07-04-14

Beheersing taal is cruciaal voor sociaal-economische mobiliteit immigrant

De beheersing van de Engelse taal is voor immigranten een cruciale vaardigheid om op de Amerikaanse arbeidsmarkt hun weg te vinden. Dat is de conclusie van een rapport van de Princeton University. Een vroege blootstelling aan de Engelse taal door middel van kranten, boeken, televisie, onderwijs en reizen kan volgens het rapport een bepalende impact hebben op de sociaal-economische mobiliteit van de immigrant. Daarbij wordt opgemerkt dat de Engels taalbeheersing sterk verbonden is met een culturele en sociale assimilatie en dan ook een sterke invloed heeft op werkgelegenheid, inkomen en professionele status.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, immigrant |  Facebook |

30-09-12

Immigranten moeten de taal van hun gastland leren

Immigranten moeten de taal van hun gastland leren. Dat heeft Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor opvoeding en cultuur, gezegd. Vassiliou merkt op dat meertaligheid in al zijn vormen moet worden gepromoot, maar het is volgens haar ook van cruciaal belang dat migranten de taal van hun gastland beheersen. Indien een gemeenschap geïntegreerd wil kunnen worden in een gastland, moet volgens de Europese Commissaris ook de lokale officiële taal worden geleerd. De Europees Commissaris verwees daarbij expliciet naar België, waar een aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen enkel in het Turks de kiezer benaderden.

Het Centre Démocrate Humaniste (CDH), de partij van de betrokken kandidaten, stelde echter dat het gebruik van een andere taal alleen is toegelaten als een bijkomende vertaling vanuit de officiële landstalen. Nog andere kandidaten voerden reclamecampagnes in het Pools. “Immigranten moeten de taalverplichtingen van hun gastland respecteren,” merkte ook Europees Commissaris Vassiliou op tegenover het online magazine Euractiv op. “Het is voor deze bevolkingsgroep bovendien bijzonder belangrijk om de officiële talen van het land te leren.”

Androulla Vassiliou gaf verder toe dat Engels in de praktijk de dominante buitenlandse taal in Europa is en dat de jongeren in de meeste landen kiezen om het Engels te leren. “Maar dat is niet voldoende,” stipte de Europees Commissaris aan. “Engels is weliswaar de belangrijkste gebruikstaal, maar het beheersen en spreken van andere buitenlandse talen creëert bijzonder grote voordelen. Het biedt onder meer uitgelezen gelegenheden om elkaar beter te leren kennen.” Vassiliou merkte ook op dat vele ambtenaren van de Europese instellingen in Brussel evenmin één van de Belgische landstalen spreken.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigrant, taal |  Facebook |

24-05-10

Israël ziet weinig ondernemingszin bij immigranten

Slechts een opvallend kleine groep immigranten in Israël is geneigd om een eigen zaak op te richten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Israëlische Ruppin Academic Center. De onderzoekers wijzen erop dat 11 procent van de bevolking die in Israël is geboren, een eigen zaak heeft opgericht. Bij immigranten uit de gewezen Sovjet-Unie is dat slechts 5 procent. Vijf op zes immigranten in Israël is afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Onderzoeksleider Nonna Kushnirovich stelt dat het fenomeen wellicht te maken heeft met het feit dat de Russisch-sprekende Israliërs een andere mentaliteit hebben dan immigranten uit andere landen. Terwijl andere immigranten aangemoedigd worden door de risico's die ze vroeger hebben genomen, kiezen de Russische Israliërs er volgens haar voor om low-profile te blijven en zich ver van risico's wensen te houden.

"Immigranten staan bekend voor hun ondernemingszin," merkt het Israëlisch dagblad Haaretz op. "Wereldwijd zijn immigranten meer geneigd om een eigen zaak op te starten dan autochtonen. Dat hoeft ook geen verbazing op te wekken. Het feit dat ze besloten hebben om te emigreren vanuit hun thuisland, geeft aan dat ze geen afkeer hebben van risico's. Bovendien hebben ze vaak geen andere keuze. Onder meer beperkt door hun taal is het voor hen vaak moeilijker om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Vaak moeten ze dan ook creatief zijn om een oplossing te vinden. Het oprichten van een eigen zaak is vaak de enige mogelijkheid op tewerkstelling. Uit een onderzoek zes jaar geleden bleek dat allochtonen in de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor 50 procent van de nieuwe bedrijven die het anderhalf decennium voordien waren opgericht."

In Israël worden heel andere cijfers verkregen. "Bij immigranten zegt 39 procent er in geen geval aan te denken om ooit een zelfstandig bedrijf op te richten," merkt Nonna Kushnirovich op. "Bij de autochtone Israëliers is dat slechts 16 procent. Wanneer men verder ingaat op die kloof, blijken immigranten veel minder geneigd te zijn om risico's te nemen op het gebied van financiën, sociale omstandigheden, gezondheid of tewerkstelling. Immigranten geven ook minder vaak toe dat ze in het wegverkeer risico's nemen." Kushnirovich stelt dat Russische immigranten een heel andere instelling hebben dan andere nieuwkomers in het land en alle risico's achter zich hebben gelaten. De onderzoekster voegt er aan toe dat ondernemersopleidingen dan ook inspanningen zouden moeten doen om deze bevolkingsgroep aan te moedigen en hun angst weg te nemen.

10:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, ondernemen, rusland, immigrant |  Facebook |