21-05-18

Lidstaten Europese Unie ontvangen minder investeringen

De meeste landen in de Europese Unie zijn het afgelopen decennium getroffen door een instorting van de investeringen. Dat zegt een onderzoek door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Uit het rapport bleek dat de investeringen in de afgelopen tien jaar dramatisch zijn gedaald in vierentwintig van de achtentwintig lidstaten. Investeringen daalden gemiddeld met 2,3 procent in de Europese Unie en daalden tot 20,1 procent van het bruto binnenlands product vorig jaar, vergeleken met 22,4 procent tien jaar eerder. Landen in het oosten en zuiden, die kwetsbaarder waren voor de crisis, ervaarden de grootste daling van de investeringen.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

21-09-17

Financiële beslissing vrouw bepaald door inkomensongelijkheid

Het feit dat vrouwen zich bij financiële beslissingen minder risicotolerant tonen dan mannen, heeft vooral te maken met inkomensongelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri bij meer dan tweeduizend investeerders in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat een inkomensonzekerheid vrouwen zou moeten aanzetten een financiële strategie te kiezen die op hun behoeften is aangepast. Onder meer wordt gezegd dat in periodes met belangrijke engagementen - zoals de opvoeding van de kinderen - een conservatief investeringsgedrag zou moeten worden getoond. Op andere ogenblikken zou een grotere risicotolerantie kunnen worden overwogen.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat vrouwen in het algemeen in financiële beslissingen minder risicotolerant zijn dan mannen,” benadrukt Rui Yao, professor financiële planning aan de University of Missouri. “Dit kan belangrijke gevolgen hebben, want door een lagere risicotolerantie worden meestal grotere moeilijkheden ervaren om de gestelde financiële doelstellingen te bereiken en voldoende reserves voor onder meer het pensioen uit te bouwen. Men is immers minder snel geneigd in aandelen te investeren. Mannen en vrouwen denken echter niet anders over de risico’s van de investeringen. Wel moet worden vastgesteld dat inkomensonzekerheid op mannen en vrouwen een verschillende impact heeft.”

“Uit het onderzoek bleek dat vrouwen over de verschillende jaren minder inkomenszekerheid hebben,” betoogt professor Yao. “Onder meer zullen gebeurtenissen zoals de geboorte en opvoeding van kinderen of de verzorging van bejaarde ouders de inkomensonzekerheid doen toenemen. Bovendien moet worden vastgesteld dan vrouwen in het algemeen een meer beperkte portefeuille hebben dan mannen. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen vaker kiezen voor fondsen met lagere inkomsten om het risico van negatieve schokken in het inkomen te beperken.” Financiële consulenten moeten volgens Yao deze verschillen begrijpen in het advies dat aan investeerders wordt verstrekt.

Lees Verder

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

08-06-14

Lage risico-tolerantie bedreigt rendabiliteit van de investeerder

De risico-tolerantie van investeerders neemt af wanneer de aandelenmarkt door een probleemperiode gaat. Die strategie brengt echter de rendabiliteit in het gedrang. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Het is volgens de onderzoekers op het eerste gezicht logisch dat investeerders zich terughoudend opstellen wanneer de aandelenmarkt een dalende conjunctuur laat optekenen en vooral een bereidheid toont tot beleggen wanneer een positieve evolutie kan worden opgetekend. Investeringen in de piek van een cyclus laat volgens de onderzoekers echter slechts een minimale winstmarge over.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tolerantie, investering |  Facebook |

30-05-14

Investeerder laat zich misleiden door omvang van de sector

Investeerders laten zich bij de waarderamingen over aandelen vaak misleiden door de omvang van de betrokken sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Seattle University. Op die manier dreigt het individu volgens de onderzoekers het slachtoffer te worden van de neiging om elementen zoveel mogelijk in categorieën te willen onderbrengen. Vastgesteld werd dat aan elementen uit een grotere categorie een grotere waarschijnlijkheid wordt toegemeten dan aan onderdelen van een kleinere reeks. Investeerders moeten volgens de wetenschappers dan ook een grotere aandacht besteden aan de individualiteit van een aandeel.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

15-05-13

Moeilijke economische omstandigheden grote opportuniteit voor investeerders

Bedrijven in economisch onstabiele regio's bieden aan investeerders grotere opportuniteiten dan projecten in andere regio's. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Miami naar de evolutie van de aandelenkoersen in diverse Amerikaanse regio's. De onderzoekers stelden vast dat de aandelenportefeuilles in gebieden met een economisch moeilijke omgeving een return opleveren die gemiddeld 3 procent hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. De aandelenportefeuille in regio's met een sterkere economie presteren onder het gemiddelde.

"Het onderzoek toont aan dat investeerders kansen missen indien ze de Verenigde Staten als één globale markt beschouwen," merkt onderzoekers Alok Kumar en George Korniotis, professoren financiële economie aan de School of Business Administration van University of Miami, op. "De Amerikaanse economie bestaat uit een collectie van vijftig kleinere entiteiten die zoals een spinneweb met elkaar zijn verbonden. Ook investeerders zouden de Amerikaanse markt op dit manier moeten benaderen.

"Investeerders moeten beseffen dat de locatie van een onderneming een impact heeft op de prestaties," zeggen Kumar en Korniotis. "Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat een investeringsportefeuille ook geografisch is gediversifieerd als bescherming tegen de kwetsbaarheid van lokale economieën. De onderzoekers benadrukken dat het fenomeen opgaat voor alle soorten aandelen, maar er werd wel opgemerkt dat er een grotere impact kon worden opgetekend bij kleinere ondernemingen.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

17-08-12

Bedrijven met politieke banden vaak geen optimale investering

Bedrijven met politieke banden zijn mogelijk niet de beste investeringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Alberta, de American University of Sharjah en de Olayan School of Business over bedrijven uit meer dan dertig landen over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat bedrijven met rechtstreekse of onrechtstreekse politieke banden grotere financiële reserves te lijken aanhouden dan andere ondernemingen. Die grotere reserves worden volgens de wetenschappers vaak gebruikt om de politieke bondgenoten te ondersteunen. Er wordt daarbij opgemerkt dat de leiding van deze bedrijven vaak in eerste instantie niet de winstmaximalisatie en de waarde voor de aandeelhouder op het oog hebben. De financiële middelen worden daarentegen volgens de onderzoekers vaak gebruikt om politieke campagnes te financieren of steekpenningen te betalen. Ook zouden investeringen vaak met een politieke achtergrond worden doorgevoerd.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, investering |  Facebook |

14-03-12

Investeringsdivisies grote bedrijven kijken naar startups

Grote Duitse bedrijven zoals BMW, Siemens en BASF maken van hun investerings-divisies gebruik om hun innovatieprogramma's te versterken. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Daarbij wordt opgemerkt dat dergelijke samenwerkingsverbanden met startups een win-win situatie voor beide partijen kan opleveren, waarbij wordt aangegeven dat deze kleine bedrijven vaak over goede ideeën en ontwikkelingen beschikken, maar door hun beperkte financiële armslag niet in staat zijn om prototypes in commerciële producten om te zetten.

