25-03-18

Bedrijfsleven doet voorlopig weinig aan technologische innovatie

Er wordt veel gesproken over innoverende technologieën, maar blijven de toepassingen in het bedrijfsleven voorlopig relatief beperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau PointSource bij nagenoeg zevenhonderd technologie-verantwoordelijken in de Verenigde Staten, waarbij blijkt dat de meeste ondernemingen op dit ogenblik nog geen beroep doen op ontwikkelingen zoals blockchain, artificiële intelligentie, gezichtsherkenning of spraaktechnologie. Opgemerkt wordt dat de marketeers vaak nog niet klaar zijn voor de introductie van de programma’s, maar ook wordt gewag gemaakt van een aantal technische hindernissen die nog moeten worden overwonnen.

De uitbouw van spraaktechnologie blijkt het verst gevorderd. Daarbij zou 36 procent minstens al een potentiële leverancier hebben aangesproken of geselecteerd. Gezichtsherkenning komt op de tweede plaats met 34 procent, gevolgd door kunstmatige intelligentie en blockchain met 28 procent. Verder zegt 33 procent een mogelijke leverancier te overwegen voor artificiële intelligentie en stemherkenning. Bij gezichtsherkenning en blockchain daalt dat cijfer tot respectievelijk 32 procent en 30 procent. Bij 42 procent verkeert de implementering van blockchain nog steeds in een studiefase, gevolgd door artificiële intelligentie (40 procent), gezichtsherkenning (34 procent) en spraaktechnologie (32 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat de bedrijven zich actief op digitale toespitsen. Daarbij zegt 94 procent het voorbije jaar meer te hebben ingezet op digitale groei. Verder zegt 90 procent dat de digitale sector een centrale rol speelt in hun algemene bedrijfsdoelstellingen. Er moest echter ook worden vastgesteld dat 75 procent van de ondervraagden toegeeft niet meer tevreden te zijn met de technologie dit op dit ogenblik in het bedrijf worden gebruikt. Die klacht kan bij bedrijven van elke mogelijke leeftijd worden opgemerkt. Ook bij de bedrijven die het voorbije decennium zijn opgericht, zegt 65 procent niet meer tevreden te zijn over zijn huidige technologische basis.

Er wordt dan ook opgemerkt dat 45 procent van de ondervraagden van mening is dat de digitale voetafdruk van zijn onderneming verouderd is tegenover de middelen die de concurrentie ter beschikking heeft.

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

11-01-18

In bedrijfsleven gaan diversiteit en innovatie samen

Bedrijven die inspanningen leveren om de diversiteit te bevorderen, blijken ook innovatiever. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de Portland State University, op basis van een analyse van de drieduizend grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten gedurende het eerste anderhalve decennium van deze eeuw. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een grotere diversiteit gelinkt kan worden aan een grotere activiteit op het gebied van productinnovaties. Tevens kan ook een groter volume aan patenten en vermeldingen op patenten worden vastgesteld.

“Het onderzoek kon bevestigen dat bedrijven met een gericht beleid voor de promotie en het behoud van een diverse werkvloer - op het gebied van gender, ras en seksuele oriëntatie - ook betere prestaties leveren bij de ontwikkeling van innovatieve producten en services,” benadrukt onderzoeksleider Richard Warr, professor management aan de North Carolina State University. “Er is niet alleen sprake van een correlatie, maar wel van een oorzakelijk verband. Bovendien is die vaststelling van toepassing op een brede waaier industriële sectoren.” Vastgesteld werd dat diversiteit kon worden gekoppeld aan twee bijkomende productinnovaties over een periode van tien jaar.

“Bedrijven lanceren gemiddeld twee nieuwe producten per jaar,” verduidelijkt Richard Warr. “Een surplus van twee ontwikkelingen over een periode van tien jaar is dan ook een belangrijk resultaat. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat een versterking van het diversiteitsbeleid niet onmiddellijk tot een grotere innovativiteit zal leiden. Het kan enkele tijd duren vooraleer de resultaten kunnen worden vastgesteld. Belangrijk is echter dat een bedrijf met een sterke interesse in innovatie, uiteindelijk zal profiteren van de ondersteuning die aan de diversiteit in zijn organisatie wordt gegeven. Het fenomeen kan niet alleen bij de grote technologiebedrijven worden opgetekend, maar ook bij klassieke onderneming uit onder meer de bouwsector.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, innovatie |  Facebook |

29-09-17

Ook schaarste kan omgeving voor innovatie vormen

Noodzaak is inderdaad de motivatie van innovatie, onafhankelijk van de beschikbare bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers University of Notre Dame in de Verenigde Staten en de Lulea University of Technology in Zweden. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat een gebrek aan bronnen een grote barrière kan betekenen voor de realisatie van innovaties, maar het nieuwe onderzoek voert aan dat het ook voor mensen uit omgevingen met extreem beperkte bronnen dankzij creatieve probleemoplossing toch mogelijk is om nieuwe concepten uit te denken.

“Eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat regio’s met beperkte middelen ook weinig innovatief zijn,” benadrukt onderzoeksleider Dean Shepherd, professor ondernemerschap aan de University of Notre Dame. “Er kan echter worden vastgesteld dat inwoners van achtergebleven gebieden op een verschillende manier bijzonder innovatief kunnen functioneren. In westerse landen worden een toegang tot bronnen en generaties innovaties een basis voor een duurzaam concurrentieel voordeel genoemd, maar voorbeelden in andere regio’s tonen dat er nog andere benaderingen kunnen worden gehanteerd.”

Professor Shepherd verwijst daarbij naar concept van jugaad dat in India wordt gehanteerd. “Jugaat staat voor een strategie die beroep doet om een constructief denken om een goedkope en intelligente oplossing voor een probleem te vinden,” benadrukt de onderzoeker. “Deze oplossingen vertegenwoordigen misschien niet het competitief voordeel dat door westerse ondernemingen wordt nagestreefd, maar wordt opgezet om een individu, een gemeenschap of een industrie baten te brengen.” De onderzoekers wijzen daarbij onder meer op het gebruik van materialen en machines voor toepassingen die door de oorspronkelijke fabrikant niet waren voorzien.

Onder meer wordt gewezen op het gebruik van alternatieve concepten voor waterzuivering of energievoorziening. “Wanneer men deze vorm van innovatie zou negeren omdat ze niet kadert in de westerse opvatting over het creëren van meerwaarde, dreigt men voorbij te gaan aan de bredere impact van deze ontwikkelingen,” waarschuwt Dean Shepherd. Ook na zware natuurrampen wordt volgens de onderzoekers vaak naar deze vormen van innovatie gegrepen. Shepherd voegt eraan toe dat deze processen de bevolking van achtergebleven regio’s toelaten het leven van zichzelf en van hun gemeenschap te verbeteren.

