31-01-11

Interactieve reclameplatform tablets spreekt magazinelezer aan

Interactieve reclame op digitale magazine-platformen hebben een grotere weerslag bij de lezers en creëren een langere aankoopintentie dan dezelfde advertenties in gedrukte vorm. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Adobe. Onderzoeksleider Alex Wang, specialist geïntegreerde marketing-communicatie, stelt dat lezers meer geneigd zijn om te reageren op een digitale reclame reclame met interactieve elementen dan op een statische gedrukte reclame.

"Tablets bieden een unieke leeservaring met een boeiende layout en interactieve elementen," voeren de onderzoekers aan. "Ook voor adverteerders zijn de mogelijkheden enorm, met onder meer platformen zoals video, audio, slideshows en online interactie." Adobe zegt dat het onderzoek dan ook belangrijke implicaties heeft voor adverteerders. Daarbij wordt opgemerkt dat interactieve media lezers kunnen engageren en een positieve houding tegenover merken kunnen creëren.

"Eens een lezer geëngageerd is geraakt, is hij meer geneigd tot interactie met de reclame, wat de kans doet stijgen dat er uiteindelijk wordt overgegaan tot de aangeboden producten of diensten," merkt Adobe op. Er wordt aan toegevoegd dat de groei van het aantal digitale magazines en interactieve media een belangrijk keerpunt vormen voor adverteerders. Adobe zegt dat de relatief statische digitale reclame-vormen tot nu toe niet beantwoordden aan de noden van de adverteerders, maar door het nieuwe aanbod worden volgens de onderzoekers context en interactiviteit gecombineerd.

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interactiviteit, reclame, tablet |  Facebook |

17-08-10

Consument enthousiast voor interactieve periodieken

Digitale kranten en magazines zullen over vier jaar in de Verenigde Staten 3 miljard dollar inkomsten realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Oliver Wyman in opdracht van Next Issue Media, de sectororganisatie van digitale uitgevers. Nadat de kannibalisering van een aantal gedrukte versies wordt ingecalculeerd, zou een bedrag van 1,3 miljard dollar inkomsten overblijven. In de berekening is alleen rekening gehouden met de inkomsten uit abonnementen. Eénmalige lezers en reclame werden niet meegeteld. Opmerkelijk is wel dat een belangrijk gedeelte van de respondenten van mening is dat de gedrukte en interactieve formaten complementair zijn.

"Het landschap voor digitale publicaties kent een bijzonder snelle evolutie," merkt Martin Kon, onderzoeker bij Oliver Wyman, op tegenover het online magazine WebProNews. "Uit het onderzoek is gebleken dat de consument bijzonder enthousiast is voor interactieve periodieken die extra elementen, personalisering, multimediale content en een geoptimaliseerde layout en navigatie aanbieden." Opgemerkt wordt dat de beschikbaarheid van interactieve edities op het ogenblik van een abonnementsverlenging, aan het prijsniveau van de huidige gedrukte edities, de inschrijving met 9 procent opdrijft. Op dit ogenblik wordt 55 procent van de abonnementen vernieuwd, maar dat zou worden opgedreven tot 64 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 30 procent van de abonnementsverlengingen gekozen wordt voor een gebundeld aanbod van gedrukte en interactieve edities, tegen een extra prijs van 33 procent tegenover de afzonderlijke versies. Er wordt aan toegevoegd dat het interactieve format met aanbevelings-machines en browsing-mogelijkheden ook vaak leidt tot cross-verkopen. Daarbij wordt opgemerkt dat 17 procent van de bestaande abonnees extra aankopen doet. Verder wordt opgemerkt dat automatische verlengingen het afhaken van abonnees in belangrijke mate herleidt. Op dit ogenblik haakt 45 procent van de abonnees af, maar dat zou herleid worden tot 25 procent.

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, magazine, interactiviteit |  Facebook |

14-12-09

Interactieve marketing gaat vooral ten koste van gedrukte media

Over vijf jaar zullen interactieve campagnes 21 procent van de totale marketingomzet vertegenwoordigen. Dat zal vooral te danken zijn aan zoekopdrachten, online displays, e-mailmarketing, sociale media en mobiele marketing. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Forrester bij marketingverantwoordelijken uit diverse economische sectoren. Over vijf jaar zou interactieve marketing volgens Forrester een omzet realiseren van 55 miljard dollar. Die grotere interesse in interactieve campagnes zal volgens het onderzoeksbureau leiden tot kleinere reclamebudgetten en het einde van de traditionele reclamebureaus. Uit de enquête blijkt dat de economische recessie vele adverteerders aanzet om steeds meer aandacht te besteden aan interactieve marketing, sociale media en nieuwe media. De grootste verliezer van de evolutie naar interactieve marketing worden volgens Forrester de gedrukte media.

Volgens 60 procent van de respondenten wordt de groei van interactieve marketing gefinancierd door budgetten weg te halen van andere media. Daarbij zegt 40 procent dat budgetten worden weggehaald van direct mail, gevolgd door kranten (35 procent) en magazines (28 procent). Anderzijds zegt slechts 12 procent dat ook budgetten zullen worden weggehaald bij televisie. De ondervraagden voegen er aan toe te verwachten dat vooral de efficiëntie van sociale media zal opgedreven worden, gevolgd door online video, zoekoptimisatie, mobiele marketing, betaalde productplacement in sociale media, e-mail en betaalde zoekopdrachten. Helemaal onderaan staat buitenreclame, telemarketing, radio en kranten. Ook wordt opgemerkt dat marketing binnen de bedrijven een grotere waardering begint te krijgen omdat die afdeling de mogelijkheid biedt om contact te leggen met de consument. Volgens 40 procent van de ondervraagden is marketing inmiddels de meest strategische afdeling geworden binnen hun bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt verder dat adverteerders dit jaar 31 procent van hun budget besteden aan televisie. Dat is ongeveer evenveel als twee jaar geleden. De consument besteedt echter nog slechts 35 procent aan televisie, tegenover 37 procent twee jaar geleden. Inmiddels besteedt de consument echter 34 procent van zijn tijd aan internet, tegenover 29 procent twee jaar geleden. Nochtans besteden adverteerders nog altijd slechts 12 procent van hun budgetten aan het internet, tegenover 8 procent twee jaar geleden. Dat zal volgens Forrester over vijf jaar echter gestegen zijn tot 21 procent, waarbij zoekmarketing het grootste aandeel naar zich toe zal trekken. De grootste groei zal volgens het rapport echter gerealiseerd worden door sociale media (34 procent) en mobiele media (27 procent). De onderzoekers merken verder op dat marketeers het volgende anderhalf jaar nog altijd terughoudend zullen zijn met mobiele platformen, tot die sector zich technologisch verder op punt heeft gesteld.

14:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: media, marketing, interactiviteit |  Facebook |