17-02-17

In Frankrijk moet innovatie beter worden ondersteund

Frankrijk staat op het gebied van innovatie ver onder zijn mogelijkheden gerangschikt, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan een gebrek aan ondernemerschap. Dat staat in een rapport van de experts Jean-Luc Beylat en Pierre Tambourin, die door de Franse overheid waren gevraagd een studie te maken om de innovatiekracht van het land op te voeren. In Frankrijk is het wetenschappelijk onderzoek volgens het rapport immers traditioneel in handen van ambtenaren, die zelden een onderneming opstarten om hun ontdekkingen in nieuwe producten of diensten om te zetten. Op het einde van vorige eeuw werd wel een wet ingevoerd om die situatie te veranderen, maar dat heeft tot nu toe weinig resultaat opgeleverd.

“Wanneer enkel naar patenten wordt gekeken, laat Frankrijk sterke prestaties optekenen,” zeggen Jean-Luc Beylat en Pierre Tambourin, respectievelijk directeurs van de Nokia Bell Labs France in Parijs het biocluster Genopole in Evry. “Slechts vijf landen in de hele wereld beschikken over meer patenten. Zelden kan echter vastgesteld dat de Franse wetenschappers ondernemer worden.” Dat probleem heeft volgens de onderzoekers een aantal historische oorzaken. Wetenschappers aan universiteiten en onderzoeksinstituten dienden immers louter academische motieven te volgen en kregen geen toelating om uit hun ontdekkingen economisch voordeel te puren.

Eind vorige eeuw werden die beperkingen wel versoepeld, waarbij academici hun carrière gedurende zes jaar konden onderbreken om een bedrijf op te starten. Daarvoor was wel een instemming nodig van hun instelling en van een speciale ethische commissie. Ook een aantal andere beperkingen op onder meer het aandeelhouderschap bleven echter in voege. Vastgesteld werd dat slechts gemiddeld 98 academici per jaar een aanvraag bij de ethische commissie hebben ingediend. Gemiddeld werden 89 projecten goedgekeurd. Beylat en Tambourin hebben het over teleurstellende resultaten.

Bovendien waren meer dan 80 procent van de licenties betrekking op een functie als consulent, naast 3,5 procent bestuursfuncties. Slechts 16,2 procent kreeg de mogelijkheid een startup te creëren. “Dat is veel minder dan de overheid heeft gehoopt,” zeggen de onderzoekers, die het over een gemiste opportuniteit hebben. Er wordt aan toegevoegd dat de beperkingen verder moeten worden afgebouwd, zodat de academici meer mogelijkheden kunnen krijgen om een commercieel project op te zetten, terwijl volgens hen ook de deponering van patenten moet worden beloond en ondernemende wetenschappers een grotere erkenning zouden krijgen.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

17-01-17

Zuid-Korea blijft meest innoverende economie ter wereld

Zuid-Korea blijft de meest innoverende economie van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg over de vijftig meest innoverende landen van de wereld. Zuid-Korea behaalde een eindscore van 89 procent en voert ook de deelranglijsten voor onderzoek en ontwikkeling, patentactiviteit en industriële meeropbrengst aan. Op de tweede plaats staat Zweden, dat één positie won tegenover vorig jaar, met een score van 83,98 procent, gevolgd door Duitsland, Zwitserland en Finland. België eindigt op een dertiende plaats. Dat betekende een vooruitgang met drie posities tegenover het jaar voordien.

Bloomberg wijst vooral op de sterke prestaties van de Scandinavisch regio. Niet alleen steeg Zweden naar een tweede plaats, maar ook Finland slaagde erin de top vijf te bereiken. Zweden dankt zijn vooruitgang volgens het rapport vooral aan de meerwaarde die door de industriële productie wordt gegenereerd. Een belangrijk gedeelte van dat succes moet volgens Magnus Henrekson, directeur van het Zweedse Research Institute of Industrial Economics, worden toegeschreven aan de cultuur van grote persoonlijke ambities die in het land kan wordt opgemerkt. Tevens wordt gewezen op de belangrijke inspanningen die op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden gedaan.

