24-09-08

Patentregeling belemmert wetenschappelijke vooruitgang

Een verouderde patentregeling zorgt ervoor dat vooruitgang in de medische sector en de voedingswetenschap geblokkeerd wordt. Dat zegt de Canadese organisatie Innovation Partnership. Zonder dringende hervormingen, die het delen van informatie moeten stimuleren, zullen de mogelijkheden op het gebied van synthetische biologie en nanotechnologie volgens Innovation Partnership nooit tenvolle benut kunnen worden. Opgemerkt wordt dat dit ook geld op het vlak van kankeronderzoek en aidsbestrijding.

"In het verleden ging men er steeds vanuit dat een strenge patentbescherming innovatie stimuleerde omdat bedrijven de garantie hadden dat ze konden investeren, zonder dat rivalen van die inspanningen profijt zouden kunnen halen," aldus BBC News. "Maar door dit oude model van intellectuele eigendom haastten biotechbedrijven zich om een versterkte muur van patenten te bouwen rond nieuw ontdekte genen, waardoor de onderzoeksmogelijkheden voor hun concurrenten werden afgeblokt. Deze strategie is volgens Innovation Partnership bijzonder contraproductief, zowel voor de industrie als voor de consument."

De patentbescherming is volgens Innovation Partnership geen stimulans meer, maar wel een belemmering voor de vooruitgang van de wetenschap. "In de farmaceutica zien we bijna geen nieuwe ontdekkingen meer," wordt er aangevoerd. "Bedrijven spelen op veilig en houden vast aan hun bestaande portfolio. Daarnaast zien we in nanotechnologie gevaarlijk brede patenten, die hele onderzoeksgebieden afsluiten. Er zouden patentpools moeten worden opgezet, die het mogelijk maken om informatie te delen. Dat levert een win-win situatie op voor alle partijen."