25-03-18

Bedrijfsleven doet voorlopig weinig aan technologische innovatie

Er wordt veel gesproken over innoverende technologieën, maar blijven de toepassingen in het bedrijfsleven voorlopig relatief beperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau PointSource bij nagenoeg zevenhonderd technologie-verantwoordelijken in de Verenigde Staten, waarbij blijkt dat de meeste ondernemingen op dit ogenblik nog geen beroep doen op ontwikkelingen zoals blockchain, artificiële intelligentie, gezichtsherkenning of spraaktechnologie. Opgemerkt wordt dat de marketeers vaak nog niet klaar zijn voor de introductie van de programma’s, maar ook wordt gewag gemaakt van een aantal technische hindernissen die nog moeten worden overwonnen.

De uitbouw van spraaktechnologie blijkt het verst gevorderd. Daarbij zou 36 procent minstens al een potentiële leverancier hebben aangesproken of geselecteerd. Gezichtsherkenning komt op de tweede plaats met 34 procent, gevolgd door kunstmatige intelligentie en blockchain met 28 procent. Verder zegt 33 procent een mogelijke leverancier te overwegen voor artificiële intelligentie en stemherkenning. Bij gezichtsherkenning en blockchain daalt dat cijfer tot respectievelijk 32 procent en 30 procent. Bij 42 procent verkeert de implementering van blockchain nog steeds in een studiefase, gevolgd door artificiële intelligentie (40 procent), gezichtsherkenning (34 procent) en spraaktechnologie (32 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat de bedrijven zich actief op digitale toespitsen. Daarbij zegt 94 procent het voorbije jaar meer te hebben ingezet op digitale groei. Verder zegt 90 procent dat de digitale sector een centrale rol speelt in hun algemene bedrijfsdoelstellingen. Er moest echter ook worden vastgesteld dat 75 procent van de ondervraagden toegeeft niet meer tevreden te zijn met de technologie dit op dit ogenblik in het bedrijf worden gebruikt. Die klacht kan bij bedrijven van elke mogelijke leeftijd worden opgemerkt. Ook bij de bedrijven die het voorbije decennium zijn opgericht, zegt 65 procent niet meer tevreden te zijn over zijn huidige technologische basis.

Er wordt dan ook opgemerkt dat 45 procent van de ondervraagden van mening is dat de digitale voetafdruk van zijn onderneming verouderd is tegenover de middelen die de concurrentie ter beschikking heeft.

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

11-01-18

In bedrijfsleven gaan diversiteit en innovatie samen

Bedrijven die inspanningen leveren om de diversiteit te bevorderen, blijken ook innovatiever. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de Portland State University, op basis van een analyse van de drieduizend grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten gedurende het eerste anderhalve decennium van deze eeuw. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een grotere diversiteit gelinkt kan worden aan een grotere activiteit op het gebied van productinnovaties. Tevens kan ook een groter volume aan patenten en vermeldingen op patenten worden vastgesteld.

“Het onderzoek kon bevestigen dat bedrijven met een gericht beleid voor de promotie en het behoud van een diverse werkvloer - op het gebied van gender, ras en seksuele oriëntatie - ook betere prestaties leveren bij de ontwikkeling van innovatieve producten en services,” benadrukt onderzoeksleider Richard Warr, professor management aan de North Carolina State University. “Er is niet alleen sprake van een correlatie, maar wel van een oorzakelijk verband. Bovendien is die vaststelling van toepassing op een brede waaier industriële sectoren.” Vastgesteld werd dat diversiteit kon worden gekoppeld aan twee bijkomende productinnovaties over een periode van tien jaar.

“Bedrijven lanceren gemiddeld twee nieuwe producten per jaar,” verduidelijkt Richard Warr. “Een surplus van twee ontwikkelingen over een periode van tien jaar is dan ook een belangrijk resultaat. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat een versterking van het diversiteitsbeleid niet onmiddellijk tot een grotere innovativiteit zal leiden. Het kan enkele tijd duren vooraleer de resultaten kunnen worden vastgesteld. Belangrijk is echter dat een bedrijf met een sterke interesse in innovatie, uiteindelijk zal profiteren van de ondersteuning die aan de diversiteit in zijn organisatie wordt gegeven. Het fenomeen kan niet alleen bij de grote technologiebedrijven worden opgetekend, maar ook bij klassieke onderneming uit onder meer de bouwsector.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, innovatie |  Facebook |

29-09-17

Ook schaarste kan omgeving voor innovatie vormen

Noodzaak is inderdaad de motivatie van innovatie, onafhankelijk van de beschikbare bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers University of Notre Dame in de Verenigde Staten en de Lulea University of Technology in Zweden. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat een gebrek aan bronnen een grote barrière kan betekenen voor de realisatie van innovaties, maar het nieuwe onderzoek voert aan dat het ook voor mensen uit omgevingen met extreem beperkte bronnen dankzij creatieve probleemoplossing toch mogelijk is om nieuwe concepten uit te denken.

“Eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat regio’s met beperkte middelen ook weinig innovatief zijn,” benadrukt onderzoeksleider Dean Shepherd, professor ondernemerschap aan de University of Notre Dame. “Er kan echter worden vastgesteld dat inwoners van achtergebleven gebieden op een verschillende manier bijzonder innovatief kunnen functioneren. In westerse landen worden een toegang tot bronnen en generaties innovaties een basis voor een duurzaam concurrentieel voordeel genoemd, maar voorbeelden in andere regio’s tonen dat er nog andere benaderingen kunnen worden gehanteerd.”

Professor Shepherd verwijst daarbij naar concept van jugaad dat in India wordt gehanteerd. “Jugaat staat voor een strategie die beroep doet om een constructief denken om een goedkope en intelligente oplossing voor een probleem te vinden,” benadrukt de onderzoeker. “Deze oplossingen vertegenwoordigen misschien niet het competitief voordeel dat door westerse ondernemingen wordt nagestreefd, maar wordt opgezet om een individu, een gemeenschap of een industrie baten te brengen.” De onderzoekers wijzen daarbij onder meer op het gebruik van materialen en machines voor toepassingen die door de oorspronkelijke fabrikant niet waren voorzien.

Onder meer wordt gewezen op het gebruik van alternatieve concepten voor waterzuivering of energievoorziening. “Wanneer men deze vorm van innovatie zou negeren omdat ze niet kadert in de westerse opvatting over het creëren van meerwaarde, dreigt men voorbij te gaan aan de bredere impact van deze ontwikkelingen,” waarschuwt Dean Shepherd. Ook na zware natuurrampen wordt volgens de onderzoekers vaak naar deze vormen van innovatie gegrepen. Shepherd voegt eraan toe dat deze processen de bevolking van achtergebleven regio’s toelaten het leven van zichzelf en van hun gemeenschap te verbeteren.

Lees Verder

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

17-02-17

In Frankrijk moet innovatie beter worden ondersteund

Frankrijk staat op het gebied van innovatie ver onder zijn mogelijkheden gerangschikt, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan een gebrek aan ondernemerschap. Dat staat in een rapport van de experts Jean-Luc Beylat en Pierre Tambourin, die door de Franse overheid waren gevraagd een studie te maken om de innovatiekracht van het land op te voeren. In Frankrijk is het wetenschappelijk onderzoek volgens het rapport immers traditioneel in handen van ambtenaren, die zelden een onderneming opstarten om hun ontdekkingen in nieuwe producten of diensten om te zetten. Op het einde van vorige eeuw werd wel een wet ingevoerd om die situatie te veranderen, maar dat heeft tot nu toe weinig resultaat opgeleverd.

“Wanneer enkel naar patenten wordt gekeken, laat Frankrijk sterke prestaties optekenen,” zeggen Jean-Luc Beylat en Pierre Tambourin, respectievelijk directeurs van de Nokia Bell Labs France in Parijs het biocluster Genopole in Evry. “Slechts vijf landen in de hele wereld beschikken over meer patenten. Zelden kan echter vastgesteld dat de Franse wetenschappers ondernemer worden.” Dat probleem heeft volgens de onderzoekers een aantal historische oorzaken. Wetenschappers aan universiteiten en onderzoeksinstituten dienden immers louter academische motieven te volgen en kregen geen toelating om uit hun ontdekkingen economisch voordeel te puren.

Eind vorige eeuw werden die beperkingen wel versoepeld, waarbij academici hun carrière gedurende zes jaar konden onderbreken om een bedrijf op te starten. Daarvoor was wel een instemming nodig van hun instelling en van een speciale ethische commissie. Ook een aantal andere beperkingen op onder meer het aandeelhouderschap bleven echter in voege. Vastgesteld werd dat slechts gemiddeld 98 academici per jaar een aanvraag bij de ethische commissie hebben ingediend. Gemiddeld werden 89 projecten goedgekeurd. Beylat en Tambourin hebben het over teleurstellende resultaten.

Bovendien waren meer dan 80 procent van de licenties betrekking op een functie als consulent, naast 3,5 procent bestuursfuncties. Slechts 16,2 procent kreeg de mogelijkheid een startup te creëren. “Dat is veel minder dan de overheid heeft gehoopt,” zeggen de onderzoekers, die het over een gemiste opportuniteit hebben. Er wordt aan toegevoegd dat de beperkingen verder moeten worden afgebouwd, zodat de academici meer mogelijkheden kunnen krijgen om een commercieel project op te zetten, terwijl volgens hen ook de deponering van patenten moet worden beloond en ondernemende wetenschappers een grotere erkenning zouden krijgen.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

17-01-17

Zuid-Korea blijft meest innoverende economie ter wereld

Zuid-Korea blijft de meest innoverende economie van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg over de vijftig meest innoverende landen van de wereld. Zuid-Korea behaalde een eindscore van 89 procent en voert ook de deelranglijsten voor onderzoek en ontwikkeling, patentactiviteit en industriële meeropbrengst aan. Op de tweede plaats staat Zweden, dat één positie won tegenover vorig jaar, met een score van 83,98 procent, gevolgd door Duitsland, Zwitserland en Finland. België eindigt op een dertiende plaats. Dat betekende een vooruitgang met drie posities tegenover het jaar voordien.