Finland slaagde er dankzij de sterke aanwezigheid van hightech-bedrijven in het land twee plaatsen te winnen. Noorwegen bleef status-quo op een veertiende plaats. De grootste terugslag in innovatie werd opgetekend in Rusland, dat veertien plaatsen verloor en nu op een zesentwintigste plaats staat gerangschikt. Die achteruitgang kan in grote mate worden verklaard door de impact van de westerse sancties, die zwaar op de economie van het land hebben gewogen. Ook Japan viel van de vierde naar de zevende plaats, terwijl de Verenigde Staten van acht naar negen gingen. Israël wint één plaats en komt daarmee in de top tien. China staat als eerste groeimarkt op de eenentwintigste plaats.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

07-08-16

Zakelijke sector beschouwt Alphabet als grootste innovator

In de zakelijke sector wordt Alphabet als de absolute leider in technologische innovatie beschouwd. Dat blijkt uit een enquête van consulent Brand Keys bij negenhonderd bedrijven. Vorig jaar eindigde Alphabet nog als tweede, maar wisselt nu van plaats met Apple. Op de derde plaats volgt Amazon, dat tegenover vorig jaar eveneens van plaats heeft gewisseld met International Business Machines (IBM). De vijfde plaats is voor Siemens, dat daarmee vier treden is gestegen tegenover de vorige editie. Met Salesforce (tiende), HubSpot (zestiende), Mindbody (zeventiende) en Equinix (achttiende) werden binnen de top twintig vier nieuwe namen opgetekend, ten koste van Dell, Hewlett-Packard, Uber en YouTube.

“De lijstaanvoerders zijn niet alleen leiders omdat ze bedrijven betere zakelijke oplossingen kunnen bieden, maar ook omdat men beseft dat hun toepassingen kunnen helpen om beter aan de technoligische verwachting van de consument te kunnen beantwoorden,” merkt Brand Keys. Naast Siemens blijkt ook General Electric, dat van een twaalfde naar een zevende plaats is gestegen, opnieuw op een grotere waardering als innovator te kunnen rekenen. Dat is volgens de onderzoekers in grote mate te danken aan de bewuste campagne die het bedrijf heeft gevoerd om zich te herpositioneren en waarbij de nadruk op de innoverende capaciteiten van de onderneming werd gelegd.

De grootste terugval werd daarentegen geregistreerd bij Samsung, dat van een vijfde naar een twaalfde plaats is teruggezakt. Ook SAP valt van een tiende naar een vijftiende plaats. De top twintig wordt afgerond met het crowdfunding-platform Kickstarter, vooraf gegaan door autobouwer Tesla. “De top twintig omvat heel wat merken - zoals Facebook, Apple, Amazon of Samsung - die ook op de consumentenmarkt een grote bekendheid genieten, maar de nieuwkomers in de lijst zijn toch vooral actief in de zakelijke omgeving,” benadrukt Robert Passikoff, oprichter van Brand Keys. “Dat bewijst de grote interesse van de zakelijke wereld in doorgedreven innovatie.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

31-05-14

Werknemer wordt afgeleid door overvloed aan informatie

Een overdaad aan informatie zorgt ervoor dat werknemers zowel op de werkvloer als thuis steeds vaker worden afgeleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de ondervraagde kantoorbedienden toegeeft met een overdaad aan informatie geconfronteerd te worden. Bovendien gaf 52 procent toe door de beschikbaarheid van de informatie gemakkelijk afgeleid te worden. Bovendien zegt 43 procent door de massale stroom data een stresserende druk ervaren te hebben, terwijl 28 procent van mening is dat een overdaad aan informatie een negatieve impact heeft op hun welzijn.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

