08-07-11

Verdrievoudiging voorspeld voor mobiele instant messaging

Over vijf jaar zullen wereldwijd meer dan 1,3 miljard mensen gebruik maken van mobiele instant messaging. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Juniper Research. De onderzoekers maken daarbij gewag met een verdrievoudiging tegenover het voorbije jaar. Die groei zal volgens Juniper vooral worden gedragen door de komst van een aantal nieuwe diensten zoals iMessage van Apple en de blijvende groei van bestaande services zoals AIM van America Online, Blackberry Messenger, Windows Live van Microsoft, Skype en Yahoo Messenger.

"De lancering van deze gratis mobiele diensten wordt ondersteund door het groeiende aantal gebruikers van smartphones, goedkope data-pakketten en de ontwikkeling van mobiele netwerken met hoge snelheden," merken de onderzoekers op. "Hoewel aan aantal diensten rond instant messaging met een reclame-model werken, worden de meeste initiatieven door de operatoren bestempeld als een instrument om klanten aan zich te binden."

Er wordt wel opgemerkt dat mobiele instant messaging geen bedreiging zal vormen voor het traditionele tekstverkeer op mobiele telefoons. "De traditionele tekstberichten hebben immers het belangrijk voordeel dat de verzender iedereen op de wereld kan bereiken, op voorwaarde dat men een telefoonnummer van de bestemmeling in bezit heeft. Instant messaging heeft wel het voordeel van realtime communicatie en de afwezigheid van kosten, maar de markt wordt versnipperd door de verschillende diensten die niet compatibel zijn met elkaar."

10:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: instant messaging, mobile |  Facebook |

05-08-10

Vrouwen actiever met instant messaging en email

Vrouwen en jongeren maken meer gebruik van instant messaging dan mannen en oudere volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat instant messaging bij vrouwen tussen vijftien en vierentwintig jaar een bereik kent van 50 procent, maar onder mannen uit dezelfde leeftijdscategorie iets lager ligt. In de hogere leeftijdscategorieën neemt het gebruik stelselmatig af, zowel bij vrouwen als mannen. In de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar heeft instant messaging nog een bereik van 40 procent, waarbij de percentages bij de vrouwen iets hoger liggen dan bij mannen.

De enige categorie die van dat vaste patroon afwijkt, is de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. In die leeftijdscategorie is het bereik bij vrouwen iets hoger dan in de groep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar, terwijl het bereik bij de mannen in beide categorieën nagenoeg constant blijft. Bij vijfenvijftigplussers kent de penetratie volgens de onderzoekers bij beide geslachten een gevoelige daling, waarbij de mannelijke bevolkingsgroep een score van minder dan 30 procent wordt opgetekend. Bij email kent volgens de onderzoekers de penetratie een heel ander patroon dan bij instant messaging. Bij email ligt het bereik in alle leeftijdscategorieën bij vrouwen gevoelig hoger dan bij mannen.

Het verschil in penetratie bij email is het duidelijkste in de leeftijdscategorie van de vijfenvijftigplussers. Daar wordt bij vrouwen een penetratie opgetekend van 70 procent, tegenover 64 procent bij de mannen. In het algemeen blijkt het email-gebruik bij vrouwen te stijgen met de leeftijd. In de leeftijdscategorie tussen vijftien en vierentwintig jaar heeft email een bereik van 64 procent, maar in de leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vierendertig jaar stijgt dat tot 68 procent. In de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar kent dat opnieuw een lichte daling, maar stijgt tot meer dan 70 procent in de categorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. Dat patroon wordt ook opgemerkt bij mannen, maar dan in iets lagere percentages.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, instant messaging, internet |  Facebook |

31-10-09

Hong Kong marktleider in instant messaging

In Hong Kong wordt ongeveer 16 procent van de internettijd aan instant messaging besteed. Dat is ongeveer twee keer zo hoog als in de rest van de regio Asia-Pacific. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat de gemiddelde internetgebruiker in Hong Kong meer dan vijfentwintig uur per maand online is, waardoor de voormalige Britse kroonkolonie wereldwijd één van meest geëngageerde internetmarkten blijft. De onderzoekers stellen daarbij dat Hong Kong in Azië weliswaar een relatief kleine internetmarkt is, maar door zijn geëngageerde en kapitaalkrachtige online populatie bijzonder waardevol is voor adverteerders en uitgevers. Ook stippen de onderzoekers op dat in Hong Kong opvallend veel interesse bestaat voor zakelijke en financiële websites. Met 740.000 bezoekers staat de website van HSBC Holdings zelfs op een dertiende plaats. Yahoo is in Hong Kong de meest populaire internetbestemming, gevolgd door Microsoft en Google.

"In Hong Kong is de internetgebruiker vooral geïnteresseerd in online communicaties, entertainment en sociale netwerking," aldus ComScore. "Op de eerste plaats staat instant messaging met een aandeel van 16 procent, gevolgd door entertainment (11 procent) en sociale netwerking (8 procent). Bij entertainment zijn YouTube.com en TVB.com marktleiders, terwijl bij sociale netwerken Facebook op de eerste plaats staat. Door zijn belangrijke financiële wereld wordt ook 5 procent van de online tijdsbesteding ingenoemen door zakelijke en financiële websites. Dat is meer dan het dubbele van het regionale gemiddelde. De onderzoekers stellen dat online videogames in Hong Kong een marktaandeel hebben van 5 procent. Het regionale gemiddelde bedraagt 3 procent. Zoekmachines hebben een marktaandeel van 2,7 procent, maar het regionaal gemiddelde bedroeg 4 procent. In Hong Kong ligt de populariteit van sociale netwerken ook iets lager dan het regionaal gemiddelde.

Nieuws en informatie hebben in Hong Kong een marktaandeel van 2 procent, tegenover 2,8 procent in de hele regio. E-mail bereikt een marktaandeel van 4,3 procent, ongeveer even hoog als het regionaal gemiddelde. Technologie tenslotte heeft een marktaandeel van 1,9 procent, tegenover 0,7 procent in de hele regio. In totaal telde Hong Kong tijdens de maand augustus van dit jaar bijna 4 miljoen internetgebruikers. Met 3,1 miljoen bezoekers stond Yahoo op de eerste plaats, gevolgd door Microsoft (2,6 miljoen bezoekers), Google (2,5 miljoen) en Facebook (2,1 miljoen). Met 1,5 miljoen bezoekers was het community-forum Discuss.com.hk de meest populaire lokale online bestemming. Verder in de rangschikking staan onder meer ook nog de Chinese mediagroep Sina Corporation met 1,1 miljoen bezoekers, Wikimedia met 871.000 bezoekers, de Chinese zoekmachine Baidu met 751.000 bezoekers en Apple met 720.000 bezoekers.

16:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: instant messaging, hong kong |  Facebook |