21-09-17

Financiële beslissing vrouw bepaald door inkomensongelijkheid

Het feit dat vrouwen zich bij financiële beslissingen minder risicotolerant tonen dan mannen, heeft vooral te maken met inkomensongelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri bij meer dan tweeduizend investeerders in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat een inkomensonzekerheid vrouwen zou moeten aanzetten een financiële strategie te kiezen die op hun behoeften is aangepast. Onder meer wordt gezegd dat in periodes met belangrijke engagementen - zoals de opvoeding van de kinderen - een conservatief investeringsgedrag zou moeten worden getoond. Op andere ogenblikken zou een grotere risicotolerantie kunnen worden overwogen.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat vrouwen in het algemeen in financiële beslissingen minder risicotolerant zijn dan mannen,” benadrukt Rui Yao, professor financiële planning aan de University of Missouri. “Dit kan belangrijke gevolgen hebben, want door een lagere risicotolerantie worden meestal grotere moeilijkheden ervaren om de gestelde financiële doelstellingen te bereiken en voldoende reserves voor onder meer het pensioen uit te bouwen. Men is immers minder snel geneigd in aandelen te investeren. Mannen en vrouwen denken echter niet anders over de risico’s van de investeringen. Wel moet worden vastgesteld dat inkomensonzekerheid op mannen en vrouwen een verschillende impact heeft.”

“Uit het onderzoek bleek dat vrouwen over de verschillende jaren minder inkomenszekerheid hebben,” betoogt professor Yao. “Onder meer zullen gebeurtenissen zoals de geboorte en opvoeding van kinderen of de verzorging van bejaarde ouders de inkomensonzekerheid doen toenemen. Bovendien moet worden vastgesteld dan vrouwen in het algemeen een meer beperkte portefeuille hebben dan mannen. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen vaker kiezen voor fondsen met lagere inkomsten om het risico van negatieve schokken in het inkomen te beperken.” Financiële consulenten moeten volgens Yao deze verschillen begrijpen in het advies dat aan investeerders wordt verstrekt.

Lees Verder

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

08-06-14

Lage risico-tolerantie bedreigt rendabiliteit van de investeerder

De risico-tolerantie van investeerders neemt af wanneer de aandelenmarkt door een probleemperiode gaat. Die strategie brengt echter de rendabiliteit in het gedrang. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Het is volgens de onderzoekers op het eerste gezicht logisch dat investeerders zich terughoudend opstellen wanneer de aandelenmarkt een dalende conjunctuur laat optekenen en vooral een bereidheid toont tot beleggen wanneer een positieve evolutie kan worden opgetekend. Investeringen in de piek van een cyclus laat volgens de onderzoekers echter slechts een minimale winstmarge over.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tolerantie, investering |  Facebook |

30-05-14

Investeerder laat zich misleiden door omvang van de sector

Investeerders laten zich bij de waarderamingen over aandelen vaak misleiden door de omvang van de betrokken sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Seattle University. Op die manier dreigt het individu volgens de onderzoekers het slachtoffer te worden van de neiging om elementen zoveel mogelijk in categorieën te willen onderbrengen. Vastgesteld werd dat aan elementen uit een grotere categorie een grotere waarschijnlijkheid wordt toegemeten dan aan onderdelen van een kleinere reeks. Investeerders moeten volgens de wetenschappers dan ook een grotere aandacht besteden aan de individualiteit van een aandeel.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

15-05-13

Moeilijke economische omstandigheden grote opportuniteit voor investeerders

Bedrijven in economisch onstabiele regio's bieden aan investeerders grotere opportuniteiten dan projecten in andere regio's. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Miami naar de evolutie van de aandelenkoersen in diverse Amerikaanse regio's. De onderzoekers stelden vast dat de aandelenportefeuilles in gebieden met een economisch moeilijke omgeving een return opleveren die gemiddeld 3 procent hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. De aandelenportefeuille in regio's met een sterkere economie presteren onder het gemiddelde.

"Het onderzoek toont aan dat investeerders kansen missen indien ze de Verenigde Staten als één globale markt beschouwen," merkt onderzoekers Alok Kumar en George Korniotis, professoren financiële economie aan de School of Business Administration van University of Miami, op. "De Amerikaanse economie bestaat uit een collectie van vijftig kleinere entiteiten die zoals een spinneweb met elkaar zijn verbonden. Ook investeerders zouden de Amerikaanse markt op dit manier moeten benaderen.

