08-08-17

Informatica op kantoor ook een bron van ellende

Voor een aanzienlijk deel van de kantoorbedienden is informatica vaak een hinderpaal die efficiënt werk in de weg staat. Dat is de conclusie van een onderzoek van opslagspecialist Crucial bij tweeduizend Britse werknemers. Vastgesteld werd dat 43 procent van de ondervraagden van mening was dat informatica-problemen hen geregeld beletten hun taken op een efficiënte manier uit te voeren. Daarbij moeten velen volgens de onderzoekers vaststellen dat ze hun eigen informaticaproblemen moeten oplossen, maar vaak ook een antwoord op vragen van anderen moeten vinden. Tevens moest worden geregistreerd dat 20 procent zich gegeneerd voelt voor zijn gebrek aan elementaire informatica-vaardigheden.

In de openbare sector en de media en marketing blijkt de minste gêne over een gebrek aan vaardigheid. In deze sectoren zegt telkens 13 procent zich verveeld te voelen door een onvoldoende technologische knowhow. De hoogste gêne wordt opgetekend in de sector van voeding en drank (35 procent), gevolgd door consumptiegoederen (31 procent) en informatica-diensten (27 procent). Slechts 22 procent van de ondervraagden meent over uitstekende informatica-vaardigheden te beschikken, terwijl 47 procent zegt een goede kennis te bezitten. Anderzijds bleek dat een groot deel niet weet op welke manier het geheugen of de opslagcapaciteit - respectievelijk 44 procent en 42 procent - kan worden verhoogd.

Andere problematische activiteiten zijn het defragmenteren van een harde schijf (29 procent), het updaten van software (21 procent), het scannen naar virussen en andere infecties (13 procent), het verwijderen van cookies (13 procent) en het verwijderen van programma’s (11 procent). Ook moest worden vastgesteld dat 7 procent niet weet op welke manier Microsoft Office zou moeten worden gebruikt, terwijl 5 procent toegeeft geen email te kunnen versturen. Tevens werd vastgesteld dat 14 procent op zijn curriculum vitae over zijn technologische vaardigheden heeft gelogen. Daarbij moet 67 procent tegenover zijn werkgever uiteindelijk zijn onkunde bekennen. Toch blijkt 37 procent daarmee weg te komen.

Lees Verder

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica |  Facebook |

08-12-16

Eén op drie bedrijven onvoldoende voorbereid op digitale transformatie

Eén op drie bedrijven heeft zich onvoldoende op de digitale transformatie voorbereid. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ovum bij meer dan zevenduizend ondernemingen in meer dan zestig landen. De digitale transformatie moet ervoor zorgen dat bestaande structuren en processen worden vervangen door een nieuwe digitale omgeving, waardoor een grotere flexibiliteit, een hoger productieniveau en een lagere kostenbasis kan worden gerealiseerd.

Er moet echter worden vastgesteld dat wereldwijd 33 procent van de bedrijven onvoldoende maatregelen heeft genomen om deze digitale transformatie met succes door te voeren. Bij 50 procent van de bedrijven zou de digitale transformatie zich in een gevorderd stadium bevinden, terwijl 7 procent zegt dat het proces volledig is geïmplementeerd.

In de informatica en de financiële diensten blijkt de digitale transformatie volgens Ovum het verst te zijn gevorderd. In deze industrieën stelde immers 60 procent van de bedrijven al ver zijn gevorderd met de implementering van nieuwe digitale processen. In de retailsector moet daarentegen nog de grootste afstand worden afgelegd. Ook in de gezondheidssector wordt een relatief lage score opgetekend. De openbare sector en media situeren zich ongeveer halverwege de rangschikking.

Er werd ook vastgesteld dat 25 procent van de ondernemingen aangeeft volgend jaar zijn digitale investeringen met minstens 6 procent verder te zullen opvoeren. Vorig jaar maakte slechts 9 procent van de bedrijven gewag van een dergelijke groei.

De sterkste stijging wordt verwacht in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Daarentegen zouden Noord-Amerika, West-Europa en Australië de traagste toename kennen. “De ongelijke evolutie in de digitale transformatie per industrie en per land heeft een bijzonder complex landschap geschapen,” benadrukt Daniël Mayo, directeur informatica en data bij Ovum.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica |  Facebook |

25-06-14

Marketing en informatica onderhouden weinig hechte banden

Een belangrijk aantal verantwoordelijken voor de informatica-divisie binnen een bedrijf geeft toe slechts een oppervlakkige relatie te hebben met hun collega’s uit de marketing-afdeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harvey Nash bij meer dan drieduizend technologie-verantwoordelijken uit meer dan dertig landen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, informatica |  Facebook |

24-04-14

Informatica-crash kan even erg worden als financiële crisis

Organisaties moeten hun reacties op cyberrisico’s drastisch verbeteren om het gevaar op een nieuwe grote economische schok, vergelijkbaar met de financiële crisis van zes jaar geleden, af te weren. Dat is de conclusie van een studie van verzekeraar Zurich Insurance Group en de denktank Atlantic Council. Het rapport zegt dat zelfs cybersecurity-professionals geen duidelijk overzicht blijken te hebben van alle risico’s die met online interconnecties verbonden zijn. Volgens Zurich Insurance kunnen informatica-risico’s een even grote bedreiging vormen als de Amerikaanse hypotheek-crisis, die grote gevolgen had voor de hele wereldeconomie.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, crash |  Facebook |

02-03-14

Informatica kan basis leggen voor volgende bankencrisis

Een volgende bankencrisis zal mogelijk te danken zijn aan een gebrekkig informatica-beleid. Dat zegt Feng Li, professor informatie-management aan de City University London. De onderzoeker merkt op dat vele banken nog altijd beroep doen op technologie die decennia geleden werd ontwikkeld en eigenlijk niet meer voldoet aan de huidige verwachtingen. Hij voegt er aan toe dat slechts 20 procent van alle investeringen in informatica toegespitst wordt op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Bovendien is meer dan de helft van die nieuwe ontwikkelingen gericht op onmiddellijke doelstellingen of projecten op korte termijn. Daardoor is slechts een marginaal pakket investeringen voorzien voor doelstellingen op langere termijn.

“Twee jaar geleden veroorzaakte een routine software-update in India een informatica-crash bij Royal Bank of Scotland, waardoor zeventien miljoen consumenten dagenlang niet aan hun rekeningen konden,” voert professor Li aan. “In maart vorig jaar zorgde bij dezelfde bank een hardware-crash ervoor dat miljoenen consumenten geen toegang meer hadden tot online financiële diensten en bankautomaten. Enkele dagen voor kerstmis vorig jaar, in het midden van de drukste online shopping-periode van het jaar, werd het concern opnieuw door een aantal informatica-pannes getroffen. Dergelijke problemen kunnen leiden tot een financiële chaos die bedrijven en gezinnen zware verliezen kan toebrengen.”

“Indien dergelijke problemen niet snel worden verholpen, kunnen zelfs maatschappelijke crisissen volgen,” zegt Feng Li nog. “Indien werkgevers geen mogelijkheid hebben om hun medewerkers te betalen, dreigen hypotheek of huishuur niet betaald te kunnen worden. Ook kan het financieel gebrek ertoe leiden dat geen boodschappen kunnen worden gedaan, transport en energie wordt betaald. Dat kan tot een belangrijke sociale onrust leiden. Door de massale stroom transacties die elke dag in de financiële sector worden geregistreerd, heeft een grote bank slechts enkele dagen tijd om zich van een zwaar informatica-probleem te herstellen. Indien dat niet lukt, zou de bank de achterstand niet meer kunnen ophalen. Dat is uiteraard een extreem rampscenario, maar kan toch niet helemaal worden uitgesloten, aangezien veel systemen nog dateren uit de jaren zestig of zeventig.”

“Hoewel de meeste banken bijzonder veel geld investeren in informatica, gaat bijna 80 procent van de budgetten naar het onderhoud en de aanpassing van de bestaande en vaak verouderde systemen,” merkt professor Li op. “De rest van de bestedingen wordt verdeeld over projecten op korte en middellange termijn. Daarbij gaat echter meer dan de helft naar het beantwoorden van een onmiddellijke nood of wettelijke vereiste aanpassingen. Daardoor blijft amper 9 procent van alle budgetten beschikbaar voor strategische projecten op middellange of lange termijn. Dat is onvoldoende om de snelle evoluties binnen de informaticasector te kunnen opvolgen.”

“De oudere financiële kaders beschouwen informatica nog steeds als een kost,” benadrukt Feng Li. “De druk op kostenbesparingen heeft de voorbije twintig jaar geleid tot een grotere afhankelijkheid van informatica-outsourcing. Bovendien wordt informatica vaak bestempeld als een sector met gemiste project-deadlines, onderschatte budgetten en mislukkingen. Dat heeft bij de oudere kaders vaak geleid tot een vooroordeel tegenover informatica, waardoor beslissingen op lange termijn veel moeilijker worden. Er kan bij de oudere kaders dan ook een gebrek aan economische wil worden opgemerkt om strategische informatica-initiatieven te ondersteunen.”

Lees Verder

07:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, bankencrisis |  Facebook |

27-02-14

Werknemer voelt zich vaak gefrustreerd door informatica-politiek

Werknemers voelen zich vaak gefrustreerd door het informatica-beleid van hun onderneming. Dat zegt de Britse auteur en futurist Graeme Codrington. Door de strikte technologie-politiek van het management dreigt toptalent volgens Codrington dan ook op zoek te gaan naar andere bedrijven die een minder starre benadering hanteren rond het gebruik van informatica-apparatuur. De auteur merkt dan ook op dat human resources ervoor dient te zorgen dat het informatica-beleid van de onderneming, onder meer over het gebruik van persoonlijke toestellen op de werkvloer, aan de behoeften en eisen van de werknemers tegemoet komt.

Lees Verder

09:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, informatica |  Facebook |

07-12-13

Informatici hebben geen tijd meer om nieuwe vaardigheden aan te leren

De grote tijdsdruk, het zware takenpakket en onvoldoende opleidingsbudgetten zorgen ervoor dat vele informatici geen mogelijkheid zien om aan de verdere ontwikkeling van hun carrière te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de British Computer Society (BCS) bij Britse informatici. De onderzoekers stelden vast dat 61 procent van de ondervraagden toegeeft tijdens de werkdag minder tijd te hebben voor carrière-ontwikkeling dan in het verleden. Bovenden zegt meer dan 50 procent dat zijn bedrijf geen enkele structuur heeft voorzien om tijdens de werkdag aan carrière-ontwikkeling te doen. De onderzoekers merken op dat het fenomeen een bedreiging kan vormen voor de toekomst van de sector.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende