22-09-09

Dringend grens stellen aan energieverbruik elektronica

Producenten van consumentenelektronica moeten dringend een oplossing vinden voor het energieverbruik van hun toestellen. Dat zegt het International Energy Agency. Daarbij wordt opgemerkt dat deze elektronica wereldwijd tot een gigantisch elektriciteitsverbruik leidt. Volgens de organisatie zal de groeiende vraag naar elektronische gadgets wereldwijd de bouw vereisen van 560 steenkoolcentrales of 230 kerncentrales. De meeste energie-experts zien daarvoor maar één oplossing. Volgens hen moet er een wettelijke grens opgelegd worden aan de elektriciteit die deze apparaten mogen gebruiken, zoals dat voor een aantal andere toestellen al het geval is. Bovendien moeten de producenten volgens hen dringend maatregelen nemen om het energieverbruik van hun producten terug te schroeven.

"Het wereldwijde elektriciteitsverbruik door elektronische gadgets kent een bijzonder snelle stijging," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Moderne televisietoestellen verbruiken meer elektriciteit dan een aantal koelkasten. "De gigantische markt van personal computers, iPods, mobiele telefoons, gameconsoles en aanverwanten vormen de snelstgroeiende sector van elektriciteitsverbruik ter wereld. Amerikanen hebben op dit ogenblik ongeveer vijfentwintig elektronische consumentenproducten in huis, tegenover amper drie in het begin van de jaren tachtig. Consumentenelektronica vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer 15 procent van het elektriciteitsgebruik van gezinnen. De volgende twee decennia zal dat percentage volgens het International Energy Agency verdrievoudigen."

Dat stijgende gezinsverbruik maakt het volgens het volgens de organisatie moeilijker om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen. Volgens een aantal experts kan er alleen een oplossing gevonden worden door het verbruik van deze apparaten wettelijk te begrenzen. "In de Verenigde Staten moeten apparaten zoals koelkasten aan dergelijke normen voldoen," wordt er opgemerkt. "Maar pogingen in die richting worden herhaaldelijk geblokkeerd door de fabrikanten, die zich zorgen maken over de hogere kosten die met dergelijke voorwaarden zouden zijn gemoeid. Een gedeelte van het probleem is echter ook dat een aantal moderne toestellen eenvoudig niet uitgeschakeld kunnen worden. Terwijl ze wachten op het signaal van een afstandsbediening of een opname van een televisieprogramma, blijven ze immers elektriciteit verbruiken."