Lees Verder

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

17-02-17

In Frankrijk moet innovatie beter worden ondersteund

Frankrijk staat op het gebied van innovatie ver onder zijn mogelijkheden gerangschikt, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan een gebrek aan ondernemerschap. Dat staat in een rapport van de experts Jean-Luc Beylat en Pierre Tambourin, die door de Franse overheid waren gevraagd een studie te maken om de innovatiekracht van het land op te voeren. In Frankrijk is het wetenschappelijk onderzoek volgens het rapport immers traditioneel in handen van ambtenaren, die zelden een onderneming opstarten om hun ontdekkingen in nieuwe producten of diensten om te zetten. Op het einde van vorige eeuw werd wel een wet ingevoerd om die situatie te veranderen, maar dat heeft tot nu toe weinig resultaat opgeleverd.

“Wanneer enkel naar patenten wordt gekeken, laat Frankrijk sterke prestaties optekenen,” zeggen Jean-Luc Beylat en Pierre Tambourin, respectievelijk directeurs van de Nokia Bell Labs France in Parijs het biocluster Genopole in Evry. “Slechts vijf landen in de hele wereld beschikken over meer patenten. Zelden kan echter vastgesteld dat de Franse wetenschappers ondernemer worden.” Dat probleem heeft volgens de onderzoekers een aantal historische oorzaken. Wetenschappers aan universiteiten en onderzoeksinstituten dienden immers louter academische motieven te volgen en kregen geen toelating om uit hun ontdekkingen economisch voordeel te puren.

Eind vorige eeuw werden die beperkingen wel versoepeld, waarbij academici hun carrière gedurende zes jaar konden onderbreken om een bedrijf op te starten. Daarvoor was wel een instemming nodig van hun instelling en van een speciale ethische commissie. Ook een aantal andere beperkingen op onder meer het aandeelhouderschap bleven echter in voege. Vastgesteld werd dat slechts gemiddeld 98 academici per jaar een aanvraag bij de ethische commissie hebben ingediend. Gemiddeld werden 89 projecten goedgekeurd. Beylat en Tambourin hebben het over teleurstellende resultaten.

Bovendien waren meer dan 80 procent van de licenties betrekking op een functie als consulent, naast 3,5 procent bestuursfuncties. Slechts 16,2 procent kreeg de mogelijkheid een startup te creëren. “Dat is veel minder dan de overheid heeft gehoopt,” zeggen de onderzoekers, die het over een gemiste opportuniteit hebben. Er wordt aan toegevoegd dat de beperkingen verder moeten worden afgebouwd, zodat de academici meer mogelijkheden kunnen krijgen om een commercieel project op te zetten, terwijl volgens hen ook de deponering van patenten moet worden beloond en ondernemende wetenschappers een grotere erkenning zouden krijgen.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

17-01-17

Zuid-Korea blijft meest innoverende economie ter wereld

Zuid-Korea blijft de meest innoverende economie van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg over de vijftig meest innoverende landen van de wereld. Zuid-Korea behaalde een eindscore van 89 procent en voert ook de deelranglijsten voor onderzoek en ontwikkeling, patentactiviteit en industriële meeropbrengst aan. Op de tweede plaats staat Zweden, dat één positie won tegenover vorig jaar, met een score van 83,98 procent, gevolgd door Duitsland, Zwitserland en Finland. België eindigt op een dertiende plaats. Dat betekende een vooruitgang met drie posities tegenover het jaar voordien.

Bloomberg wijst vooral op de sterke prestaties van de Scandinavisch regio. Niet alleen steeg Zweden naar een tweede plaats, maar ook Finland slaagde erin de top vijf te bereiken. Zweden dankt zijn vooruitgang volgens het rapport vooral aan de meerwaarde die door de industriële productie wordt gegenereerd. Een belangrijk gedeelte van dat succes moet volgens Magnus Henrekson, directeur van het Zweedse Research Institute of Industrial Economics, worden toegeschreven aan de cultuur van grote persoonlijke ambities die in het land kan wordt opgemerkt. Tevens wordt gewezen op de belangrijke inspanningen die op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden gedaan.

Finland slaagde er dankzij de sterke aanwezigheid van hightech-bedrijven in het land twee plaatsen te winnen. Noorwegen bleef status-quo op een veertiende plaats. De grootste terugslag in innovatie werd opgetekend in Rusland, dat veertien plaatsen verloor en nu op een zesentwintigste plaats staat gerangschikt. Die achteruitgang kan in grote mate worden verklaard door de impact van de westerse sancties, die zwaar op de economie van het land hebben gewogen. Ook Japan viel van de vierde naar de zevende plaats, terwijl de Verenigde Staten van acht naar negen gingen. Israël wint één plaats en komt daarmee in de top tien. China staat als eerste groeimarkt op de eenentwintigste plaats.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

07-08-16

Zakelijke sector beschouwt Alphabet als grootste innovator

In de zakelijke sector wordt Alphabet als de absolute leider in technologische innovatie beschouwd. Dat blijkt uit een enquête van consulent Brand Keys bij negenhonderd bedrijven. Vorig jaar eindigde Alphabet nog als tweede, maar wisselt nu van plaats met Apple. Op de derde plaats volgt Amazon, dat tegenover vorig jaar eveneens van plaats heeft gewisseld met International Business Machines (IBM). De vijfde plaats is voor Siemens, dat daarmee vier treden is gestegen tegenover de vorige editie. Met Salesforce (tiende), HubSpot (zestiende), Mindbody (zeventiende) en Equinix (achttiende) werden binnen de top twintig vier nieuwe namen opgetekend, ten koste van Dell, Hewlett-Packard, Uber en YouTube.

“De lijstaanvoerders zijn niet alleen leiders omdat ze bedrijven betere zakelijke oplossingen kunnen bieden, maar ook omdat men beseft dat hun toepassingen kunnen helpen om beter aan de technoligische verwachting van de consument te kunnen beantwoorden,” merkt Brand Keys. Naast Siemens blijkt ook General Electric, dat van een twaalfde naar een zevende plaats is gestegen, opnieuw op een grotere waardering als innovator te kunnen rekenen. Dat is volgens de onderzoekers in grote mate te danken aan de bewuste campagne die het bedrijf heeft gevoerd om zich te herpositioneren en waarbij de nadruk op de innoverende capaciteiten van de onderneming werd gelegd.

De grootste terugval werd daarentegen geregistreerd bij Samsung, dat van een vijfde naar een twaalfde plaats is teruggezakt. Ook SAP valt van een tiende naar een vijftiende plaats. De top twintig wordt afgerond met het crowdfunding-platform Kickstarter, vooraf gegaan door autobouwer Tesla. “De top twintig omvat heel wat merken - zoals Facebook, Apple, Amazon of Samsung - die ook op de consumentenmarkt een grote bekendheid genieten, maar de nieuwkomers in de lijst zijn toch vooral actief in de zakelijke omgeving,” benadrukt Robert Passikoff, oprichter van Brand Keys. “Dat bewijst de grote interesse van de zakelijke wereld in doorgedreven innovatie.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

31-05-14

Werknemer wordt afgeleid door overvloed aan informatie

Een overdaad aan informatie zorgt ervoor dat werknemers zowel op de werkvloer als thuis steeds vaker worden afgeleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de ondervraagde kantoorbedienden toegeeft met een overdaad aan informatie geconfronteerd te worden. Bovendien gaf 52 procent toe door de beschikbaarheid van de informatie gemakkelijk afgeleid te worden. Bovendien zegt 43 procent door de massale stroom data een stresserende druk ervaren te hebben, terwijl 28 procent van mening is dat een overdaad aan informatie een negatieve impact heeft op hun welzijn.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

22-05-14

Innovatiekracht oudere werknemer wordt te vaak vergeten

Oudere werknemers beschikken over de ideale eigenschappen die nodig zijn om innovatie te stimuleren, maar toch wordt die groep personeelsleden vaak het minst in verband gebracht met vernieuwing. Dat zegt analist Michael O’Bryan, oprichter van innovatie-consulent 360 Thinking. O’Bryan wijst erop dat oudere werknemers in het algemeen over een grote expertise, maturiteit en motivatie beschikken. Die elementen zijn volgens hem cruciale voorwaarden voor een efficiënt creatief werk. Toch wordt volgens de analist vaak de perceptie gehanteerd dat oudere werknemers niet vernieuwend kunnen zijn. Om innovatie optimaal te stimuleren, moet volgens O’Bryan van die misvatting worden afgestapt.

“Er doen heel wat algemene misvattingen de ronde over creativiteit op de werkvloer,” zegt Michael O’Bryan. “Wanneer de meeste mensen zich een beeld proberen te vormen over een groep creatievelingen, wordt waarschijnlijk gedacht aan een groep twintigers in verschoten jeans en een modieuze bril. Het koppige idee om creativiteit exclusief voor te behouden voor jonge werknemers en de perceptie dat oudere collega’s teveel verroest zijn in vaste gewoontes om nog vernieuwend te kunnen werken, heeft in het licht van de moderne economie om verschillende redenen een bijzonder contraproductieve impact.”

“Creativiteit en zijn eindproduct innovatie zijn van cruciaal belang voor de overlevingskansen in de wereldwijde economie,” verduidelijkt de innovatie-consulent. “Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de beroepsbevolking steeds ouder zal worden. Wanneer deze twee realiteiten naast elkaar worden geplaatst, moet men zich afvragen op welke manier het nog mogelijk is om in de wereldwijde economie te overleven. Op het eerste gezicht lijken het samengaan van innovatie en vergrijzing voor de economie een onmogelijke opdracht. In werkelijkheid is er sprake van een grote opportuniteit waarvoor de oudere beroepsbevolking unieke kwalificaties heeft."

“Met de grote media-aandacht voor de wereld van jonge ondernemers en innovatoren, lijkt het vreemd dat meer middelen zouden moeten worden toegespitst op oudere werknemers,” geeft Michael O’Bryan aan. “Uiteraard mag de opkomst van vernieuwers uit de jongere generatie niet worden genegeerd, maar het zou verkeerd zijn om innovatie exclusief aan die groep te koppelen. Die perceptie verhindert dat managers worden gestimuleerd om de creativiteit bij oudere werknemers te stimuleren, wat potentieel een groot verlies aan innovatiekracht kan inhouden. Oudere werknemers vormen immers de meerderheid van het personeelsbestand en kunnen dan ook bijzonder veel innovatiepotentie herbergen.”

“Algemeen wordt aangenomen dat jongeren beter geschikt zijn om nieuwe ideeën te ontwikkelen,” merkt Michael O’Bryan nog op. “Er is bovendien het historische stereotype van de oudere werknemer die zich onwennig voelt in een innovatieve omgeving. Snelle veranderingen in de technologie beïnvloeden de perceptie dat oudere werknemers niet in staat zijn om gelijke tred te houden. Nochtans kunnen die percepties niet door wetenschappelijke bewijzen worden gestaafd. Uit een brede waaier studies is gebleken dat leeftijd geen enkele impact heeft op creativiteit. Natuurkundigen doen hun belangrijkste ontdekkingen op achtenveertigjarige leeftijd en kunstschilders bereiken hun creatief hoogtepunt op tweeënveertig jaar.”

O’Bryan wijst erop dat er verschillende pijlers zijn voor creativiteit. “Er is een intrinsieke motivatie tot innovatief gedrag noodzakelijk, maar er moet ook sprake zijn van expertise, creatieve vaardigheden en een ondersteunende omgeving,” verduidelijkt de analist. “Oudere werknemers beschikken meestal alvast over expertise en motivatie. Oudere werknemers blijken immers een interne motivatie te hebben om fier te zijn op hun werk en hebben door hun maturiteit meestal ook een grote expertise opgebouwd. De twee resterende factoren kunnen met de ondersteuning van het management bovendien perfect worden ingevuld.”

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

10-05-14

Werknemers houden van kansen op innovatie

Bedrijven moeten ondernemende medewerkers ondersteunen. Die ondersteuning creëert immers een groter engagement en zal het bedrijf toelaten om talentrijk personeel aan zich te binden. Dat zegt Isabelle Minneci, directeur human resources bij het Franse cosmeticamerk L’Oreal. Medewerkers houden volgens Minneci van opportuniteiten om zich innovatief te kunnen uitleven. Er bestaat volgens Minneci weliswaar een gevaar dat innovatieve werknemers uiteindelijk de onderneming zullen verlaten om hun ideeën op zelfstandige basis verder te ontwikkelen, maar ook dan blijft de investering in de ondernemende medewerker volgens haar nog steeds de moeite waard.

“Het aanbieden van ondersteuning aan ondernemende medewerkers verhoogt de betrokkenheid en biedt het bedrijf een grotere kans om toptalent te behouden,” merkt Isabelle Minneci op. “L’Oreal heeft een initiatief opgezet waarbij voor medewerkers een budget van 100.000 pond kan worden voorzien om ideeën voor de onderneming te ontwikkelen.” Dat concept heeft volgens haar het bedrijf al toegelaten belangrijke projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid te realiseren. Minneci wijst erop dat een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat één op drie werknemers graag zou werken voor een onderneming die innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Isabelle Minneci geeft toe dat er altijd een gevaar bestaat dat een werknemer met de ontvangen financiering mogelijk zijn ideeën voor eigen rekening verder zal proberen te ontwikkelen. “Dat risico mag het ondersteunen van ondernemende medewerkers echter niet ontmoedigen,” voert Minneci aan. “Het vertrek weegt immers niet op tegen de voordelen die worden gerealiseerd door het stimuleren van het engagement bij een grotere groep medewerkers. Indien de vertrekkende werknemer met zijn project een positieve bijdrage levert aan te maatschappij, kan het bedrijf er bovendien toch prat op gaan een belangrijke factor in die ontwikkeling te zijn geweest.”

Vele voorstellen van medewerkers blijken verband te houden met duurzaamheid en leefmilieu, waardoor ook het positieve imago van het bedrijf wordt ondersteund. Wel waarschuwt Minneci dat de ondersteuning van medewerkers-projecten goed moet worden georganiseerd en opgevolgd. Anders dreigt men volgens haar immers geconfronteerd te worden met naijver van collega’s wiens voorstellen niet werden geselecteerd of weerhouden. “Er moet een duidelijke motivatie worden verstrekt bij de geselecteerde projecten,” geeft Minneci aan. “Bovendien moet constructieve feedback worden gegeven om de verdere ontwikkeling van andere voorstellen en projecten aan te moedigen.”

“Alle grote leiders die ik ken, hebben ooit in hun carrière een mislukking gekend,” stipt Minneci nog aan. “Indien we erin slagen om een omgeving te creëren waarin mensen niet bang zijn om te proberen en te falen, zal innovatie worden gestimuleerd en zal de mogelijkheid worden geboden om het volledige potentieel van werknemers te benutten.”

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, innovatie |  Facebook |

02-05-14

Bedrijfsleven investeert in innovatiever onderzoek

Academisch onderzoek gesponsord door de industrie leidt vaker tot innovatieve octrooien en licenties dan ondersteuning door de overheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De resultaten gaan volgens de onderzoekers in tegen beweringen dat het bedrijfsleven vooral gericht is op innovaties die slechts een beperkte toegankelijkheid kennen en nauwelijks van nut zijn voor andere partijen. Uit een onderzoek van meer dan twaalfduizend octrooien die aan de universiteit sinds het begin van de jaren negentig werden toegekend, blijkt volgens de wetenschappers dat het fenomeen over een brede waaier van toepassingsgebieden kan worden opgemerkt.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek |  Facebook |

12-04-14

Creativiteit en innovatie worden onvoldoende geïntegreerd

Creativiteit en innovatie worden in de zakenwereld en het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende met elkaar geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Edinburgh en de Brunel University. De onderzoekers benadrukken dat creativiteit en innovatie complexe fenomenen die over een verloop van tijd hun vruchten afwerpen en een bekwaam leiderschap nodig hebben om tenvolle met succes toegepast te kunnen worden. De meeste bedrijven zijn volgens de onderzoekers echter niet goed beslagen om creatieve ideeën naar de werkvloer te vertalen, zodat een positieve impact op de resultaten van de onderneming kan worden gerealiseerd.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

04-04-14

Toekomstige succesproducten moeten nog worden ontwikkeld

De meerderheid van de executives in media, marketing en technologie is het erover eens dat hun succesrijkste product voor de toekomst op dit ogenblik nog niet is uitgevonden. Dat is de conclusie van een enquête van consulenten Econsultancy en Jordan Edmiston (Jegi) bij meer dan driehonderd executives en andere topkaders in Noord-Amerika en West-Europa naar nieuwe producten die over vier jaar op de markt zullen zijn gebracht. Volgens 51 procent van de ondervraagden moet dat toekomstige topproduct nog worden ontwikkeld. Er wordt aan toegevoegd dat er een aantal specifieke problemen kunnen worden geïdentificeerd die de doorbraak van innovaties kunnen afremmen.

Uit het onderzoek bleek dat 80 procent van de respondenten aangeeft dat het idee voor de nieuwe producten afkomstig zal zijn van het topmanagement, maar anderzijds geeft 72 procent ook aan dat de wensen van de klant aan de grondslag van deze ontwikkelingen zullen liggen. Op de derde plaats volgen ideeën die door divisies zoals sales en marketing worden aangebracht (62 procent). Verder wordt opgemerkt dat een meerderheid van de respondenten toegeeft ook ideeën voor innovaties op te pikken bij concurrenten en marktdynamieken. Dat wordt volgens de analisten steeds belangrijker in het digitale tijdperk, waar een marktintroductie vaak aanleiding geeft tot een tweede generatie van innovaties.

De onderzoekers stelden anderzijds vast dat slechts 30 procent van de ondernemingen ideeën halen uit specifieke innovatie-programma’s. Verder kon worden opgemerkt dat onredelijke verwachtingen in de vroegere fases van de ontwikkeling de belangrijkste rem vormen op de lancering van nieuwe producten (53 procent), gevolgd door onvoldoende investeringen in analyses van de consumenten-beleving (44 procent). De onderzoekers stelden tenslotte vast dat 71 procent van de respondenten de lancering van nieuwe producten en services de volgende twaalf tot vierentwintig maanden een belangrijke groeifactor zal zijn. Daarmee is innovatie volgens het rapport de belangrijkste groeipijler.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

26-03-14

Bedrijfsleiders hanteren kuddegeest bij reactie op innovatie

Bedrijfsleiders gedragen zich op het gebied van innovaties vaak als kuddedieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia in Canada naar evoluties in de vliegtuigbouw in de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Opgemerkt wordt dat bedrijfsleiders innovaties, met inbegrip van de meest complexe projecten, veelal benaderen op basis van de reacties van concurrenten, terwijl de technische meerwaarde van de technologie slechts zelden fundamenteel wordt bekeken. Die passieve houding kan volgens de onderzoekers echter nefaste gevolgen hebben voor de onderneming.

"De studie toont aan dat leiders in hun streven naar innovaties, zelfs bij complexe concepten zoals vliegtuigen, vooral kijken naar de vroege adoptie van technologieën door concurrenten, zonder zelf een nauwgezet onderzoek te doen naar technische mogelijkheden,” zegt onderzoeker Marc-David Seidel, professor management aan de Universiteit van British Columbia. "Bedrijfsleiders hebben de neiging te panikeren wanneer innovaties op het punt staan op de markt door te breken. Iedereen lijkt zich te willen haasten om een schijnbare vroege marktleider te kopen. Soms leidt dit tot inferieure producten, maar in een aantal gevallen kan dat gedrag uitmonden in desastreuse beslissingen.”

De onderzoekers verwijzen in hun studie naar de bittere rivaliteit tussen de Amerikaanse vliegtuigconstructeurs McDonnell Douglas en Lockheed tijdens de jaren zeventig van de voorbije eeuw. “De DC-10 van McDonnell Douglas en de L-1011 van Lockheed werden nagenoeg op hetzelfde ogenblik op de markt gebracht,” verduidelijkt professor Seidel. “Vertragingen bij de leveringen van onderdelen zorgde er echter voor dat de marktintroductie van de L-1011 met één jaar diende te worden uitgesteld. Een gebrek aan omzet catalogeerde de L-1011 als een mislukte innovatie. In totaal werden slechts tweehonderdvijftig exemplaren van het toestel verkocht. De DC-10 haalde daarentegen een verkoop van bijna vijfhonderd toestellen.”

“Die voorkeuren zouden echter fatale gevolgen hebben,” aldus nog Marc-David Seidel. “De DC-10 bleek immers een aantal fundamentele ontwerpfouten te vertonen, waardoor bij crashes uiteindelijk meer dan zeshonderd mensen de dood zouden vinden. Op het einde van de jaren zeventig werd de DC-10 door de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) tijdelijk aan de grond gehouden, maar ook dat kon het succes niet stoppen. Dergelijke problemen zijn ook in de toekomst niet uit te sluiten, zoals de huidige rivaliteit tussen de Dreamliner van de Amerikaanse constructeur Boeing en de A350 van zijn Europese concurrent Airbus duidelijk maakt.”

De onderzoekers wijzen erop dat de marktintroductie van de Dreamliner door een aantal productie-vertragingen en technische defecten diende te worden uitgesteld, waardoor diverse luchtvaartmaatschappijen de voorkeur gaven aan de concurrent van Airbus, hoewel de A350 nog niet alle testvluchten had afgewerkt en nog geen passagiers had vervoerd. “Het is zeker niet de bedoeling te suggereren dat de voorkeur voor Airbus tot een aantal problemen zou kunnen leiden,” waarschuwt professor Seidel. “Wel wil de studie duidelijk maken dat het kuddegedrag rond innovaties belangrijke consequenties kan hebben.”

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

24-03-14

Innovatie komt steeds vaker uit groeimarkten

Innovatie zal steeds meer uit groeimarkten komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat multinational goedkope innovatie outsourcen aan hun toeleveranciers in opkomende markten, waarbij gestreefd wordt naar goedkope, eenvoudige en efficiënte oplossingen die aangepast zijn aan lokale situaties. Een aantal van die oplossingen blijken volgens de Amerikaanse wetenschappers vervolgens echter ook geschikt te zijn voor de ontwikkelde westerse markten. Verwacht wordt dat die omgekeerde innovatie de volgende jaren gericht in de strategie van multinationals zal worden geïntegreerd.

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, groeimarkten |  Facebook |

02-03-14

Innovatie vaak gesitueerd in raakvlakken grote technologie-sectoren

Innovatie gebeurt vaak in de raakvlakken van grote technologische sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology, die een landkaart met alle innovatieve ontwikkelingen hebben samengesteld. Die landkaart kan volgens de onderzoekers onder meer een inzicht bieden in de sectoren die de grootste vruchtbaarheid laten optekenen op het gebied van innovatie, maar kunnen aangeven waar landen en bedrijven de meest optimale resultaten zouden kunnen halen met hun investeringen in nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zouden leemtes in het innovatieve onderzoek kunnen worden verduidelijkt.

Lees Verder

07:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

04-02-14

Chinees onderwijs produceert leidende innovatoren van de toekomst

De westerse wereld heeft China en India lange tijd als respectievelijk zijn atelier en backoffice beschouwd, maar dat concept moet dringend worden opgeborgen. Dat zegt Dan Steinbock, onderzoeksdirecteur internationale economie aan het India China and America Institute. De onderzoeker wijst erop dat China inmiddels op het gebied van onderwijs inmiddels de beste resultaten van de wereld laat optekenen en daardoor in de toekomst ook de leidende innovator van de wereld zal zijn. De geïndustrialiseerde wereld moet volgens Steinbock dan ook beseffen dat de relatieve kwaliteit van zijn onderwijs gradueel wordt uitgehold, terwijl de vaardigheden in de opkomende economieën in stijgende lijn blijven evolueren.

“Het Chinese onderwijs heeft veel meer kwaliteit dan internationale universitaire rangschikkingen laten veronderstellen,” geeft Dan Steinbock aan. “Uit examenresultaten van het Programme for International Student Assessment (Pisa) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) twee jaar geleden bleek dat de Chinese steden Shanghai en Hongkong respectievelijk op een eerste en derde plaats waren geëindigd. Die resultaten laten uitschijnen dat studenten in de Verenigde Staten en Europa tegenover hun generatiegenoten uit China en andere Aziatische groeimarkten een achterstand dreigen op te lopen. Toch blijft men in het algemeen neerkijken op het Chinese onderwijssysteem.”

Steinbock verwijst naar eerdere uitspraken van Andreas Schleicher, adviseur onderwijs bij de Oeso, die de vergelijking maakte met een gelijkaardig verschil in de sport. “Wanneer een Amerikaan of Europeaan een gouden Olympische medaille wint, wordt hij als een held bejubeld,” gaf Schleicher aan. “Wanneer echter een Chinese atleet zegeviert, wordt al snel over doping of onmenselijke trainingsarbeid gesproken. Telkens wordt ervan uitgegaan dat China zonder bedrog geen topresultaten kan halen.” Ook wordt volgens Steinbock vaak geargumenteerd dat de Pisa-testen alleen over basiskennis zoals lezen en rekenkunde handelen en geen uitsluitsel brengen over de gespecialiseerde kennis die in de moderne maatschappij noodzakelijk is.

De onderzoeksdirecteur wijst er echter op dat in het begin van deze eeuw Finland de beste scores haalde in de Pisa-rangschikking, gevolgd door andere Scandinavische landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Nederland. De beste Aziatische landen waren Zuid-Korea en Japan. Vijf jaar geleden werd de top vijf in wiskunde echter met Shanghai, Singapore, Hongkong, Zuid-Korea en Taiwan al helemaal door Aziatische landen ingevuld. De Aziatische dominantie werd volgens Steinbock daarnaast ook bevestigd in taalkunde en wetenschappen, waar telkens Shanghai de eerste plaats bekleedde.

Twee jaar geleden had Shanghai in de drie categorieën de eerste plaats opgenomen, gevolgd door Singapore, Hongkong, Taiwan, Japan en Zuid-Korea. "Van de vroegere marktleiders bleven alleen Finland, Japan, Canada en Ierland in de top tien," zegt Steinbock nog. "Belangrijke vooruitgang werd daarentegen opgetekend in onder meer Macao, Vietnam, Polen en Estland. Ook bleek dat Slovenië inmiddels beter presteert dan Frankrijk en Groot-Brittannië. In Litouwen worden op wetenschap betere resultaten behaald dan in Noorwegen, Italië of Zweden. In taalkunde rangschikt Vietnam zich voor Frankrijk en de Verenigde Staten."

“Welvaart is gebaseerd op productiviteit, die bepaald wordt door innovatie,” merkt Dan Steinbock op. “De opkomst van China en andere Aziatische groeimarkten in onderwijs en vaardigheden is een onderdeel van een bredere herschikking van de wereldwijde innovatie.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, onderwijs, innovatie |  Facebook |

23-11-13

Niet alle culturen even enthousiast voor nieuwe ontwikkelingen

Niet alle culturen reageren even enthousiast op nieuwe producten of ontwikkelingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos Open Thinking Exchange bij meer dan achttienduizend consumenten in vijfentwintig landen. De onderzoekers stelden vast dat wereldwijd 37 procent van de respondenten toegeeft bij de lancering van een nieuw product te willen wachten tot de ontwikkeling zijn meerwaarde of succes heeft bewezen. In Italië loopt dat cijfer echter op tot 63 procent, gevolgd door Turkije (57 procent) en Indonesië (55 procent). Anderzijds blijkt in Noorwegen 62 procent van de bevolking te zeggen een nieuw product snel te willen uitproberen, gevolgd door Frankrijk (61 procent) en Brazilië (57 procent).

De onderzoekers merken op dat onder meer inkomen en leeftijd een belangrijke impact hebben op de interesse van de consument in nieuwe producten of ontwikkelingen. In de hogere inkomenscategorieën zegt immers 42 procent nieuwe marktintroducties snel te willen uitproberen. In de groepen met een gemiddeld of laag inkomen daalt dat cijfer echter tot respectievelijk 36 procent en 35 procent. Daarnaast geeft 40 procent van de vijftigplussers toe liever te willen wachten tot het product zijn succes heeft bewezen, maar in de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vijftig jaar daalt dat aandeel tot 37 procent. Bij consumenten onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar wenst slechts 35 procent geduld te oefenen.

“Niet iedereen kan een early adopter zijn, maar in bepaalde landen kan duidelijk een grotere openheid en interesse voor marktintroducties worden opgemerkt,” voeren de onderzoekers aan. In België zegt 29 procent van de ondervraagde consumenten niet naar het onmiddellijk bezit van een nieuw product te streven. Daarmee bevindt België zich volgens de onderzoekers in de middengroep, samen met onder meer Australië, Zuid-Afrika, Hongarije, Argentinië en Mexico. Tot de meer conservatieve markten behoren ook India, Japan, Duitsland en de Verenigde Staten. Daarentegen kan in Rusland, Spanje en Polen een grotere interesse in nieuwe producten worden opgemerkt.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

18-11-13

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat Zweden er het beste in slaagt om met zijn investeringen in innovaties nieuwe commerciële mogelijkheden te creëren, gevolgd door Duitsland, Ierland en Luxemburg. Er wordt daarbij opgemerkt dat een aantal van de meest innovatieve en internationaal succesvolle bedrijven, zoals Ikea of Spotify, is Zweden werden geboren. Daarentegen blijken Bulgarije, Litouwen en Letland grote problemen te hebben met innovatie. Het rapport merkt nog op dat innovatie leidt tot de creatie van kwalitatieve banen en ten goede komt aan de Europese concurrentiekracht.

“De Europese Unie moet meer inspanningen leveren om boeiende ideeën in succesvolle producten en diensten om te zetten,” benadrukt Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap. “Innovatieve producten en diensten moeten de Europese Unie de mogelijkheid bieden om zijn positie in de wereldeconomie te versterken.” Geoghegan-Quinn merkt echter ook op dat er initiatieven moeten worden ontwikkeld om de interne innovatie-kloof binnen de Europese Unie aan te pakken. Tussen de verschillende lidstaten moeten op dit ogenblik volgens haar immers grote verschillen op het gebied van innovatiekracht worden vastgesteld.

“De innovatieleiders van de Europese Unie kunnen allemaal terugvallen op een grote activiteit in kennis-intensieve sectoren, snelgroeiende innovatieve bedrijven, een hoog niveau aan patent-productie en een concurrentiële export,” stipt de Europees Commissaris aan. Geoghegan-Quinn stelde verder dat de Europese Unie op het gebied van innovatie relatief gelijke tred kan houden met de Verenigde Staten, maar nog altijd met een belangrijke achterstand tegenover de meest innovatieve landen van de wereld, zoals Zwitserland en Japan, wordt geconfronteerd. Vooral op het gebied van hightech, zoals biotechnologie of software, dient de Europese Unie volgens haar een belangrijke inhaalbeweging te maken.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, innovatie |  Facebook |

14-11-13

Innovatie en integriteit pijlers voor reputatie

Innovatie en creativiteit, leiderschap en integriteit zijn de belangrijkste pijlers waarop marketing-bedrijven hun reputatie kunnen vestigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische Communications Council en de Media Federation of Australia (MFA) bij klanten van Australische ondernemingen. Er wordt opgemerkt dat ook reclamebureaus innovatie en integriteit als cruciale pijlers voor reputatie naar voor schuiven, maar daarentegen wordt leiderschap in die groep slechts door 4,8 procent van de ondervraagden vernoemd. Er wordt aan toegevoegd dat de reputatie van de industrie bij het brede publiek lager ligt dan bij de rechtstreekse klanten en de reclamesector.

De onderzoekers stelden vast dat 21 procent van de klanten leiderschap als de tweede meest belangrijke component van het leiderschap naar voor schuiven. Daarnaast wordt opgemerkt dat de sector bij zijn klanten op een sterke reputatie kan terugvallen, maar door het brede publiek ook heel wat meer scepsis wordt onthaald. “Marketing krijgt bij het publiek ongeveer dezelfde score dan de verzekeringssector,” stippen de onderzoekers aan. “Daarmee scoort marketing in de ogen van het Australische publiek nog slechter dan de mijnindustrie. Die scepsis bij het publiek is in belangrijke mate gebaseerd op de diensten die worden aangeboden en de algemene praktijken die in de sector worden gehanteerd.”

Anderzijds blijkt dat integriteit en algemene houding door zowel cliënten als reclame-bureaus worden gewaardeerd. Daarbij wordt door de klanten vooral waardering opgebracht voor innovatie en leiderschap. “Het onderzoek toont dan ook aan dat de sector zich vooral op die elementen dient toe te spitsen,” voeren de onderzoekers aan. Anderzijds blijkt dat cliënten vooral een verbetering willen op het gebied van samenwerking. Henry Tajer, voorzitter van de Media Federation of Australia, stelt dat de sector beter dient te anticiperen op de verwachtingen van de klant, eraan toevoegend dat de fragmentatie van kanalen en connecties tot een grotere nood aan samenwerking heeft geleid.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, integriteit |  Facebook |

28-10-13

Innovaties gaan gepaard met een dubbel gevoel

Periodes van innovatie gaan gepaard met enthousiaste reacties over nieuwe toekomstmogelijkheden, maar ook met een gevoel van bezorgdheid over de teloorgang van de bestaande maatschappij. Dat zegt de Amerikaanse historica Rosalind Williams op basis van een analyse van het werk van de auteurs Robert Louis Stevenson, Henry James en Jules Verne, die in hun boeken nochtans uitgebreid aandacht hebben besteed aan de ontwikkelingen van de toekomst. Williams voert aan dat de betrokken auteurs in een periode leefden die net zoals de hedendaagse maatschappij met een aantal ingrijpende veranderingen werd geconfronteerd, waarbij vaak gevreesd werd voor een verlies aan contact met de natuur en het verleden.

“Stevenson, James en Verne toonden in hun werk grote interesse voor de technologie van de toekomst, maar toch getuigden ze ook van een duidelijk ongemak over innovatie,” merkt Rosalind Williams, historica aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), in haar boek ‘The Triumph of Human Empire’ op. “Vaak blijkt er een positieve houding tegenover nieuwe technologische realisaties, maar wordt er ook argwanend gekeken naar de veranderingen die de band met de natuurlijke wereld en het verleden verzwakken en mogelijk nieuwe sociale ongelijkheden creëren. In die zin kunnen in het Victoriaanse tijdperk waarin de auteurs leefden, veel gelijkenissen worden gevonden met de hedendaagse periode.”

Jules Verne wees er op het einde van de negentiende eeuw op dat hij tijdens zijn leven getuige was geweest van de introductie en popularisering van onder meer trein, tram, telegraaf, telefoon, fonograaf, stoomschip en commerciële elektriciteit. “Het werk van Stevenson, James en Verne toont duidelijk aan dat de auteurs beseften dat ze zich op een cruciaal keerpunt in de menselijke geschiedenis bevonden, waarbij de noden en het gedrag van de mens een steeds meer dominante impact op de planeet zouden hebben,” zegt Rosalind Williams. “Dat gevoel kan worden overgeheveld naar de huidige wereld, die getekend wordt door een schaarsheid aan grondstoffen, klimaatverandering en een leven rond technologie.”

“Er is een diep geloof in de vooruitgang van wetenschap en technologie, maar dat gaat ook gepaard met een grote onzekerheid,” aldus Williams. “Stevenson, James en Verne konden er niet van verdacht worden een grote afkeer te hebben van technologie. Jules Verne schreef zelfs over maanlandingen en een radikale klimaatverandering. De auteurs dachten echter wel na over de impact van al die technologieën. Hun dilemma weerspiegelt twee tegenovergestelde benaderingen voor geschiedenis. Eén concept beschouwt geschiedenis als een pad van vooruitgang, terwijl andere visies de evolutie zien als een apocalyps in ontwikkeling.”

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

25-10-13

Apple blijft meest innovatieve bedrijf van de wereld

Het Amerikaanse technologieconcern Apple blijft het meest innovatieve bedrijf van de wereld. Ook het internetbedrijf Google handhaaft zich op de tweede plaats. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Booz & Company. Daarentegen blijkt het conglomeraat 3M zijn derde plaats te moeten afstaan aan het Zuid-Koreaanse Samsung en naar een vijfde plaats terug te zakken. Op de vierde plaats staat Amazon, dat zijn rangschikking met zes posities verbetert. De top tien bestaat verder uit General Electric, Microsoft, International Business Machines (IBM), Tesla en Facebook. Autobouwer Tesla is een complete nieuwkomer in de top tien. Ook Facebook maakt opnieuw zijn opwachting.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, innovatie |  Facebook |

16-10-13

Duurzame energie is speerpunt van technologische innovatie

Patenten voor hernieuwbare energietechnologieën hebben de voorbije jaren een opmerkelijke groei laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en het Santa Fe Institute (SFI). De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling, samen met een uitbreiding van de markten voor de betrokken producten, tot een belangrijke groei in innovatie hebben geleid. Opgemerkt wordt dat tijdens de tweede helft van het voorbije decennium het aantal patenten voor zonnekracht met 13 procent per jaar steeg, terwijl bij windenergie een toename met 19 procent werd opgetekend.

De onderzoekers zeggen, op basis van een database over de voorbije veertig jaar met ruim zeventigduizend energiepatenten uit meer dan honderd landen, dat er een duidelijke correlatie kon worden opgemerkt tussen de toename aan patenten en voorafgaande investeringen in onderzoek en ontwikkeling. “De belangrijkste groei kon worden opgetekend in de patenten rond duurzame energietechnologieën,” geeft onderzoeksleider Jessika Trancik, professor engineering aan het Massachusetts Institute of Technology, aan. “Patenten rond fossiele brandstoffen kenden nog slechts een bescheiden toename, terwijl bij nucleaire technologieën een stagnatie werd opgetekend.”

“Patenten rond duurzame energie lieten ook een grotere groei optekenen dan rechten op technologieën rond semiconductoren of digitale communicatie,” zegt Trancik. “Tijdens het laatste kwart van de voorbije eeuw werden in de Verenigde Staten jaarlijks minder dan tweehonderd patenten rond hernieuwbare energie geregistreerd. Op het einde van het voorbije decennium werden echter meer dan duizend nieuw patenten per jaar geteld. Ook fossiele brandstoffen lieten tijdens het laatste kwart van de vorige eeuw honderd nieuw patenten per jaar optekenen, maar daar werd op het einde van het voorbije decennium slechts een stijging tot driehonderd registraties opgemerkt.”

De wetenschappers merken nog op dat de energiesector als geheel eveneens zijn aandeel in het aantal geregistreerde patenten heeft opgedreven. “Na de oliecrisissen van de jaren zeventig en tachtig werd een opmerkelijke toename in energie-onderzoek opgemerkt, maar dat werd gevolgd door een zware terugval,” merkt Trancik nog op. “Het effect van die investeringen is vandaag echter nog steeds merkbaar in de grote toename aan patenten. Heel wat werk werd verricht tijdens de jaren zeventig en tachtig, maar daarvan worden nu de vruchten geplukt.” Er wordt aan toegevoegd dat zowel de overheid als de industrie een bijdrage hebben geleverd tot die investeringen in energie-onderzoek.

De databank toont volgens de onderzoekers ook aan dat China de voorbije jaren een duidelijke inhaalbeweging heeft gemaakt in patenten rond duurzame energie-technologieën. Anderzijds wordt opgemerkt dat technologieën met een duidelijke marktwaarde - zoals verbeterde batterijen voor laptops - het snelst ondersteuning van investeerders genieten. “Een aantal maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen zonder overduidelijke meerwaarde voor de eindgebruiker dreigen daardoor echter genegeerd te worden,” zegt Jessika Trancik. “Hier moet de overheid optreden, zodat ook deze technologieën geïmplementeerd kunnen worden.”

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, innovatie |  Facebook |

26-09-13

Gebrek aan tijd en middelen blijven rem op innovatie

Een gebrek aan tijd, ondersteuning en budgetten vormen de belangrijkste drempels voor innovatie. Dat is de conclusie van een rapport van consulent iStock bij vierhonderd creatieve professionals, waaronder art directors en grafisch ontwerpers. Uit het onderzoek blijkt dat dat 60 procent van de respondenten aangeeft de voorbije twaalf maanden boeiende ideeën naar voor geschoven te hebben, maar onvoldoende tijd en ondersteuning gekregen te hebben om de projecten in realiteit om te zetten. Bovendien blijkt dat 70 procent van de respondenten over meer creatieve tijd te willen beschikken, terwijl 63 procent aangeeft onvoldoende tijd te krijgen voor creatieve reflectie en inspiratie.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

17-09-13

Innovatieve bedrijven kennen snelste groei

Innovatieve bedrijven kennen een significant grotere groei dan de gemiddelde onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij ruim zeventienhonderd executives in meer dan vijfentwintig landen en meer dan dertig sectoren. Opgemerkt wordt dat de 20 procent meest innovatieve bedrijven voor de volgende vijf jaar een groei voorspelt die dubbel zo hoog ligt dan het wereldwijde gemiddelde. Bovendien ligt die groei drie keer hoger dan bij de minst innovatieve ondernemingen. Volgens twee derden van de meest innovatieve bedrijven is innovatie een concurrentiële noodzaak. Dat wordt echter slechts door 19 procent van de minst innovatieve ondernemingen beaamd.

Uit het rapport blijkt dat de meest innovatieve bedrijven de volgende vijf jaar een groei van meer dan 60 procent verwachten. Daardoor zou 250 miljard dollar aan extra omzet worden gerealiseerd, dankzij operaties in alle geledingen van de operaties. De minst innovatieve groepen verwachten over diezelfde periode een groei met 21 procent en 93 miljard dollar extra inkomsten. “De wereld is de voorbije vijf jaar sterk veranderd,” merkt David Percival, innovatie-specialist bij PricewaterhouseCoopers, op. “Innovatie is voor de meeste bedrijven een belangrijk element van het dagelijkse beleid geworden. Ooit zagen bedrijven een intrede in de Chinese markt de belangrijkste strategie om te groeien. Vandaag is dat innovatie geworden.”

PricewaterhouseCoopers merkt verder op dat 80 procent van grootste innovatoren aangeeft een doorgedreven strategisch plan heeft opgesteld om nieuwe projecten te realiseren. Bij de minst innovatieve ondernemingen kan minder dan de helft van de bedrijven een dergelijk strategisch plan voorleggen. In het rapport wordt verder benadrukt dat de innovatie in de meest uiteenlopende sectoren, van farmaceutica tot automotive en financiële diensten, kon worden opgemerkt. Ook geografisch is er volgens de consulent een grote spreiding merkbaar en kan innovatie zowel in India als in Nederland of Brazilië worden opgetekend.

De onderzoekers stelden ook vast dat innovatieve bedrijven een grote waarde hechten aan interne en externe samenwerking. Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent van de meest innovatieve bedrijven van sociale media gebruik maakt om met externe partners samen te werken. Bij de minst innovatieve bedrijven doet slechts 39 procent beroep op sociale media. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat innovatie niet beperkt blijft tot producten en diensten, maar ook andere sectoren van de onderneming, zoals klantenservices, omvat.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

01-09-13

Innovatief ondernemer moet ook geduldig zijn

Innovatie vormt voor vele bedrijven een cruciaal onderdeel van de strategie, maar kan uiteindelijk ook een valstrik blijken. Dat zegt Erik Severinghaus, chief executive van het technologiebedrijf SimpleRelevance. Hij merkt op dat innoverende ondernemers vaak proberen om hun nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk op de markt brengen, maar indien de buitenwereld daarvoor nog niet klaar is, kan die haast volgens Severinghaus voor de onderneming een regelrechte tragedie worden. Vooraleer innovaties worden gelanceerd, moet men er volgens hem dan ook zeker van zijn een inzicht te hebben in het ecosysteem en de dynamiek van de markt.

Lees Verder

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, ondernemen |  Facebook |

23-08-13

Innoverende kennis Verenigde Staten is sterk geconcentreerd

Californië, Texas en New York herbergen meer dan een kwart van alle Amerikaanse wetenschappers en ingenieurs. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse National Science Foundation (NSF). Vooral de grote metropolen in de betrokken staten vertonen de grootste concentratie aan wetenschappers en ingenieurs. De staten Florida, Virginia, Pennsylvania, Illinois, Massachusetts en Ohio vertegenwoordigen nog eens een kwart van de totale wetenschappelijke populatie van de Verenigde Staten. De onderzoekers wijzen erop dat deze regio’s dan ook de meest innoverende kansen hebben, dankzij de grote vaardigheden, creatieve ideeën en wetenschappelijke kennis van hun bevolking.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, wetenschap |  Facebook |

16-08-13

Merken investeren onvoldoende in marketing-innovatie

Het overgrote gedeelte van de merken slaagt er niet in om optimaal te investeren in marketing-innovatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester bij vijfenveertig marketeers. De onderzoekers stelden vast dat slechts 11 procent van de ondervraagden een speciaal budget had voorzien om experimentele technieken en stratiegieën voor hun communicatie te financieren. Nochtans bleek dat 95 procent van de marketeers die specifieke innovatie-budgetten hadden voorzien, gewag maakte van een positieve return-on-investment.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, innovatie |  Facebook |

14-08-13

Innovatie stuit vaak op bedrijfscultuur en financiële barrières

Innovatie is een belangrijke troef om talent aan te trekken, maar wordt vaak gehinderd door een weerstand van de bedrijfscultuur en een gebrek aan financiële inspanningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Futurestep bij zeshonderd personeelsverantwoordelijken van bedrijven in acht landen. De onderzoekers merken op dat bedrijven vaak orakelen dat hun medewerkers hun belangrijkste activa zijn, maar in de praktijk ook de daadwerkelijke bereid moeten tonen de nodige inspanningen te willen doen om niet alleen de geschikte talenten aan te trekken, maar er ook voor te zorgen dat die werknemers in optimale omstandigheden hun bijdrage tot de groei van de onderneming kunnen leveren.

De studie noemt innovatie van cruciaal belang voor groei, winstgevendheid en een cultuur van uitmuntendheid. Volgens 42 procent van de ondervraagden zijn innovatieve wervingsmethodes noodzakelijk om het beste talent te kunnen aantrekken, terwijl het volgens 33 procent ook helpt om talent uit niche-sectoren of knelpuntberoepen te kunnen rekruteren. Neil Griffiths, internationaal directeur bij Futurestep, geeft aan dat de studie aantoont dat human resources de waarde van innovatie in de rekruterings-methodes erkent, maar zegt dat die inspanningen door allerlei barrières worden afgeremd. Het onderzoek toonde ook aan dat werknemers sneller een bedrijf willen vervoegen dat gebruikt maakt van innovatieve rekrutering.

De meerderheid van de ondervraagde personeelsmanagers zegt nood te hebben aan innovatieve rekruterings-instrumenten, zoals mobiele platformen en talentgemeenschappen. Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de personeelsverantwoordelijken toegeeft dat hun organisatie meer zou moeten doen om innovatie in de rekrutering en talentmanagement te demonstreren. De personeelsverantwoordelijken zeggen er ook vanuit te gaan dat professionele online communities en online talentgemeenschappen de meest invloedrijke rekruteringsmethodes van de toekomst zullen worden, gevolgd door mobiele campagnes.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, personeel, bedrijfscultuur |  Facebook |

22-07-13

Producenten moeten traditie en innovatie verzoenen

Producenten moeten proberen te voldoen aan de verwachtingen van consumenten die gericht zijn op nieuwe merken en producten en tegelijkertijd klanten tevreden houden die vasthouden aan vertrouwde elementen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Ipsos Open Thinking Exchange. De onderzoekers stelden immers vast dat 52 procent van de wereldwijde consumenten geïnteresseerd zijn in nieuwe merken en producten, terwijl 48 procent de voorkeur geeft aan vertrouwde namen en goederen. Er moet volgens de onderzoekers dan ook een voorzichtige evenwichtsoefening worden uitgevoerd om beide groepen tevreden te houden.

Lees Verder

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, productontwikkeling |  Facebook |

India wereldwijd marktleider in innovatief vertrouwen

India heeft de capaciteiten om op het gebied van innovatie de snelstgroeiende markt van de wereld te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KMPG bij meer dan achthonderd technologie-executives, die gevraagd werden naar hun visie op de innovatieve mogelijkheden van hun land op het gebied van beschikbaar talent, infrastructuur, incentives en kapitaal. India eindigde daarbij op een eerste plaats met een score van 72 punten, gevolgd door Israël (71 punten), de Verenigde Staten (65 procent) en China (64 procent).

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, innovatie |  Facebook |