18-03-13

Oorlog Irak kan Verenigde Staten 3 biljoen dollar kosten

Acht jaar oorlog in Irak heeft meer dan 120.000 levens geëist en heeft de Verenigde Staten tot op dit ogenblik 810 miljard dollar gekost. Die kost zou echter nog kunnen oplopen tot 3 biljoen dollar. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de School of Medicine van de Tufts University in Boston en het Albert Einstein College of Medicine in New York op basis van een aantal wetenschappelijke papers en verslaggeving van regeringen, internationale organisaties en de pers.

Volgens de onderzoekers heeft de oorlog in Irak aan 116.903 Iraakse burgers het leven gekost. Daarnaast verloren ook meer dan 4.800 soldaten van de coalitietroepen het leven. "Bovendien werden talloze Iraakse burgers gewond of werden ze ziek door schade aan de gezondheidsinfrastructuur van het land," voeren de onderzoekers Barry Levy en Victor Sidel aan. "Ongeveer vijf miljoen burgers raakten hun woning kwijt. Daarnaast raakten ook 31.000 Amerikaanse militairen gewond. Een groot gedeelte van de slachtoffers lijdt aan posttraumatische stress."

Verder wordt opgemerkt dat de oorlog aan de Verenigde Staten minstens een bedrag van 810 miljard dollar heeft gekost, maar de onderzoekers voeren aan dat dit bedrag mogelijk nog verder kan oplopen. "Uiteraard had dit kapitaal kunnen worden geïnvesteerd in binnenlandse en internationale programma's om de gezondheid te verbeteren," zeggen Levy en Sidel nog. Zeven jaar geleden hadden onderzoekers aan de Johns Hopkins University in Baltimore berekend dat de eerste veertig maanden van de oorlog 655.000 levens had gekost. Dat cijfer werd echter zwaar gecontesteerd.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, irak |  Facebook |

07-03-13

Amerikaanse heropbouw van Irak heeft onvoldoende resultaat opgeleverd

De Verenigde Staten hebben sinds de invasie in Irak tien jaar geleden ruim 60 miljard dollar geïnvesteerd in de heropbouw van het land, maar die inspanningen hebben weinig resultaat opgeleverd. Dat is de conclusie van het eindrapport van Stuart Bowen, speciaal inspecteur-generaal voor de heropbouw van Irak. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de Amerikaanse belastingbetaler bij die inspanningen minstens 9 miljard dollar heeft verloren aan slechte planning en een slordige controle, die de mogelijkheid tot verlies en corruptie heeft vergemakkelijkt. Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid moet volgens Bowen worden toegeschreven aan onderlinge concurrentie tussen verschillende Amerikaanse bureaus en een gebrek aan een duidelijke hoofdverantwoordelijkheid voor de hele operatie.

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, heropbouw |  Facebook |

22-08-12

Oorlog met Iran zou Israëlische economie 40 miljard dollar kosten

Een aanval op de nucleaire installaties van Iran door het Israëlische leger zou de Joodse staat over een periode van vijf jaar een bedrag van 167 miljard shekels aan economische schade kunnen kosten. Dat komt overeen met een bedrag van 42 miljard dollar. Dat blijkt uit ramingen van consulent BDI-Coface. Daarbij wordt opgemerkt dat een aanval onvermijdelijk tot een economische vertraging zou leiden, die het faillissement van alle nieuwe kleine ondernemingen zou veroorzaken. De initiële directe kost van een oorlog wordt geraamd op 12 miljard dollar, terwijl de economische schade gedurende een half decennium een bedrag van nagenoeg 6 miljard dollar per jaar zou bedragen. Volgens BDI-Coface zouden de kleine bedrijven een zware tol moeten betalen wegens een gebrek aan monetaire reserves en een gereduceerde vraag. Volgens een aantal bronnen zou een oorlog met Irak aan Israël twee keer zoveel kunnen kosten dan de tweede Libanese oorlog zes jaar geleden. Toen kende het Israëlische bruto binnenlandse product een terugval met 0,5 procent als een direct gevolg van het oorlogsgebeuren.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, irak, oorlog |  Facebook |

27-06-12

Irak denkt aan uitgebreide zomervakantie voor overheidspersoneel

De Iraakse regering overweegt om diverse overheidsdiensten gedurende het grootste gedeelte van de zomer te sluiten. Een parlementscommissie heeft een nieuwe wet voorgesteld die het aantal werkuren omwille van de hoge temperaturen tijdens de zomerperiode gevoelig terug te schroeven. Younadam Kanna, voorzitter van de commissie voor sociale zaken in het Iraakse parlement, wijst erop dat de temperatuur in Irak tijdens de zomerperiode tot meer dan 49 graden Celsius kan oplopen. Dat kan volgens hem een bedreiging vormen voor de gezondheid van het overheidspersoneel. Ook tijdens de ramadan, die eind juli begint, zouden de werkuren voor het overheidspersoneel gevoelig worden ingekrompen. Onder meer openbare werken zouden in aanmerking komen voor de arbeidsduurverkorting, maar het is niet zeker welke andere departementen voor de maatregel in aanmerking zouden komen.

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, human resources |  Facebook |

08-05-12

Irak wil elektriciteitsproductie volgend jaar verdubbelen

Irak wil volgend jaar zijn elektriciteitsproductie verdubbelen tot 12.330 megawatt, dankzij een opstart van een aantal nieuwe energiebronnen. Dat heeft het woordvoerder van het Iraakse ministerie van elektriciteit bekend gemaakt. Er wordt echter aan toegevoegd dat het Iraakse elektriciteitsnet ook met die uitbreiding nog altijd niet zal kunnen worden voldaan aan de vraag. Na jaren van oorlog en economische terugval heeft het land investeringen in het grootste gedeelte van zijn industrieën nodig.

"In een land waar de temperaturen tijdens de zomer kunnen oplopen tot meer dan 50 graden Celcius, is elektriciteit bijzonder belangrijk," aldus Ararbian Business. "Het elektriciteitsnet levert echter slechts enkele uren per dag stroom aan de bevolking. De gebrekkige elektriciteitsbevoorrading, één van de belangrijkste klachten van de bevolking, lag vorig jaar dan ook aan de grond van protestacties tegen de Iraakse regering." Op dit ogenblik heeft Irak een capaciteit van 6.000 megawatt.

"Verwacht wordt dat tijdens de maand juli een capaciteit van 9.000 megawatt zal kunnen worden gegenereerd," merkte het Iraakse ministerie van elektriciteit op. "In augustus zou dat verder moeten kunnen worden opgedreven tot 9.600 megawatt. Tegen eind dit jaar zou een niveau van 10.400 megawatt moeten kunnen worden bereikt, om in april 12.330 megawatt te bereiken." Vorig jaar had Irak nood aan een capaciteit van 15.000 megawatt. Tegen het midden van het decennium wil de Iraakse regering nog 22.000 megawatt productiecapaciteit bijbouwen.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, energie |  Facebook |

05-10-11

Kleine hulpprojecten leveren vertrouwen lokale bevolking op

In hun poging om in Irak en Afghanistan een grotere stabiliteit te creëren, hebben de Verenigde Staten zich de voorbije periode meer gericht op een samenwerking met de lokale bevolking in plaats van militaire acties uit te voeren tegen rebellen. Die aanpak levert volgens Amerikaanse wetenschappers van de universiteiten van Californië, Princeton en Stanford ook betere resultaten op dan gewapende acties. Dat blijkt uit een analyse van het Amerikaanse Commander's Emergency Response Program (Cerp) in Irak.

Het Cerp-programma stimuleert Amerikaanse militairen om budgetten voor de reconstructie van Irak in te zetten voor kleine, lokale projecten zoals het boren van waterbronnen of het verharden van lokale wegen. Gehoopt wordt dat die hulpverlening de lokale bevolking zal aanmoedigen om zich van de rebellen af te keren en samen te werken met de regering. Door het gebrek aan steun zou het voor de rebellen moeilijker moeten worden om hun operaties nog langer verder te zetten, aangezien ze bijzonder kwetsbaar worden indien ze niet op de zwijgzaamheid van de bevolking kunnen rekenen.

Inmiddels is er in Irak ongeveer 3 miljard dollar geïnvesteerd in Cerp-projecten. Volgens de onderzoekers is gebleken dat het aantal aanvallen op Amerikaanse militairen in gebieden met de Cerp-projecten gevoelig is gedaald. Er wordt echter opgemerkt dat de Cerp-projecten slechts een klein gedeelte van de wederopbouw-inspanningen vertegenwoordigen. Grotere projecten die minder op de lokale gemeenschappen zijn gericht, leiden volgens de onderzoekers niet tot een daling in de activiteiten van rebellen.

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulpverlening, irak, oorlog |  Facebook |

04-10-11

Irak en Iran verklaren oorlog aan zandstormen

De regeringen van Irak en Iran gaan samen een project opzetten om zandstormen te bestrijden. Dat heeft Mohammad Javad Mohammadi-Zadeh, hoofd van de Iraanse Environmental Protection Organisation bekend gemaakt. Met het project zou een investering van 1,2 miljard dollar zijn gemoeid. Bedoeling is om de volgende vijf jaar een oppervlakte van één miljoen hectaren Iraakse gronden te bedekken. Irak is de voorbije periode zwaar getroffen door ontbossing en woestijnvorming.

Het project zal volgens Mohammadi-Zadeh worden opgestart met vijfhonderd hectaren. "Daarbij is ervoor gekozen om zowel petroleum-producten als biologische elementen te gebruiken om de zandduinen te stabiliseren," voerde hij tegenover het persbureau AFP aan. In Iran worden een aantal buurlanden met de vinger gewezen voor de grotere frequentie aan zandstormen die het land treffen. Daarbij wordt vooral Irak geviseerd. Door damconstructies en een tanende landbouw wordt Irak immers getroffen door een ontbossing en woestijnvorming.

In april moesten twintig van de eenendertig Iraanse provincies scholen en overheidsgebouwen sluiten wegens zandstormen, die hoofdzakelijk uit Irak afkomstig bleken. Ook de luchthavens in een aantal steden in het westen van Iran moesten worden gesloten. De zandstormen in Irak zouden in de hand zijn gewerkt door twee decennia van nagenoeg onafgebroken oorlog. In Irak zouden nog amper twaalf miljoen palmbomen zijn overgebleven. Dat is amper één derde van het oorspronkelijke bestand.