22-08-16

Gebrek aan creativiteit velde Europese communistische regimes

De communistische regimes van de Sovjet-Unie en zijn Oost-Europese bondgenoten zijn ten onder gegaan aan hun onvermogen om de burgers aan te zetten initiatief te nemen en hun creatief talent te gebruiken. Dat zeggen wetenschappers aan de Universiteit van Sofia in Bulgarije. Algemeen wordt opgeworpen dat de instorting van de communistische regimes achter het IJzeren Gordijn op het einde van de jaren tachtig van de voorbije eeuw een plotse en onverwachte gebeurtenis was, maar een reeks individuele getuigenissen laat volgens de onderzoekers uitschijnen dat die stelling moet worden verworpen. Ook de druk van de communistische klasse moet volgens hen worden gerelativeerd.

“Uit de getuigenissen kon worden afgeleid dat de instorting van de Europese communistische regimes niet als een onverwacht gebeuren mag worden beschouwd, maar daarentegen de conclusie vormt van een lang proces,” benadrukt onderzoeksleider Ivaylo Boyanov Znepolski, professor geschiedenis aan de Universiteit van Sofia. “Het einde van het IJzeren Gordijn was op zichzelf geen cruciale ommekeer, maar was vooral voor de geschiedenis een manier om een continu proces te identificeren en te benoemen. Evenmin bleek dat de Europese communistische een complete controle hadden over de samenleving. Er waren immers overal kleine cellen die de greep van het regime konden afzwakken.”

“Tegelijkertijd werd vastgesteld dat de bevolking van de communistische staten geen opportuniteit kregen om initiatief te nemen en hun creatief talent te ontwikkelen,” zegt professor Znepolski nog. “Dat was de aanzet die uiteindelijk alle dominostenen zou doen vallen. Die factor zorgde immers tussen een aanhoudende wrijving tussen het individu en het systeem. Daardoor verloor het regime uiteindelijk de steun van zijn oorspronkelijke machtsbasis, die werd gevormd door de bevolking die de communistische partij beweerde te vertegenwoordigen en die van het beleid rechtstreeks had moeten kunnen profiteren.”

Naast de opbouw van dit nonconformistische gedrag, moet volgens professor Znepolski gewezen worden naar de toenemende populariteit van officieuze mediakanalan en een waaier van veranderingen en sociale transformatie die in alle geledingen van de maatschappij kon worden opgemerkt. “Al die elementen waren wellicht niet meer dan de wolken die zich aan de horizon opstapelden om uiteindelijk te evolueren tot een perfecte storm, die de communistische regimes onderuit zou halen.”

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzeren gordijn, communisme |  Facebook |

04-12-09

IJzeren Gordijn beschermde inheemse diersoorten

Het IJzeren Gordijn heeft Oost-Europa niet alleen lange tijd beschermd van kapitalistische invloeden, maar heeft ook de fauna van het Oostblok van externe invloeden weten af te schermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Hebrew University in Jeruzalem. Meer dan vier decennia isolatie hebben er volgens de onderzoekers voor gezorgd dat Oost-Europa opvallend weinig gekoloniseerd is door exotische vogelsoorten. Beperkingen op de bewegingsvrijheid en de handel hebben immers vermeden dat deze soorten konden ingevoerd worden. In West-Europa daarentegen werden massaal exotische dieren ingevoerd. Het onderzoek bracht echter ook aan het licht dat de menselijke activiteit een veel grotere impact heeft op de introductie van nieuwe vogelsoorten dan het klimaat of breedtegraad. De invloed van die menselijke activiteit werd volgens de onderzoekers door de oprichting van het IJzeren Gordijn nog uitvergroot. De onderzoekers stellen dat ook groeimarkten moeten leren uit de Europese fenomeen.

"Er kunnen belangrijke beleidslessen worden getrokken uit de isolatie door het IJzeren Gordijn," stelt onderzoeksleider Salit Kark tegenover BBC News. Inwijkende soorten een grote bedreiging kunnen vormen voor de biodiversiteit. Terwijl in het westen massaal exotische vogels werden ingevoerd, zoals papegaaien en wevers, als huisdier of voor dierentuinen, werden in Oost-Europa vreemde soorten alleen geïmporteerd voor de jacht, zoals patrijzen, fazanten, eenden en ganzen. In West-Europa werden voor het begin van de Koude Oorlog zesendertig exotische diersoorten aangetroffen. Tot bij de val van het IJzeren Gordijn steeg dat cijfer verder tot zesenveertig soorten. Dat liep na het einde van de Koude Oorlog verder op tot vierenvijftig soorten. In Oost-Europa werden voor de Koude Oorlog elf exotische vogelsoorten geteld, maar dat daalde daarna tot amper vijf soorten. Kark voegt er aan toe dat het vallen van het IJzeren Gordijn dan ook de weg voor de invoer van exotische soorten heeft vrij gemaakt.

Salit Kark wijst erop dat de meeste geïntroduceerde soorten veelal gebleven zijn in de landen waar de werden ingevoerd. "Daarom is ook relatief eenvoudig om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat ze zich niet verder verspreiden," merkt Salit Kark op. "Van de honderdtwintig getelde soorten, hebben veertien groepen zich echter wel in de buurlanden verspreid. Een aantal van die soorten zoals de roze Indische parkiet en de monnikparkiet uit Zuid-Amerika verspreidingen zich bijzonder snel. Het feit dat grote politieke of economische blokken een dergelijk grote impact blijken te hebben, kan daarbij echter op een positieve manier worden gebruikt. Het feit dat de lidstaten van de Europese Unie een grote vorm van samenwerking kennen, kan er voor zorgen dat gemakkelijk gezamenlijke maatregelen worden genomen." Daarbij moet er volgens De Israëlische wetenschapper vooral voor gezorgd worden dat er geen inwijking kan plaats hebben in gebieden die ooit geïsoleerd waren. Dat geldt volgens haar echter ook voor China, India en andere groeiregio's.

16:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fauna, ijzeren gordijn |  Facebook |