Bloomberg wijst vooral op de sterke prestaties van de Scandinavisch regio. Niet alleen steeg Zweden naar een tweede plaats, maar ook Finland slaagde erin de top vijf te bereiken. Zweden dankt zijn vooruitgang volgens het rapport vooral aan de meerwaarde die door de industriële productie wordt gegenereerd. Een belangrijk gedeelte van dat succes moet volgens Magnus Henrekson, directeur van het Zweedse Research Institute of Industrial Economics, worden toegeschreven aan de cultuur van grote persoonlijke ambities die in het land kan wordt opgemerkt. Tevens wordt gewezen op de belangrijke inspanningen die op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden gedaan.

Finland slaagde er dankzij de sterke aanwezigheid van hightech-bedrijven in het land twee plaatsen te winnen. Noorwegen bleef status-quo op een veertiende plaats. De grootste terugslag in innovatie werd opgetekend in Rusland, dat veertien plaatsen verloor en nu op een zesentwintigste plaats staat gerangschikt. Die achteruitgang kan in grote mate worden verklaard door de impact van de westerse sancties, die zwaar op de economie van het land hebben gewogen. Ook Japan viel van de vierde naar de zevende plaats, terwijl de Verenigde Staten van acht naar negen gingen. Israël wint één plaats en komt daarmee in de top tien. China staat als eerste groeimarkt op de eenentwintigste plaats.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

07-08-16

Zakelijke sector beschouwt Alphabet als grootste innovator

In de zakelijke sector wordt Alphabet als de absolute leider in technologische innovatie beschouwd. Dat blijkt uit een enquête van consulent Brand Keys bij negenhonderd bedrijven. Vorig jaar eindigde Alphabet nog als tweede, maar wisselt nu van plaats met Apple. Op de derde plaats volgt Amazon, dat tegenover vorig jaar eveneens van plaats heeft gewisseld met International Business Machines (IBM). De vijfde plaats is voor Siemens, dat daarmee vier treden is gestegen tegenover de vorige editie. Met Salesforce (tiende), HubSpot (zestiende), Mindbody (zeventiende) en Equinix (achttiende) werden binnen de top twintig vier nieuwe namen opgetekend, ten koste van Dell, Hewlett-Packard, Uber en YouTube.

“De lijstaanvoerders zijn niet alleen leiders omdat ze bedrijven betere zakelijke oplossingen kunnen bieden, maar ook omdat men beseft dat hun toepassingen kunnen helpen om beter aan de technoligische verwachting van de consument te kunnen beantwoorden,” merkt Brand Keys. Naast Siemens blijkt ook General Electric, dat van een twaalfde naar een zevende plaats is gestegen, opnieuw op een grotere waardering als innovator te kunnen rekenen. Dat is volgens de onderzoekers in grote mate te danken aan de bewuste campagne die het bedrijf heeft gevoerd om zich te herpositioneren en waarbij de nadruk op de innoverende capaciteiten van de onderneming werd gelegd.

De grootste terugval werd daarentegen geregistreerd bij Samsung, dat van een vijfde naar een twaalfde plaats is teruggezakt. Ook SAP valt van een tiende naar een vijftiende plaats. De top twintig wordt afgerond met het crowdfunding-platform Kickstarter, vooraf gegaan door autobouwer Tesla. “De top twintig omvat heel wat merken - zoals Facebook, Apple, Amazon of Samsung - die ook op de consumentenmarkt een grote bekendheid genieten, maar de nieuwkomers in de lijst zijn toch vooral actief in de zakelijke omgeving,” benadrukt Robert Passikoff, oprichter van Brand Keys. “Dat bewijst de grote interesse van de zakelijke wereld in doorgedreven innovatie.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

31-05-14

Werknemer wordt afgeleid door overvloed aan informatie

Een overdaad aan informatie zorgt ervoor dat werknemers zowel op de werkvloer als thuis steeds vaker worden afgeleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de ondervraagde kantoorbedienden toegeeft met een overdaad aan informatie geconfronteerd te worden. Bovendien gaf 52 procent toe door de beschikbaarheid van de informatie gemakkelijk afgeleid te worden. Bovendien zegt 43 procent door de massale stroom data een stresserende druk ervaren te hebben, terwijl 28 procent van mening is dat een overdaad aan informatie een negatieve impact heeft op hun welzijn.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende