06-12-13

Immigranten kunnen niet worden gelinkt aan hoger criminaliteitsniveau

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, kunnen immigranten niet aan een groter niveau van criminaliteit worden gekoppeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas, bij meer dan dertienhonderd jongeren tussen veertien en achttien jaar die in de Verenigde Staten schuldig werden gevonden aan ernstige vormen van criminaliteit. De onderzoekers stelden vast dat immigranten van de eerste generatie in de Verenigde Staten minder geneigd zijn om zware misdaden te plegen en ook minder risico op een chronisch recidivisme blijken te lopen. De onderzoekers stellen dat het probleem van criminaliteit in de Verenigde Staten onmogelijk aan migranten kan worden geweten.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, criminaliteit |  Facebook |

16-11-13

Genetische geschiedenis Europeaan toont opeenvolgende immigratiegolven

Wetenschappers zijn erin geslaagd om een detailleerde genetische geschiedenis van de moderne Europeaan samen te stellen. De onderzoekers maakten daarbij gebruik van skeletten die in Duitsland werden teruggevonden en die een periode van vierduizend jaar vertegenwoordigen. De resultaten van het onderzoek weerspiegelen volgens de onderzoekers dramatische veranderingen in de populatie door grote golven van prehistorische migraties. Die immigranten bleken volgens de wetenschappers niet alleen afkomstig te zijn uit het Nabije Oosten, zoals algemeen wordt verondersteld, maar ook vanuit West-Europa en Oost-Europa.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetica, immigratie |  Facebook |

16-10-13

Media plaatsen immigratieproblematiek in negatief daglicht

Nieuwsmedia maken niet zelden gebruik van een bestaande onzekerheid en ongemak rond immigranten en vluchtelingen om een crisismentaliteit te creëren waarin deze bevolkingsgroepen als een ondermijnende vijand worden afgeschilderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Western University. In de huidige omstandigheden vormen immigratie en vluchtelingen volgens de onderzoekers een bijzonder controversiële problematiek, waarbij er weinig directe informatie ter beschikking is van het publiek. Daarvan maken de media en politieke elite volgens de onderzoekers gebruik om inwijkelingen in verband te brengen met fysieke, economische en culturele bedreigingen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, immigratie |  Facebook |

15-06-13

Vreemdelingenstatus heeft belangrijke impact op opleidingsniveau

De vreemdelingenstatus heeft een belangrijke impact op het opleidingsniveau van migranten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de University of California naar het opleidingsniveau van jonge Mexicanen van de tweede generatie in Los Angeles. De onderzoekers stelden vast dat jongeren wiens moeder de Amerikaanse nationaliteit of een erkend vreemdelingenstatuut had, gemiddeld twee jaar langer studeerden dan leeftijdsgenoten wiens moeder illegaal het land was ingekomen.

"Meer dan één derde van de opleidingskloof tussen Mexicanen van de derde generatie en blanke Amerikanen kan worden toegeschreven aan de illegale status van de Mexicaanse grootouders," voert onderzoeksleider James Bachmeier, docent aan het Population Research Institute van de Pennsylvania State University, aan. "Een legalisering van immigranten kan het opleidingsniveau van Mexicaans-Amerikanen tot in de derde generatie beïnvloeden. Een legalisering helpt niet alleen de immigranten, maar ook hun kinderen en kleinkinderen."

"Op dit ogenblik leven er in de Verenigde Staten ongeveer vier miljoen kinderen van Mexicaanse immigranten," voert Frank Bean, professor sociologie aan de University of California, aan. "Het grootste gedeelte van deze groep is ook in de Verenigde Staten geboren. Omdat hun ouders weinig mogelijkheden hebben tot legaliseringen, moeten deze jongeren te lang in de schaduw leven. Aangezien de toekomstige Amerikaanse arbeidspopulatie in grote mate afhankelijk zal zijn van deze immigranten-kinderen, heeft de maatschappij er alle belang bij deze groep te steunen."

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, onderwijs |  Facebook |

26-04-13

Europese Commissie ziet geen bewijzen voor profitariaat-toerisme

Er kunnen geen bewijzen aangebracht worden voor een profitariaat-toerisme naar een aantal landen van de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissie gezegd in reactie op een brief van de ministers van binnenlandse zaken van Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk en Nederland, die hadden aangegeven dat hun naties onder toenemende druk stonden van bepaalde groepen immigranten, die vooral gelokt zouden worden door de sociale voordelen in het land van bestemming, uit andere lidstaten. De Europese Commissie zegt echter geen enkel cijfer ontvangen te hebben over buitenlanders die sociale voordelen zouden opeisen.

De Europese Commissie wil een aantal belemmeringen op het vrije verkeer van werknemers in de Europese Unie wegwerken. Een aantal lidstaten vreest echter voor een extra druk op hun sociale zekerheid. In de brief van de ministers van binnenlandse zaken van Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk en Nederland worden weliswaar geen landen genoemd, maar al langer wordt gezegd dat vooral Roma-groepen uit Bulgarije en Roemenië constructies opzetten om te kunnen profiteren van de sociale zekerheid in rijkere lidstaten van de Europese Unie. In de brief wordt aangedrongen dat het profitariaat-toerisme op de volgende top van de ministers van justitie en binnenlandse zaken in juni wordt besproken.

Een woordvoerder van Laszlo Andor, Europees Commissaris voor werk en sociale zaken, benadrukte echter dat geen enkele lidstaat concrete cijfers over profitariaat-toerisme heeft voorgelegd. Hij voegde er aan toe dat de Europese wetgeving al voldoende bescherming biedt tegen mogelijk misbruik van de sociale zekerheid. Een aantal partijen willen een zwarte lijst van personen die eerder al misbruik hebben proberen te maken van de sociale zekerheid in lidstaten van de Europese Unie. De betrokkenen zouden verbod kunnen krijgen om zich nog in een andere land aan te bieden, maar die maatregel kan wel problemen opleveren op het gebied van vrijheid van reizen en mensenrechten.

Laszlo Andor wijst erop dat slechts 3,1 procent van de Europeanen tussen vijftien en vierenzestig jaar in een andere lidstaat van de Europese Unie woont. Roemenen, Ieren en Portugezen werken het vaakst in andere landen. Duitsers zijn het minst geneigd om naar een andere lidstaat te verhuizen. Volgens Andor zou iedereen winnen bij een sterkere arbeidsmobiliteit. Sommige landen worden immers met historische werkloosheidspieken geconfronteerd, terwijl andere lidstaten het probleem van knelpuntberoepen moeten proberen op te lossen. Andor benadrukte ook dat de meeste mensen naar een ander land trekken om daarwerkelijk te werken.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, profitariaat, toerisme |  Facebook |

10-04-13

Etnische enclaves vormen rem op integratiekansen

Immigranten die hoofdzakelijk op dezelfde locatie wonen en dezelfde werkplaats delen, zijn minder snel geneigd om de taal van hun nieuwe land aan te leren. Dat is de conclusie van onderzoekers aan de Purdue University bij een groep Chinese en Mexicaanse immigranten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat deze etnische enclaves het aan de immigranten gemakkelijker toeliet om hun moedertaal te blijven spreken en slechts een beperkte kennis van het Engels te verwerven.

"Een gebrekkige kennis van het Engels maakt het voor immigranten moeilijker om zich in de Amerikaanse maatschappij te integreren en legt een hypotheek op de kansen op de arbeidsmarkt," voeren de onderzoekers Brigitte Waldorf en Raymond Florax aan. "Persoonlijke en professionele contacten met diverse bevolkingsgroepen, betekent een motivatie om de Engelse taal aan te leren, maar in enclaves zoals Chinatown en Little Italy zijn er weinig stimulerende elementen terug te vinden om zich een andere taal eigen te maken."

In het begin van de twintigste eeuw waren 85 procent van de immigranten in de Verenigde Staten afkomstig uit Engelssprekende landen. Dat aantal was op het einde van het voorbije decennium teruggevallen tot 71 procent. De onderzoekers merken op dat in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot een aantal andere landen, nauwelijks ondersteuning wordt verleend die tot een betere assimilatie in de Amerikaanse gemeenschap kan leiden. De onderzoekers stelden wel vast dat migranten met een hogere opleiding een grotere kennis van het Engels hebben of sneller bereid zijn om de Engelse taal te leren.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, arbeidsmarkt |  Facebook |

09-04-13

Immigratie-administratie kost Amerikaanse economie 30 miljard dollar per jaar

De complexe immigratiewetgeving van de Verenigde Staten kost de economie van het land een verlies van 30 miljard dollar per jaar. Dat is de conclusie van de denktank American Action Forum. Opgemerkt wordt dat de overheid inspanningen zou moeten doen om de lange lijst vereisten die moeten worden voldaan om door het immigratie-proces te navigeren te stroomlijnen of te elimineren. De samenstellers van het rapport zeggen minstens honderdvijftig vereisten rond immigratie teruggevonden te hebben bij zeven verschillende ministeries.

"Particulieren en bedrijven besteden 98,8 uur per jaar aan papierwerk om aan de immigratie-regels te voldoen," voert onderzoeksleider Sam Batkins, directeur regelgeving bij het American Action Forum, op. "Iedereen erkent gelukkig dat het huidige Amerikaanse immigratie-systeem moet worden hervormd. "Alleen al het ministerie van binnenlandse veiligheid, dat verantwoordelijk is voor de immigratie naar de Verenigde Staten, heeft 116 verschillende immigratie-documenten. Het voorbije jaar moesten in totaal 81,1 miljoen uur worden besteed om die bundel te verwerken."

Opgemerkt wordt dat een aanvraag voor naturalisatie ongeveer zes uur in beslag neemt en van de kandidaat 680 dollar aan kosten eis. Bedrijven die hoogopgeleide buitenlandse werknemers willen aantrekken, zouden in totaal achttien uur tijd moet investeren aan het invullen van zestien documenten, met een kostprijs van 2.500 dollar. De tijd die wordt gespendeerd aan het invullen van allerlei immigratie-documenten zou aan verloren werkuren jaarlijks ongeveer 5,9 miljard dollar kosten.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie |  Facebook |