkig is, maar daarentegen het gevolg van een goed doorgedreven privacy-beleid van de betrokken bedrijven. De consument doet graag zakenmet merken die hij meent te kunnen vertrouwen." De consument is volgens de onderzoekers vooral bezorgd om identiteitsdiefstal. Dat zal volgens 62 procent zijn perceptie over het privacy-beleid van een bedrijf bepalend beïnvloeden. Daarna volgen gegevenslekken (53 procent) en vervelende storingen in een openbare omgeving (42 procent). Tenslotte stelde 18 procent misbruik van sociale netwerken als een bepalende factor.

12:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy, identiteitsdiefstal |  Facebook |

06-12-06

Online registratie moet beter aangepakt worden

De online sector moet betere manieren vinden om bezoekers zich te laten registreren op websites. Dat zegt de International Telecommunications Union (ITU). De organisatie zegt immers dat internetgebruikers zoveel paswoorden en logins nodig hebben, dat een hergebruik van deze codes onvermijdelijk is. Daardoor stellen ze zich echter gemakkelijker bloot aan identiteitsdiefstal.

Vele websites proberen hun bezoekers persoonlijker te benaderen en te volgen. Daardoor moeten die bezoekers steeds meer paswoorden en logins opgeven, maar vele internauten gebruiken dezelfde codes om zich op verschillende websites aan te melden. "Dat houdt echter belangrijke risico's in," aldus de ITU. "Het zorgt voor veiligheidslekken en maakt de internaut meer kwetsbaar voor identiteitsdieven."

Bovendien is het invoeren van talloze logins en paswoorden volgens de organisatie tijdrovend en onhandig. "Het gebrek aan coordinatie van de identificatisystemen wordt voor de gebruiker steeds vervelender en daar moet dringend iets aan gedaan worden," voert de ITU aan. "De internetsector en de overheden moeten dan ook betere systemen ontwikkelen om internauten zich te laten registreren en toch hun online identiteit te beveiligen."

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, identiteitsdiefstal |  Facebook |