"Wij willen jonge ondernemers en startups steun aanbieden voor hun ideeën en innovaties," merkt Ulrich Kranz, hoofd van Project I bij autobouwer BMW, op. Dirk Nachtigal, hoofd van BASF Venture Capital, voegt er aan toe dat de ontwikkeling van innovatie binnen een bedrijf vaak sneller kan gebeuren door een samenwerking met startups. Ook Claus Schmidt, managing director bij Robert Bosch Venture Capital, stelt dat startups soms op zoek zijn naar een sterke naam onder investeerders en daarbij operationele ervaring willen aanspreken.

"Men moet beseffen dat het hier om investeringen op lange termijn gaat," merkt ook Ralf Schnell, hoofd van Siemens Venture Capital, op. "Het is onmogelijk om na één jaar al de vruchten van die inspanningen te plukken. Het samengaan met een startup betekent vaak een aanvulling van de eigen industriële research en ontwikkeling. Het gaat om een innovatie-instrumenten, naast research en ontwikkeling, overnames, joint-ventures, licenties en samenwerking met universitaire centra."

21-11-11

Gazprom recordhouder investeringen in olie en gas

Het Russische energiebedrijf Gazprom zal dit jaar meer dan 1,57 triljoen roebel aan kapitaalinvesteringen realiseren. Dat komt overeen met een bedrag van 51 miljard dollar kapitaalinvesteringen realiseren. Daarmee zet Gazprom volgens het persbureau RIA Novosti een nieuw record voor de sector van olie en gas neer. Tot nu toe stond het record op naam van het Braziliaanse Petrobras, dat in zijn nieuwe vijfjarenplan ongeveer 224,7 miljard dollar aan investeringen heeft voorzien. Dat komt overeen met een bedrag van bijna 45 miljard dollar per jaar.

Het grootste gedeelte van de investeringen van Gazprom is voorzien voor de Yamal-gasprojecten in het poolgebied. "Daar moet Gazprom onder zware klimaatvoorwaarden een nieuwe infrastructuur opzetten om de afnemende productie van de grote veleden van Medvezhye, Yamburg en Urengoi in West-Siberië te compenseren," wordt er opgemerkt. "Tegen het einde van het decennium moet Yamal tussen 20 procent en 25 procent van de productie van Gazprom vertegenwoordigen."

"Tot nu toe kan Gazprom zijn investeringsprojecten met eigen fondsen financieren," merkt Denis Borisov, analist bij Nomos Bank, op. "Dat zou echter kunnen veranderen indien het concern grote overnames zou realiseren." Gazprom heeft investeerders al gewaarschuwd voor een groeiende concurrentie in Europa, terwijl ook gewezen worden op de zwaardere belastingen door de Russische overheid. Er wordt aan toegevoegd dat er geen zekerheid is over het niveau van de binnenlandse gasprijzen.

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas, gazprom, investering, olie |  Facebook |

31-08-11

Goud voor Amerikanen beste belegging op lange termijn

Goud is volgens 34 procent van de Amerikaanse consumenten de beste belegging op lange termijn. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Vastgoed staat op 19 procent op de tweede plaats, gevolgd door door aandelen (17 procent), spaarrekeningen (14 procent) en obligaties (10 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat goud door alle bevolkingscategorieën als de beste belegging op lange termijn wordt genoemd, maar vooral bij mannen, senioren, de middelste inkomensklasse en de republikeinen hogere scores worden opgetekend.

Gallup merkt op dat vooral in periodes van economische en politieke onrust naar goud wordt gewezen als een veilige belegging. Er wordt aan toegevoegd dat er de voorbije jaren een groeiende vraag naar goud werd opgetekend omdat de bankwereld door een zware financiële crisis is gegaan. "Dat betekent echter wel dat het goud op een zeepbel zou dreigen af te stevenen," wordt er aan toegevoegd. Het voorbije decennium beconcurreerden vastgoed, spaarrekeningen en aandelen voor de eerste eerste plaats, maar toen werden door Gallup geen vragen gesteld over aandelen.

De onderzoekers stellen dat het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in vastgoed de jongste jaren een gevoelige klap heeft gekregen door de instorting van de Amerikaanse immobiliënmarkt. Uit het onderzoek blijkt echter dat vrouwen en de hogere inkomensklasse van alle bevolkingscategorieën nog het meeste vertrouwen hebben in vastgoed als belegging op lange termijn. Bij de lagere inkomensklasse wordt goud in eerste instantie gevolgd door spaarrekeningen.

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, investering |  Facebook |

21-03-11

Management wordt door investeerders te weinig getoetst

Succesvolle investeringsbeslissingen door private equity worden bepaald door de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd en de manier waarop dat management in staat is de organisatie en bedrijfsvoering te verbeteren. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van de bureaus Hay Group en Ebbinge & Company. Daarbij wordt opgemerkt dat 83 procent van ondervraagde investeerders dat meer dan de helft van de waardecreatie rechtstreeks gerelateerd en zelfs afhankelijk is van de kwaliteit van het management en hoe zij hun organisatie ontwikkelen.

Financiële en juridische expertise is volgens de onderzoekers natuurlijk nog steeds van het allergrootste belang bij overnames en bij het verstrekken van risicokapitaal, maar vooral de kwaliteit en het potentieel van het management van zou uiteindelijk cruciaal zijn voor een succesvolle investering. "De ontwikkeling van een bedrijf na de overname hangt dus voor een groot deel af van de mensen die er aan het roer staan en de verbeteringen in organisatie en bedrijfsvoering die zij weten te realiseren," merken de onderzoekers op.

Meer dan 80 procent van de investeren wil de kwaliteit van het management beter onderzoeken, maar tegelijkertijd geeft 75 procent aan dat ze het moeilijk vinden om de kwaliteit van de bedrijfstop "Daarvoor worden verschillende redenen aangevoerd," merken de onderzoekers op. "Men blijkt vooral te vrezen dat een onderzoek van het aanwezige menselijke kapitaal de overeenkomst in gevaar zou brengen, op de voet gevolgd door de constatering dat er in drukte van het acquisitieproces simpelweg geen tijd is om het management echt goed te leren kennen."

Er wordt nochtans opgemerkt dat een diepgaand onderzoek ertoe leidt dat het gevaar op het vertrek van een chief executive of chief financial officer tijdens de investeringsperiode met 20 procent wordt gereduceerd. "Deze partijen besparen geld door lager verloop en tijd op het searchen en inwerken van nieuwe management," merken de onderzoekers nog op.

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, management |  Facebook |

03-02-11

Rusland wil investeringen in strategische industrieën versoepelen

De Russische premier Vladimir Poetin heeft Igor Artemyev, chef van de Federal Anti-Monopoly Service, gevraagd om zo snel mogelijk werk te maken van een wet die buitenlandse investeringen in strategische sectoren mogelijk maakt. De Russische regering wil volgens Poetin de activiteit bij investeerders tot het maximum stimuleren, zodat de sector een belangrijke factor zou kunnen worden in het herstel van de nationale economie.

Er werd een wet aan het Russische parlement om buitenlandse investeringen in strategische economische sectoren te vergemakkelijken, maar een aantal investeerders liet opmerken dat de hervormingen niet ver genoeg gingen. "Eerste minister Poetin liet verstaan het eens te zijn met die stelling en gaf Artemyev opdracht een aantal amendementen uit te werken vooraleer de wet voor een tweede lezing aan het Russische parlement zou worden voorgelegd."

Artemyev gaf aan dat de huidige lijst van drieënveertig strategische sectoren zou worden ingekrompen. Rusland hoopt met buitenlandse investeerders nieuwe financiële middelen te kunnen aantrekken. Alexei Kudrin, Russisch minister van financiën, benadrukte eerder al dat de Russische economische groei niet langer louter op gas en olie gebaseerd kan zijn. Rusland hoopt dit jaar tot de World Trade Organization te kunnen toetreden, waardoor vele buitenlandse groepen zoeken naar investeringsmogelijkheden in strategische industrieën.

Op dit ogenblik is die lijst echter aan heel wat beperkingen onderworpen, zodat vele potentiële investeerders uiteindelijk besluiten om hun Russische ambities opzij te zetten.

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, rusland |  Facebook |

14-01-11

Russische grensgebieden taboe voor buitenlandse investeerders

Een nieuwe Russische wetgeving verbiedt buitenlanders om in een aantal grensgebieden gronden op te kopen. Analisten stellen echter dat de nieuwe wetgeving geen schade zal toebrengen aan de buitenlandse investeringen in Rusland. In de nieuwe wet worden 380 grensgebieden in 48 regio's aangeduid waar landeigendom door buitenlanders verboden wordt. De nieuwe wet is een verdere invulling van de tien jaar oude landcode, waar het principe werd opgenomen, zonder dat er echter specifieke locaties werden aangegeven. Het duurde echter tien jaar om tussen de verschillende Russische staatsdiensten een akkoord te bereiken over de concrete invulling van de landcode.

"De grensbescherming is in het nationaal belang van Rusland," merkten bronnen rond de Russische regering op tegenover de krant The Moscow Times. Het gaat meestal om landelijke gebieden en kleinere steden, maar in de lijst zijn ook de grotere agglomeraties Kaliningrad, Magadan, Murmansk, Pskov Salekhard en Azov opgenomen, net zoals Kronstadt, een havenstad van Sint-Petersburg. Het verbod moet worden bekeken om mogelijke territoriale geschillen met buurlanden te voorkomen. Daarmee wil Rusland volgens Nikolai Kazansky, directeur investeringen en consulting bij het adviesbureau Colliers International in Sint-Petersburg, mogelijke grensgeschillen vermijden.

Rusland heeft volgens Kazansky met een aantal buurlanden een aantal diplomatiek gevoelige grensgeschillen, zoals op de Koerillen met Japan en in Abkazië en Zuid-Ossetië met Georgië en zelfs in Alaska met de Verenigde Staten. Andere analisten stellen dat wellicht de Russische veiligheidsdiensten een sleutelrol hebben gespeeld bij de invulling van de wet, aangezien het in bepaalde regio's relatief moeilijk zou zijn om de grenzen te bewaken. Kazansky stelt echter dat de meeste buitenlandse investeerders op zoek zijn naar een ontwikkelde infrastructuur, die in grensgebieden slechts weinig is te vinden. Bovendien heeft de wet volgens de analisten geen invloed op grote buitenlandse bedrijven, die toch allemaal Russische dochterondernemingen hebben voor wie het verbod niet geldt.

19:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grensconflict, investering, rusland |  Facebook |

03-10-10

Investeerder let meer op onkosten en commissies

Commissielonen en onkosten hebben een grotere impact gekregen op de tevredenheid van de investeerders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau JD Power & Associates bij een aantal Amerikaanse investeringsbedrijven. Daarbij wordt opgemerkt dat de aangerekende onkosten en commissielonen op dit ogenblik een aandeel van 23 procent in de algemene tevredenheid van investeerders. Vorig jaar was de tevredenheid slechts voor 17 procent gebaseerd op de commissies en onkosten die moesten worden betaald. Het is volgens JD Power ook de eerste keer in zeven jaar dat de investeerder aan die kosten een groter belang hecht.

Uit het onderzoek bleek dat interacties - zowel op het gebied van transacties als klantenservices als op het gebied van producten, informatie en instrumenten - bij de best presterende bedrijven de meest doorslaggevende factor blijft. Bij investeerders die een tevredenheid van meer dan 85 procent aangegeven, merkt 75 procent op het investeringsbedrijf vast en zeker te zullen aanbevelen aan anderen. Bij investeerders met een tevredenheid van minder dan 70 procent zegt slechts 12 procent het bedrijf vast en zeker te zullen aanbevelen. Er wordt aan toegevoegd dat klanten met een hoge tevredenheid ook gemiddeld 5,7 diensten van het bedrijf zullen gebruiken. Investeerders met een lagere tevredenheid gebruiken slechts 3,6 diensten.

De onderzoekers voegen er aan toe dat Vanguard door de Amerikaanse investeerders op het gebied van tevredenheid met een totale score van 81 procent op de eerste plaats wordt gerangschikt. Vanguard wordt vooral geprezen voor het aanbod en de informatie over zijn portfolio. Op de tweede plaats volgt Charles Schwab met een score van 80,7 procent. Charles Schwab krijgt vooral hoge punten voor interactie en informatiebronnen. Op de derde plaats staat Scottrade met een score van 79,9 procent. Scottrade haalt vooral hoge scores op het gebied van commissielonen en aangerekende onkosten. De top vijf wordt rond gemaakt door Fidelity Investments en Sharebuilder, die elk een score van 78,2 procent meekregen.