22-05-14

Innovatiekracht oudere werknemer wordt te vaak vergeten

Oudere werknemers beschikken over de ideale eigenschappen die nodig zijn om innovatie te stimuleren, maar toch wordt die groep personeelsleden vaak het minst in verband gebracht met vernieuwing. Dat zegt analist Michael O’Bryan, oprichter van innovatie-consulent 360 Thinking. O’Bryan wijst erop dat oudere werknemers in het algemeen over een grote expertise, maturiteit en motivatie beschikken. Die elementen zijn volgens hem cruciale voorwaarden voor een efficiënt creatief werk. Toch wordt volgens de analist vaak de perceptie gehanteerd dat oudere werknemers niet vernieuwend kunnen zijn. Om innovatie optimaal te stimuleren, moet volgens O’Bryan van die misvatting worden afgestapt.

“Er doen heel wat algemene misvattingen de ronde over creativiteit op de werkvloer,” zegt Michael O’Bryan. “Wanneer de meeste mensen zich een beeld proberen te vormen over een groep creatievelingen, wordt waarschijnlijk gedacht aan een groep twintigers in verschoten jeans en een modieuze bril. Het koppige idee om creativiteit exclusief voor te behouden voor jonge werknemers en de perceptie dat oudere collega’s teveel verroest zijn in vaste gewoontes om nog vernieuwend te kunnen werken, heeft in het licht van de moderne economie om verschillende redenen een bijzonder contraproductieve impact.”

“Creativiteit en zijn eindproduct innovatie zijn van cruciaal belang voor de overlevingskansen in de wereldwijde economie,” verduidelijkt de innovatie-consulent. “Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de beroepsbevolking steeds ouder zal worden. Wanneer deze twee realiteiten naast elkaar worden geplaatst, moet men zich afvragen op welke manier het nog mogelijk is om in de wereldwijde economie te overleven. Op het eerste gezicht lijken het samengaan van innovatie en vergrijzing voor de economie een onmogelijke opdracht. In werkelijkheid is er sprake van een grote opportuniteit waarvoor de oudere beroepsbevolking unieke kwalificaties heeft."

“Met de grote media-aandacht voor de wereld van jonge ondernemers en innovatoren, lijkt het vreemd dat meer middelen zouden moeten worden toegespitst op oudere werknemers,” geeft Michael O’Bryan aan. “Uiteraard mag de opkomst van vernieuwers uit de jongere generatie niet worden genegeerd, maar het zou verkeerd zijn om innovatie exclusief aan die groep te koppelen. Die perceptie verhindert dat managers worden gestimuleerd om de creativiteit bij oudere werknemers te stimuleren, wat potentieel een groot verlies aan innovatiekracht kan inhouden. Oudere werknemers vormen immers de meerderheid van het personeelsbestand en kunnen dan ook bijzonder veel innovatiepotentie herbergen.”

“Algemeen wordt aangenomen dat jongeren beter geschikt zijn om nieuwe ideeën te ontwikkelen,” merkt Michael O’Bryan nog op. “Er is bovendien het historische stereotype van de oudere werknemer die zich onwennig voelt in een innovatieve omgeving. Snelle veranderingen in de technologie beïnvloeden de perceptie dat oudere werknemers niet in staat zijn om gelijke tred te houden. Nochtans kunnen die percepties niet door wetenschappelijke bewijzen worden gestaafd. Uit een brede waaier studies is gebleken dat leeftijd geen enkele impact heeft op creativiteit. Natuurkundigen doen hun belangrijkste ontdekkingen op achtenveertigjarige leeftijd en kunstschilders bereiken hun creatief hoogtepunt op tweeënveertig jaar.”

O’Bryan wijst erop dat er verschillende pijlers zijn voor creativiteit. “Er is een intrinsieke motivatie tot innovatief gedrag noodzakelijk, maar er moet ook sprake zijn van expertise, creatieve vaardigheden en een ondersteunende omgeving,” verduidelijkt de analist. “Oudere werknemers beschikken meestal alvast over expertise en motivatie. Oudere werknemers blijken immers een interne motivatie te hebben om fier te zijn op hun werk en hebben door hun maturiteit meestal ook een grote expertise opgebouwd. De twee resterende factoren kunnen met de ondersteuning van het management bovendien perfect worden ingevuld.”

