07-05-16

Achtergrondinformatie is hinderpaal in getuigenverhoor

De achtergrondinformatie die speurders in een gerechtelijk dossier eerder al hebben opgedaan, kan een negatieve impact hebben op het uiteindelijke resultaat van een getuigenverhoor. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida International University (FIU) en de Barry University. De studie toont volgens de Amerikaanse wetenschappers aan dat een blind interview mogelijk de meest geschikte strategie vormt voor een gerechtelijk verhoor, aangezien getuigen bereid blijken meer informatie te verstrekken, terwijl speurders zich tevens harder blijken in te spannen om gedetailleerde gegevens te verzamelen die het onderzoek kan verder helpen.

"De huidige handleidingen voor interviews geven aan dat ondervragers alle beschikbare informatie terzake zouden bestuderen vooraleer een gesprek met de getuige wordt opgestart,” geeft hoofdonderzoeker Nadja Schreiber Compo, professor psychologie aan de Florida International University, toe. “Onze studie suggereert daarentegen dat deze voorkennis in werkelijkheid weinig meerwaarde biedt en zelfs schadelijk kan zijn voor de uiteindelijke uitkomst van het verhoor. Het onderzoek toonde immers aan dat blinde interviewers - die weinig tot geen voorafgaande kennis hebben over de feiten - meer gedetailleerde en nauwkeurige informatie verkregen dan collega’s die in de aanloop naar het verhoor uitgebreid waren geïnformeerd.”

"Onze resultaten suggereren dat een interviewer zonder achtergrondinformatie in geen geval met een achterstand aan het verhoor beginnen en vaak zelfs een voordeel blijken te hebben,” zegt Schreiber Compo nog. “Interviewers die vooraf uitgebreid waren voorbereid, bleken het immers vaak na te laten alle mogelijke denkpistes aan te raken omdat ze door de voorkennis al in een bepaalde richting waren geduwd. Blinde interviewers bleken het interview vaker met niet-suggestieve vragen te beginnen en de ondervraagden te stimuleren meer details naar voor te brengen.”

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interview |  Facebook |

09-05-14

Jongeren moeten investeren in interview-vaardigheden

Jongeren moeten inspanningen doen om hun interview-vaardigheden bij te sturen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ICM Research. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 74 procent van de potentiële werkgevers aangeeft dat jongeren en schoolverlaters een grotere kans zouden hebben om aangeworven te worden indien ze zich beter op het rekruterings-interview zouden hebben voorbereid. Daarnaast gaf 48 procent aan dat de jongeren een grotere kans op een aanwerving zouden maken indien ze een referentie van een gewezen werkgever of een opleidingsorganisatie zouden kunnen voorleggen.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interview, rekrutering |  Facebook |

Stopwoorden tijdens rekruteringsgesprek zijn dodelijk voor de kandidaat

Het gebruik van overbodige woorden tijdens rekruteringsgesprekken door sollicitanten kan een belangrijke bedreiging vormen voor een uiteindelijke aanwerving. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent AMR Recruitment. Aangevoerd wordt dat de huidige arbeidsmarkt door een grote concurrentie wordt gekenmerkt en kandidaten vaak grote inspanningen moeten doen om aan potentiële werkgevers hun waarde te bewijzen. Het volgens het rapport echter belangrijk dat de kandidaat daarbij blijkt geeft van een goede taalvaardigheid. Het constante en overmatig gebruik van stopwoorden maakt volgens de consulent daarbij echter een indruk van onprofessionaliteit, onwolwassenheid en een gebrek aan inzicht.

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, interview |  Facebook |

08-07-13

Interviewers hebben weinig medelijden met angstige sollicitanten

Angstige kandidaten maken weinig kans om een sollicatiegesprek tot een goed einde te brengen. Dat geldt vooral voor mannelijke sollicitanten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Guelph bij ruim honderdtwintig studenten die aan een gesimuleerd sollicatiegesprek deelnamen. De Canadese onderzoekers stelden vast dat angstige mannen en vrouwen van de interviewers lagere scores kregen dan kandidaten die zich meer zelfverzekerd toonden, maar mannen bleken daarbij veel zwaarder gesanctioneerd te worden dan vrouwen. De wetenschappers merken op dat angst bij vrouwen sociaal meer aanvaard lijkt te worden dan bij mannen.

“De meeste sollicitanten ervaren een nervositeit in de aanloop naar een interview,” merken de onderzoekers Amanda Feller en Deborah Powell, psychologen aan de University of Guelph, op. “Die nervositeit manifesteert zich vaak in ticks, spraakmoeilijkheden of problemen met het formuleren van antwoorden. Al die problemen kunnen de uitkomst van een wervingsproces beïnvloeden.” Uit het onderzoek blijkt dat mannen tijdens interviews geen grotere nervositeit kennen dan vrouwen, maar door het fenomeen wel met grotere problemen worden geconfronteerd. Mogelijk wordt nervositeit bij mannen - die men mogelijk als assertiever en minder emotioneel zou verwachten - minder getolereerd.”

“Het is echter mogelijk dat mannen en vrouwen anders omgaan met hun nervositeit,” stippen de onderzoekers aan. “Mogelijk hebben vrouwen efficiëntere strategieën ontwikkeld om met het probleem om te gaan. Vrouwen zijn sneller geneigd om hun gesprekstechnieken met vrienden te oefenen of zoeken emotionele steun door met hun omgeving over hun angsten te praten. Mannen vallen sneller terug op een vermijdingsgedrag en bereiden zich dan ook minder goed voor op het interview, waardoor ze uiteindelijk slechtere resultaten halen. Het is echter voor alle sollicitanten aangewezen om aan te leren hoe met de nervositeit moet worden omgegaan.”

“Ook de interviewers zouden zich echter bewust moeten zijn van het fenomeen,” zeggen Feller en Powell. “Medewerkers kunnen immers van een hogere kwaliteit zijn dan uit het interview naar voor komt. Wanneer geen rekening gehouden wordt met het probleem, dreigen werkgevers talentvolle medewerkers te laten ontglippen. Onder meer zou men de sollicitanten vooraf kunnen duidelijk maken wat er van hen tijdens het gesprek wordt verwacht. Dat zou de nervositeit bij de kandidaten kunnen doen afnemen.”

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interview, sollicitatie |  Facebook |

26-12-12

Homepage van website moet het eenvoudig houden

Een homepage van een website die volledig gevuld is met informatie en beelden zet bezoekers sneller aan om weer te vertrekken dan een versie met een rustig en duidelijk overzicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Onderzoeker Rik Crutzen, psycholoog aan de Universiteit Maastricht, merkt dan ook op dat websites een eenvoudige openingspagina moeten presenteren om bezoekers vast te houden. Extra versieringen op de homepagina geven volgens Crutzen een slechte eerste indruk, waardoor de bezoeker weer snel vertrekt en wellicht nooit meer terugkeert. De onderzoeker benadrukt dat websites de bezoeker niet onmiddellijk mogen overladen met informatie en beelden. Hij voegt er echter aan toe dat nog vele websites tegen dit principe blijken te zondigen. In een volgende studie wil Crutzen verder onderzoeken welke bijkomende factoren kunnen bijdragen tot een beter gebruik van websites.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, homepage, interview |  Facebook |