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belegger, investering |  Facebook |

26-08-10

Beleggingen in goud blijken duurzaam te zijn

De vraag naar gouden juwelen blijft toenemen en ook investeerders blijven beleggen in goudstaven. Dat blijkt uit cijfers van de World Gold Council. Er wordt aan toegevoegd dat die retailvraag ervoor zal zorgen dat de prijs van de edele metalen in de loop van dit jaar op peil zal blijven. Tijdens de economische crisis is de goudprijs gevoelig gestegen omdat beleggers op zoek waren naar veilige investeringen als alternatief voor aandelen en andere activa die veel van hun waarde verloren. De World Gold Council voegt er aan toe dat retail-investeerders de grote motor blijken te zijn achter de vraag naar goud. Indien de Chinese regering een aantal restricties opheft, verwacht de World Gold Council voor een verdere groei van de vraag.

De World Gold Council merkt op dat de Europese retail-vraag tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bijzonder sterk was. Daarbij wordt opgemerkt dat de Europese vraag tijdens het tweede kwartaal met 115 procent steeg tot 84,8 ton. Tijdens die periode vertegenwoordigde Europa 35 procent van de wereldwijde vraag naar kleine goudstaven en gouden munten. De voorbije jaren heeft de Europese retailvraag naar goudproducten een grote groei gekend. Twee jaar geleden werden er 234 ton gouden staven en munten verkocht. Dat was vorig jaar gestegen tot 293 ton. In het begin van dit decennium was er in Europa amper vraag naar goud.

"Uiteraard heeft een groot gedeelte van deze beleggers voor goud gekozen uit veiligheidsoverwegingen," merkt de World Gold Council op. "Maar die terugkeer naar de goudsector is duurzaam gebleken, zelfs nu enige vorm van optimisme is teruggekeerd in andere investeringssectoren." Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar heeft de goudprijs een nieuw recordpeil van 1.261 dollar per ounce bereikt. Er wordt aan toegevoegd dat de vraag in India, de grootste juwelenmarkt van de wereld, nagenoeg ongewijzigd is gebleken. Daar werd tegenover dezelfde periode vorig jaar een daling met 2 procent tot 123 ton opgetekend. Op het Chinese vasteland werd een toename met 5 procent tot 75,4 ton genoteerd.

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, luxe, investering |  Facebook |

09-08-10

Risicokapitaal wordt geconfronteerd met een tijdbom

Risicokapitaal dreigt met een echte tijdbom geconfronteerd te worden. Veel investeringsmaatschappijen werden immers opgezet tijdens de investerings-hype op het einde van de jaren negentig van de voorbije eeuw, maar in veel gevallen werd daarbij een periode van tien jaar vastgelegd om hun belangen in bedrijven te gelde te maken en de fondsen op te doeken. Een groot gedeelte van die investeringsfondsen heeft echter nog altijd een belangrijk aantal bedrijven in zijn portfolio. Er moet dan ook een uitbreiding van de investeringsperiode of een verlenging van de levensduur van de fondsen worden gevraagd, maar het is niet zeker of alle deelnemers aan die projecten daarmee akkoord gaan.

"Investeringsbedrijven dreigen dan ook voor moeilijke onderhandelingen te staan, waarbij het resultaat bepalend zal zijn voor het verder bestaan van de ondernemingen," merkt de nieuwsbrief Private Equity Analyst op. "Het risicokapitaal nadert het einde van een cyclus met gigantische fondsen die tijdens de dotcom-hype werden verzameld. Rond de eeuwwisseling verzamelden 1.203 fondsen op twee jaar tijd een bedrag van 178,7 miljard dollar. Een groot gedeelte van die fondsen heeft nog altijd bedrijven die volgens investeerders toekomstperspectieven hebben. In totaal zijn er 3.929 Amerikaanse bedrijven die hun oorspronkelijke investering zeven jaar geleden of langer hebben ontvangen. Dat is 28 procent van alle Amerikaanse bedrijven die met risicokapitaal werden opgestart."

In de meeste gevallen kunnen de fondsen na hun voorziene periode van tien jaar nog wel een tweetal jaar doorwerken zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de investeerders, maar dat kan niet eindeloos blijven doorgaan. "De investeerders tonen weinig tolerantie tegenover vragen voor verlengingen, tenzij er duidelijk kan worden aangetoond dat de beslissing extra waarde kan opleveren," zegt Michael Taylor, managing director van fondsenbeheerder HarbourVest Partners. "Vele investeerders vrezen dat bedrijven na een periode van tien jaar niet veel meer voordelen zullen genereren." Jason Andris, managing director van fondsenbeheer Venture Investment Associates, merkt daarbij op dat immer 85 procent tot 90 procent van de inkomsten afkomstig is van jongere bedrijven.

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, risicokapitaal |  Facebook |

18-12-09

Verenigde Staten zitten moeilijk met buitenlandse investeringen

Beschermende maatregelen zouden de buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten kunnen afremmen. Dat zeggen een aantal analisten naar aanleiding van de terughoudendheid van de Amerikaanse regering om een Chinees concern toelating te geven om een belang te nemen in een goudmijn in Nevada. Eerder al had de Amerikaanse overheid ook bezwaren geuit tegen de instap van een Arabische groep in het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic, dat een eerste commerciële ruimtecapsule bouwt om ruimtetoeristen te vervoeren. De analisten stellen dat de Amerikaanse regering naar een moeilijk evenwicht probeert te zoeken om de economie te stimuleren, maar tegelijkertijd nationale veiligheidsbelangen te garanderen. Eerder al kreeg voormalig president George W. Bush veel kritiek omdat hij een bedrijf uit Dubai de toelating had gegeven om de controle van een dozijn Amerikaanse haventerminals over te nemen. Die overeenkomst werd uiteindelijk geschrapt.

Het mijnbedrijf Firstgold heeft een vergunning voor de exploitatie van een gebied van ruim 4.000 hectaren. Het bedrijf werd onlangs benaderd door de Chinese regering, die Firstgold wil overnemen. "De Amerikaanse regering heeft echter gedreigd om de overname te blokkeren," voert de krant The New York Times aan. "Het Amerikaanse ministerie van financiën geeft toe dat buitenlandse investeringen belangrijk zijn voor de economische groei en het creëren van tewerkstelling, maar er wordt aan toegevoegd dat de bescherming van de nationale veiligheid prioriteit moet krijgen." Investeringen in een aantal gevoelige sectoren, zoals technologieën en militaire activiteiten, worden door het Committee on Foreign Investment in the United States onderzocht en in een aantal gevallen aan de president persoonlijk voorgelegd. Na een terugval tijdens de wereldwijde economische crisis, heeft de commissie de voorbije maanden opnieuw meer dossiers voorgelegd gekregen.

De regering van Barack Obama heeft de meeste dossiers goedgekeurd, zoals de overname van de kerncentrales van Constellation Energy door het Franse bedrijf Areva. "Maar de Amerikaanse regering heeft Firstgold verwittigd dat de overname van de goudmijn door het Chinees overheidsbedrijf Northwest Nonferrous International Investment Company niet zal worden goedgekeurd," merkt The New York Times op. Terry Lynch, chief executive van Firstgold, stelt echter dat de Amerikaanse regering door dergelijke beslissingen een verkeerd signaal dreigt te sturen naar buitenlandse investeerders, vooral vanuit China. De Amerikaanse regering toont zich echter steeds meer bezorgd over de dominantie van China op de markt van de edele metalen. Bovendien liggen de mijnen van Nevada in de buurt van een aantal militaire installaties, zoals Fallon Naval Air Station. Dat maakt de situatie nog moeilijker. Ook zou de Amerikaanse regering bezorgd zijn over het feit dat het Chinese bedrijf op de site van Firstgold buiten goud nog andere edele metalen zou winnen.

16:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, investering |  Facebook |

02-07-09

Rijke investeerders opnieuw met beide voeten op grond

Rijke investeerders hebben hun optimisme van de lente verloren. Dat blijkt uit cijfers van de Spectrem Millionaire Investor. Volgens de onderzoekers hebben de twijfels over de economie en het politieke klimaat rijke investeerders de voorbije maand opnieuw pessimistischer gemaakt, nadat er tijdens de lente sprake leek te zijn van een heropbloei. De voorbije maand werd zelfs een recorddaling opgetekend in het vertrouwen sinds Spectrem met zijn onderzoek vijf jaar geleden van start ging. Volgens de onderzoekers zijn de rijke investeerders op dit ogenblik matig pessimistisch gesteld. Op de langere termijn wordt er echter gewag gemaakt van een groeiend optimisme.

"De recorddaling tijdens de maand juni volgt volgens Spectrem op een recordstijging tijdens de maand voordien," aldus het persbureau Reuters. "Dit laat volgens de onderzoekers veronderstellen dat de rijke investeerders na een overdreven optimisme in de maand mei, opnieuw met hun beide voeten op de grond werden geplaatst. "Ook bij de iets minder rijken - beleggers met een investeringsvermogen van minstens 500.000 dollar - is er sprake van een matig pessimisme, al is de terugval in die groep niet zo groot." De rijke investeerders noemen de economie en het politieke klimaat als hun belangrijkste bekommernissen, maar ze beginnen zich volgens Spectrem ook meer zorgen te maken over de inflatie.

"Daarbij valt op dat er iets meer investeerders zijn die op dit ogenblik niet wensen te beleggen," zegt Spectrem. Anderzijds wordt er gesteld dat de investeerders toch vertrouwen hebben in een herstel op langere termijn. Op dat vlak werden volgens Spectrem de meeste vooruitgang geboekt sinds augustus vorig jaar, dankzij betere vooruitzichten over het gezinsinkomen, activa en de economie. Tim Speiss, hoofd van de afdeling personal wealth bij het Amerikaanse bureau Eisner, zegt dat de klanten optimistisch zijn over investeringen op lange termijn, dankzij de pogingen van de Amerikaanse economie om uit de recessie te klimmen. Speiss voegt er aan toe dat zijn cliënten in september vorig jaar in een echte shock verkeerden, maar zich nu hebben toegelegd op het opnieuw uitbouwen van hun rijkdom, in het besef dat het herstel stapsgewijs zal verlopen.

14:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, spectrem |  Facebook |

Zakelijk model risicokapitaal is gebroken

Money stacksHet zakelijk model van het risicokapitaal is gebroken. Dat zegt een groot aantal bestuurders van Amerikaanse investeringsfondsen. Uit een onderzoek van het Amerikaans adviesbureau Polachi blijkt dat 59,9 procent van de ondervraagde bestuurders minder vertrouwen heeft in de sector van het risicokapitaal dan zes maanden geleden. Daarbij wordt opgemerkt dat vele betrokkenen vragen hebben over een heropbloei van de sector na afloop van de economische crisis. Andere vrezen dat vele spelers de crisis niet zullen overleven. Volgens 62,8 procent van de respondenten blijft duurzame technologie nog altijd het belangrijkste speerpunt van het risicokapitaal, gevolgd door online consumentendiensten (44,2 procent) en internetmarketing (40,1 procent).

"Er heerst al geruime tijd een pessimistische sfeer rond risicokapitaal," stelt Charley Polachi tegenover Business Wire. "Er moet toegegeven worden dat er binnen de sector duidelijk een bijsturing nodig was, maar er mag niet vergeten worden dat risicokapitaal een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en start-ups, die onmisbaar zijn voor de groei van de economie." Uit het onderzoek bleek dat nagenoeg alle respondenten hun bezorgdheid uitdrukten over de heropbloei van de risico-kapitaalmarkt in de Verenigde Staten, terwijl 69 procent vreesde dat een groot gedeelte het moeilijk zou hebben om de economisch crisis te overleven.

"Er zijn minder budgetten van investeerders ter beschikking en de opbrengsten liggen veel lager dan in het verleden," becommentarieert Paul Margolis, analist bij het adviesbureau Longworth Venture Partners, de resultaten van het onderzoek. "Zolang deze trend zich doorzet, moeten investeerders meer efficiënt omgaan met het beschikbare kapitaal en moeten er naar manieren gevonden worden om een aanvaardbare return te krijgen uit de lagere omzetten." Fred Wilson, partner van het adviesbureau Union Square Ventures, stelt dat er op dit ogenblik teveel geld in risicokapitaal cirkuleert en er teveel zwakke bedrijven actief zijn, maar hij voegt er aan toe dat die situatie zich op termijn weer zal stabiliseren.

12:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, risicokapitaal |  Facebook |

05-06-09

Recorddaling kapitaalinvesteringen Japanse bedrijven

De kapitaalinvesteringen van Japanse ondernemingen zijn tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 25,3 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Japanse ministerie van financiën. Daarbij wordt gewag gemaakt van een recordterugval sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar werd ook al een achteruitgang van 17 procent in investeringen in infrastructuur opgetekend. De Japanse economie is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met een recordcijfer van 15 procent ingekrompen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Analisten verwachten echter opnieuw een lichte groei tijdens het tweede en derde kwartaal van het jaar, naarmate de wereldwijde handel zich opnieuw gedeeltelijk herstelt.

