17-11-13

Immuunsysteem doet veel meer dan ziektes bestrijden

Het immuunsysteem van de mens heeft een grotere invloed op het leven dan algemeen werd verondersteld. Dat is de conclusie van het boek ‘The Compatibility Gene’ van Daniel Davis, professor aan de University of Manchester. De Britse wetenschapper, die voor het boek de genen van zichzelf en zijn echtgenote liet ontleden, merkt op dat het immuunsysteem in eerste instantie bepaalt hoe het individu ziektes bestrijdt, maar ook een invloed hebben op de manier waarop het brein is geconnecteerd, de aantrekkingskracht op andere personen en wellicht ook op de manier waarop tot reproductie wordt overgegaan. Deze compatibility genen vertonen volgens de onderzoeker de grootste variatie tussen de verschillende individuen.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immuunsysteem, gezondheid |  Facebook |

07-11-13

Chronische stress werkt in op het immuunsysteem

Chronische stress kan zich uiteindelijk weerspiegelen in de genetische structuur van het immuunsysteem. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. De effecten bleken zowel bij muizen als bij mensen vastgesteld te kunnen worden. De onderzoekers merken op dat chronische stress een impact blijkt te hebben op de genetische activiteit van immuuncellen. Door die impact worden de immuuncellen volgens de wetenschappers gestimuleerd om de strijd aan te gaan met een infectie of trauma dat in werkelijkheid niet bestaan. Op langere termijn kan dit fenomeen volgens de onderzoekers een belangrijke negatieve impact hebben op de gezondheid.

“Wie op het werk door de veeleisende baas continu onder stress staat, dreigt daar op termijn de genetische gevolgen van te dragen,” merkt onderzoeksleider John Sheridan, professor biologie aan de Ohio State University. “Stress is een reactie die evolutionair een belangrijke bijdrage kon leveren om de overlevingskansen te verhogen, maar een herhaalde blootstelling over een langdurige periode kan een negatief impact hebben op de lichamelijke gezondheid. De wetenschap heeft al langer aangegeven dat stress aanleiding kan geven tot belangrijke gezondheidsproblemen, maar over het concrete oorzakelijk verband tussen beide problemen bleven nog vele vragen open.”

De onderzoekers stelden vast dat er bij muizen een duidelijke verandering in de immuuncellen kon worden vastgesteld wanneer de bestaande hiërarchische structuur van de populatie werd verstoord door toevoeging van een agressief exemplaar en daardoor een chronische stresssituatie werd gecreëerd. “Eenzelfde opbouw van de immuuncellen kon ook worden opgemerkt bij mensen uit lagere socio-economische klassen, die in hun dagelijkse leven met belangrijke stresserende factoren worden geconfronteerd,” voeren de onderzoekers aan. De wetenschappers voegen er aan toe dat de studie nogmaals aantoont op welke manier psychologie een cruciale impact kan hebben op biologie.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, immuunsysteem |  Facebook |

02-10-13

Platteland biedt veel voordelen voor immuunsysteem

Het platteland biedt vele voordelen voor het immuunsysteem. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University. De Deense onderzoekers stellen dat een agrarische omgeving leidt tot een blootstelling aan een brede waaier van bacteries, zwammen, pollen en andere irriterende organismen die een reactie kunnen uitlokken die de mens beschermt tegen hypergevoeligheid en allergieën. De wetenschappers zeggen dat de positieve impact op het immuunsysteem zowel kon opgemerkt worden bij mensen die in een landelijke omgeving zijn geboren en opgegroeid als bij personen die pas op volwassen leeftijd naar het platteland zijn uitgeweken.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immuunsysteem, platteland |  Facebook |

24-06-12

Kortstondige stress heilzaam voor het immuunsysteem

Stress kan het immuunsysteem versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University bij ratten. De Amerikaanse wetenschappers merken op dat chronische stress gedurende weken of maanden een negatieve impact heeft op de gezondheid en onder meer het immuunsysteem, maar dat geldt volgens hen niet voor kortstondige stresssituaties, waarbij het individu een keuze moet maken tussen vechten of vluchten. Dergelijke situaties van kortstondige stress, waarbij de mogelijkheden van het lichaam gedurende enkele minuten of uren moeten worden gemobiliseerd om een bedreiging te bestrijden, blijken volgens de Amerikaanse wetenschappers daarentegen heilzaam te zijn voor het immuunsysteem. Opgemerkt wordt daarbij dat het immuunsysteem immers cruciaal is voor de genezing van verwondingen die vaak bij het bevechten van bedreigende situaties gepaard gaan.

