30-10-17

Geconnecteerde wereld kent exponentiële groei

Tegen het einde van het volgende decennium zal de wereld 125 miljard geconnecteerde apparaten tellen. Dit jaar zijn 27 miljard toestellen aan het internet gekoppeld. Er wordt tot eind volgend decennium dan ook een gemiddelde groei met 12 procent per jaar verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau IHS Markit. Er wordt aan toegevoegd dat ook de wereldwijde datatransmissies een bijzonder sterke groei zullen laten optekenen. Op dit ogenblik wordt in die activiteit een jaarlijkse groei tussen 20 procent en 25 procent opgetekend, maar dat zal volgens IHS Markit snel oplopen tot 50 procent.

“Het internet-of-things zal een revolutie in het concurrentiële landschap creëren, waarbij de dagelijkse activiteiten van het bedrijfsleven een transformatie zullen ondergaan en nieuwe opportuniteiten zullen worden geopend,” betoogt Jenalea Howell, onderzoeksleider connectiviteit en intelligente steden bij IHS Markit. “De geconnecteerde technologie zal nagenoeg alle geledingen van de industrie en alle marktgebieden raken, van de ruwe grondstoffen tot de productie en distributie en zelfs de consumptie van het eindproduct. Er zal dan ook een constante evolutie worden opgetekend in de omgang van mensen met machines, informatie en zelfs met elkaar.”

Er kunnen volgens de onderzoekers achter de ontwikkeling van het internet-of-things vier belangrijke drijfkrachten worden geïdentificeerd. In eerste plaats wordt gewezen op de creatie van nieuwe connecties van apparaten en informatie. Daarnaast is er echter ook een versterkte verzameling van data die uit deze connecties voortkomt. Ook moet volgens IHS Markit rekening worden gehouden met geavanceerde computer-toepassingen die de verzamelde data in nieuw mogelijkheden zullen transformeren. Tenslotte wordt gewag gemaakt van een unieke creatie van nieuwe interacties, zakelijke modellen en oplossingen. Cruciaal voor bedrijven is echter de ontwikkeling van een consistente strategie voor het internet-of-things.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

30-09-17

Consument erkent voordelen geconnecteerde apparaten

De consument beseft dat geconnecteerde apparaten belangrijke voordelen kunnen bieden, maar tegelijkertijd wordt gewezen op privacy-problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van WorldPay en Opinium bij twintigduizend consumenten in Australië, Brazilië, China, Spanje, Singapore, de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië. Onder meer werd vastgesteld dat 48 procent van de Amerikaanse consumenten er geen enkel probleem zou mee hebben wanneer een apparaat zoals een koelkast zelf acties, zoals het plaatsen van bestellingen, zou ondernemen zonder daarover vooraf het advies van zijn bezitter te vragen.

“Vele consumenten hebben er weinig problemen mee dat geconnecteerde apparaten in hun naam aankopen zouden doen, maar vaak worden toch een aantal limieten ingelast,” stippen de onderzoekers aan. Er moest dan ook worden vastgesteld dat 62 procent van de consumenten toch nog zou wensen dat bij de bevestiging van het order toch alsnog hun goedkeuring zou worden gevraagd. Tevens bleek dat 78 procent bij het plaatsen van het order op de hoogte gebracht wens te worden. De onderzoekers stelden verder vast dat bij de millennials 62 procent zich zou kunnen vinden in automatische orders van geconnecteerde apparaten, tegenover 22 procent bij de vijfenvijftigplussers.

Wel blijkt dat 73 procent van de consumenten vreest dat de fabrikanten hun persoonlijke gegevens met externe partijen zou delen. Het onderzoek toonde verder dat 55 procent van de Amerikaanse consumenten zich perfect zou kunnen vinden in de tussenkomst van een chatbot of een virtuele assistent die in hun plaats bestellingen zouden plaatsen. Toch erkende 48 procent te twijfelen of een virtuele assistent ooit in staat zou zijn een communicatie te voeren die evenwaardig zou zijn aan de menselijke conversatie. Verder werd vastgesteld dat 37 procent een virtuele assistent toegang tot persoonlijke betaalinformatie zou verstrekken, terwijl 35 procent zou toelaten dat de virtuele assistent een eenvoudige taak zou uitvoeren.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

27-07-17

Risico online fraude groeit door internet-of-things

Over vijf jaar zullen de bestedingen in de detectie en preventie van online fraude zijn opgelopen tot meer dan 9 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 22 procent tegenover het niveau van dit jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Juniper Research. Daarbij wordt gewezen op de impact van het internet-of-things, dat een aantal bijkomende veiligheidsproblemen heeft gecreëerd. Tevens wordt opgemerkt dat de volgende jaren vooral regio’s zoals Latijns-Amerika, het Indiase subcontinent, Afrika en het Midden-Oosten belangrijke doelwitten voor fraude met betalingen en banktransacties zullen worden.

