30-12-13

Intensieve online zelfexpressie is wapen tegen impulsaankopen

Stimulansen voor de online zelfexpressie kunnen het gevaar op impulsaankopen afzwakken. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers benadrukken dat uitgebreide online transacties de zelfcontrole van de consument kunnen aantasten, waarbij kan worden vastgesteld dat tegen het einde van het proces vaak onnodige attributen worden aangekocht. Dat probleem zou echter kunnen worden opgevangen door het toevoegen van zelfexpressie en persoonlijke identiteit aan het proces. Onder meer het personaliseren van een website die de eigen waarden en persoonlijkheid weerspiegelt, zou volgens de wetenschappers de neiging tot impulsaankopen doen afzwakken.

“Intensieve online activiteiten kunnen een negatieve impact hebben op de zelfcontrole van de consument,” zegt onderzoeksleider Shyam Sundar, professor communicatie aan de Pennsylvania State University. “Wanneer de consument met een uitgebreid en complex keuzproces wordt geconfronteerd, dreigt de zelfcontrole gradueel te worden ondermijnd en de kans op impulsieve beslissingen toe te nemen. Uit het onderzoek bleek onder meer dat consumenten tegen het einde van een online aankoopproces een grotere neiging te vertonen om duurdere alternatieven, voorzien van een aantal onnodige attributen, te kopen.”

“Het onderzoek toont aan dat online consumenten zich terughoudend moeten opstellen wanneer ze tijdens ecommerce-processen en andere online transacties een grote hoeveelheid beslissingen dienen te nemen,” waarschuwt professor Sundar. “Het is bij complexe online activiteiten dan ook aangewezen om een rustpauze in te lassen en afstand te nemen van het medium, zodat de zelfcontrole kan worden hersteld. Maar ook bedrijven moeten bij hun aanbiedingen zorg dragen voor het behoud van zelfcontrole bij de consument indien ze wensen dat de klant een rationele beslissing maakt over zijn aankopen. Daarbij moet worden ingespeeld op de persoonlijke waarden die de consument hanteert.”

De onderzoekers wijzen daarbij onder meer naar de hotelsector, waar ecologisch bewuste gasten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om hun verblijf te omkaderen met opties die een positieve impact hebben op het milieu en hun duurzame identiteit bevestigen.

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: impulsaankoop |  Facebook |

05-12-13

Registratie-proces hinderpaal voor online impulsaankopen

Consumenten doen online slechts weinig ongeplande aankopen. Bovendien worden die transacties ook niet aangemoedigd omdat retailers vaak in het verloop van het aankoopproces obstakels opzetten om ongeplande aankopen te bemoeilijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Transversal bij meer dan tweeduizend Britse consumenten. Daarbij wordt vooral gewezen naar de registratie-procedures, die volgens de onderzoekers in de weg staan tussen de gebruiker en zijn intentie om een aankoop te doen. Er wordt dan ook opgemerkt dat de registratie-procedure zo eenvoudig mogelijk gehouden dient te worden. De registratie bij het uitchecken wordt door 24 procent van de consumenten als een hinderpaal voor impulsaankopen genoemd.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, impulsaankoop |  Facebook |

06-02-13

Online omgeving verleidt minder snel tot impulsaankopen

E-commerce zet minder snel aan tot impulsaankopen dan de reële winkelomgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LivePerson bij zesduizend internet-gebruikers in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk en Italië. De onderzoekers stelden vast dat 77 procent van de consumenten toegeeft zich in een winkel minstens af en toe te laten verleiden tot een impulsverkoop. Online daalt dat cijfer echter tot 50 procent. Daarbij wordt wel de bedenking gemaakt dat er belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend tussen de onderscheiden leeftijdscategorieën, waarbij jonge consumenten sneller geneigd zijn om tot online impulsaankopen over te gaan.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-commerce, impulsaankoop |  Facebook |

15-08-12

Weersomstandigheden beïnvloeden aankopen wagens en woningen

De weersomstandigheden hebben een grote impact op de plannen van consumenten om een wagen of een woning te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat een temperatuurverhoging van 20 graden gepaard gaat met een toename van 8,5 procent in de verkoop van cabriolets. In een periode van twee tot drie weken na een sneeuwstorm blijft daarentegen de verkoop van vierwielaandrijving met 6 procent te zijn gestegen. Ook bleek dat een stijging van de temperatuur met 20 graden de verkoop van zwarte wagens met 2,1 procent doet terugvallen. Een verschuiving van bewolkt naar helder weer doet de verkoop van zwarte wagens met 5,6 procent afnemen. De onderzoekers stelden ook vast dat een zwembad de prijs van een woning in de zomer met 1.600 dollar kan doen stijgen tegenover een verkoop in de winterperiode. De resultaten van de studie tonen volgens onderzoeksleider Jorge Silva-Risso aan dat impulsaankopen daadwerkelijk bestaan.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: impulsaankoop |  Facebook |