Lees Verder

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, stress, immuunsysteem |  Facebook |

26-02-12

Sterk immuunsysteem bepalend voor aantrekkingskracht mannen

Volwassen mannen met een sterk immuunsysteem maken op vrouwen een aantrekkelijker indruk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Dundee bij Letse mannen en vrouwen. Volgens de Schotse onderzoekers blijkt dat het immuunsysteem een grotere impact op vrouwen te hebben dan het fysieke uiterlijk. De onderzoekers zeggen verder te willen onderzoeken of de resultaten van de studie ook geldt voor andere culturen en leeftijdsgroepen.

Uit het onderzoek bleek dat mannen met een sterk immuunsysteem hogere niveaus van testosteron in hun bloed hadden. De Schotse onderzoekers merken op dat het gezonde immuunsysteem een impact heeft op de aantrekkingskracht van mannen. Ook bleek er een verband te bestaan tussen een laag testosterongehalte en een hoog cortisolniveau. Volgens de onderzoekers remt het stresshormoon cortisol de immuunreactie.

"Waarschijnlijk gebruiken vrouwen volgens de onderzoekers hetzelfde instinct als andere dieren zoals vogels," voert onderzoeksleider Fhionna Moore aan. "Van vogels is bekend dat zij op zoek gaan naar een partner die hun gezond immuunsysteem door zouden kunnen geven aan de volgende generaties." De onderzoekers merken op dat eerdere studies al een link hebben aangetoond tussen testosteron-gehaltes en het immuunsysteem, maar vormt hun onderzoek de eerste aanwijzing van een correlatie tussen aantrekkingskracht en immuunsysteem.
           

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immuunsysteem, aantrekkingskracht |  Facebook |

02-10-11

Immuunsysteem reageert tegen bedreigende buitenstaanders

Mensen die recent ziek zijn geweest, proberen psychologisch nieuwe besmettingen te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Kentucky. De onderzoekers merken op dat het geactiveerde fysiologische immuunsysteem ervoor zorgt dat de gewezen patiënt extra alert is en onregelmatigheden probeert te ontwijken. Dat leidt volgens de onderzoekers tot een vooroordeel tegen personen die met een mogelijke ziekte geassocieerd worden, zoals zwaarlijvige of oudere mensen en buitenlanders.

"Het menselijk brein speelt bewust en onbewust een belangrijke rol in de fysieke gezondheid," merkt onderzoeksleider Saul Miller, professor psychologie aan da University of Kentucky, op. "Eerder al is gebleken dat het fysiologische immuunsysteem, dat ziektekiemen bestrijd wanneer ze het lichaam binnenkomen, kan worden opgestart door het mentale immuunsysteem, waardoor men alert is voor mensen die ziektes aan anderen zouden kunnen overdragen. Maar het systeem werkt ook in de omgekeerde richting."

"Personen die recent ziek zijn geweest en wiens fysiologisch immuunsysteem nog altijd geactiveerd is, zijn sneller geneigd om aandacht te besteden aan mogelijke besmettingsbronnen en proberen die eventuele ziektekiemen, zoals het niezen of huiduitslag bij anderen, uit de weg te gaan," stipt Miller nog aan. "Uit onderzoek is gebleken dat mensen die recent ziek zijn geweest, veel alerter reageren op afwijkingen. Dat leidt echter tot vooringenomen reacties tegen bepaalde categorieën mensen."

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, immuunsysteem |  Facebook |