"De terugval in de kapitaalinvesteringen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar lag echter lager dan de meeste analisten hadden verwacht," aldus de Britse zakenkrant Financial Times. "Vermoed wordt dat de Japanse economie zich nu enigszins gestabiliseerd heeft. Economen zijn relatief positief gestemd door de lichte groei van de Japanse export tijdens de maand april. De exportcijfers van die maand lagen nog altijd 39 procent lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, maar het was de tweede maand op rij dat er opnieuw een groei werd opgetekend tegenover de maand voordien. De Japanse industriële productie kende in april ook een groei met 5,2 procent tegenover de maand maart."

De Financial Times waarschuwt echter dat een werkloosheid van 5 procent aantoont dat de Japanse economische moeilijkheden nog lang niet voorbij zijn. Japan is één van de landen die het zwaarst werd getroffen door de economische crisis. Vooral de Japanse exportbedrijven kregen zware klappen door de wereldwijde dalende consumentenvraag. Daardoor hadden de Japanse bedrijven minder financiële middelen ter beschikking om verder te investeren. De winsten van de Japanse bedrijven vielen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 69 procent terug. De industriële productie - de belangrijkste pijler van de Japanse exportgerichte economie - noteerde voor het eerst in de geschiedenis een gecombineerd verlies van 2,25 triljoen yen.

15:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, investering, export |  Facebook |

16-03-09

Buitenlandse investeringen in China met kwart teruggevallen

De buitenlandse investeringen in China zijn in de twee eerste maanden van dit jaar met 26,2 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese ministerie van handel. In totaal bedroegen de directe investeringen van buitenlandse bedrijven in de Chinese economie tijdens januari en februari 13,3 miljard dollar. Het aantal nieuwe bedrijven die zich in China hebben gevestigd, is gedaald met 13 procent. De dalingen zijn veroorzaakt door de wereldwijde recessie, waardoor de financiële mogelijkheden van de bedrijven zijn gekrompen. Het voorbije jaar bedroegen de directe buitenlandse investeringen in China 92,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 23,6 procent tegenover het jaar voordien.

De buitenlandse investeringen zijn één van de belangrijkste pijlers van de snelle groei van de Chinese economie in het recente verleden. "Volgens analisten is die groei de voorbije maanden door de financiële crisis echter onder druk komen te staan," aldus BBC News. "Verwacht wordt dat de investeringen in de loop van dit jaar nog verder zullen terugvallen. Daardoor zal de Chinese economische groei nog verder vertragen." De Chinese regering heeft aangekondigd om dit jaar meer handelsmissies naar het buitenland te zullen sturen, zodat extra investeringsmogelijkheden zouden kunnen worden aangeboord. Het Chinese ministerie van handel stelt dat het opdrijven van wederzijdse investeringen met een aantal landen belangrijk is om de wereldwijde economie te stimuleren.

De Chinese regering heeft naar eigen zeggen vorige maand meer dan 13 miljard dollar contracten getekend te hebben in Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en Spanje, als gevolg van een uitgebreide handelsmissie met overheidsvertegenwoordigers en zakenlui. Daarnaast wordt opgemerkt dat Chinese bedrijven een brede waaier van contracten rond energie en grondstoffen hebben ondertekend voor onder meer olieleveringen uit Rusland, Venezuela en Brazilië. China heeft tientallen miljarden dollars verloren nadat het land juist voor het begin van de economische crisis was begonnen met wereldwijde investeringen in aandelen. Volgens bepaalde bronnen zou het Chinese verlies daarbij oplopen tot meer dan 80 miljard dollar.

11:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, investering |  Facebook |

26-01-09

Duurzaam zorgt voor grotere return-on-investment

Bedrijven moeten de economische crisis aanwenden om zich te richten op investeringen in duurzame technologieën die zowel een bijdrage leveren tot het beschermen van het leefmilieu als de leefbaarheid van de onderneming zelf. Dat zegt Angela Cropper, deputy executive director van het United Nations Environment Program (UNEP). Daarbij wordt erop gewezen dat de toepassing van duurzame technologieën ook voor een grotere return-on-investment zorgen. Zij voert daarbij aan dat technologieën die op dit ogenblik al beschikbaar zijn en hun waarde hebben bewezen, de energie-efficiëntie van gebouwen met 30 procent kunnen verhogen, zonder dat de investeringen merkelijk hoger liggen. Ook investeringsfondsen melden uitstekende opbrengsten van projecten uit de duurzame economie.

"Het is het ideale ogenblik om de inspanningen op te drijven om zoveel de klimaatverandering als de economische ontwikkeling aan te pakken," aldus Angela Cropper, deputy executive director van de UNEP, op het Climate Change Business Forum in Bangkok. Uit een onderzoek van de organisatie blijkt dat de investeringen van beleggingsfondsen in duurzame energie tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar met 34 procent zijn gestegen tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Hoewel dat onderzoek werd uitgevoerd voor de kredietcrisis in alle hevigheid toesloeg, ondersteunen een aantal investeerders de oproep van Angela Cropper. Teresa Au, hoofd duurzame ontwikkeling bij Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) voor de regio Azië, stelt dat de duurzame klimaatproducten van de bank het tijdens de tweede helft van het voorbije jaar, ondanks de economische crisis, bijzonder goed hebben gedaan.

Angela Cropper stelt verder dat ook micro-financieringen ontwikkelingslanden kunnen helpen om een milieuvriendelijk beleid te voeren. "In Bangladash hebben microkredieten vrouwelijke ondernemers in de mogelijkheid gesteld om zonnepanelen te installeren en elektriciteit te creëren voor 100.000 gezinnen," benadrukte ze. "Duurzaam milieubeleid is niet alleen een kwestie van grote investeringen. Het kan ook gerealiseerd worden op het niveau van gezinnen en gemeenschappen." Een aantal sprekers op het Climate Change Business Forum stelden optimistisch te zijn voor de toekomst. Daarbij werd onder meer gewezen op de investeringen ter waarde van 38 miljard dollar die de regering van Zuid-Korea heeft gepland. Ook werd er verwezen naar de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president Barack Obama om de productie van duurzame energie in de Verenigde Staten te verdubbelen.

Een aantal milieuwerkers uitte echter kritiek op de plannen van diverse regeringen om financiële steun te verlenen aan de autosector. "Indien men het echt meent met duurzaam ondernemen, zou men deze financiering moeten toewijzen aan busbedrijven of spoorwegmaatschappijen in plaats van aan de automobielindustrie," werd er opgemerkt. Ook werd er gevreesd dat vele bedrijven hun duurzaam beleid door de economische crisis zouden terugschroeven.

17:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, duurzaamheid, investering |  Facebook |

05-12-08

Online investeerders stellen scherpere eisen

Door de financiële crisis stellen investeerders in internetbedrijven scherpere eisen. Toch kunnen beloftevolle online bedrijven nog altijd het noodzakelijke startkapitaal bemachtigen. Dat is de boodschap die een aantal Nederlandse investeerders meegaven tijdens een paneldiscussie over media en technologie in Amsterdam. Eén van de grote voordelen van internetbedrijven bestaat er volgens een aantal investeerders in dat er geen grote kapitalen nodig zijn voor het opzetten van een online onderneming. Bovendien zijn er door de crisis ook minder potentiële start-up concurrenten.

"Er heerst duidelijk angst in de investeringswereld," aldus een verslag over de paneldiscussie in het magazine Nu.nl. Kees Zegers, topman van de investeringsmaatschappij Identity, zegt daarbij het volgende jaar extreem somber in te zien. Hij verwacht naar eigen zeggen zelfs een tsunami aan faillissementen. Zijn college Roel de Hoop van het investeringsbedrijf Prime Technology Ventures stelt dat er op dit ogenblik een voorkeur gegeven wordt aan projecten van meer volgroeide bedrijven dan in piepjonge ondernemingen.

Anderzijds meent een aantal investeerders dat een recessie online bedrijven wel eens in de kaart zou kunnen spelen. Online bedrijven hebben dikwijls een veel lagere bedrijfskosten. Daarbij wordt door Roel de Hoop verwezen naar de online platenmaatschappij Sellaband. Die heeft amper tien mensen in dienst, terwijl een traditionele muziekmaatschappij daarvoor honderden medewerkers nodig hebben. Guido van Nispen, investeerder bij Veronica Holding, voegt er aan toe dat het opzetten van een internetonderneming inmiddels zo laag zijn geworden dat voor een opstart weinig kapitaal nodig is.

12:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, investering, start-up |  Facebook |

28-11-08

Pensioenfondsen meer gericht op duurzame investeringen

Grote Europese en Amerikaanse pensioenfondsen beleggen steeds meer in duurzame projecten. Op die manier kunnen ze het milieubeleid van bedrijven bijsturen. Tot de voortrekkers behoren onder meer het Norwegian Government Pension, het Nederlandse Bedrijfstakpensioenfonds (ABP), het pensioenfonds van het British Environment Agency en het Amerikaanse California State Teachers Retirement Fund. Pensioenfondsen hebben ongeveer één derde van alle investeringskapitaal ter wereld in handen.

"Tot nu toe waren duurzame investeringsfondsen vooral een nichemarkt voor individuele investeerders," benadrukt de Amerikaans krant The International Herald Tribune. "Maar nu richten steeds meer grote pensioenfondsen zich eveneens op projecten die niet alleen mikken op een maximalisering van de winst, maar ook op bedrijven die een duurzamer beleid centraal stellen. Ze verschuiven hun investeringen naar bedrijven die de minste impact hebben op het leefmilieu en de uitstoot van broeikasgassen beperken."

Voorstanders van duurzame investeringen stellen dat bedrijven, stichtingen en regeringen de klimaatverandering beter kunnen bestrijden door hun investeringen dan door caritatieve projecten of andere activiteiten. Een aantal grote investeerders neemt zelfs publiekelijk afstand van bedrijven die een weinig goede faam hebben op het gebied van milieubescherming. "Maar meestal proberen ze de bedrijfstop onder druk te zetten door internet gesprekken of het neerleggen van amendementen tijdens aandeelhoudersvergaderingen."

"Geld is de belangrijkste stem die deze investeerders hebben," zegt Frederic Hauge, directeur van de Bellona Foundation, de grootste milieuvereniging van Noorwegen. "Dat wil niet zeggen dat investeerders noodzakelijke, maar vervuilende sectoren zouden moeten mijden, maar wel dat ze erop kunnen aansturen dat de impact op het leefmilieu zoveel mogelijk beperkt blijft." Bedrijven zoals Rio Tinto en ExxonMobil hebben al de medewerking met pensioenfondsen verloren of zagen zich verplicht hun milieupolitiek bij te sturen.

Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat nog altijd teveel fondsen weinig inspanningen doen om duurzame projecten in hun portfolio op te nemen. Daarbij wordt dikwijls gezegd dat pensioenfondsen de verplichting hebben om te streven naar een maximale winst en dat duurzame projecten die winst zouden kunnen uithollen. Voorstanders van duurzame beleggingen stellen echter dat winstmaximalisering en duurzaamheid niet tegengesteld hoeven te zijn en dat ook groene projecten een grote return kunnen opleveren.

14:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, duurzaamheid, investering, pensioenfonds |  Facebook |

16-11-08

Wachten met investeringen is geen oplossing

Bedrijven doen er onverstandig aan te wachten met investeringen totdat de economie weer aantrekt. Dat is de conclusie van een informatica-rapport van het onderzoeksbureau Gartner. Daarbij wordt gesteld dat bedrijven vooruit zouden moeten kijken en investeringen moeten durven doordrukken, aangezien de crisis volgens de onderzoekers ook nieuwe kansen biedt. Als de economische malaise voorbij is, moeten bedrijven volgens Gartner immers weer gewoon vooraan staan om de concurrentieslag te kunnen aangaan.

"Afwachten is daarom volgens Gartner geen optie," aldus het online magazine Infoworld. Uit een enquête blijkt dat 48 procent van de chief informatica officers verwacht dat de IT-budgetten volgend jaar, ondanks de economische crisis, zullen stijgen. Maar Gartner stelt dat 52 procent echter een inkrimping verwacht. De budgetten zouden volgend jaar gemiddeld met 3,36 procent stijgen. De onderzoekers benadrukken dat bedrijven hun investeringen in informatica steeds meer gericht inzetten om kosten te besparen.

Bedrijven zouden zich bij informatica volgens Gartner vooral moeten toespitsen op onder meer virtualisatie, IT-modernisering, business intelligence, service-oriented architecture, business process management en multi-sourcing. Bedrijven zouden volgend jaar volgens Gartner bovendien zaken moeten doen met ondernemingen in landen en regio’s waar de economische crisis nauwelijks merkbaar is. "In Aziatische landen valt volgend jaar bijvoorbeeld nog een behoorlijke economische groei te verwachten," aldus de onderzoekers. "Contacten met nieuwe ondernemingen buiten de eigen regio, biedt bedrijven weer nieuwe kansen."

11:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, informatica |  Facebook |

07-09-08

Minder investeringen in Europese starters

Beginnende Europese bedrijven hebben tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 35 procent minder durfkapitaal aangetrokken. Dat blijkt uit een rapport van VentureSource, de onderzoekstak van het Amerikaanse nieuwsbureau Dow Jones. Investeerders durfden vanwege de economische onrust volgens de onderzoekers niet te beleggen in de startende ondenemers. Bovendien wordt erop gewezen dat Europa op economisch vlak nog altijd gelinkt wordt aan de Verenigde Staten, waar beleggers zich ook al veel terughoudender hebben opgesteld tegenover beginnende bedrijven.

In totaal werd er tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 900 miljoen euro geïnvesteerd in Europese startende ondernemingen. In totaal ging het over 167 starters. Dat is een daling met 42 procent. Vooral in de informatica- en gezondheidssector was er een daling. Beginnende energiebedrijven mochten daarentegen wel op grotere interesse rekenen. De onderzoekers stellen wel dat 46 procent van de Europese investeringen in de eerste helft van dit jaar naar prille bedrijfjes ging, het hoogste niveau in zeven jaar tijd.

Door het verzwakkende economische klimaat kunnen investeerders volgens de onderzoekers moeilijker geld aantrekken van banken. Bovendien is het op dit ogenblik bijzonder rustig met beursgangen, die voor durfkapitalisten een uitgelezen manier zijn om hun investeringen te verzilveren. In de Verenigde Staten daalde het aantal investeringen in startende bedrijven met 19 procent. In India steeg het totaal aantal investeringen van durfkapitalisten tijdens het tweede kwartaal van dit jaar daarentegen met 120 procent.

12:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, starters, durfkapitaal |  Facebook |

06-03-08

Rusland beperkt buitenlandse investeringen

De Russische regering legt beperkingen op aan buitenlandse investeringen in mediabedrijven, het internet en de visindustrie. Buitenlandse investeerders kunnen in die sectoren voortaan geen bedrijven meer verwerven zonder voorgaande toestemming van de overheid. Ook bodemonderzoek en ontginning worden als strategische sectoren beschouwd. Het behandelen van een aanvraag kan tot zes maanden duren.

Buitenlandse bedrijven die in Rusland een meerderheid willen verwerven van een bedrijf uit één van de deze sectoren, moeten daarvoor voortaan eerst toestemming vragen aan een speciale commissie, die voorgezeten wordt door de Russische eerste minister. Een buitenlands bedrijf dat geheel of gedeeltelijk wordt gecontroleerd door de overheid, moet zelfs toelating vragen voor een verwerving van meer dan 25 procent.

Bij de beschermde media behoren niet alleen radio en televisie, maar ook drukkerijen en uitgeverijen die de Russische markt domineren. Het gaat daarbij om bedrijven die meer dan de helft van de markt beheren. Maar de Russische anti-monopoliedienst kan zelfs een bedrijf met een marktaandeel van 35 procent als dominant bestempelen. Wie meer dan 5 procent van de aandelen van een strategisch bedrijf bezit, moet dit aan de Russische regering melden.

Rambler Media, één van de grootste Russische internetaanbieders, zegt dat de Russische regering met de nieuwe wet de staatscontrole over de grote internetbedrijven wil verhogen. Maar het bedrijf voegt er aan toe dat vele Europese landen gelijkaardige beperkingen hanteren voor buitenlandse investeringen. De wet moet nog wel door het Russische parlement definitief worden goedgekeurd.

11:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, media, investering |  Facebook |

03-09-07

Overnames leiden niet tot winst

Amper de helft van alle fusies en overnames blijkt te lukken. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Boston Consulting Group (BCG). Opvallend noemen de onderzoekers het feit dat vooral opmerkelijk dure transacties een succes blijken te zijn, net zoals projecten van investeringsgroepen. Vooral in de Verenigde Staten blijken aandeelhouders van overnemende bedrijven slachtoffer te zijn van de transacties en verliezen hun pakketten aan waarde.

Uit het BCG-onderzoek blijkt dat amper 56 procent van alle overnames en fusies tussen 1992 en 2006 economisch zinvol zijn gebleken. “In veel gevallen komen volgens de onderzoekers alleen de aandeelhouders van het overgenomen bedrijf met winst uit de transactie,” aldus Manager-Magazin. “De aandeelhouders van de koper komen vaak als verliezers uit de bus. Vooral overnames van meer dan één miljard dollar draaien slecht uit, omdat twee grote bedrijven moeilijk te integreren zijn.”

Vooral Amerikaanse overnemers hebben het volgens BCG de voorbije veertien jaar zwaar te verduren gehad. De waarde van hun aandelen is tijdens die periode gemiddeld met 2,2 procent gedaald. In Europa liggen de zaken iets minder negatief, want daar is de waardedaling beperkt gebleven tot 0,2 procent. In bepaalde sectoren – zoals de autoindustrie, de chemie of de detailhandel – is daar zelfs een gemiddelde winst van bijna 1 procent.

Het volgens de onderzoekers echter opvallend dat overnames vooral rendabel blijken te zijn wanneer de transactieprijs op het eerste gezicht aan de dure kant uitvielen. “Vooral tijdens de hausseperiode van 1997 tot 2001 bleek dat het geval te zijn,” aldus nog de onderzoekers. “Wellicht werd bij dergelijke zware overnames intensief gekeken naar de economische vooruitzichten voor de toekomst en werd er niet oppervlakkig naar de prijs gekeken.”

De meerprijs die moet betaald worden, is volgens de onderzoekers in veel gevallen relatief beperkt in vergelijking met de winstvooruitzichten van het overgenomen bedrijf. “Het economisch belang van de overname en de kans om het overgenomen bedrijf verder uit te bouwen, zijn duidelijk een sleutel tot succes.” Ook investeringsgroepen blijken het daarbij goed te doen, hoewel zij veelal de naam hebben om avontuurlijke prijzen te betalen voor overnames.

Kapitaalinvesteerders hebben volgens de onderzoekers dan ook gunstiger overnames geboekt dan strategische investeerders. “Wellicht heeft dit te maken met consoliderende sectoren,” voeren ze aan. “Daar worden dikwijls stevige prijzen gevraagd, maar kapitaalinvesteerders hebben de neiging om zich uit die takken weg te houden of in te stappen voor de consolidatiegolf op gang komt. Kapitaalinvesteerders zijn echte kampioen in timing.”

Bovendien interesseren kapitaalinvesteerders zich vooral in bedrijven waar strategische investeerders uit concurrentiële overwegingen niet aan de bak kunnen komen. “Maar men mag ook niet vergeten dat kapitaalinvesteerders dikwijls bij hun overnamepogingen soms machtige bondgenoten hebben, zoals het management van het bedrijf,” wordt er opgemerkt. “De bedrijfsleiding hoopt dikwijls door een verbond met deze investeerders aan het roer te kunnen blijven. Bij een overname door een concurrent moeten ze meestal snel de plaats ruimen.”

11:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, investering |  Facebook |