17-10-13

Extreme ideologen zijn het meest overtuigd van het eigen gelijk

Ideologieën aan beide uitersten van het politieke spectrum zijn van mening dat hun visies superieur zijn aan de stellingen van andere filosofieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij vijfhonderd Amerikaanse kiezers. Vooral aan de uitersten van het politieke spectrum heeft men volgens de onderzoekers de stellige overtuiging de enige correcte visie op de maatschappij te hebben. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de wetenschappers mogelijk een verklaring waarom de standpunten in de extreme regio’s van het politieke spectrum steeds harder worden. Volgens de wetenschappers kan hetzelfde fenomeen wellicht ook in andere maatschappelijke sectoren worden vastgesteld.

“Niemand heeft in alle omstandigheden 100 procent gelijk, maar toch blijken politieke uitersten absoluut overtuigd van de superioriteit van de eigen opinies,” zegt onderzoeksleider Kailin Toner, psychologe aan de Duke University. “Eerder onderzoek bracht naar voor dat conservatieven de neiging hebben om zich politiek dogmatischer te gedragen en weinig flexibiliteit te vertonen in hun ideologische overtuigingen, maar wanneer het gevoel van superioriteit in rekening wordt gebracht, blijkt een veel meer genuanceerd beeld te ontstaan. Op dat ogenblik blijkt dat conservatieven en progressieven beiden overtuigd zijn over een aantal onderwerpen absoluut gelijk te hebben.”

“Opmerkelijk is echter ook de instelling van gematigde kiezers,” geeft Toner nog aan. “Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom ook die groep niet absoluut overtuigd zou kunnen zijn van het eigen gelijk over een aantal problematieken. Toch blijkt dat in praktijk niet het geval te zijn en vertonen alleen personen met een extreme houding een disproportionele overtuiging het alleenrecht op de waarheid te hebben. Het fenomeen kan een licht werpen op de reden waarom bepaalde mensen gepolariseerd raken in hun opinies. Deze groepen kiezen niet alleen een zijde van het spectrum, maar geloven ook dat iedereen die niet akkoord is met die stelling, per definitie verkeerd moet zijn.”

Kaitlin Toner merkt nog op verder te willen onderzoeken of dit geloof in de eigen superioriteit ook kan worden vertaald naar andere domeinen, zoals milieuproblemen, maatschappelijke normen, voorkeuren of etiquette. “Ook zal worden uitgezocht om er tegenover het gevoel van politieke superioriteit ook een fenomeen van politieke bescheidenheid bestaat en er ook een groep kan worden aangetroffen die erkent dat zijn overtuigingen mogelijk verkeerd zouden kunnen zijn.”

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ideologie, politiek |  Facebook |

26-02-09

Belang ideologische hacking niet minimaliseren

Hoewel veel hackers van websites uit zijn op financieel gewin, blijkt nog altijd 24 procent in andere motivaties zijn beweegredenen te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Web Application Security Consortium. De onderzoekers stellen dat financiële motivaties bij hackers weliswaar een groeiende trend vormen, maar voegen er aan toe dat ideologische hacking niet veronachtzaamd mag worden. Daarbij wordt opgemerkt dat deze vorm van hacking voor organisaties weliswaar een lagere vorm van risico betekenen dan een financiële aanval, maar toch nog altijd duidelijk maken dat de beveiliging van websites nog altijd veel te laks wordt opgevat en ernstige gevolgen kan hebben.

De onderzoekers stellen dat een groot aantal van de aanvallen op websites vanuit een politieke achtergrond gebeuren, waarbij gemikt worden op politieke partijen, individuele politici en overheidsorganisaties. "Dikwijls hebben die aanvallen een heel specifieke boodschap, meestal gekoppeld aan één of andere campagne," voeren de onderzoekers aan. "Daarnaast zijn er ook hackers met een culturele inslag. Daarbij gaat het meestal om islamitische hackers, die westerse websites willen aanvallen." Daarnaast is 19 procent van de aanvallen erop gericht om gevoelige informatie te stelen, gevolgd door het plaatsen van malware (16 procent) en het veroorzaken van financiële verliezen (13 procent).

Andere aanvallen zijn bedoeld om een website offline te halen, een worm of spam te installeren of information warfare te plaatsen. "Het grootste gedeelte van de aanvallen wordt uitgevoerd met de zogenaamde SQL-injection, waarbij commando's geplaatst worden in internet-formaten, zodat gegevens uit onderliggende databases kunnen worden verzameld of malware geplaatst wordt om bezoekende computers te infecteren," voeren de onderzoekers aan. "Ongeveer 30 procent van de aanvallen wordt uigevoerd met SQL-injection. Daardoor is cross-site-scripting niet langer de meest succesvolle hacking-methode. Dat komt wellicht omdat SQL-injection een handiger formaat is voor financiële fraude."

15:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ideologie, hacking |  Facebook |