27-04-14

Interim-manager kan belangrijke meerwaarde opleveren

Interim-managers kunnen bijzonder meerwaarde opleveren aan bedrijven. Dat zeggen Britse rekruteerders. Opgemerkt wordt dat op de arbeidsmarkt werknemers gevonden kunnen worden die deze rol van interim-manager perfect kunnen invullen en ook geen andere ambities hebben. Het gaat volgens de betrokkenen meestal om executives die een grote knowhow en expertise hebben opgebouwd, maar niet langer binnen de vaste structuur van een onderneming willen werken en ook geen carrière-ambities meer hebben. Er wordt aan toegevoegd dat deze interim-managers bovendien op bijzonder korte termijn ter beschikking zijn om de onderneming uit tijdelijke problemen te helpen.

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, interim |  Facebook |

25-06-10

Interim-arbeid voorspelt het einde van de recessie

Een duidelijke stijging in interim-arbeid - een traditionele en cruciale indicator van het begin van een economisch herstel - geeft aan dat vele Europese landen en de Verenigde Staten de recessie achter zich aan het laten zijn. Dat heeft de European Confederation of Private Employment Agencies (Eurociett) gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat de evoluties in de interim-arbeid normaal ongeveer een half jaar later gevolgd worden op de gewone arbeidsmarkt. Denis Pennel, managing director van de organisatie, benadrukt dat het aantal werkuren in tijdelijke arbeid in vele Europese landen op dit ogenblik een dubbelcijferige groei laat optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar, hoewel toegegeven wordt dat de cijfers nog altijd onder het niveau van voor de crisis blijven.

"Evoluties in de interim-tijdperk geven een beeld hoe de economie zich waarschijnlijk zal ontwikkelen," merkt Dennis Pennel op. "Meestal volgt de vaste werkgelegenheid een zestal maanden later met gelijkaardige percentages. Sinds de zomer van vorig jaar worden er in de grootste markten in Europa en de Verenigde Staten op het gebied van tijdelijke arbeid positieve signalen opgetekend. In de eurozone is de tewerkstelling tijdens de eerste drie maanden van dit jaar gestabiliseerd, na een periode van terugval en bleef ongewijzigd tegenover het kwartaal voordien. Tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar werd nog een daling met 1,2 procent opgetekend, tegen een terugval met 2 procent tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar. Door de groeiende vraag nemen bedrijven opnieuw personeel aan, maar in eerste instantie wordt daarbij voorkeur gegeven aan de flexibiliteit van tijdelijke werknemers.

Het aantal werkuren van interim-krachten lieten in april van dit jaar onder meer stijgingen optekenen in Frankrijk (16 procent), België (10,7 procent) en Italië (18,1 procent), terwijl cijfers over de maand maart ook een groei laten optekenen in Duitsland (23,6 procent) en in februari ook een toename werd genoteerd in Spanje (13 procent). Tijdens de maan mei werd in Nederland een groei met 9 procent opgetekend. Dat was de eerste stijging in anderhalf jaar. Er wordt daarbij opgemerkt dat een klassiek herstel zich eerst laat voelen in de industrie en pas nadien in de dienstensector. Aangezien de Nederlandse economie in belangrijke mate steunt op de dienstensector, wordt er volgens Pennel een achterstand opgemerkt tegenover zijn buurlanden. Pennel stelt dat in de Verenigde Staten tijdens de maand mei een toename met 19 procent werd opgetekend. Voor Griekenland zijn er geen cijfers beschikbaar.

17:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, interim |  Facebook |

08-12-09

Kwart arbeidsbevolking wordt tijdelijke kracht

Over enkele jaren zou een kwart van de Amerikaanse arbeidsmarkt uit tijdelijke werknemers kunnen bestaan. Dat zegt een aantal analisten naar aanleiding van een rapport van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Barry Asin, analist bij Staffing Industry Analysts, stelt dat er steeds meer gewerkt zal worden met een tijdelijke personeelsbezetting om bepaalde projecten op te zetten. Asin wijst erop dat de lancering van een product in het verleden verscheidene jaren in beslag kon nemen, maar nu is die termijn vaak teruggeschroefd tot amper zes maanden. Dan heeft men volgens Asin een flexibele arbeidsmarkt nodig om dat project op die korte tijd af te werken. Indien het nieuwe product mislukt, is het met tijdelijke werknemers ook gemakkelijker om het personeelsbestand af te slanken. Het Bureau of Labor Statistics stelt dat tijdens de maand november in de Verenigde Staten slechts 11.000 banen verloren gingen omdat de recruteringsbedrijven 52.000 werknemers tijdelijk ergens konden plaatsen.

12:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, interim |  Facebook |

27-03-08

Meerwaarde interimbureau in vraag

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar alternatieve wervingsvormen voor tijdelijk personeel. Het traditionele interimbureau wordt hierbij buitenspel gezet. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlandse onderzoeksbureau Motivation. Volgens de onderzoekers stellen vele bedrijven zich de vraag of een interimbureau nog wel een meerwaarde te bieden heeft bij de werving van tijdelijk personeel.

Door de onderzoekers wordt opgemerkt dat zeventig procent van de bedrijven interim personeel werft via een eigen netwerk of online vacaturebanken. Daarnaast gaf de helft van de ondervraagden aan bij het werven van tijdelijke arbeidskrachten geen toegevoegde waarde te zien in een bureau. Volgens de onderzoekers ligt de waardering over de toegevoegde waarde van interimbureaus heel anders dan een aantal jaar geleden.

Met de toenemende populariteit van het aanwerven van interim personeel letten bedrijven volgens hen meer op de kosten. Daarnaast voeren ze aan dat er met het volwassen worden van het internet voor bedrijven ook steeds meer mogelijkheden bestaan om zelf op zoek te gaan naar interim-krachten. Hierdoor vragen ze zich nadrukkelijker af wat ze daadwerkelijk terugkrijgen bij het inschakelen van een bemiddelaar die tot dertig procent van het uurloon van de deeltijdse arbeidskracht opeist.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interim, human resources |  Facebook |

01-12-06

Investeren in interimkrachten rendeert

Werkgevers die ook in uitzendkrachten investeren, verdienen dit dubbel en dwars terug. Uit onderzoek van het recruteringsbureau Manpower blijkt dat tijdelijke medewerkers door die inspanningen van de bedrijfsleiding harder gaan werken en langer bij het bedrijf blijven.

Volgens het onderzoek zijn twee op de drie de tijdelijke medewerkers die zich volledig bij het werk betrokken voelen, bereid harder te werken, langer te blijven en met minder geld genoegen te nemen. Bij de categorie uitzendkrachten die zich niet betrokken voelt, geldt dit slechts voor tien procent van de ondervraagden.

De onderzoekers stellen dat intermin arbeidskrachten goed gemotiveerd kunnen worden wanneer hun tijdelijke werkgever ze met respect behandelt en goede verwachtingen schept over de uit te voeren taak. Maar binnen het bedrijf wordt dikwijls gesteld dat de uitzendorganisatie verantwoordelijk is voor de betrokkenheid van het tijdelijk personeel. De uitzendkrachten zelf voelen zich echter vooral betrokken bij bedrijf waar ze werken.

13:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, interim |  Facebook |