02-05-18

Infrastructuur is belangrijke hefboom voor economie

Infrastructuur kan voor een economie een belangrijke stimulans zijn. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die de invloed van de ontwikkeling van de spoorwegen in India op de handel en de economische groei van het land hebben bestudeerd. De studie toont aan dat op de plaatsen waar de spoorweg in India werd aangelegd, de levensstandaard verbeterde. De infrastructuur bevorderde de handel die het reële landbouwinkomen met 16 percent deed stijgen. De introductie van andere technologieën hadden vaak niet diezelfde impact op handel en economie.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: infrastructuur |  Facebook |

23-01-18

Afrika moet zwaar investeren in infrastructuur

De economische groei heeft het voorbije jaar in Afrika een duidelijke versnelling laten optekenen. Die trend zal zich ook dit jaar verdere doorzetten. De regio heeft echter zware investeringen in infrastructuur nodig. Dat staat in een rapport van de African Development Bank (ADB). Twee jaar geleden kende de Afrikaanse economie een groei met 2,2 procent en vorig jaar kon een versnelling tot 3,6 procent worden opgetekend. Onder meer wordt verwezen op het herstel van de oliemarkt. Dit jaar wordt een groei van 4,1 procent verwacht. Dat niveau zou ook volgend jaar kunnen worden vastgehouden. Oost-Afrika is de sterke groeiregio binnen de Afrikaanse economie.

De tewerkstelling kan die groei echter niet helemaal volgen. Het voorbije jaar de Afrikaanse arbeidsmarkt slechts met 1,4 procent worden uitgebreid. Vooral vrouwen en jongeren tussen vijftien en vijfentwintig jaar blijken de het zwaarst getroffen te worden door de bescheiden groei van de arbeidsmarkt. Er wordt nochtans gewaarschuwd dat in Afrika elk jaar twaalf miljoen jongeren op de arbeidsmarkt debuteren. Om daarvoor voldoende arbeidsplaatsen te kunnen creëren, moet er volgens de African Development Bank snel werk worden gemaakt van een sterkere industrialisering van het continent. Daarvoor moeten echter een aantal belangrijke knelpunten worden opgelost.

Daarbij wordt vooral gewezen naar de gebrekkige infrastructuur, onder meer op het gebied van energie, watervoorzieningen en transport. Daarnaast moeten volgens het rapport ook investeringen worden voorzien in gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en administratieve kaders. Volgens het rapport moet in Afrika jaarlijks tussen 130 miljard dollar en 170 miljard dollar in infrastructuur worden geïnvesteerd. Daarvoor moeten echter ook telkens budgetten tussen 68 miljard dollar en 108 miljard dollar worden gevonden. Twee jaar geleden bleek uiteindelijk slechts 62 miljard dollar te worden gereserveerd voor Afrikaanse infrastructuurwerken.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, infrastructuur |  Facebook |

29-01-13

Infrastructuur moet anticiperen met duurzame investeringen

Tegen het midden van de eeuw zal de wereldbevolking tot negen miljard eenheden zijn toegenomen. Er zal voor biljoenen dollar moeten geïnvesteerd worden in ondersteunende infrastructuur die wellicht schadelijk zijn voor het klimaat. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Green Growth Alliance, die een groep multinationals en instellingen vertegenwoordigt. Er wordt echter opgemerkt dat anticiperende investeringen in duurzame infrastructuur op lange termijn baten zal opleveren en tot nieuwe groeimogelijkheden zal leiden.

Om het streven van de Green Growth Alliance te kunnen realiseren, zullen overheden volgens het rapport echter 130 miljard dollar per jaar moeten investeren. Indien dat bedrag goed wordt aangewend, zou dat budget volgens het rapport ook vanuit de privésector 570 miljard dollar per jaar kunnen genereren. Om die jaarlijkse investering van 700 miljoen dollar in realiteit om te zetten, zullen volgens de Green Growth Allianse zowel de politiek als de privésector de nodige moed moeten betonen.

De hoopvolle stelling van de Green Growth Alliance, voorgezeten door de gewezen Mexicaanse president Felipe Calderon, is gedeeltelijk gebaseerd op aanwijzingen dat duurzame investeringen de voorbije jaren relatief goed hebben standgehouden. Opgemerkt wordt dat de duurzame investeringen twee jaar geleden 17 procent hoger lagen dan het jaar voordien. Dat bedrag ligt dubbel zo hoog als het investeringsniveau voor het uitbreken van de financiële crisis en zes keer hoger dan negen jaar geleden.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: infrastructuur, duurzaamheid |  Facebook |

15-08-12

Aziatische landen investeren te weinig in infrastructuur

Een groot gedeelte van Azië gaat gebukt onder de problemen van een snelle economische ontwikkeling, extreme weersomstandigheden en een exodus vanuit landelijke gebieden. Een groot gedeelte van het probleem moet volgens Sun Sheng Han, professor stedelijke ontwikkeling aan de University of Australië, worden geweten aan een gebrek aan visie, waarbij de stedelijke ontwikkeling wordt benaderd met een mengeling tussen politieke doelstellingen en economische ambities. De professor merkt op dat in Azië miljoenen mensen elk jaar door de economische vooruitgang aan de armoede ontsnappen, maar bij natuurrampen opnieuw in derde wereldomstandigheden worden teruggeworpen. Volgens Sun Sheng Han weigeren de betrokken landen om voldoende te investeren in hun infrastructuur. Onder meer voert hij aan de snelle verstedelijking in de Filipijnse hoofdstad Manilla natuurlijke waterwegen heeft geblokkeerd, wat één van de grote oorzaken van de recente overstromingen zou zijn geweest.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, infrastructuur |  Facebook |

04-11-11

Geografische ligging belangrijk voor productie universiteit

Geografische ligging heeft een belangrijke impact op de commerciële productie van universiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het Institute Cardiff van de University of Wales. De Britse onderzoekers stelden daarbij vast dat de kennis van universiteiten in een commercieel concurrentiële regio gemakkelijker naar de bedrijfswereld vloeit dan in meer afgelegen gebieden. Afgelegen gebieden ontberen volgens de onderzoekers de kennisinfrastructuur die een zoektocht naar innovatie stimuleert.

"Universiteiten staan steeds meer onder druk om hun kennis en ontdekkingen te gebruiken om economische groei te ondersteunen, maar niet alle instellingen hebben daarbij dezelfde mogelijkheden," voert onderzoeksleider Robert Huggins aan. "Universiteiten in het zuidoosten van Engeland bleken meer in staat te zijn om hun onderzoek en innovatie te commercialiseren dan instellingen in minder concurrentiële regio's. De geografische ligging van de instelling speelt daarin vaak een doorslaggevende rol."

"Universiteiten in commercieel concurrentiële regio's blijken productiever te zijn dan instellingen in andere gebieden," aldus nog Huggins. "In een concurrentiële regio blijkt het gemakkelijker te zijn om de kloof te overbruggen tussen de gecreëerde kennis en concrete zakelijke toepassingen." Het fenomeen heeft volgens hem onder meer te maken met de grote concentratie van andere onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven in concurrentiële regio's. Universiteiten in afgelegen gebieden kunnen volgens hem niet terugvallen op die netwerken.

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, infrastructuur |  Facebook |

28-09-09

Infrastructuurprojecten Arabische Golf worden doorgezet

De investeringen in infrastructuur in de Arabische Golf zullen over vier jaar een omvang van 205 miljard dollar hebben bereikt. Dat blijkt uit cijfers van de Standard Chartered Bank. Hoewel de financiering van die projecten door de wereldwijde economische crisis er niet gemakkelijker op is geworden, verwachten analisten dat de betrokken regeringen de meeste projecten zullen ondersteunen. Een ander belangrijk gedeelte van de financiering zal volgend hen afkomstig zijn van de uitgifte van waardepapieren. Lokale investeerders blijken immers voldoende belangstelling te tonen voor de financiering van die projecten. Saudi Arabië zal op zijn eentje de volgende vier jaar voor 105 miljard dollar aan infrastructuurwerken laten uitvoeren, vooral aan ziekenhuizen, autowegen, spoorlijnen en luchthavens.

"In de Golfregio worden infrastructuurwerken nagenoeg uitsluitend door de overheid uitgevoerd," aldus analist David Barclay tegenover het magazine Transport Times. "In Dubai bijvoorbeeld wordt ongeveer 40 procent van het budget voor de uitbreiding en ontwikkeling van het transportnetwerk. In Saudi-Arabië heeft de regering een aantal belangrijke infrastructuurprojecten overgenomen. Ook nutsvoorzieningen voor energie en waterbevoorrading worden in de Golfregio grotendeels uitgevoerd door quasi-gouvernementele organisaties en die projecten krijgen een hoge prioriteit. De uitbreiding is immers dringend nodig om de behoefte van de snelgroeiende populatie van de regio op te vangen. De behoefte aan elektriciteit zal in de regio tegen het midden van het volgende decennium met 10 procent groeien. De nood aan ontziltingsprojecten zal naar verwachting met 8 procent stijgen."

Door de financiële crisis zal de financiering van al die projecten de volgende jaren volgens analisten wel een belangrijk probleem worden. "Enkele jaren geleden was het Midden-Oosten wereldwijd de belangrijkste financiële markt voor nutsprojecten," wordt er daarbij opgemerkt. "Door de wereldwijde financiële crisis viel het aantal beschikbare kredieten echter gevoelig terug. Maar aangezien de aandelenmarkt opnieuw aantrekt en een aantal lokale fondsen grote interesse tonen, verwacht de sector niet dat er grote problemen zullen opduiken voor het financieren van die projecten." In juli slaagde onder meer ACWA Power uit Saudi Arabië erin een financiering van 2,5 miljard dollar af te sluiten voor zijn Rabigh-elektriciteitsproject. Dat was de eerste keer dit jaar dat een financiering kon afgesloten worden over een periode van meer dan tien jaar.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: midden-oosten, infrastructuur |  Facebook |