20-09-16

Succesvolle financiële trader heeft goede intuïtie

Succesvolle financiële traders kunnen hun intuïtie beter inschatten dan de algemene bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge en de University of Sussex in Groot-Brittannië en de Queensland University of Technology in Australië. Naarmate de traders op een betere intuïtie kunnen terugvallen, zal volgens de onderzoekers ook hun succes toenemen. Traders die in staat bleken hun hartslag beter in te schatten, bleken betere resultaten te boeken en dus meer te verdienen, maar bleken ook een grotere overlevingskans te hebben.

“Het lichaam geeft vele signalen door aan de hersenen,” benadrukt onderzoeksleider John Coates, neurowetenschapper aan de University of Cambride en zelf een voormalig trader op Wall Street. “Die signalen kunnen komen van onder meer het hart, de longen en de spijsvertering. Men is zich vaak niet bewust van deze informatie, die nochtans waardevolle aanwijzingen voor risicovolle activiteiten kan geven. Dit gaat gepaard met snelle en subtiele fysiologische veranderingen die een feedback bezorgen aan het brein, waardoor beslissingen worden beïnvloed en de mens afgeleid wordt van keuzes die mogelijk tot een verlies zullen leiden en gestuurd wordt naar alternatieven die mogelijk winst zullen bieden.”

Traders die beter in staat bleken hun hartslag in te schatten zonder hun pols te meten, bleken de beste keuzes te maken en dan ook de grootste winsten te boeken. “Het vermogen van traders correcte inschattingen te maken, is van cruciaal belang,” benadrukt John Coates. “Succesvolle traders kunnen meer dan 10 miljoen pond per jaar verdienen. Collega’s die daarentegen weinig meeval kennen, overleven meestal niet lang in het beroep.” Traders die de beste inschattingen van hun hartslag konden geven, bleken dan ook niet alleen de grootste winsten te maken, maar ook het grootste aantal jaren in het beroep te overleven.

“De traders zelf verwijzen vaak naar het belang van goed intuïtie om uit een reeks alternatieven de beste keuze te maken,” zegt John Coates. “Dit onderzoek geeft aan dat die traders het bij het rechte eind hebben. Zij blijken in staat om waardevolle fysiologische signalen op te vangen en te interpreteren, ook al zijn ze zich daarvan niet bewust. In de economische en financiële wereld wordt meestal gewag gemaakt van rationele en psychologische motieven, maar hier blijkt dat ook de fysiologie een impact heeft. Medici beseffen al langer dat met beide elementen rekening moet worden gehouden, maar door economen wordt die visie nog niet gehanteerd.”

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trader, intuïtie |  Facebook |

15-09-13

Chronische pessimisten hebben angst voor intuïtie

Chronische pessimisten zijn meer geneigd om bij het nemen van beslissingen terug te vallen op analytische denkprocessen in plaats van op hun instinct te rekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sussex. De onderzoekers stellen dat er veel redenen kunnen zijn waarom pessimisten met een gebrek aan vertrouwen worden geconfronteerd en daarom terugvallen op analytische denkprocessen, maar er wordt aan toegevoegd dat een inzicht in de informatie-verwerking de betrokkenen in staat zou stellen om te bepalen wanneer op intuïtie beroep gedaan kan worden.

Lees Verder

12:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pessimistisch, intuïtie |  Facebook |

19-07-13

Intuïtief denken vormt geen stimulans tot samenwerking

Intuïtief denken vormt geen stimulans tot samenwerking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Linköping University. Eerder onderzoek had aangegeven dat beslissingen die onder druk op basis van intuïtie worden genomen, een belangrijke pijler vormen voor samenwerking. De onderzoekers van de Linköping University betwisten echter die theorie en stellen dat de tijdsdruk op beslissingen geen enkele impact heeft op de wens tot coöperatie. De wetenschappers voegen er aan toe dat het overleven van de mensheid op aarde gebaseerd is op intuïtie die op rationaliteit is gebouwd.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, intuïtie |  Facebook |

10-01-11

Menselijke intuïtie komt uit het hart

Intuïtie heeft een duidelijke link met het menselijke hart. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unit in het Britse Cambridge. Onderzoeksleider Barbara D. Dunn merkt daarbij op dat de lichamelijke conditie bepaalt hoe de mens zich emotioneel voelt. Daarbij wordt geopperd dat de emotionele delen van het menselijk brein in eerste instantie de lichamelijke reactie uitlokken, waarna de rationele delen van de hersenen die signalen van het lichaam zouden opvangen. Daardoor is het volgens Dunn voor de mens mogelijk om een keuze te maken op basis van emoties en ratio.

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emotie, human resources, intuïtie |  Facebook |