“Een aantal factoren remmen de implementering van beveiliging tegen online fraude af,” benadrukken de onderzoekers. “Vaak wordt opgekeken tegen schijnbaar hoge kosten voor de aankoop van software. Bovendien is er in het algemeen slechts een relatief beperkt inzicht in efficiënte oplossingen. Anderzijds kunnen ook een aantal elementen worden aangewezen die de groei van de markt zouden kunnen stimuleren. Daarbij wordt gewezen op het internet-of-things, waarop steeds meer toestellen worden aangesloten, maar ook een aantal apparaten onvoldoende beveiligd zijn en dus mogelijke risico’s op lekken kunnen vormen.”

Vooral in een aantal opkomende markten moet volgens de onderzoekers de volgende periode met een toenemende frauderisico rekening worden gehouden. “Gebieden zoals Latijns-Amerika, het Indiase subcontinent, Afrika en het Midden-Oosten zullen over vijf jaar amper 4 procent van de totale wereldwijde bestedingen in de detectie en preventie van online fraude vertegenwoordigen,” stippen de onderzoekers aan. Er wordt tenslotte ook opgemerkt dat een strengere regelgeving om de consumenten te beschermen en een betere educatie van het publiek over veilige online praktijken belangrijke uitdagingen vormen die de volgende jaren moeten worden aangepakt.

Lees Verder

http://www.businesswire.com/news/home/20170725005147/en/Juniper-Research-Online-Payment-Fraud-Detection-Spend

</p><p>

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

09-06-17

Niet iedereen zal met geconnecteerde wereld meegaan

Het internet-of-things zal het voor vele personen gemakkelijker maken om aan een geconnecteerd leven deel te nemen, maar niet iedereen is geïnteresseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en de Elon University bij twaalfhonderd technologen, academici en andere specialisten. Daarbij werd opgemerkt dat het op dit ogenblik al bijna onmogelijk is om helemaal buiten de geconnecteerde wereld te blijven, maar over tien jaar zal dat volgens de specialisten nog veel moeilijker worden. Toch zal uiteindelijk 15 procent van de bevolking zich helemaal uit die geconnecteerde wereld terugtrekken.

“De mens is van nature geneigd om contact te zoeken en dat kan soms zelfs verslavend werken, maar toch zullen sommigen uitstappen vooraleer de geconnecteerde wereld in zijn definitieve vorm zal worden gegoten,” benadrukken de onderzoekers. “Naarmate grotere groepen zich connecteren, zullen ook steeds meer individuen zich terugtrekken omdat ze geen onderdeel van die beweging meer willen zijn. Een belangrijk aantal zal dan ook afhaken. In het algemeen kan echter worden gezegd dat de mens belang hecht aan zowel connecties als gebruiksgemak en een technologisch verbonden wereld kan op die twee elementen perfect inspelen.”

“Iedereen beseft dat aan het internet-of-things ook gevaren zijn gebonden, maar men weet ook dat risico’s tot het leven behoren,” zeggen de onderzoekers nog. “Het internet-of-things zal, ondanks de bekende gevaren, worden aanvaard, onder meer omdat de meeste gebruikers dat zij nooit met een zwaarste verliezen zullen worden geconfronteerd. Bovendien zullen de menselijke intelligentie en een overwogen risicobeheer het internet-of-things veiliger maken. Toch moet worden aanvaard dat de bedreiging voor privacy en veiligheid door de snelle opkomst van het internet-of-things zal worden versterkt.”

“Niet iedereen is er echter van overtuigd dat de verantwoordelijken achter het platform voldoende bereid zullen zijn de nodige investeringen te doen, zodat de problemen kunnen worden geminimaliseerd,” merken de onderzoekers nog op.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

21-03-17

Eén op tien wil niets betalen voor intelligente woning

Bijna de helft van de consumenten wil een budget van maximaal 20 dollar per maand investeren in het beheer van een intelligente woning. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parks Associates bij breedband-gezinnen in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de respondenten een bedrag van maximaal 10 dollar per maand voor de intelligente woning zou willen reserveren, terwijl nog eens 23 procent gewag maakte van een budget tussen 11 dollar en 20 dollar. Slechts 7 procent zou daarentegen meer dan 50 dollar per maand willen besteden, terwijl 9 procent geen enkele uitgave wenst te doen.

“De intelligente woning staat op dit ogenblik voor de grote uitdaging om de stap van de early adopters naar de massamarkt te maken,” benadrukt Brad Russell, analist bij Parks Associates. “Eind vorig jaar telde 26 procent van de Amerikaanse breedband-huishoudens geconnecteerde toestellen, tegenover 19 procent het jaar voordien. Er is dus een duidelijke vooruitgang, maar toch moet worden vastgesteld dat nog veel hindernissen overeind blijven. Onder meer moet daarbij gewezen worden op de nood aan applicaties die alle geconnecteerde apparaten kunnen controleren, of innovaties die intelligente toepassingen ook ter beschikking van ongeconnecteerde toestellen kunnen stellen.”

Brad Russell benadrukte nog dat bijna de helft van de consumenten privacy hun grootste bekommernis noemen bij de aansluiting van apparaten op het internet. “Bovendien moet worden opgetekend dat 40 procent van de gezinnen het voorbije jaar bij een geconnecteerd toestel problemen op het gebied van privacy of veiligheid heeft moeten melden,” betoogt de analist. “Die trend vormt een belangrijke barrière voor de ontwikkeling van het internet-of-things. Data is immers cruciaal voor deze oplossingen en indien de consument door allerlei bekommernissen niet meer bereid is gegevens te delen, zullen veel elementen van de geconnecteerde economie mislukken.”

Lees Verder

 

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

08-02-17

Wereld telt meer geconnecteerde apparaten dan mensen

Dit jaar zullen wereldwijd op het internet-of-things 8,4 miljard apparaten zijn aangesloten. Dat betekent een stijging met 31 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Gartner. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in de geschiedenis de wereld meer geconnecteerde apparaten dan mensen zal herbergen. De wereld heeft op dit ogenblik immers ongeveer 7,5 miljard inwoners. Aan de groeitrend zal volgens Gartner echter voorlopig ook geen einde komen, want tegen het einde van dit decennium zou een niveau van 20,4 miljard geconnecteerde apparaten worden bereikt.

Dit jaar zal volgens Gartner op het internet-of-things ongeveer 2 biljoen dollar aan toestellen en diensten worden besteed. China, Noord-Amerika en West-Europa zullen ongeveer 67 procent van het totale netwerk geconnecteerde toestellen omvatten. Het internet-of-things wordt volgens het rapport op dit ogenblik grotendeels gedomineerd door de consumentensector, die dit jaar 5,2 miljard geconnecteerde toestellen zal vertegenwoordigen. Daarmee vertegenwoordigt de consumentendivisie 63 procent van de totale activiteit op het internet-of-things. In de zakelijke sector zouden 3,1 miljard geconnecteerde apparaten worden geteld.

In de consumentensector wordt vooral gewag gemaakt van geconnecteerde auto’s, televisietoestellen en digitale settop-boxen. In de zakelijke omgeving is er daarentegen vooral sprake van intelligente elektriciteitsmeters en veiligheidscamera’s. Ook op het einde van dit decennium zal de consumentensector met 12,86 miljard geconnecteerde apparaten volgens Gartner nog steeds de markt domineren, maar er wordt een sterke groei verwacht in de zakelijke omgeving, waar onder meer toepassingen in het vooruitzicht worden gesteld voor diverse industriële processen en de gezondheidszorg.

Geraamd wordt verder dat consumenten en bedrijven dit jaar 1,7 biljoen dollar aan intelligente apparaten zullen besteden. Tegen het einde van dit decennium zou dat bedrag zijn opgelopen tot 2,9 biljoen dollar.

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

01-02-17

Consument bereid om informatie internet-of-things te ruilen

Consumenten zijn mogelijk bereid om een aantal gegevens te delen die door geconnecteerde apparaten worden verzameld. Wel moeten ze beloond worden omdat ze die informatie ter beschikking willen stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parks Associates bij een groep gezinnen in de Verenigde Staten. Onder meer werd vastgesteld dat consumenten bereid zouden zijn om informatie ter beschikking te stellen in ruil voor kortingen of technologische verbeteringen. Er wordt dan ook opgemerkt dat data in het tijdperk van het internet-of-things als alternatieve valuta kunnen worden gebruikt.

“Naarmate steeds meer gezinnen en apparaten aangesloten raken op het internet-of-things, tonen steeds meer consumenten zich bereid om - in ruil voor een beloning - informatie terzake aan derde partijen te verstrekken,” zegt Patrice Samuels, hoofdonderzoeker bij Parks Associates. “Onder meer wordt gewezen op financiële tegemoetkomingen door kortingen op hun facturen, maar ook kan een toenemende interesse worden opgetekend voor supplementaire services die in ruil voor informatie zouden kunnen worden verkregen. Fabrikanten dienen alternatieve methodes te exploreren om inkomsten te genereren, waaronder ook initiatieven die informatie verzamelen over data van geconnecteerde apparaten.”

Vastgesteld werd dat 27 procent informatie over intelligente producten zou willen ruilen voor een automatische registratie voor bijzondere garantie-regelingen. Ook bleek dat 26 procent informatie zou willen ruilen voor updates en verbeteringen van hun apparaten. In het algemeen zegt Parks Associates dat 36 procent van de Amerikaanse gezinnen een grote interesse toont voor een systeem dat het energie-gedrag van hun woning opvolgt en stuurt. Ongeveer een even grote groep erkent een sterke belangstelling te hebben voor een systeem dat de beveiliging van de woning controleert en in staat is om bij een incident in te grijpen.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |