10-11-17

Mislukte ambities vaak basis voor jihadisme

Geblokkeerde carrière-ambities liggen bij moslim-geestelijken vaak aan de basis van de beslissing om jihadist te worden. Die stelling wordt naar voor gebracht in het boek ‘Deadly Clerics: Blocked Ambition and the Paths to Jihad’ van auteur Richard Nielsen, professor politieke wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nielsen zegt vastgesteld te hebben dat vele predikers van de haat hun carrière zijn gestart als een doorsnee geestelijke, op zoek naar een erkende positie die door de overheid zou worden betaald en waar ze hun intellectuele training zouden kunnen gebruiken. Een groot deel bleef echter werkloos, wat vaak zou leiden tot ontgoocheling en vervolgens radicalisering.

“Frustraties met omstandigheden kan mensen kwaad maken en hen tot politiek geweld aanzetten,” beklemtoont Richard Nielsen. “Dat geldt zeker voor getrainde moslim-geestelijken. Een groot gedeelte van de jihadistische predikers die zich online manifesteren, blijken er eerder niet in geslaagd te zijn in de gewone samenleving een carrière uit te bouwen. Werkloosheid dreigt er voor te zorgen dat ze de investeringen in hun legale training nooit zullen kunnen recupereren. Daardoor wordt een groter risico gecreëerd dat de stap naar het jihadisme zal volgen. Het gaat hier weliswaar over een minderheid, maar die mag toch niet hoofd worden gezien.”

“Het fenomeen verklaart meteen ook waarom radicale geestelijken vaak hun eigen academische verwezenlijkingen uitspelen om hun status uit te bouwen,” zegt professor Nielsen nog. “Dit geldt zowel voor Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van Daesh, als voor Ayman al-Zawahiri, de huidige topman van al-Qaeda.” De onderzoeker waarschuwt wel dat niet alle radicale geestelijken eenzelfde parcours hebben gevolgd. Er is volgens hem immers ook een groep die zich eerst bij het jihadisme heeft aangesloten, om vervolgens zich tot geestelijke en prediker op te werken. Verder zegt te ramen dat jihadisten ongeveer 10 procent vertegenwoordigen van alle islamitische geestelijken die online content publiceren.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam |  Facebook |

09-02-13

Binnenlands moslim-terrorisme Verenigde Staten blijft dalen

Het binnenlandse moslim-terrorisme in de Verenigde Staten is voor het derde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit een rapport van het Triangle Center on Terrorism en het Amerikaanse ministerie van homeland security. De onderzoekers stelden het voorbije jaar nog veertien feiten van binnenlands moslim-terrorisme vast, tegenover eenentwintig incidenten het jaar voordien. Vier jaar geleden werden nog negenenveertig feiten vastgesteld, maar dat was het jaar nadien al gedaald tot zesentwintig incidenten. Sinds de aanslagen van nine-eleven zijn 209 islamistische Amerikanen gearresteerd of veroordeeld wegens gewelddadige terroristische misdrijven.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, terrorisme |  Facebook |

11-08-12

Islamitische extremisten voeren vooral zelfverdediging aan

Islamistische extremisten voeren vooral zelfverdediging in plaats van het streven naar een werelddominantie aan als belangrijkste motivatie voor hun daden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University naar meer dan tweeduizend propaganda-documenten die door Al Qaeda en aanverwante islamistische groepen gedurende de voorbije dertien jaar werden gepubliceerd. De onderzoekers merken op dat in het westen vaak verondersteld wordt dat groepen zoals Al Qaeda over de hele wereld de islam willen invoeren, maar volgens de onderzoekers blijkt uit een studie van het gebruik van religieuze teksten door deze extremisten op een veel bescheidener doelstelling, al is de islam als absolute wereldgodsdienst wel een ultieme droom. De onderzoekers merken op dat de gebruikte teksten vooral handelen over het lijden en het onderhouden van het geloof en de hoop bij aanvallen van vijanden van de islam. Over het neerslaan van de ongelovigen werden volgens de onderzoekers slechts een beperkt aantal verwijzingen gevonden.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, terrorisme, extrémisme |  Facebook |

25-06-12

Motivatie achter vrijgevigheid kan heel uiteenlopend zijn

Zowel moslims als katholieken tonen zich vrijgevig en behulpzaam, maar achter dat gedrag liggen uiteenlopende motivaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. Daarbij wordt opgemerkt dat moslims het sterke gevoel hebben dat ze een verplichting tegenover de godsfiguur hebben om te delen met mensen die minder fortuinlijk zijn dan zijzelf. Bovendien hebben ze het gevoel dat ze met hun vrijgevigheid tegenover anderen in de voetsporen van de profeet Mohammad treden. Katholieken hebben volgens de onderzoekers daarentegen geen gevoel van verplichting tegenover de godsfiguur, maar zouden zich laten leiden door hun genegenheid voor de persoon van Jezus. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook een groot aantal gelijkenissen kunnen worden opgemerkt.

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijgevigheid, islam, katholiscisme |  Facebook |

28-08-11

Tolerantere Amerikaanse maatschappijvisie geldt niet voor moslimextremisme

Hoewel de Amerikaanse bevolking zich steeds meer toleranter opstelt tegenover afwijkende gezichtspunten, wordt die verdraagzaamheid niet uitgebreid ten opzichte van het moslim-extremisme. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Chicago. Oorzaak van die uitzondering zijn volgens de onderzoekers de terroristische aanslagen van nine-eleven tien jaar geleden. Dat geeft volgens de onderzoekers aan in welke mate de aanslagen een impact hebben gehad op de Amerikaanse publieke opinie.

Het onderzoek toont aan dat 41 procent van de Amerikaanse bevolking drie jaar geleden van mening was dat een moslim-geestelijke openlijk haat tegenover de Verenigde Staten kon propageren. Dat was twee jaar nadien niet veranderd. Bovendien was 29 procent drie jaar geleden van mening dat moslim-extremisten onderwijs mochten geven. Dat was vorig jaar gestegen tot 32 procent. Ook bleek 49 procent van de Amerikanen drie jaar een boek van een moslim-extremist in de lokale bibliotheek te tolereren. Vorig jaar bedroeg dat cijfer 48 procent.

"Tegenover andere minderheids-standpunten is de tolerantie van de Amerikaanse bevolking wel toegenomen," merken de onderzoekers op. "Op dit ogenblik is 64 procent van mening dat communisten hun leer mogen propageren. Veertig jaar geleden was dat slechts 53 procent. Ook bleek dat inmiddels 61 procent van oordeel is dat een communist onderwijs mag verstrekken, tegenover 33 procent veertig jaar geleden. Ook verdraagt 69 procent een communistisch boek in de plaatselijke bibliotheek, tegenover 53 procent veertig jaar geleden."

Een gelijkaardige toenemende tolerantie wordt volgens de onderzoekers ook opgemerkt tegenover homoseksuelen, tegenstanders van kerk en religie en zelfs tegenover voorstanders van een afschaffen van verkiezingen het installeren van een militaire regering. Die groeiende tolerantie heeft volgens de onderzoekers te maken met het hogere opleidingsniveau van de Amerikaanse bevolking en een wijziging van de houding door nieuwe generaties. Jongeren voelen bepaalde groepen veel minder bedreigend dan hun ouders.

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, nine-eleven, terrorisme |  Facebook |

29-01-11

Mogelijk nieuw topjaar voor islamitische beleggingen

De verkoop van islamitische effecten zou dit jaar een omzet kunnen realiseren van 31 miljard dollar. Dat zegt Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, chief executive van Maybank Investment. Daarmee zouden de recordniveaus van vier jaar geleden kunnen worden geëvenaard. Er wordt aan toegevoegd dat veel beleggers omwille van de lage instapkosten snel zullen willen investeren in deze sukuk, vooraleer de economische groei de prijzen weer zou opdrijven.

Tijdens de tweede helft van vorig jaar werden voor 10,6 miljard sukuk verkocht. Dat is een stijging met 62 procent tegenover het jaar voordien. Badlisyah Abdul Ghani, chief executive bij CIMB Islamic in Kuala Lumpur, merkt op dat er een grote reeks infrastructuurwerken zijn voorzien, zowel in Maleisië als in de Golfregio, waardoor er volgens hem een grote vraag is naar financiering. Een woordvoerder van Dow Jones voegt er aan toe dat het publiek weliswaar beseft dat de economische situatie nog heel onzeker blijft, maar even goed weet dat de intrestvoeten moeilijk nog lager kunnen gaan.

Het voorbije jaar haalde de verkoop van islamitische effecten een omzet van 17,1 miljard dollar. Abdul Aziz voegt er aan toe dat de pijplijn minstens even sterk is als tijdens de laatste zes maanden van vorig jaar. Onder meer zijn er grote projecten gepland in Saudi-Arabië, waar een budget van 384 miljard dollar voorzien in onderwijs, immobiliën en transport. In Maleisië zijn eveneens een reeks projecten aangekondigd, met onder meer de bouw van een kerncentrale en een ondergronds spoorwegnet. Dergelijke initiatieven zouden de sukuk-markt moeten stimuleren.

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: effecten, financiën, islam, obligaties, sukuk |  Facebook |

27-12-10

Indiase beurs start met islamitische index

The Bombay Stock Exchange (BSE) in de Indiase stad Mumbai heeft een nieuwe index opgericht die bestaat uit bedrijven die voldoen aan de islamitische wettelijke codes. Dat Tasis Shariah werd opgericht aan de hand van richtlijnen van de Indiase shariah-adviesraad. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste moslims in India uitgesloten zijn van de gewone financiële sector. De islamitische wetgeving laat immers niet toe dat er wordt geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn in de verkoop van goederen zoals alcohol, tabak of wapens. Evenmin laat de islamitische wet toe dat er wordt geïnvesteerd in bedrijven die belangrijke winsten boeken uit intresten.

19:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, india, islam |  Facebook |