03-08-10

Insecten mogelijk antwoord op wereldwijd voedselprobleem

Insecten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van programma's om het wereldwijde tekort aan voeding op te vangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties. Daarbij wordt opgemerkt dat de bestaande veestapel ongeveer twee derde van het wereldwijde landbouwareaal in beslag neemt en verantwoordelijk is voor 20 procent van de wereldwijde productie van broeikasgassen. Daarom moet de consumptie van vlees volgens de Verenigde Naties worden teruggedrongen en vervangen door alternatieven. Insecten zijn daarbij een mogelijke piste. Onderzoeksleider Arnold van Huis, entomoloog aan de Nederlandse Wageningen Universiteit, stelt dat insecten als voedingsproduct talrijke voordelen bieden.

"De wereld wordt met een vleescrisis geconfronteerd," merkt Arnold van Huis op tegenover de Britse krant The Guardian. "Tegen het midden van de eeuw zal de wereldbevolking met de helft zijn toegenomen tot negen miljard mensen. Bovendien wordt vastgesteld dat mensen meer vlees consumeren. Twintig jaar geleden werd per hoofd gemiddeld 20 kilogram vlees geconsumeerd, maar dat is inmiddels gestegen tot 50 kilogram. Over twintig jaar zal dat gemiddelde verder gestegen zijn tot 80 kilogram. Indien we op deze manier verder gaan, zullen we een tweede aarde nodig hebben." Insecten kunnen dat probleem volgens hem echter helpen tegengaan.

Arnold van Huis wijst er daarbij op dat het grootste gedeelte van de wereldbevolking al insecten eet. "Alleen de westerse wereld vormt daarop een uitzondering," voert hij aan. "De westerling heeft daar een psychologisch probleem mee, maar het is niet duidelijk waar dat vandaan komt. Garnalen worden in het westen wel geconsumeerd en die zijn toch heel goed vergelijkbaar met insecten." Hij merkt daarbij op dat insecten bovendien hoge concentraties proteïnen, vitaminen en mineralen omvatten. Bovendien veroorzaakt de teelt van insecten veel minder broeikasgassen dan de veeteelt. De consumptie van insecten produceert volgens hem tien keer minder methaan en driehonderd keer minder nitraatoxide dan vee. Bovendien ligt ook de productie van ammoniak veel lager.

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fao, insecten, voeding |  Facebook |