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

10-05-14

Werknemers houden van kansen op innovatie

Bedrijven moeten ondernemende medewerkers ondersteunen. Die ondersteuning creëert immers een groter engagement en zal het bedrijf toelaten om talentrijk personeel aan zich te binden. Dat zegt Isabelle Minneci, directeur human resources bij het Franse cosmeticamerk L’Oreal. Medewerkers houden volgens Minneci van opportuniteiten om zich innovatief te kunnen uitleven. Er bestaat volgens Minneci weliswaar een gevaar dat innovatieve werknemers uiteindelijk de onderneming zullen verlaten om hun ideeën op zelfstandige basis verder te ontwikkelen, maar ook dan blijft de investering in de ondernemende medewerker volgens haar nog steeds de moeite waard.

“Het aanbieden van ondersteuning aan ondernemende medewerkers verhoogt de betrokkenheid en biedt het bedrijf een grotere kans om toptalent te behouden,” merkt Isabelle Minneci op. “L’Oreal heeft een initiatief opgezet waarbij voor medewerkers een budget van 100.000 pond kan worden voorzien om ideeën voor de onderneming te ontwikkelen.” Dat concept heeft volgens haar het bedrijf al toegelaten belangrijke projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid te realiseren. Minneci wijst erop dat een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat één op drie werknemers graag zou werken voor een onderneming die innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Isabelle Minneci geeft toe dat er altijd een gevaar bestaat dat een werknemer met de ontvangen financiering mogelijk zijn ideeën voor eigen rekening verder zal proberen te ontwikkelen. “Dat risico mag het ondersteunen van ondernemende medewerkers echter niet ontmoedigen,” voert Minneci aan. “Het vertrek weegt immers niet op tegen de voordelen die worden gerealiseerd door het stimuleren van het engagement bij een grotere groep medewerkers. Indien de vertrekkende werknemer met zijn project een positieve bijdrage levert aan te maatschappij, kan het bedrijf er bovendien toch prat op gaan een belangrijke factor in die ontwikkeling te zijn geweest.”

Vele voorstellen van medewerkers blijken verband te houden met duurzaamheid en leefmilieu, waardoor ook het positieve imago van het bedrijf wordt ondersteund. Wel waarschuwt Minneci dat de ondersteuning van medewerkers-projecten goed moet worden georganiseerd en opgevolgd. Anders dreigt men volgens haar immers geconfronteerd te worden met naijver van collega’s wiens voorstellen niet werden geselecteerd of weerhouden. “Er moet een duidelijke motivatie worden verstrekt bij de geselecteerde projecten,” geeft Minneci aan. “Bovendien moet constructieve feedback worden gegeven om de verdere ontwikkeling van andere voorstellen en projecten aan te moedigen.”

“Alle grote leiders die ik ken, hebben ooit in hun carrière een mislukking gekend,” stipt Minneci nog aan. “Indien we erin slagen om een omgeving te creëren waarin mensen niet bang zijn om te proberen en te falen, zal innovatie worden gestimuleerd en zal de mogelijkheid worden geboden om het volledige potentieel van werknemers te benutten.”

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, innovatie |  Facebook |

02-05-14

Bedrijfsleven investeert in innovatiever onderzoek

Academisch onderzoek gesponsord door de industrie leidt vaker tot innovatieve octrooien en licenties dan ondersteuning door de overheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De resultaten gaan volgens de onderzoekers in tegen beweringen dat het bedrijfsleven vooral gericht is op innovaties die slechts een beperkte toegankelijkheid kennen en nauwelijks van nut zijn voor andere partijen. Uit een onderzoek van meer dan twaalfduizend octrooien die aan de universiteit sinds het begin van de jaren negentig werden toegekend, blijkt volgens de wetenschappers dat het fenomeen over een brede waaier van toepassingsgebieden kan worden opgemerkt.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende