21-06-17

Voor zakenreiziger is China beste locatie voor investeringen

Een zakenreiziger verbleef het voorbije jaar gemiddeld bijna zeven keer in het buitenland. Hij verbleef tijdens die verplaatsingen gedurende achttien nachten op hotel. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau BDRC Group bij ruim zestienduizend reizigers. Er werd echter ook vastgesteld dat 40 procent van de zakelijke reizigers aan hun verplaatsen ook enkele dagen voor toeristische activiteiten toevoegen. Bij toeristen was er volgens de onderzoekers daarentegen sprake van dertien overnachtingen, verdeeld over drie reizen. Verder werd vastgesteld dat deze groep frequent fliers gemiddeld over een jaarlijks gezinsinkomen van meer dan 100.000 dollar beschikt.

Verder bleek dat 40 procent van de reizigers op de buitenlandse bestemming vooral nieuwe voedselproducten en dranken willen ervaren, terwijl 27 procent te kennen geeft voor hun partner of gezin geschenken te willen kopen. Meer dan één derde heeft het voorbije jaar meer dan 2.000 dollar per persoon geïnvesteerd in een buitenlandse reis. Verder bleek dat China door 22 procent van de zakelijke reizigers wereldwijd als de beste opportuniteit voor investeringen wordt bestempeld, gevolgd door de Verenigde Staten (19 procent), India (15 procent), Groot-Brittannië (12 procent), Vietnam (11 procent), Brazilië (9 procent), Japan en Singapore (8 procent), Australië (7 procent) en de Verenigde Arabische Emiraten (5 procent).

De onderzoekers wijzen er verder op dat Groot-Brittannië - ondanks mogelijke problemen met de brexit - in de top tien de enige vertegenwoordiger van West-Europa is. Anderzijds wordt opgemerkt dat Portugal - hoewel het land niet in de top tien is terug te vinden - bij reizigers in first class als een interessante investeringsbestemming wordt bestempeld. Dat kan volgens de onderzoekers wellicht worden gekoppeld aan de bloeiende startup-scène van Lissabon. Op toeristisch gebied scoren de westerse landen opmerkelijk beter dan in zakelijk verband. In die rangschikking staan de Verenigde Staten immers op de eerste plaats met een score van 26 procent, gevolgd door Frankrijk (18 procent), Japan (17 procent), Italië, Thailand en Australië (14 procent), China en Groot-Brittannië (13 procent), Spanje (12 procent) en Vietnam (9 procent).

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investeringen |  Facebook |

02-12-16

Duitsland grootste doelwit van Chinese investeringen

Chinese investeerders hebben tijdens de eerste elf maanden van dit jaar in Europa 170 bedrijven overgenomen. Dat betekende een toename met 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen 122 akkoorden konden worden gesloten. Dat blijkt uit een rapport van consulent Deloitte. De transacties tijdens de eerste elf van dit jaar hadden een gezamenlijke waarde van 90 miljard dollar. Het grootste aantal overnames werd gerealiseerd in Duitsland, waar vierendertig bedrijven werden overgenomen, gevolgd door Groot-Brittannië met tweeënderdig transacties en Frankrijk met eenentwintig akkoorden.

“Chinese investeerders lijken heel goed te beseffen dat ze hun activiteiten buiten de eigen landsgrenzen moeten uitbreiden,” merkt Angus Knowles-Cutler, China-specialist bij Deloitte, op. “Door die internationale expansie kunnen de Chinese ondernemingen minder afhankelijk worden van hun thuismarkt.” De gemiddelde overname had een waarde van 900 miljoen dollar. Dat cijfer wordt echter vertekend door de overname van het Zweedse zadenbedrijf Syngenta door ChemChina voor een bedrag van 43 miljard dollar. Indien met die operatie geen rekening wordt gehouden, kon een gemiddelde investering van 350 miljoen dollar worden opgetekend.

In Groot-Brittannië werd volgens Deloitte vooral gekeken naar bedrijven die zich toespitsen op financiële dienstverlening en ontspanning, waarbij hotels en voetbalclubs een prominente plaats kregen. In Duitsland werd vooral geïnvesteerd in hightech-projecten. Knowles-Cutler verwacht dat ook volgend jaar door Chinese partijen zwaar zal worden geïnvesteerd in Europese projecten. Daarbij moet volgens hem vooral een verhoogde interesse worden verwacht in ecommerce. Hij verwijst daarbij naar de recente overname van het Britse bedrijf Skyscanner, gespecialiseerd in online toeristische zoekopdrachten, voor een bedrag van 1,75 miljard dollar door het Chinese online reisbedrijf Ctrip.

In omgekeerde richting werden tijdens de eerste elf maanden van dit jaar door Europese bedrijven in China tweeënvijftig investeringsprojecten gemeld met een totaalbedrag van 8,2 miljard dollar.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investeringen |  Facebook |

16-06-16

Voordelen van investeringen in kunst worden meestal overdreven

De voordelen van investeringen in kunst worden meestal overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Luxembourg, de University of Southern California en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers merken op dat kunst voor een groep beleggers een bijzonder aantrekkelijke investering lijkt te zijn geworden waarbij gedurende de voorbije vier decennia een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 10 procent werd opgetekend. In werkelijkheid liggen de marges volgens de wetenschappers echter gevoelig lager dan wordt aangegeven. De opbrengsten werden volgens hen vaak significant overschat.

“Investeerders zouden kunstwerken moeten kopen omdat ze de esthetiek van de creaties bewonderen, maar niet om geld te verdienen,” zeggen de onderzoekers Roman Kräussl, Arthur Korteweg en Patrick Verwijmeren. “Uit de Blouin Art Sales Index (Basi), die het meest complete overzicht van veilingverkopen geeft, blijkt dat de reële jaarlijkse opbrengst de voorbije vijf decennia slechts 6,3 procent bedroeg. Bovendien geeft de aanwezigheid van een kunstfonds in de portfolio geen grotere garantie dat de belegger betere resultaten zal optekenen. Anderzijds blijken investeringen in kunst een groter risico te vertegenwoordigen dan algemeen wordt aangenomen.”

“De overschatting van de opbrengsten en de onderschatting van de risico’s moet worden toegeschreven aan de zogenaamde selectiebias,” stippen Kräussl, Korteweg en Verwijmeren aan. “Die vertekening heeft te maken met het feit dat veelgevraagde schilderijven vaker op een veiling komen en tegen hogere prijzen worden verkocht, waardoor een opwaartse verschuiving wordt opgetekend. Bovendien zijn eigenaars sneller geneigd de werken te verkopen die sinds het tijdstip van aankoop in waarde het meest zijn toegenomen. Op basis van die vertekende resultaten wordt ook de waarde berekend van werken die veel minder vaak of nooit worden verkocht.”

“Wanneer ook die factoren in de uiteindelijke waardering worden meegenomen, blijkt dat investeringen in kunst de opbrengsten en het risiciprofiel van een portfolio niet wezenlijk doen afwijken van een portefeuille die louter uit aandelen en obligaties zou zijn opgebouwd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Uiteraard gelden deze conclusies enkel voor fondsen die rond kunstobjecten zijn opgebouwd. Bij de aankoop van een individueel kunstwerk moet met andere factoren rekening worden gehouden. Er kan vergeleken worden met beleggers die slechts één aandeel in portefeuille zouden hebben. Sommigen hebben de vaardigheid of het geluk om winnaars te selecteren, maar anderen zullen minder fortuinlijk zijn in de belegging.”

“Eigenaars van een kunstwerk moeten ook de fysieke risico’s en kosten dragen, met inbegrip van onder meer verzekering, schade, diefstal of namaak,” zeggen de onderzoekers. “Beleggers zouden dan ook alleen een kunstwerk mogen kopen indien ze van creatie houden. Misschien kan men hopen dat de kinderen het werk later met winst kunnen verkopen, maar kunst is vooral een esthetische en geen financiële investering.”

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, investeringen |  Facebook |

27-05-14

Investering in kwalitatieve arbeid cruciaal voor economische groei

Export, vrijhandel en buitenlandse investeringen kunnen op zich geen economische groei realiseren. Om die doelstellingen te bereiken, moet er ook gewerkt worden aan sociale beschermen, eerbied voor arbeidsvoorwaarden en een beleid dat legale arbeid promoot, zodat kwalitatieve banen kunnen worden gecreëerd die de levensstandaard en de binnenlandse consumptie promoten en de algemene groei ondersteunen. Dat staat in een rapport van de International Labour Organisation (ILO).

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investeringen, arbeid |  Facebook |

06-04-14

India trekt nog steeds buitenlandse investeerders aan

Lage arbeidskosten en de grote omvang van de binnenlandse markt vormen voor buitenlandse investeerders de aantrekkelijkste kenmerken van de Indiase markt, maar er blijft een grote bezorgdheid over de infrastructuur en de zakelijke omgeving van het land. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Ernst & Young bij meer dan vijfhonderd executives over de hele wereld. Daarbij bleek dat 53,2 procent van de respondenten gewag maakte van plannen om zijn aanwezigheid op de Indiase markt verder uit te breiden. Daarbij wordt opgemerkt dat 86 procent de lage arbeidskosten als de grootste troef van de Indiase markt bestempelen.

Lees Verder

11:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, investeringen |  Facebook |

17-02-14

Virgin Islands populaire bestemming voor buitenlandse investeringen

De Britse Virgin Islands, die een populatie van amper 27.000 inwoners telt, heeft het voorbije jaar 92 miljard dollar rechtstreekse buitenlandse investeringen ontvangen. Daarmee staat de eilandenstaat wereldwijd op de vierde plaats. De Virgin Islands ontvingen het voorbije jaar meer buitenlandse investeringen dan de combinatie van projecten in Brazilië en India. Dat blijkt uit cijfers van de United Nations Conference on Trade and Development (Unctad). Tegenover het jaar voordien zagen de Virgin Islands de rechtstreekse buitenlandse investeringen met 40 procent toenemen. Dat betekent een verderzetting van een trend die het uitbreken van de economische crisis werd ingezet.

Lees Verder

09:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virgin islands, investeringen |  Facebook |

10-12-13

Financiële keuzes moeten rekening houden met klimaat en weersomstandigheden

Een inzicht in weersomstandigheden en klimaatevoluties kunnen de opbrengsten van financiële investeringen gevoelig opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University Corporation for Atmospheric Research. Opgemerkt wordt dat weer en klimaat een brede impact hebben op diverse factoren die het succes van financiële investeringen helpen bepalen. Rekening houdend met de toenemende concurrentie in de wereldwijde economie, moeten landen volgens het rapport dan ook efficiënt investeren in het inschatten van klimaatrisico’s om de competiviteit op een maximaal niveau te houden. Er wordt daarbij opgeroepen tot een grotere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen.

“Weersomstandigheden kunnen in de eerste plaats een directe impact hebben op de gedane investeringen,” merken de onderzoekers op. “De invloed kan echter veel verder reiken dan rechtstreekse materiële schade. Er moet immers ook rekening worden gehouden met een eventuele degradatie van een cruciale ondersteunde infrastructuur en veranderingen in de beschikbaarheid van grondstoffen of personeel. Daarnaast moeten ook potentiële veranderingen in de klantengroep en storingen in de voorraadketen worden ingecalculeerd. Bovendien kan er sprake zijn van een mogelijke juridische aansprakelijkheid, verschuivingen in de regelgeving, een daling in de kredietratings en wijzingen op het gebied van concurrentiekracht.”

“Het is duidelijk dat klimaatverandering bestaande risico’s kan veranderen of tot nieuwe problemen aanleiding kan geven,” zeggen de onderzoekers. “Maar ook kleine weersveranderingen kunnen al een impact hebben op een aantal cruciale economische sectoren. Financiële beslissingen kunnen dan ook op lange termijn een grote impact hebben op winstgevendheid en economische groei.” Thomas Bogdan, president van de University Corporation for Atmospheric Research, waarschuwt dat investeerders weersvoorspellingen en knowhow over het klimaat in hun financiële beslissingen dienen opnemen en daarvoor de samenwerking met gespecialiseerde wetenschappelijke instellingen moeten zoeken.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investeringen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende