18-03-13

Oorlog Irak kan Verenigde Staten 3 biljoen dollar kosten

Acht jaar oorlog in Irak heeft meer dan 120.000 levens geëist en heeft de Verenigde Staten tot op dit ogenblik 810 miljard dollar gekost. Die kost zou echter nog kunnen oplopen tot 3 biljoen dollar. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de School of Medicine van de Tufts University in Boston en het Albert Einstein College of Medicine in New York op basis van een aantal wetenschappelijke papers en verslaggeving van regeringen, internationale organisaties en de pers.

Volgens de onderzoekers heeft de oorlog in Irak aan 116.903 Iraakse burgers het leven gekost. Daarnaast verloren ook meer dan 4.800 soldaten van de coalitietroepen het leven. "Bovendien werden talloze Iraakse burgers gewond of werden ze ziek door schade aan de gezondheidsinfrastructuur van het land," voeren de onderzoekers Barry Levy en Victor Sidel aan. "Ongeveer vijf miljoen burgers raakten hun woning kwijt. Daarnaast raakten ook 31.000 Amerikaanse militairen gewond. Een groot gedeelte van de slachtoffers lijdt aan posttraumatische stress."

Verder wordt opgemerkt dat de oorlog aan de Verenigde Staten minstens een bedrag van 810 miljard dollar heeft gekost, maar de onderzoekers voeren aan dat dit bedrag mogelijk nog verder kan oplopen. "Uiteraard had dit kapitaal kunnen worden geïnvesteerd in binnenlandse en internationale programma's om de gezondheid te verbeteren," zeggen Levy en Sidel nog. Zeven jaar geleden hadden onderzoekers aan de Johns Hopkins University in Baltimore berekend dat de eerste veertig maanden van de oorlog 655.000 levens had gekost. Dat cijfer werd echter zwaar gecontesteerd.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, irak |  Facebook |

07-03-13

Amerikaanse heropbouw van Irak heeft onvoldoende resultaat opgeleverd

De Verenigde Staten hebben sinds de invasie in Irak tien jaar geleden ruim 60 miljard dollar geïnvesteerd in de heropbouw van het land, maar die inspanningen hebben weinig resultaat opgeleverd. Dat is de conclusie van het eindrapport van Stuart Bowen, speciaal inspecteur-generaal voor de heropbouw van Irak. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de Amerikaanse belastingbetaler bij die inspanningen minstens 9 miljard dollar heeft verloren aan slechte planning en een slordige controle, die de mogelijkheid tot verlies en corruptie heeft vergemakkelijkt. Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid moet volgens Bowen worden toegeschreven aan onderlinge concurrentie tussen verschillende Amerikaanse bureaus en een gebrek aan een duidelijke hoofdverantwoordelijkheid voor de hele operatie.

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, heropbouw |  Facebook |

22-08-12

Oorlog met Iran zou Israëlische economie 40 miljard dollar kosten

Een aanval op de nucleaire installaties van Iran door het Israëlische leger zou de Joodse staat over een periode van vijf jaar een bedrag van 167 miljard shekels aan economische schade kunnen kosten. Dat komt overeen met een bedrag van 42 miljard dollar. Dat blijkt uit ramingen van consulent BDI-Coface. Daarbij wordt opgemerkt dat een aanval onvermijdelijk tot een economische vertraging zou leiden, die het faillissement van alle nieuwe kleine ondernemingen zou veroorzaken. De initiële directe kost van een oorlog wordt geraamd op 12 miljard dollar, terwijl de economische schade gedurende een half decennium een bedrag van nagenoeg 6 miljard dollar per jaar zou bedragen. Volgens BDI-Coface zouden de kleine bedrijven een zware tol moeten betalen wegens een gebrek aan monetaire reserves en een gereduceerde vraag. Volgens een aantal bronnen zou een oorlog met Irak aan Israël twee keer zoveel kunnen kosten dan de tweede Libanese oorlog zes jaar geleden. Toen kende het Israëlische bruto binnenlandse product een terugval met 0,5 procent als een direct gevolg van het oorlogsgebeuren.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, irak, oorlog |  Facebook |

27-06-12

Irak denkt aan uitgebreide zomervakantie voor overheidspersoneel

De Iraakse regering overweegt om diverse overheidsdiensten gedurende het grootste gedeelte van de zomer te sluiten. Een parlementscommissie heeft een nieuwe wet voorgesteld die het aantal werkuren omwille van de hoge temperaturen tijdens de zomerperiode gevoelig terug te schroeven. Younadam Kanna, voorzitter van de commissie voor sociale zaken in het Iraakse parlement, wijst erop dat de temperatuur in Irak tijdens de zomerperiode tot meer dan 49 graden Celsius kan oplopen. Dat kan volgens hem een bedreiging vormen voor de gezondheid van het overheidspersoneel. Ook tijdens de ramadan, die eind juli begint, zouden de werkuren voor het overheidspersoneel gevoelig worden ingekrompen. Onder meer openbare werken zouden in aanmerking komen voor de arbeidsduurverkorting, maar het is niet zeker welke andere departementen voor de maatregel in aanmerking zouden komen.

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, human resources |  Facebook |

08-05-12

Irak wil elektriciteitsproductie volgend jaar verdubbelen

Irak wil volgend jaar zijn elektriciteitsproductie verdubbelen tot 12.330 megawatt, dankzij een opstart van een aantal nieuwe energiebronnen. Dat heeft het woordvoerder van het Iraakse ministerie van elektriciteit bekend gemaakt. Er wordt echter aan toegevoegd dat het Iraakse elektriciteitsnet ook met die uitbreiding nog altijd niet zal kunnen worden voldaan aan de vraag. Na jaren van oorlog en economische terugval heeft het land investeringen in het grootste gedeelte van zijn industrieën nodig.

"In een land waar de temperaturen tijdens de zomer kunnen oplopen tot meer dan 50 graden Celcius, is elektriciteit bijzonder belangrijk," aldus Ararbian Business. "Het elektriciteitsnet levert echter slechts enkele uren per dag stroom aan de bevolking. De gebrekkige elektriciteitsbevoorrading, één van de belangrijkste klachten van de bevolking, lag vorig jaar dan ook aan de grond van protestacties tegen de Iraakse regering." Op dit ogenblik heeft Irak een capaciteit van 6.000 megawatt.

"Verwacht wordt dat tijdens de maand juli een capaciteit van 9.000 megawatt zal kunnen worden gegenereerd," merkte het Iraakse ministerie van elektriciteit op. "In augustus zou dat verder moeten kunnen worden opgedreven tot 9.600 megawatt. Tegen eind dit jaar zou een niveau van 10.400 megawatt moeten kunnen worden bereikt, om in april 12.330 megawatt te bereiken." Vorig jaar had Irak nood aan een capaciteit van 15.000 megawatt. Tegen het midden van het decennium wil de Iraakse regering nog 22.000 megawatt productiecapaciteit bijbouwen.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, energie |  Facebook |

05-10-11

Kleine hulpprojecten leveren vertrouwen lokale bevolking op

In hun poging om in Irak en Afghanistan een grotere stabiliteit te creëren, hebben de Verenigde Staten zich de voorbije periode meer gericht op een samenwerking met de lokale bevolking in plaats van militaire acties uit te voeren tegen rebellen. Die aanpak levert volgens Amerikaanse wetenschappers van de universiteiten van Californië, Princeton en Stanford ook betere resultaten op dan gewapende acties. Dat blijkt uit een analyse van het Amerikaanse Commander's Emergency Response Program (Cerp) in Irak.

Het Cerp-programma stimuleert Amerikaanse militairen om budgetten voor de reconstructie van Irak in te zetten voor kleine, lokale projecten zoals het boren van waterbronnen of het verharden van lokale wegen. Gehoopt wordt dat die hulpverlening de lokale bevolking zal aanmoedigen om zich van de rebellen af te keren en samen te werken met de regering. Door het gebrek aan steun zou het voor de rebellen moeilijker moeten worden om hun operaties nog langer verder te zetten, aangezien ze bijzonder kwetsbaar worden indien ze niet op de zwijgzaamheid van de bevolking kunnen rekenen.

Inmiddels is er in Irak ongeveer 3 miljard dollar geïnvesteerd in Cerp-projecten. Volgens de onderzoekers is gebleken dat het aantal aanvallen op Amerikaanse militairen in gebieden met de Cerp-projecten gevoelig is gedaald. Er wordt echter opgemerkt dat de Cerp-projecten slechts een klein gedeelte van de wederopbouw-inspanningen vertegenwoordigen. Grotere projecten die minder op de lokale gemeenschappen zijn gericht, leiden volgens de onderzoekers niet tot een daling in de activiteiten van rebellen.

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulpverlening, irak, oorlog |  Facebook |

04-10-11

Irak en Iran verklaren oorlog aan zandstormen

De regeringen van Irak en Iran gaan samen een project opzetten om zandstormen te bestrijden. Dat heeft Mohammad Javad Mohammadi-Zadeh, hoofd van de Iraanse Environmental Protection Organisation bekend gemaakt. Met het project zou een investering van 1,2 miljard dollar zijn gemoeid. Bedoeling is om de volgende vijf jaar een oppervlakte van één miljoen hectaren Iraakse gronden te bedekken. Irak is de voorbije periode zwaar getroffen door ontbossing en woestijnvorming.

Het project zal volgens Mohammadi-Zadeh worden opgestart met vijfhonderd hectaren. "Daarbij is ervoor gekozen om zowel petroleum-producten als biologische elementen te gebruiken om de zandduinen te stabiliseren," voerde hij tegenover het persbureau AFP aan. In Iran worden een aantal buurlanden met de vinger gewezen voor de grotere frequentie aan zandstormen die het land treffen. Daarbij wordt vooral Irak geviseerd. Door damconstructies en een tanende landbouw wordt Irak immers getroffen door een ontbossing en woestijnvorming.

In april moesten twintig van de eenendertig Iraanse provincies scholen en overheidsgebouwen sluiten wegens zandstormen, die hoofdzakelijk uit Irak afkomstig bleken. Ook de luchthavens in een aantal steden in het westen van Iran moesten worden gesloten. De zandstormen in Irak zouden in de hand zijn gewerkt door twee decennia van nagenoeg onafgebroken oorlog. In Irak zouden nog amper twaalf miljoen palmbomen zijn overgebleven. Dat is amper één derde van het oorspronkelijke bestand.

27-06-11

Archeologische maken zich zorgen over redding van Ur

Archeologen sturen aan op maatregelen om de archeologische site van Ur, de veronderstelde geboorteplaats van Abraham in het zuiden van Irak, te redden. De onderzoekers stellen dat de archeologische site door de invloed van de natuurelementen verloren dreigt te gaan. Archeologen zijn massaal teruggekeerd naar de regio om nieuwe bewijzen van de oude Mesopotamische cultuur op te graven, maar volgens de Iraakse expert Abdelamir Hamdani is het behoud van de sites op dit ogenblik de belangrijkste opdracht.

Ur was meer dan vierduizend jaar geleden de hoofdstad van het rijke keizerrijk dat over Mesopotamië heerste. "Algemeen wordt verondersteld dat slechts een miniem gedeelte van de stad is opgegraven," voert BBC News aan. "In de jaren twintig en dertig van de voorbije eeuw werden opgravingen gesubsidieerd door het British Museum en de University of Pennsylvania. Daarna zijn er echter geen grote projecten meer opgezet. Algemeen wordt aangenomen dat slechts 10 procent van de totale stad is opgegraven."

Hamdani wijst er echter op dat sinds een halve eeuw geen inspanningen meer zijn gedaan om de site te bewaren. De site ligt in de buitenwijken van de stad Nasiriyah, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van Bagdad. Onder meer door de militaire conflicten is de site de voorbije dertig jaar gesloten gebleven voor buitenlandse archeologen. Bovendien heeft de huidige Iraakse regering andere prioriteiten dan het onderzoek van meer dan 12.000 archeologische sites te financieren.

De site in Ur wordt volgens Hamdani bedreigd door de wind, de extreme zomerhitte en het grote zoutgehalte van de bodem. Bovendien werd ook schade aangericht door bombardementen op een nabijgelegen Iraakse militaire basis tijdens de eerste Golfoorlog twintig jaar geleden. Onder Amerikaanse bescherming is men er volgens Hamdani echter wel in geslaagd om diefstallen en vandalisme te vermijden. Archeologie wordt ook bestempeld als een mogelijke toekomstige bron van inkomsten voor Irak.

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, archeologie, ur |  Facebook |

04-10-10

Irak verhoogt bewezen oliereserves met kwart

Irak heeft zijn bewezen oliereserves met 24 procent verhoogd. Volgens Hussein al-Shahristani, minister van olie van Irak, zal dat cijfer in de toekomst wellicht nog verder stijgen. Het is de eerste herziening van de Iraakse oliereserves sinds de val van Saddam Hoessein. Volgens de nieuwe cijfers heeft Irak 143,1 miljard vaten bewezen en exploiteerbare oliereserves. In het verleden stond dat cijfer op 115 miljard vaten. Indien die cijfers correct zijn, heeft Irak op dit ogenblik een grotere reserve dan buurland Iran. Onder Saddam Hoessein gebeurden er door sancties en politieke isolaties weinig nieuwe exploraties. Sinds de val van Hoessein heeft Irak echter twee rondes van internationale gunningen georganiseerd en heeft de voorbije jaren ook de exploratie-inspanningen opgedreven.

19:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, olie |  Facebook |

19-09-10

Meerderheid Amerikanen vindt situatie in Irak verbeterd

Volgens 57 procent van de Amerikanen in de situatie van de Iraakse bevolking verbeterd dat voor de Amerikaanse invasie zeven jaar geleden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Harris Interactive en BBC World News America. Volgens 19 procent van de Amerikanen is de situatie van de Iraakse bevolking daarentegen de voorbije zeven jaar verslechterd. Daarnaast zegt 24 procent van de ondervraagden niet zeker te zijn. Er wordt aan toegevoegd dat 49 procent van de Amerikanen ervan overtuigd dat de oorlog in Irak de moeite waard is geweest. Daarentegen zegt 38 procent dat de oorlog in Irak compleet onterecht is geweest.

Er wordt aan toegevoegd dat Amerikaanse mannen er meer van overtuigd zijn dat de situatie voor de Iraakse bevolking is verbeterd. Bij de mannelijke bevolkingscategorie zegt immers 62 procent dat de situatie is verbeterd, tegenover 51 procent bij de vrouwelijke bevolkingsgroep. De onderzoekers voegen er aan toe dat vrouwen een meer afwachtende houding aannemen. Daar zegt immers 29 procent niet zeker te zijn, tegenover 18 procent bij de mannen. Er wordt aan toegevoegd dat ook oudere Amerikanen een positiever beeld hebben. Bij de Amerikaanse vijfenvijftigplussers zegt immers 61 procent dat de situatie van de Iraakse bevolking is verbeterd, tegenover 59 procent in de groep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar en 51 procent in de categorie tussen achttien en vierendertig jaar.

De onderzoekers voegen er aan toe dat in het noordoosten van de Verenigde Staten 45 procent van de respondenten aangeeft dat de oorlog in Irak niet de moeite is geweest, terwijl 43 procent het tegenovergestelde beweerde. In het zuiden van de Verenigde Staten zegt daarentegen slechts 33 procent van de ondervraagden dat de oorlog niet de moeite is geweest, terwijl 53 procent het tegenovergestelde beweerde. Er wordt aan toegevoegd dat 39 procent van de Amerikanen van mening is dat de oorlog in Irak het leven in de Verenigde Staten veiliger heeft gemaakt, maar 35 procent beweert het tegenovergestelde. De resterende 26 procent zegt niet zeker te zijn.

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, oorlog, verenigde staten |  Facebook |

20-04-10

Retailketen Carrefour opent eerste vestiging in Irak

Het Franse supermarktconcern Carrefour opent een eerste Iraakse vestiging. Dat gebeurt in samenwerking met Majid Al Futtaim Hypermarkets uit de Verenigde Arabische Emiraten. De nieuwe vestiging opent zijn deuren in september en moet de basis vormen voor een verdere expansie in de regio. De nieuwe vestiging komt in Erbil in het Koerdische gedeelte van Irak, waar het prestigieuze shopping-complex Family Fun Mall wordt opgezet. Het complex moet ongeveer driehonderdvijftig winkels tellen, waaronder een aantal vestigingen van internationale modemerken die zich voor de eerste keer op de Iraakse markt zullen vestigen. De Family Fun Mall krijgt verder ook een bioscoopcomplex en een bowlingzaal. Majid Al Futtaim, dat in het Midden-Oosten een joint venture heeft met Carrefour, zal de vestiging van de Franse keten in Erbil uitbaten.

De joint venture heeft de voorbije drie jaar veertien hypermarkten geopend. Daardoor heeft de combinatie op dit ogenblik zevenendertig vestigingen in het Midden-Oosten. Majid Al Futtaim richt zich nu op landen zoals Irak, Jemen, Omann, Egypte, Iran, Saudi-Arabië, Libië en Libanon om nieuwe Carrefour-vestigingen te openen. Daarmee wil de joint venture inspelen op de groeiende consumptie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. "Het noorden van Irak is een bijzonder veelbelovende markt en bovendien ook een stabiele regio," aldus Muhammad Naeem, een topfiguur van MAF Retail, tegenover het persbureau Reuters. "Er is in de regio helemaal geen probleem van onzekerheid of veiligheid." Het Koerdische gebied is de enige regio in Irak die relatief gespaard is gebleven na de Amerikaanse invasie zeven jaar geleden. Het Koerdische noorden trekt ook meer buitenlandse investeringen aan en is de meest welvarende regio van Irak.

Majid Al Futtaim, een zakenman uit de Verenigde Arabische Emiraten, werkt meestal met Carrefour als centrale gebruiker van zijn winkelcentra. Onlangs opende Majid Al Futtaim onder een andere merknaam een hypermarkt in de Iraanse hoofdstad Teheran. Majid Al Futtaim maakte ook naam als constructeur van een indoor-skipiste in het toeristische centrum Dubai. Carrefour is de tweede buitenlandse winkelketen die zich vestigt in de lucratieve, maar nog grotendeels onaangeroerde retailmarkt in Koerdistan en Irak. In november vorig jaar opende ook City Centre uit Koeweit een hypermarkt in de Majidi Mall in Erbil, met een oppervlakte van 13.000 vierkante meter. Die vestiging wordt op dit ogenblik bestempeld als de grootste hypermarkt van Irak. De nieuwe hypermarkt van Majid Al Futtaim zou echter nog groter worden.

16:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, retail, carrefour |  Facebook |

19-10-09

Irak tekent oliecontract met buitenlandse maatschappijen

De Iraakse regering heeft een belangrijke overeenkomst goedgekeurd met British Petroleum (BP) en China National Petroleum Corporation (CNPC), waardoor de olieproductie van het gigantische Rumaila-veld in het zuiden van het land nagenoeg verdrievoudigd zou worden. Met het project zou een investering van 14 miljard dollar tot 20 miljard dollar zijn gemoeid. Daardoor zou het Rumaila-veld ongeveer 2,8 miljoen vaten per dag moeten opleveren. Op dit ogenblik produceert het veld 1 miljoen vaten per dag. Het exploitatiecontract heeft een looptijd van twintig jaar. Rumaila vertegenwoordigt op dit ogenblik nagenoeg de helft van de Iraakse olieproductie, die op ongeveer 2,5 miljoen vaten per dag wordt geraamd. Het definitieve contract zal volgende maand officieel worden ondertekend.

British Petroleum en China National Petroleum Corporation waren de enige twee bedrijven die een voldoende bod hebben gedaan op het Rumaila-veld. De Iraakse regering had in de maand juni van dit jaar een veiling uitgeschreven voor acht exploitatievergunningen in het gebied. "De twee bedrijven hebben er zich akkoord mee verklaard om voor de exploitatie van Rumaila slechts 2 dollar per vat aan te rekenen," merkt het persbureau AFP op. "Rumaila heeft een bewezen reserve van 17,7 miljard vaten. Het is de eerste grote upstream-overeenkomst tussen Irak en buitenlandse oliebedrijven sinds de nationalisering van de Iraakse oliesector ongeveer vier decennia geleden." Volgens het Iraakse ministerie van olie beslist de regering over de definitieve toewijzing, maar andere bronnen stellen dat het akkoord door het parlement moet worden goedgekeurd.British Petroleum krijgt een aandeel van 38 procent in de nieuwe exploitatie, terwijl China National Petroleum Corporation een belang van 37 procent heeft toegewezen gekregen. De resterende 25 procent gaat naar de Iraakse State Oil Marketing Organisation. Een tweede ronde van biedingen voor Iraakse oliecontracten is volgens Hussein al-Shahristani, de Iraakse minister van olie, voorzien door de eerste helft van de maand december. Een aantal analisten stellen dat er geen garanties zijn dat de contracten door toekomstige Iraakse regeringen zullen worden gerespecteerd. Evenmin is er volgens hen een consensus over de uiteindelijke verdeling van de olierijkdom. Een eerste test zou kunnen volgen wanneer in januari in Irak nieuwe verkiezingen worden georganiseerd.

Honingindustrie Irak heeft zich nog altijd niet hersteld

De honingproductie van Irak is ongeveer gehalveerd tegenover de jaren tachtig. Dat zegt Kamila Mohammed, docent aan de Faculeit voor Landbouwkunde van de Universiteit van Bagdad, tegenover het persbureau AFP. Destijds werd jaarlijks ongeveer 80 ton honing geproduceerd. Na de Amerikaans inval zes jaar geleden was het voor vele imkers echter niet meer veilig om bij hun korven te komen. De bijenteelt was vooral gecentraliseerd in de regio's van Abu Ghraib, Yusifiyah en Diyala, uitvalspunten van Iraakse rebellen en Al-Qaeda. Ook vandaag nog is het in die regio bijzonder onrustig. De Landbouwschool in Abu Ghraib had in het midden van de jaren tachtig ongeveer 250 bijenkorven. Daarvan zijn er vandaag amper 15 van overgebleven, met een totale oogst van 150 kilogram. De totale Iraakse honingproductie zou tot 50 ton zijn teruggevallen.

De Iraakse oorlog heeft echter ook grote schade toegebracht aan de velden waar de bijen hun nectar halen. Bovendien wordt de bijenteelt geconfronteerd met de gevolgen van de droogte. Evenmin is er financiële overheidssteun om ziektes van de bijenzwermen te bestrijden. De Iraakse regering heeft immers andere prioriteiten voor de heropbouw van de economie. Bovendien wordt Irak geconfronteerd met een watertekort, veroorzaakt door een discussie met Turkije over waterwerken op de Eufraat-rivier. Volgens Irak laat Turkije amper 250 kubieke meter water per seconde door. Dat is ongeveer een kwart van de minimumvereiste om irrigatie mogelijk te maken. Daardoor is nog slechts één oogst per jaar mogelijk, tegenover twee onder normale omstandigheden.

Om het bijenbestand opnieuw op peil te brengen, zouden er exemplaren moeten ingevoerd worden uit Italië, Egypte of Syrië. Maar ook dat loopt bijzonder moeilijk. Een kilogram honing kost op dit ogenblik in Irak 15 dollar tot 40 dollar. Toch blijven vele Irakezen honing kopen. Men gelooft immers dat honing een uitstekend middel is tegen impotentie, kwaadaardige tumoren en allerlei andere aandoeningen. Onder meer de eucalyptus-honing wordt gebruikt voor de behandeling van wonden, brandwonden, zweren en astma. Ook in de huidverzorging wordt het product gebruikt. Een aantal imkers zou geprobeerd hebben om nieuwe velden te vinden met vele bloemen, maar zouden moeten zijn terugkeren omdat de onveiligheid nog altijd veel te groot is.

17:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, honing |  Facebook |

07-08-09

Iraakse kabinet overweegt invoeren van rookverbod

Het Iraakse kabinet bereidt een wet voor waardoor het in de toekomst verboden wordt om in openbare gebouwen te roken. Er zou ook een verbod komen op tabaksreclame. Dat is door een woordvoerder van de Iraakse regering bevestigd. Indien de wet door het Iraakse parlement wordt goedgekeurd, zal het verboden worden om in regeringsgebouwen en openbare plaatsen te roken. Ook in theaters, clubs, kantoren en in het openbaar vervoer zou het roken worden verboden. Roken is in Irak een wijdverspreid verbruik. Het is nog onduidelijk of het rookverbod ook zou gelden voor cafés, bars en restaurants. Volgens criciti wordt de Iraakse regering met dringender items geconfronteerd dan het rookprobleem.

Uit cijfers van de World Health Organization (WHO) blijkt dat meer dan 41 procent van de Iraakse mannen rookt. Ook 7 procent van de vrouwelijke bevolking is roker. Een woordvoerder van de Iraakse regering dat de nieuwe wet tegen het roken de bevolking moet beschermen tegen risico's van het rookgedrag op sociaal en economisch vlak en op het gebied van gezondheid en milieu. Volgens de nieuwe wetgeving zou ook de verkoop van sigaretten aan jongeren beneden de achttien jaar verboden wordt. Een overtreding zou de dader een boete kunnen opleveren van 5 miljoen Iraakse dinar. Dat komt overeen met een bedrag van 4.300 dollar. De wet zou na het zomerreces aan het parlement worden voorgelegd.

Er is echter heel wat kritiek op de plannen van de Iraakse regering. "Een rookverbod kan moeilijk een prioriteit genoemd worden," aldus vele Irakezen. "Er zijn andere problemen die voor de Iraakse bevolking een veel grotere prioriteit hebben." Er wordt aan toegevoegd dat Irakezen met heel wat problemen worden geconfronteerd en om daaraan te ontsnappen naar een sigaret grijpen. Slechts weinig landen in de regio, zoals Israël en Jordanië, hebben een aantal maatregelen genomen tegen het roken. In Irak zijn echter nog een aantal drastische ingrepen op komt. De regering zou onder meer plannen hebben om een grotere controle in te voeren op het internet en satelliettelevisie, zodat pornografie efficiënter zou bestreden kunnen worden. Ook zijn er plannen om strenger op te treden tegen de alcoholverkoop.

12:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, irak, roken |  Facebook |

30-06-09

Chinese bedrijven laten oog vallen op Iraakse olievelden

irakolieNaarmate Irak een grotere politieke stabiliteit begint te kennen, stijgt de interesse van China in de Iraakse oliesector. Dat zegt David Zweig, specialist Chinees grondstoffenbeleid aan de Hong kong University of Science and Technology. Hij voegt er aan toe dat Chinese petroleumbedrijven ook voor de Golfoorlog al geïnteresseerd waren in de Iraakse oliesector, maar nu de situatie in Irak tekenen van verbetering toont, is die interesse volgens hem meer dan ooit terug. Zweig voert daarbij aan dat Chinese petroleumbedrijven ervaring hebben met onstabiele politieke situaties en blijkbaar bereid zijn om meer risico's te nemen dan hun westerse concurrenten.

"Een aantal Chinese petroleumbedrijven zal deelnemen aan de veiling van de exploitatierechten voor de Iraakse olievelden," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Onlangs lanceerde het Chinese raffinage-concern Sinopec bovendien een bod van 7,22 miljard dollar op Addax Petroleum, een Zwitsers-Canadees bedrijf dat actief is in Iraaks Koerdistan en West-Afrika. Indien die overname, die gesteund wordt door de raad van bestuur van Addax, ook door de aandeelhouders van het Zwitsers-Canadees bedrijf en de Canadese autoriteiten wordt goedgekeurd, zou dat meteen de grootste buitenlandse energie-overname door een Chinees bedrijf worden. Concurrent China National Petroleum Corporation (CNPC) startte de voorbije lente al met boringen in het Iraakse Ahdab-olieveld."

"De grotere politieke stabiliteit in Irak en de Amerikaanse terugtrekking uit Iraakse steden, valt toevallig samen met een agressieve Chinese politiek om buitenlandse olievelden te kopen of te ontwikkelen," voert de krant aan. "De pieken van de olieprijzen in het begin van vorig jaar, maakte China duidelijk dat het land bijzonder kwetsbaar was voor prijsschommelingen op de grondstoffenmarkten. Daarop besloot China om zich te verzekeren van buitenlandse olie." Philip Andrews-Speed, specialist in de Chinese olieproductie aan de University of Dundee in Schotland, voegt er aan toe dat Irak bijzonder aantrekkelijk is voor China. Hij stelt dat alle bedrijven met de nodige moed in Irak aanwezig willen zijn omwille van de grote bestaande oliereserves en potentieel nieuwe ontdekkingen in Irak.

Chinese bedrijven zijn volgens Andrews-Speed bijzonder geïnteresseerd in olievelden, aangezien de dalende prijzen sinds de zomer van vorig jaar ook de overnameprijzen voor die sites heeft doen dalen. "Bovendien heeft China een grote ervaring opgebouwd in een aantal bijzonder turbulente Afrikaanse landen en Chinese bedrijven hebben dus mogelijk geleerd hoe ze moeten omgaan met de onvoorspelbaarheid van Irak," meent hij. Chinese bedrijven zijn volgens Andrews-Speed misschien niet meer beslagen om die risico's te beheren dan andere bedrijven, maar ze lijken bereid te zijn om een hoger risiconiveau te aanvaarden, verwijzend naar de bereidheid van China om in Soedan zaken te doen.

15:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, china, olie |  Facebook |

16-04-09

Aziatische oliesector lonkt naar Iraakse velden

De Aziatische greep op de oliesector wordt steeds groter. Dat kan volgens het Centre for Global Energy Studies (CGES) onder meer afgeleid worden uit de grote interesse van Aziatische oliemaatschappijen voor een nieuwe biedingsronde op elf Iraakse olie- en gasvelden. Manoucher Takin, woordvoerder van het CGES, zegt dat Aziatische bedrijven agressiever worden en bereid zijn om meer risico's te nemen. De nieuwe bieding voor de Iraakse energiebronnen is daarbij volgens Takin een voortzetting van een trend die al enkele jaren aan de gang is. De productie van de betrokken velden zou de Iraakse olieproductie met ongeveer 2,5 miljoen vaten per dag kunnen opdrijven. Met meer dan 115 miljard vaten, heeft Irak de derde grootste oliereserves ter wereld, na Saoedi-Arabië en Iran.

De nieuwe bieding voor Iraakse energiebronnen is de tweede sinds de invasie van de Verenigde Staten zes jaar geleden. In de bieding zit onder meer ook het grote olieveld West Qurna, dat een totale reserve zou hebben van twintig miljard vaten. De shortlist van kandidaten omvat nagenoeg uitsluitend staatsoliemaatschappijen, waarvan vijf uit Azië. De bieders zijn het Japanse Jogmec, het Kazakse KazMunaiGas Exploration Production, Oil India, Pakistan Petroleum en PetroVietnam. Ook de Russische groepen Rosneft en Tatneft staan op de shortlist, net zoals het Britse Cairn Energy en het Angolese Sonangol. De betrokken bedrijven zullen voor een tweede biedingsronde worden uitgenodigd. Eerder al waren 35 grote oliebedrijven, waaronder Chevron, British Petroleum en Total, geselecteerd om aan de uiteindelijke bieding deel te nemen.

"De aanwezigheid van Aziatische bieders toont volgens een aantal analisten de groeiende kracht van Aziatische staatsoliebedrijven aan, zowel bij biedingsrondes als bij bilaterale akkoorden," aldus het persbureau AFP. "Een aantal van deze spelers was tot nu toe nog nooit buiten de eigen landsgrenzen actief. Irak krijgt door de interesse van deze spelers ook de kans om zich minder afhankelijk te maken van de grote private oliebedrijven. Irak heeft de know-how van de grote spelers nodig, maar de Iraakse regering wil niet dat deze bedrijven het oliebeleid naar zich toetrekken. Omdat staatsoliemaatschappijen eerder uit politieke overwegingen dan vanuit een winstmaximalisatie werken, kan extra druk worden gelegd op de private maatschappijen om de Iraakse voorwaarden te aanvaarden. Deze kleinere staatsoliebedrijven kunnen ook sneller reageren en zijn ook bereid om grotere risico's te nemen."

16:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, energie, olie |  Facebook |

03-04-09

Irak wil meer water krijgen van zijn buurlanden

Samen met een droge winter zijn Iran en Turkije in grote mate verantwoordelijk voor het groeiende gebrek aan water in buurland Irak. Dat heeft Abdul-Latif Jamal Rasheed, minister van watervoorziening van Irak, gezegd. Volgens hem hebben Iran en Turkije een groot aantal waterdammen gebouwd op de zijrivieren van de Euphraat en de Tigris, de twee grootste stromen van Irak. Rasheed riep de twee landen op om meer water te delen met zijn land. Volgens de Iraakse minister wil zijn land een voldoende en eerlijk deel van het water van de rivieren. Hij wil daarvoor waterakkoorden afsluiten met Turkije en Iran, maar die hebben tot nu toe volgens hem niet gereageerd.

"We hebben aan de Turkse en Iraanse regering voorgesteld om waterakkoorden af te sluiten, maar dat heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd," voert Rasheed aan tegenover het persbureau AFP. "Hij weigerde echter een vermoeden te uiten dat deze weigering politiek gekleurd is." Rasheed merkt op dat er met Turkije een coördinatie werd uitgewerkt, waarbij het buurland sinds kort een hoeveelheid water doorlaat. Maar Iran heeft volgens tot nu toe op herhaalde schriftelijke uitnodigingen om gesprekken op te starten, genegeerd. Volgens Aoun Thiab Abdullah, directeur-generaal van de Iraakse watervoorziening, heeft Irak aan zijn buurlanden gevraagd het debiet in de twee rivieren te verdubbelen.

De Tigris en de Euphraat zijn de belangrijkste bronnen van watervoorziening in Irak. De Turkse president Abdullah Gul had tijdens een bezoek aan Bagdad eerder al beloofd het debiet van de Tigris te zullen verhogen. Watertekorten zouden de elektriciteitsvoorziening van Irak kunnen verstoren, aangezien de lage waterstand ervoor zorgt dat de hydroelektrische centrales niet op volle kracht kunnen werpen. De droogte zou ook de landbouw treffen, waardoor Irak meer voedingsproducten zou moeten invoeren. Volgens Rasheed is het waterpeil in de Tigris en de Euphraat met veertig tot vijftig procent gedaald sinds de val van de Iraakse leider Saddam Hussein een vijftal jaar geleden.

13:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, irak, turkije, iran, tigris, euphraat |  Facebook |

05-01-09

Irak zoekt samenwerking met westerse oliebedrijven

oil_barrelDe Iraakse regering heeft de bieding voor elf nieuwe olievelden opengesteld voor buitenlandse bedrijven. Dat moet Irak helpen om zijn olieproductie op vier jaar tijd te verdubbelen. Daarvoor heeft het Iraakse ministerie van olie besloten om een aantal lange termijncontracten af te sluiten voor enkele van de grootste gas- en olievelden van het land. De productie van olie en gas leverde Irak tijdens de maand november van vorig jaar een omzet op van 2,3 miljard dollar. Eén maand eerder was dat nog 3,11 miljard dollar. Dat is te wijten aan de gevoelige prijsdaling. In november werd een vat ruwe olie voor 43,54 dollar verkocht. In oktober bedroeg die prijs nog 58,90 dollar per vat ruwe olie.

Eén van de betrokken bassins is het East Baghdad veld, dat zich onder de buitenwijken van de Iraakse uitstrekt en waarvan vermoed wordt dat er meer dan 9 miljoen vaten ruwe olie zou kunnen gewonnen worden. Het veld zou 120.000 vaten per dag kunnen opleveren. Voor het uitbreken van de Iraakse oorlog lag de productie van het veld op 50.000 vaten per dag, maar sinds 2003 is het niet meer actief geweest. De lijst omvat verder ook nog de velden Majnoon en West Qurna in de regio Basra. Die twee velden zijn nog groter dan East Baghdad. Majnoon heeft een dagelijkse productie van 600.000 vaten, terwijl in West Qurna 560.000 vaten per dag kunnen bovengehaald worden.

"Royal Dutch Shell, dat in Basra een joint venture nastreeft om gas op te vangen dat bij de olieproductie wordt afgefakkeld, zegt bijzonder geïnteresseerd te zijn om in Irak bestaande en nieuwe olievelden te ontwikkelen," aldus de krant The Times. "British Petroleum wenste niet bekend te maken of er voor één van de nieuwe velden zou geboden worden. De buitenlandse bedrijven krijgen geen aandelen van de oliewinning, maar zullen door de Iraakse overheid worden ingehuurd om op de operationele leiding over de velden in handen te nemen." Irak heeft de derde grootste oliereserves ter wereld, maar door de oorlog en politieke isolatie is de olie-infrastructuur zwaar beschadigd. Er moeten dringend zware investeringen gedaan worden.

Volgens Hussain al-Shahristani, de Iraakse minister van olie, zouden de elf betrokken velden over drie tot vier jaar de productie met 2,5 miljoen vaten per dag kunnen opdrijven. Naast de eerder genoemde velden, gaat het om de sites van Siba (Basra), Halfaya (provincie Masyan), Gharrafa (provincie Dhi Qar), Kifil en Mirjan (Eufraat-vallei), Badrah (provincie Wasit), Qayara en Najmah (provincie Nineveh) en Khashm al Ahmar, Naudoman, Qamar en Gulabat (provincie Diyuala).

13:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, olie |  Facebook |

18-12-08

Beveiligingsbedrijf Blackwater dreigt Iraaks contract te verliezen

apg_blackwater_070918_msEr bestaat een grote kans dat het beveiligingsbedrijf Blackwater Worldwide geen nieuw contract meer zal krijgen om in Irak veiligheidsopdrachten uit te voeren. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Irak is immers woedend op het beveiligingsbedrijf nadat veiligheidsagenten van Blackwater vorig jaar in Bagdad bij een schietpartij veertien burgers hadden gedood en twintig anderen hadden verwond. Inmiddels zijn vijf personeelsleden van Blackwater zijn inmiddels in beschuldiging gesteld. Het Iraaks contract van Blackwater loopt volgend jaar af. Irak ziet het beveiligingsbedrijf daarna liever niet meer terugkeren.

De Verenigde Staten steunen grotendeels op Blackwater voor het beveiligen van diplomaten in Irak, de Westelijke Jordaanoever en andere gevaarlijke locaties in de wereld. De veiligheidsagenten zijn in grote mate gerekruteerd onder voormalige soldaten van het Amerikaanse leger. Het contract van Blackwater loopt in de lente van volgend jaar af. Dan zal de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama moeten beslissen hoe de beveiliging van Amerikaanse diplomaten in de toekomst aangepakt zal worden. John Kerry, de toekomstige democratische voorzitter van het Foreign Relations Committee van de Amerikaanse Senaat, stelde al onomwonden dat het tijdperk van Blackwater eindelijk moet afgesloten worden.

Het is volgens velen echter niet duidelijk hoe de Amerikaanse overheid Blackwater zal kunnen vervangen. Het ministerie van buitenlandse zaken steunt zwaar op onderaannemers om zijn diplomaten in Irak te beschermen. Het ministerie heeft zelf niet het personeel en de uitrusting om dat voor eigen rekening te nemen. Ook andere veiligheidsbedrijven beschikken niet over de middelen die Blackwater kan inzetten, zoals een vloot helikopters en vliegtuigen. Concoleezza Rice, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, liet Blackwater na het schietincident in Bagdad doorlichten. Blackwater heeft tijdens de regering van George W. Bush voor meer dan 1 miljard dollar aan overheidscontracten binnengehaald.

Blackwater wordt onder meer beticht van wapensmokkel naar Irak. Dat wordt door het bedrijf echter ontkend. De vastgestelde overtredingen zouden te wijten zijn aan administratieve fouten en verkeerd geïnterpreteerde tijdslimieten. Blackwater heeft eerder al gezegd zich gedeeltelijk uit het operationele beveiligingswerk terug te willen trekken en zich meer te willen toeleggen op het trainen van personeel.

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, beveiliging, blackwater |  Facebook |

02-11-08

Bagdad krijgt eerste forenzentrein

2006_baghdad_bookVoor de eerste keer sinds de Amerikaanse invasie is in de Iraakse hoofdstad Bagdad een nieuwe treinverbinding voor forenzen in dienst genomen. Daardoor hoopt het stadsbestuur van Bagdad het mobiliteitsprobleem in de Iraakse hoofdstad te kunnen verlichten. Het verkeer in Bagdad wordt immers bemoeilijkt door de talrijke controlepunten van de politie om bomaanslagen te voorkomen, waardoor het verkeer eindeloos wordt opgehouden. Met de treinrit van ruim twintig kilometer kunnen forenzen die talrijke controles ontwijken.

De nieuwe verbinding loopt tussen het Centraal Station van Bagdad naar Kazimiyah, de meest noordelijke sjietische wijk van de Iraakse hoofdstad, om ververvolgens door het centrum van Bagdad naar Kazimiyah, de hoofdzakelijk soennitische wijk in het zuiden van de stad. Onderweg zijn er een aantal haltes voorzien. Tot nu toe had Irak eigenlijk maar één echte treinverbinding, die Bagdad verbindt met de zuidelijke stad Basra. Onlangs besloot de Iraakse overheid om de privétrein van gewezen dictator Saddam Hoessein in te zetten om het Iraaks treintekort te helpen oplossen.

"We hebben deze treinverbinding opgezet om het verkeersprobleem in de straten van Bagdad aan te pakken," aldus Abdul-Ameer Hamoud, transportdirecteur van de Iraakse hoofdstad, tegenover het persbureau Associated Press. "Met de trein raakt de passagier veel sneller in het centrum van de stad dan met de auto." Volgens het persbureau twijfelen transportspecialisten er echter aan of de nieuwe service bij de bevolking populair zal worden. Gevreesd wordt dat het heel moeilijk zal zijn om passagiers aan te trekken.

16:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, trein, transport, bagdad |  Facebook |

23-09-08

Corruptie in Irak verergert

Somalië, Birma, Irak, Haïti, Afghanistan, Sudan, Guinea, Tsjaad, Equatoriaal Guinea en Congo zijn de tien meest corrupte landen van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van Transparency International. Somalië is volgens de organisatie het meest corrupte land van de wereld, maar er wordt aan toegevoegd dat vooral de situatie in Irak het voorbije jaar is verergerd. In al de betrokken landen zijn de hoge niveaus van corruptie volgens Huguette Labelle, voorzitster van Transparency International, niet minder dan een humanitaire ramp.

"In de armste landen kan de corruptie het verschil maken tussen leven en dood, vooral wanneer dat te maken heeft met geld voor ziekenhuizen over zuiver water," aldus Huguette Labelle tegenover BBC News. "Maar zelfs in een aantal meer gepriviligeerde landen met een groot onevenwicht moet corruptie strenger worden aangepakt." Onder meer in Bulgarijë, Burundi, de Maledieven, Noorwegen en Groot-Brittannië is de corruptie volgens Transparency International verergerd. Groot-Brittannië wordt volgens de organisatie afgestraft omdat het land weinig doet aan de internationale corruptie.

De minst corrupte landen zijn Denemarken, Zweden, Nieuw-Zeeland en Singapore. Vorig jaar werd de ranglijst nog aangevoerd door Finland, maar dat is nu teruggezakt tot een vijfde plaats. In de toptien staan verder nog Zwitserland, IJsland, Nederland, Australië en Canada. Transparency International merkt op dat vooral Qatar, Zuid-Korea en Turkije inspanningen hebben gedaan om de corruptie terug te dringen. Het is voor de tweede keer op rij dat Somalië als het meest corrupte land van de wereld wordt bestempeld.

16:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, somalie, transparency international |  Facebook |

04-09-08

Iraakse economie op het betere pad

De economische vooruitzichten van Irak zijn verbeterd, dankzij een hogere veiligheid, een hogere olieproducten en een exportgroei. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er wordt aan toegevoegd vasthoudt aan zijn economische doelstellingen, die werden gesteld naar aanleiding van een IMF-lening van 746,3 miljoen dollar. Het IMF stelt dat Irak, na enkele bijzonder moeilijke jaren, een goede kans heeft om zijn instellingen en infrastructuur te kunnen heropbouwen en een hogere economische groei te bereiken.

"Maar de toekomstige groei hangt volgens het IMF af van de vooruitgang die Irak boekt met verdere structurele hervormingen," aldus het persbureau Reuters. "Daarbij wordt er opgemerkt dat er verder moet blijven gewerkt worden aan het opdrijven van de veiligheid. Bovendien moeten de petroleuminkomsten op een gezonde manier beheerd worden en moet het beheer van de openbare financiële middelen gemoderniseerd worden. Twee grote commerciële Iraakse banken moeten geherstructureerd worden."

Een verhoogd jaarbudget zou volgens het IMF de economische reconstructie van Irak, na verscheidene jaren van onderinvestering, moeten kunnen versnellen. "Maar daarbij moet er gegarandeerd wordt dat de kwaliteit van de openbare investeringen op niveau blijft," aldus nog het IMF. Er werd wel gesteld dat Irak de maatregelen tegen corruptie in de petroleumsector heeft verbeterd en voegde er aan toe dat een nieuw wettelijk kader voor de betrokken sector de investeringen in Iraakse olieprojecten zou helpen opdrijven.

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, internationaal monetair fonds |  Facebook |

06-06-08

Bagdad kent geen immobiliëncrisis

De immobiliënsector van de Iraakse hoofdstad Bagdad kent op dit ogenblik een grote bloei. Dat zegt Terry McCarthy, internationaal correspondent van de Amerikaanse televisiezender ABC. De woningprijzen schieten er volgens hem de hoogte in, wat investeerders op korte termijn bijzonder hoge winsten opleveren. McCarthy wijst er daarbij op dat Bagdad ook niet het risico loopt op een kredietcrisis, die in de Verenigde Staten zware gevolgen heeft gehad voor de vastgoedmarkt. In Bagdad is er volgens hem geen sprake van krediet, want woningen worden er contant betaald.

"Een villa in Jadriyah, één van de beste wijken in het centrum van Bagdad, kostte zes maand geleden 900.000 dollar," aldus McCarthy. "De prijs is inmiddels opgelopen tot 1.5 miljoen dollar. Een driekamerflat in een goede, relatief veilige buurt kost minstens 400.000 dollar." Volgens McCarthy is de vastgoedsector van Bagdad vorig jaar weer op gang gekomen, omdat het geweld in de Iraakse hoofdstad stilaan aan het afnemen is en de bevolking weer een beetje hoop op de toekomst begint te krijgen en dus begint te investeren.

Inmiddels zijn kandidaat-investeerders volgens McCarthy is Bagdad ook opnieuw op zoek naar terreinen voor de inplanting van hotels. "Er is op dit ogenblik nauwelijks hotelaccommodatie," voert hij aan. "Bovendien heeft de stad ook geen enkel shopping center." De prijs van het vastgoed wordt volgens hem ook beïnvloed door het feit dat er op dit ogenblik nauwelijks bouwprojecten aan de gang zijn. Daardoor stijgt de vraag naar bestaande woningen en brengen restauratieprojecten bijzonder veel geld op.

16:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bagdad, vastgoed, irak |  Facebook |

17-01-08

Irak mag economische groei verwachten

Irak mag eindelijk vooruitblikken naar een economische groeiperiode. Dat zeggen het International Monetary Fund (IMF) en de Verenigde Naties. Het IMF maakt voor de volgende twee jaar daarbij gewag van een economische groei van telkens 7 procent. De export van olie zou kunnen stijgen met 200.000 vaten per dag. Analisten waarschuwen echter dat veel zal afhangen van een snelle vooruitgang tijdens de eerstvolgende zes tot negen maanden.

Mohsin Khan, IMF-directeur voor het Midden-Oosten en Centraal Azië, voert daarbij aan dat voor een economische groei een verdere verbetering van de veiligheidssituatie en een stijging van de olieproductie nodig is. Door het opnieuw toelaten van leden van de Baath-partij van de gewezen Iraakse leider Saddam Hoessein tot de politiek en het leger zal volgens velen alvast op dit laatste vlak een goede stap in de richting gezet worden.

De Baath-partij werd na het omver werpen van het Saddam-regime uit het openbare leven gestoten. Volgens Khan was er in Irak tijdens de tweede helft van vorig jaar al een economische verbetering merkbaar, terwijl ook de veiligheid erop vooruit ging. "Maar Irak zal verder hulp nodig blijven hebben, vooral op het gebied van veiligheid," waarschuwde hij. Ook volgens VN-afgevaardige Staffan de Mistura wordt 2008 een cruciaal jaar voor Irak. De olieproductie zou opgedreven kunnen worden tot 2,2 miljoen vaten per dag.

12:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, politiek, economie, energie |  Facebook |

28-12-07

Irak en Zuid-Korea ruziën om olie

Irak dreigt ermee om de petroleumexport naar Zuid-Korea te blokkeren indien de Koreanen verder gaan met een oliecontract dat werd afgesloten met de semi-autonome Iraakse provincie Koerdistan. In november sloot een consortium onder leiding van Korea National Oil Corp (KNOC) een overeenkomst met de Koerdische regionale regering voor de exploratie van een olieveld. Irak wil dat er eerst een nieuwe nationale oliewet is goedgekeurd.

“Vooraleer de nieuwe wet is goedgekeurd, mogen er geen contracten worden ondertekend,” aldus een woordvoerder van het Iraakse ministerie van petroleum tegenover het persbureau Associated Press. “Bedrijven die daartegen zondigen, zullen op een zwarte lijst gezet worden en in de toekomst geen kans meer krijgen om in Irak zaken te doen.” De man voegde er aan toe dat de Iraakse regering zich onverbiddelijk zal tonen.

In het Zuid-Koreaanse consortium zitten naast het staatsbedrijf KNOC ook de raffinaderij SK Energy en GS Holdings. Volgens KNOC heeft Zuid-Korea vorig jaar 42 miljoen vaten olie vanuit Irak geïmporteerd. Irak is de zesde grootste olieleverancier van Zuid-Korea. De Koerden hebben contracten gesloten met meer dan tien buitenlandse oliebedrijven. Ze zeggen dat de Iraakse grondwet hen die macht geeft.

De Iraakse overheid poogt zijn oliesector te reguleren en de inkomsten te verdelen tussen Koerden, Soennieten en Sjiieten. Maar die wet raakt moeilijk door het parlement, vooral door de oppositie van de Koerden. Die willen een grotere autonomie in het beheer van de olievelden in Koerdistan. De oliewet zou volgens analisten een stimulans kunnen betekenen voor investeringen en een wapen tegen het sectaire geweld in Irak.

De meeste Iraakse olievelden liggen in het noordelijke Koerdistan en de zuidelijke Sjiietische gebieden. In de provincies waar de meeste Soennieten wonen, zijn er weinig bewezen oliereserves en zij vrezen dat ze naast de inkomsten uit de oliesector zullen vallen. Irak exporteert op dit ogenblik 1,9 miljard vaten olie per dag. Eerder dit jaar was dat nog 1,5 miljoen vaten per dag.

12:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, irak, olie, koerdistan |  Facebook |

10-09-07

Koerdistan laat internationale oliebedrijven toe

De Amerikaanse Hunt Oil Company, gevestigd in Dallas, is de eerste internationale onderneming die de toelating heeft gekregen om in Koerdistan, het Koerdisch gebied in het noorden van Irak, naar olie te boren. De overeenkomst is een gevolg van een nieuwe energiewet die de locale regering heeft goedgekeurd. Hunt Oil zal daarbij samenwerken met de Impulse Energy Corporation. Nog dit jaar zullen in het Dihok-district tests worden uitgevoerd. Volgend jaar zou gestart worden met het boren van een eerste oliebron.

De Koerdische regio heeft sinds 2003 een eigen energiebeleid, onafhankelijk van de Iraakse nationale regering. In juni maakte de locale regering bekend dat er veertig blokken ter beschikking zouden gesteld worden voor de ontginning van olie en gas. Die beslissing vormt een onderdeel van een plan om de dagelijkse productie van de regio de volgende vijf jaar op te drijven tot één miljoen vaten. Een groot gedeelte van de Iraakse olievoorraden, die ongeveer 115 miljard vaten zou omvatten, bevindt zich in het door Koerden gecontroleerde gedeelte van Irak.

De opbrengsten van de oliewinning zullen door de drie partners worden gedeeld. Het aandeel van de Koerden zal volgens gemaakte afspraken over Irak worden verdeeld. Hunt Oil Company is één van de grootste onafhankelijke oliebedrijven en is actief in verscheidene regio’s van de wereld. Het gaat daarbij onder meer om een LNG-site in Peru, dat het grootste gasproject van het Zuid-Amerikaanse land zou zijn. Naast olie en gas, is Hunt ook actief in vastgoed, investering, raffinage, elektriciteit en landbouw.

16:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hunt oil, energie, koerdistan, irak |  Facebook |

Irakezen worden steeds pessimistischer

Steeds minder Irakezen hebben vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit een enquête van de Britse omroep BBC, de Amerikaanse zender ABC News en het Japanse mediabedrijf NHK. De ondervraagde Irakezen zeggen dat de Amerikaanse troepenversterkingen van de jongste zes maanden er niet in geslaagd zijn om de levenskwaliteit van de Irakese bevolking te verbeteren. De Amerikaanse troepen hebben volgens hen de situatie alleen nog maar erger gemaakt.

Tachtig procent van de Irakezen zegt dat het bijzonder slecht gesteld is met de tewerkstelling. Volgens 75 procent is ook de beschikbaarheid van drinkbaar water (75 procent) rampzalig. Bij brandstof stijgt dat tot 92 procent en bij elektriciteit zelfs tot 93 procent. Bovendien zegt nog amper 29 procent van de Irakezen te geloven dat hun levenskwaliteit over een jaar beter zou zijn. In 2005 was dat nog 64 procent. Nochtans zegt nog altijd 53 procent van de Irakezen dat de Amerikaanse troepen moeten blijven tot de veiligheid is verbeterd.

De Amerikaanse troepenversterkingen hebben volgens 67 procent van de Irakezen een negatieve invloed gehad op de economische ontwikkeling van het land. Daarnaast zegt 67 procent dat ook de reconstructie van het land erdoor is vertraagd en 68 procent zegt dat de extra Amerikaanse aanwezigheid de veiligheid heeft verslechterd, terwijl 70 procent ook een negatieve impact ziet op de politieke dialoog. Verder zegt 61 procent geen vertrouwen te hebben in de eigen Iraakse regering.

Toch is 62 procent van de ondervraagden nog altijd een voorstander van een verenigd Irak met een centrale regering in Bagdad. De soennieten bleken de meest pessimistische houding te koesteren over de toekomst van het land. Bij de soennieten zei 88 procent een slechte levenskwaliteit te hebben. Bij de sjiieten daarentegen zie 54 procent een goede levenskwaliteit te hebben. Ook zei 93 procent van de soennieten dat aanvallen op de coalitietroepen aanvaardbaar waren. Bij de sjiieten is dat slechts 50 procent.

15:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, verenigde staten, politiek, economie |  Facebook |

17-08-07

Iraakse economie groeit trager dan verwacht

De Iraakse economie groeit veel trager dan verwacht. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die vertraging wordt volgens het rapport in hoofdzaak veroorzaakt door het mislukken van de verwachte uitbreiding van de Iraakse olieproductie. Het IMF voegt er aan toe dat er buitenlandse investeringen nodig zullen zijn om de olieproductie van Irak weer op peil te krijgen.

“De Iraakse economie groeit niet zo snel als we hadden verwacht,” stipt het Internationaal Monetair Fonds aan. “Oorzaak daarvan is de tegenvallende prestaties van de Iraakse oliesector.” Er moet volgens het IMF werk gemaakt worden van een nieuw wettelijk kader voor de oliesector, zodat buitenlandse investeerders aangemoedigd zouden kunnen worden om in Irak nieuwe projecten op te zetten.

Het IMF stelde wel dat er vooruitgang is geboekt op het vlak van structurele hervormingen, ondanks een moeilijke politieke situatie, capaciteitsproblemen en de groeiende onveiligheid. “Maar er moet nog veel vooruitgang geboekt worden,” aldus nog het IMF. Het IMF had wel lof voor de Centrale Bank van Irak, die de inflatie van de consumptieprijzen heeft kunnen terugbrengen tot 46 procent.

Eind vorig jaar bedroeg die inflatie nog 65 procent. De Centrale Bank van Irak heeft de Iraakse dinar inmiddels met 15 procent opgewaardeerd en de intrestvoet verdubbeld tot zijn huidig niveau van 20 procent.

11:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, economie |  Facebook |

06-07-07

Olie houdt Australische troepen in Irak

Olie houdt Australische militairen in Irak. Dat heeft de Australische minister van defensie Brendan Nelson toegegeven. Hij stelde dat de zekerstelling van de olievoorraden een belangrijke factor was voor de Australische aanwezigheid in Irak. Nelson voegde er aan toe dat de beveiliging van energiebronnen in het Midden-Oosten een prioriteit is. De Australische minister John Howard noemde de woorden van zijn minister echter overdreven.

Australië nam in 2003 deel aan de invasie in Irak en heeft op dit ogenblik nog altijd ongeveer 1.500 militairen in het gebied. Er zijn ook geen onmiddellijke plannen om hen terug te roepen. “Het Midden-Oosten is een belangrijke leverancier van olie voor de rest van de wereld,” vertelde Brendan Nelson op de Australische televisie. “We moeten ons dan ook hoeden voor een voortijdige terugtrekking uit Irak.”

Pas wanneer er garanties zijn voor een duurzame veiligheid mogen de aanwezige troepen zich volgens Nelson uit het Midden-Oosten terugtrekken. “Het is de eerste keer dat de Australische regering toegeeft dat er een rechtstreeks verband staat tussen olie en de westerse militaire aanwezigheid in Irak,” aldus BBC News. “De Australische oppositie had eerder al opgeworpen dat de Iraakse olievoorraden de voornaamste reden waren voor de militaire aanwezigheid van Australië.”

Eerste minister John Howard relativeerde echter de woorden van zijn minister van defensie. “Olie was is niet de reden van onze aanwezigheid in Irak,” voerde hij aan. “Iedereen weet dat er uit het Midden-Oosten veel olie komt, maar wij willen er vooral blijven omdat we het terrorisme willen bestrijden en de Iraakse bevolking de kans willen geven om een democratisch land tot stand te brengen.

16:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australie, irak, energie, politiek |  Facebook |

24-04-07

Irak lijkt weer te verzekeren

Verzekeraars en herverzekeraars staan weer open voor investeringen in Irak. Onder meer olieproducent Shell onderzoekt een terugkeer naar Irak. De verzekeraars zien daarin een voorbode. Voor het eerst sinds lange tijd lijkt in Irak weer voldoende dekking tegen schade en faillissementen mogelijk. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met torenhoge tarieven, want de situatie in Irak wordt nog altijd als heel instabiel bestempeld.

Olieproducent Shell is opnieuw geïnteresseerd in de olievelden rond Kirkoek. Met de wereldwijd krimpende voorraden worden die velden immers weer belangrijker. Vooral de onveiligheid voor het personeel – wegens ontvoeringen en executies - was volgens Shell tot nu toe de reden om af te zien van Iraakse operaties. Shell mikt nu op het Koerdische gedeelte, waar het relatief veiliger is.

"Verzekeraars en herverzekeraars staan er weer voor open om het risico te nemen," vertelde een woordvoerder van verzekeringsmakelaar Aon aan de Nederlandse krant De Telegraaf. In Bagdad zouden inmiddels al acht verzekeraars opnieuw actief zijn, terwijl ook een aantal Arabische herverzekeraars zich al zou gemeld hebben. Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes kan een partij als Shell, ondanks de grote gevaren, binnen gehaald worden door de risico's onderling te spreiden en af te dekken.

Shell werd door de nationalisatie van de olie-industrie in 1972 uit Irak geweerd. Het bedrijf zou nu echter een overeenkomst getekend hebben met de Turkse staatsoliemaatschappij voor de aanleg van een enorme oliepijpleiding van Kirkoek naar de Turkse havenstad Ceyhan aan de Middellandse Zee. Op dit ogenblik zijn amper 27 Iraakse olievelden in bedrijf. In totaal telt het land 78 officiële olievelden.

Ondanks alle gevaren voor aanslagen worden op dit ogenblik 25 velden operationeel gemaakt. De Iraakse wetgeving maakt het voor bedrijven interessant om de Iraakse oliemarkt te betreden, zowel op eigen kracht als met een Iraakse partner. Maar de verzekeraars willen op dit ogenblik uitsluitend met contracten op korte termijn werken. De situatie in Irak is immers nog altijd bijzonder stabiel. Ook de verzekeringspremies zijn extreem hoog.

11:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak |  Facebook |