"Investeerders moeten beseffen dat de locatie van een onderneming een impact heeft op de prestaties," zeggen Kumar en Korniotis. "Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat een investeringsportefeuille ook geografisch is gediversifieerd als bescherming tegen de kwetsbaarheid van lokale economieën. De onderzoekers benadrukken dat het fenomeen opgaat voor alle soorten aandelen, maar er werd wel opgemerkt dat er een grotere impact kon worden opgetekend bij kleinere ondernemingen.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

17-08-12

Bedrijven met politieke banden vaak geen optimale investering

Bedrijven met politieke banden zijn mogelijk niet de beste investeringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Alberta, de American University of Sharjah en de Olayan School of Business over bedrijven uit meer dan dertig landen over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat bedrijven met rechtstreekse of onrechtstreekse politieke banden grotere financiële reserves te lijken aanhouden dan andere ondernemingen. Die grotere reserves worden volgens de wetenschappers vaak gebruikt om de politieke bondgenoten te ondersteunen. Er wordt daarbij opgemerkt dat de leiding van deze bedrijven vaak in eerste instantie niet de winstmaximalisatie en de waarde voor de aandeelhouder op het oog hebben. De financiële middelen worden daarentegen volgens de onderzoekers vaak gebruikt om politieke campagnes te financieren of steekpenningen te betalen. Ook zouden investeringen vaak met een politieke achtergrond worden doorgevoerd.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, investering |  Facebook |

14-03-12

Investeringsdivisies grote bedrijven kijken naar startups

Grote Duitse bedrijven zoals BMW, Siemens en BASF maken van hun investerings-divisies gebruik om hun innovatieprogramma's te versterken. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Daarbij wordt opgemerkt dat dergelijke samenwerkingsverbanden met startups een win-win situatie voor beide partijen kan opleveren, waarbij wordt aangegeven dat deze kleine bedrijven vaak over goede ideeën en ontwikkelingen beschikken, maar door hun beperkte financiële armslag niet in staat zijn om prototypes in commerciële producten om te zetten.

"Wij willen jonge ondernemers en startups steun aanbieden voor hun ideeën en innovaties," merkt Ulrich Kranz, hoofd van Project I bij autobouwer BMW, op. Dirk Nachtigal, hoofd van BASF Venture Capital, voegt er aan toe dat de ontwikkeling van innovatie binnen een bedrijf vaak sneller kan gebeuren door een samenwerking met startups. Ook Claus Schmidt, managing director bij Robert Bosch Venture Capital, stelt dat startups soms op zoek zijn naar een sterke naam onder investeerders en daarbij operationele ervaring willen aanspreken.

"Men moet beseffen dat het hier om investeringen op lange termijn gaat," merkt ook Ralf Schnell, hoofd van Siemens Venture Capital, op. "Het is onmogelijk om na één jaar al de vruchten van die inspanningen te plukken. Het samengaan met een startup betekent vaak een aanvulling van de eigen industriële research en ontwikkeling. Het gaat om een innovatie-instrumenten, naast research en ontwikkeling, overnames, joint-ventures, licenties en samenwerking met universitaire centra."

21-11-11

Gazprom recordhouder investeringen in olie en gas

Het Russische energiebedrijf Gazprom zal dit jaar meer dan 1,57 triljoen roebel aan kapitaalinvesteringen realiseren. Dat komt overeen met een bedrag van 51 miljard dollar kapitaalinvesteringen realiseren. Daarmee zet Gazprom volgens het persbureau RIA Novosti een nieuw record voor de sector van olie en gas neer. Tot nu toe stond het record op naam van het Braziliaanse Petrobras, dat in zijn nieuwe vijfjarenplan ongeveer 224,7 miljard dollar aan investeringen heeft voorzien. Dat komt overeen met een bedrag van bijna 45 miljard dollar per jaar.

Het grootste gedeelte van de investeringen van Gazprom is voorzien voor de Yamal-gasprojecten in het poolgebied. "Daar moet Gazprom onder zware klimaatvoorwaarden een nieuwe infrastructuur opzetten om de afnemende productie van de grote veleden van Medvezhye, Yamburg en Urengoi in West-Siberië te compenseren," wordt er opgemerkt. "Tegen het einde van het decennium moet Yamal tussen 20 procent en 25 procent van de productie van Gazprom vertegenwoordigen."

"Tot nu toe kan Gazprom zijn investeringsprojecten met eigen fondsen financieren," merkt Denis Borisov, analist bij Nomos Bank, op. "Dat zou echter kunnen veranderen indien het concern grote overnames zou realiseren." Gazprom heeft investeerders al gewaarschuwd voor een groeiende concurrentie in Europa, terwijl ook gewezen worden op de zwaardere belastingen door de Russische overheid. Er wordt aan toegevoegd dat er geen zekerheid is over het niveau van de binnenlandse gasprijzen.

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas, gazprom, investering, olie |  Facebook |