22-01-18

Investeringen in Israëlische hightech-sector blijven oplopen

Israëlische hightech-bedrijven hebben het voorbije jaar een bedrag van 5,24 miljard dollar aan kapitaal opgehaald. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het IVC Research Center en het juristenkantoor Zysman Aharoni Gayer. Opgemerkt wordt dat inmiddels een periode van vijf jaar op rij een toename van de investeringen kan worden gemeld. Het opgehaalde bedrag heeft over die periode een verdrievoudiging gekend. Anderzijds wordt benadrukt dat investeerders blijkbaar vaak voorbij gaan aan jonge ondernemingen die nog volop aan de ontwikkeling van een eerste product werken.

“Uit het onderzoek blijkt dat elke dag drie Israëlische startups gezamenlijk een bedrag van 180 miljoen dollar ophalen,” aldus de Israëlische krant Haaretz. “In totaal werden echter slechts 620 investeringsdossiers geregistreerd. Dat betekende een daling met 17 procent tegenover het jaar voordien. Drie jaar geleden kon nog een record van 706 operaties worden gemeld.” Tevens moesten het voorbije jaar drie uitzonderlijk grote operaties worden geregistreerd. In eerste instantie kon Via bij Mercedes-Benz een bedrag ophalen. Lemonade en Cybereason ontvingen een bedrag van respectievelijk 125 miljoen dollar en 100 miljoen dollar van investeerders rond de Japanse groep Softbank.

“Investeerders gaven er duidelijk een voorkeur om minder bedrijven te ondersteunen, maar wel grotere budgetten ter beschikking te stellen,” aldus Marianna Shapira, onderzoeksdirecteur bij het IVC Research Center. “Dat had echter tot gevolg dat vooral interesse bestond bleek voor ondernemingen die al in een verder stadium van ontwikkeling waren. In die groep kon een stijging met 500 miljoen dollar tot 3,9 miljard dollar worden opgetekend. Bij startende en jonge initiatieven moest daarentegen een daling met 5 procent tot 1,36 miljard dollar worden gemeld.” Voor dit jaar wordt opnieuw een verdere toename van de investeringen worden verwacht.

Onder meer wordt opgemerkt dat bij Israëlische investeringsfondsen nog een belangrijke reserve voor verdere projecten aanwezig is. Daarbij wordt ook een verdere toename van de interesse van Chinese investeerders in Israëlische hightech verwacht. Wanneer naar de verschillende sectoren wordt gekeken, genoot artificiële intelligentie de sterkste populariteit. In die activiteit liepen de investeringen met 17 procent op tot 1,14 miljard dollar. Cybersecurity kende echter de sterkste groei en kon rekenen op een stijging met 33 procent tot 791 miljoen dollar. Bij automotive-technologie werd een groei met 26 procent opgetekend tot 810 miljoen euro.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, hightech |  Facebook |

01-01-14

Israëlische hightech-sector in het midden van overnamevoorstellen

De Israëlische hightech-sector is de prooi geworden van heel wat overnameprojecten. Dat is de conclusie van cijfers van de Israëlische consulent IVC Research Centre. Opgemerkt wordt dat vele Israëlische startups met investeringsvoorstellingen worden benaderd, terwijl een golf van fusies en overnames wordt opgetekend die niet meer kon worden opgemerkt sinds het uiteenbarsten van de dotcom-zeepbel begin deze eeuw. Volgens een aantal critici hebben deze overnames een negatieve impact op de brede Israëlische economie, maar anderen wijzen erop dat een groot deel van de starters na de verkoop van hun onderneming aan een nieuw project beginnen, waardoor een cyclus ontstaat die een positieve impact heeft op de economie van het land.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, hightech, overname |  Facebook |

22-04-13

Israëlische luchtmacht rekent op massale inzet drones

Binnen vier tot vijf decennia zal de Israëlische luchtmacht nagenoeg elke operatie met vliegtuigen in een gevecht kunnen uitvoeren met onbemande drones. Dat heeft een anoniem topofficier van de Israëlische luchtmacht tegenover het persbureau Associated Press gezegd. De topofficier voegde er aan toe dat Israël het onderzoek en de ontwikkeling van onbemande technologieën voor militaire operaties opdrijft. Volgens hem zal op het slagveld steeds meer gebruik gemaakt worden van technologieën die niet langer de manuele inzet van soldaten nodig maakt.

Volgens Isaac Ben-Israel, een gewezen generaal van de Israëlische luchtmacht, is het echter onmogelijk dat drones uiteindelijk bemande vliegtuigen helemaal zullen vervangen. "Een aantal activiteiten, zoals het vervoer van zware vracht voor grote aanvallen op doelwitten zoals ondergrondse bunkers, kunnen onmogelijk door drones worden uitgevoerd," aldus Isaac Ben-Israël. "Over tien tot twintig jaar zullen mogelijk een derde tot de helft van alle opdrachten door drones kunnen worden uitgevoerd. Er zullen echter ook altijd bemande vliegtuigen nodig zijn."

Israël is een pionier op het gebied van drone-technologie. De Israëlische strijdkrachten maakten tijdens de invasie van Libanon in het begin van de jaren tachtig als eerste uitgebreid gebruik van onbemande toestellen. Israëlische bedrijven, zoals Elbit Systems, worden bestempeld als wereldwijd marktleider in de drone-technologie en exporteren hun producten uit naar een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, die de onbemande vliegtuigen de voorbije jaren nog hebben ingezet in Irak en Afghanistan.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, drones |  Facebook |

31-12-12

Israël legt 25.000 kilometer glasvezel aan

De Israëlische regering heeft aan een consortium, geleid door het Zweedse bedrijf Viaeuropa, de opdracht gegeven om tegen het einde van het decennium een glasvezelnetwerk van ongeveer 25.000 kilometer lengte aan te leggen dat aan de bevolking toegang moet bieden tot supersnel internet. De Israëlische regering had eerder dit jaar aan het nutsbedrijf Israël Electric Corp de opdracht gegeven om de nodige investeerders te vinden voor de uitbouw van een glasvezelnetwerk dat internet-snelheden van 1 gigabit per seconde mogelijk zou maken.

Door de realisatie van het netwerk moet het Israëlische internet honderd keer sneller worden dan het huidige aanbod. Yiftach Ron-Tal, voorzitter van Israël Electric Corp, stelde dat het voorstel van Viaeuropa volgende maand zal worden geëvalueerd, in de hoop dat de uitbouw van het netwerk tegen eind volgend jaar zou kunnen worden opgestart. “Door de uitrol van het nieuwe netwerk zal het Israëlische internet evenwaardig worden aan het aanbod dat in de ontwikkelde landen werd ontwikkeld,” merkt hij op.

Op dit ogenblik krijgen de meeste Israëlische gezinnen snelheden tussen vijf en tien megabits per seconde aangeboden, wat ruim voldoende is voor het downloaden en streamen van muziek. Uploads daarentegen blijven beperkt tot één of anderhalve megabit per seconde. Met glasvezel zal de upload-snelheid echter gevoelig kunnen worden opgedreven. Het consortium krijgt een belang van 60 procent in het nieuwe project. De resterende 40 procent zal worden toegewezen aan het staatsbedrijf Israël Electric Corp.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, internet, glasvezel |  Facebook |

12-12-12

Google opent nieuw technologiecentrum in Israël

Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft in Israël zijn Campus Tel Aviv geopend. Met het initiatief wil het Amerikaanse concern betere contactmogelijkheden creëren met lokale ondernemers. Bovendien omvat het complex ook het project Launchpad, dat tweeweekse trainingen voorziet voor jonge startups. Google mikt erop om elk jaar een honderdtal veelbelovende Israëlische startups bij te staan. Campus Tel Aviv moet volgens Google een innovatie-centrum worden voor de vele startups die in Israël worden gelanceerd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wees er bij de opening van het complex op dat zijn land na Silicon Valley de grootste concentratie van technologie-startups herbergt. Google lanceerde zijn eerste Launchpad vorig jaar in Londen. Google zegt ook te streven naar een samenwerking met de grote Israëlische onderwijsinstellingen. Meir Brand, chief executive van Google Israël, stelde dat het bedrijf met het nieuwe centrum duidelijk aangeeft een bijdrage te willen leveren aan de verdere uitbouw van de Israëlische economie.

Lees Verder

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, israël, google |  Facebook |

22-08-12

Oorlog met Iran zou Israëlische economie 40 miljard dollar kosten

Een aanval op de nucleaire installaties van Iran door het Israëlische leger zou de Joodse staat over een periode van vijf jaar een bedrag van 167 miljard shekels aan economische schade kunnen kosten. Dat komt overeen met een bedrag van 42 miljard dollar. Dat blijkt uit ramingen van consulent BDI-Coface. Daarbij wordt opgemerkt dat een aanval onvermijdelijk tot een economische vertraging zou leiden, die het faillissement van alle nieuwe kleine ondernemingen zou veroorzaken. De initiële directe kost van een oorlog wordt geraamd op 12 miljard dollar, terwijl de economische schade gedurende een half decennium een bedrag van nagenoeg 6 miljard dollar per jaar zou bedragen. Volgens BDI-Coface zouden de kleine bedrijven een zware tol moeten betalen wegens een gebrek aan monetaire reserves en een gereduceerde vraag. Volgens een aantal bronnen zou een oorlog met Irak aan Israël twee keer zoveel kunnen kosten dan de tweede Libanese oorlog zes jaar geleden. Toen kende het Israëlische bruto binnenlandse product een terugval met 0,5 procent als een direct gevolg van het oorlogsgebeuren.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, irak, oorlog |  Facebook |

14-08-12

Verzoenende initiatieven efficiëntste maatregel tegen terrorisme?

Hoewel op politiek beleidsniveau een consensus wordt gehanteerd dat terrorisme moet worden bestreden, zouden verzoeningsgezinde initiatieven efficiënter zijn dan bestraffing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland over maatregelen die Israël tussen de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van het voorbije decennium tegen Palestijnse opposanten heeft genomen. Daarbij wordt opgemerkt dat het aanbieden van sociale diensten aan potentieel terroristische populaties, het aanmoedigen van vredesgesprekken, het terugtrekken van militaire troepen, het vrijlaten van gevangenen en het promoten van culturele vrijheid betere resultaten hebben laten optekenen dan repressieve maatregelen zoals anti-terroristische wetten, de verzwaring van gevangenisstraffen, aanslagen, deportaties of militaire vergeldingen. De onderzoekers stelden vast dat het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking de steun voor terroristische acties gevoelig deed afnemen.

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, israël, palestina |  Facebook |

30-05-12

Spanje hoopt op Israëlische toeristen

Ondanks de economische crisis en de besparingsmaatregelen die werden opgelegd, worden in Spanje zware investeringen geregistreerd in de restauratie van oude synagogen en joodse culturele sites. Daarmee hopen vele lokale Spaanse autoriteiten grote groepen Israëlische toeristen te kunnen aantrekken. Daarmee wordt ingespeeld op een trend van de voorbije jaren, waarbij een grotere interesse in Spanje werd opgetekend bij joodse en Israëlische toeristen.

Volgens de Spaanse krant La Vanguardia zijn de bestedingen van Israëlische toeristen in Barcelona de voorbije zes jaar verviervoudigd. Zeven jaar geleden boekte Barcelona een bedrag van 3,5 miljoen euro inkomsten uit kredietkaarten van Israëlische toeristen. Vorig jaar was dat opgelopen tot 14,7 miljoen euro. Het stadsbestuur van Barcelona probeert nog meer Israëlische toeristen en joden uit andere landen aan te trekken door het organiseren van tentoonstellingen en de restauratie van waardevolle sites.

In het midden van de jaren negentig werd de organisatie Trail of Jewish Cities in Spain opgericht. "Op dat ogenblik waren acht steden aangesloten," merkt Assumpcio Justo, secretaris-generaal van de organisatie, op. "Inmiddels is dat aantal gestegen tot drieëntwintig steden." Volgens Justo werd de voorbije vier jaar 20 miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie van historische joodse sites. In steeds meer Spaanse restaurants zou ook aandacht worden besteed aan koosjere menu's.

Lees Verder

10:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, israël, toerisme |  Facebook |

15-05-12

Ondergrondse televisiebunker voor Israëlische staatszender

De Israel Broadcasting Authority (IBA) heeft in de stad Haifa een ondergrondse televisiestudio gebouwd. Dat moet de televisiezender toelaten om ook in een noodgeval operationeel te blijven. De bunker is volgens Yoni Ben-Menachem, directeur-generaal van de Israëlische omroep, een onderdeel van de strategie van de televisiezender om beter voorbereid te zijn op mogelijke noodsituaties. De staatszender zou van plan zijn om in drie andere steden gelijkaardige bunkers te bouwen.

De ondergrondse studie is zeven meter onder de grond gebouwd en is uitgerust met betonnen muren van dertig centimeter dikte. De Israëlische omroep besliste om de bunker te bouwen nadat een live uitzending diende onderbroken te worden nadat een raket zes jaar geleden tijdens de strijd met de Hezbollah in de onmiddellijke omgeving van zijn bureau in Haifa terecht was gekomen. Over de locaties van de andere bunkers werden geen details verstrekt, maar algemeen wordt aangenomen dat minstens één site zich in Tel Aviv zal bevinden.

De dreiging van een nieuwe oorlog voor Israël is de jongste periode weer toegenomen door de discussies rond het kernprogramma van Iran. Dat kernprogramma kan een mogelijke bedreiging vormen voor Israël, één van de aartsvijanden van het Iraanse regime. Gevreesd wordt dat Israël zou besluiten om de Iraanse kerninstallaties aan te vallen, wat tot een zwaar militair conflict zou kunnen leiden. De ondergrondse bunkers moeten de omroep toelaten om in noodgevallen nieuws en crisisinformatie te blijven verspreiden.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, televisie |  Facebook |

12-12-11

Israël stemt budget voor strijd tegen illegale immigratie

De Israëlische regering heeft een budget van 160 miljoen euro goedgekeurd om de illegale immigratie vanuit Afrika te bestrijden. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bekend gemaakt. Dat budget zal gebruikt worden om de grenzen van het land te versterken. Een groot gedeelte van de investeringen zullen worden toegewezen aan het optrekken van een veiligheidshek langs de Israëlische grens met Egypte, waarlangs elke maand ongeveer tweeduizend Afrikanen zouden worden binnengesmokkeld.

Volgens de Israëlische autoriteiten hebben de voorbije jaar ongeveer 50.000 Afrikanen, vooral afkomstig uit Soedan en Ertitrea, illegaal Israël binnen gekomen langs de poreuze grenzen met Egypte. Het grootste gedeelte van die migranten waren volgens de autoriteiten geen vluchtelingen die vervolging probeerden te ontlopen, maar naar Israël kwamen om betere economische opportuniteiten te kunnen grijpen. Netanyahu had het daarbij over een toenemende nationale plaag.

"Indien er niet wordt ingegrepen, dreigt Israël jaarlijks met bijna 100.000 illegale immigranten per jaar geconfronteerd te worden," merkt Netanyahu op tegenover de Amerikaanse krant The Washington Post. Reut Michaeli, juridisch adviseur van de belangenorganisatie Hotline for Migrant Workers, spreekt de woorden van de Israëlische premier echter tegen. Michaeli wijst erop dat wereldwijd 88 procent van de migranten uit Eritrea als politiek vluchteling wordt erkend. Er is volgens Michaeli geen enkele reden waarom dat in Israël anders zou zijn.

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, vluchtelingen |  Facebook |

06-10-11

Tien nobelprijzen maken van Israël opmerkelijke wetenschappelijke grootmacht

Dan Shechter is de tiende Israëlische wetenschapper die een Nobelprijs heeft toegewezen gekregen. De bekroning van Shechter is volgens Shimon Peres, president van Israël, een bewijs voor de rijke traditie van het land op het gebied van academische onderzoek. Er zijn volgens Peres niet veel landen die op het gebied van nobelprijzen een dergelijke erelijst kunnen voorleggen. Dat betekent volgens de president een gigantische realisatie voor een land van minder dan 8 miljoen inwoners.

"De nobelprijs van Shechter weerspiegelt het intellect van de Israëlische bevolking," merkte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op in een reactie op de bekroning van de wetenschapper. Van de tien nobelprijzen werden vier bekroningen opgetekend in de scheikunde, twee in de economie en één voor literatuur. Drie keer werd Israël ook bekroond met een Nobelprijs voor de vrede. Er wordt ook opgemerkt dat Israël de grootste bevokingsdichtheid aan ingenieurs van de hele wereld heeft. Bovendien hebben alleen de Verenigde Staten meer bedrijven genoteerd aan de Nasdaq.

Er wordt ook aangevoerd dat bijna alle grote namen uit de technologiesector - van Intel en Google tot Microsoft - belangrijke onderzoekscentra hebben in Israël. Het land zou ongeveer vijfhonderd startups per jaar kennen. Drie van de vier scheikunde-laureaten waren afkomstig van Technion, de prestigieuze technologie-universiteit uit Haïfa. De vierde laureaat werkte aan het Weizmann Institute of Science in Tel-Aviv, dat ook al twee keer de Turing Award, een equivalent voor de nobelprijs op het gebied van informatica, ontving.

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dan shechter, israël, nobelprijs, wetenschap |  Facebook |

28-09-11

Israël meest intensieve gebruiker sociale netwerken

Israëlische internetgebruikers zijn het meest intensief actief op sociale netwerken. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau ComScore. Tijdens de maand juni van dit jaar bleek de gemiddelde gebruiker in Israël 11,8 uur op een sociaal netwerk actief te zijn geweest. Op de tweede plaats staat Rusland met een gemiddelde van 10,6 uur, gevolgd door Argentinië met een gemiddelde van 10 uur. Het wereldwijde gemiddelde bedroeg 5,4 uur. Latijns-Amerika heeft vijf vertegenwoordigers in de top tien.

"In Latijns-Amerika heeft het publiek een hecht engagement met sociale netwerken," aldus ComScore. De regio is in de top tien nog vertegenwoordigd door Chili (8,7 uur), Colombia (8,4 uur), Venezuela (8 uur) en Mexico (7,1 uur). Europa, Noord-Amerika en Asia-Pacific hebben elk één vertegenwoordiger in de top tien. Het Midden-Oosten heeft twee vertegenwoordigers. Uit het onderzoek blijkt verder dat sociale netwerken bijna 14 procent van de totale internet-tijd vertegenwoordigen. Dat betekent één minuut op zes die online aan sociale netwerken wordt besteed.

"De eerste plaats van Israël kan moeilijk een verrassing worden genoemd," merkt de Israëlische internet-analist Gal Mor, auteur van de technologieblog Holesinthenet.co.il, op. "Israëli's behoren ook tot de meest intensieve gebruikers van mobiele telefoons ter wereld. Israël is een land van babbelaars. Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter zijn voor de Israëlische gebruikers dan ook vooral een platform om te chatten."

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, sociale netwerken |  Facebook |

27-01-11

Laatste Arabische dorp Israël wordt vakantiecentrum

Israëlische en Palestijnse belangengroepen protesteren tegen de bouw van meer dan tweehonderd luxeverblijven en een klein hotel in het Arabische dorp Lifta in de buurt van Jeruzalem. Er wordt opgemerkt dat met het project het laatste typische Arabische dorp uit de regio verdwijnt. Het dorp werd tot op het einde van de jaren veertig bewoond, tot de Palestijnse bevolking wegtrok. De Israel Land Administration heeft nu een openbare aanbesteding gelanceerd om het oude dorp om te vormen tot een vakantieverblijf.

"De ontwikkelaars hebben beloofd om de oude huizen te bewaren en zorgvuldig te reconstrueren," merkt de Israëlische krant Haaretz op. "Er zou naar gestreefd worden om de huizen om te vormen tot restaurants en galerijen. Architect Gabriel Kertesz, die de nieuwe ontwikkeling van Lifta heeft uitgetekend, zegt dat de nieuwe bestemming de ideale oplossing is voor Lifta. Indien er niets zou zijn gebeurd, zou het dorp volgens Kertesz gedoemd zijn om te verdwijnen."

De Palestijnen gaven op het einde van de jaren veertig honderden dorpen op. Lifta is echter het enige dorp dat niet werd vernield of door Israëlische inwoners werd overgenomen, zoals dat met Ein Karem en Ein Hod is gebeurd. Palestijnen zien in Lifta dan ook een symbool van hun maatschappij voor de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog. Nadat het dorp was verlaten, werden de daken van de woningen vernield om te beletten dat er zich nieuwe inwoners zouden vestigen. Lifta was lange tijd wel een toevluchtsoord voor daklozen.

19:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, lifta, palestina |  Facebook |

02-01-11

Opnieuw toeristisch topjaar voor Israël

De Israëlische luchthaven Ben Gurion Airport heeft het voorbije jaar in totaal 11,49 miljoen internationale miljoen passagiers ontvangen. Dat betekent een stijging met 9,3 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee komt volgens de Israëlische Airports Authority de eerdere voorspellingen uit dat Israël het voorbije jaar een toeristische topperiode zou kennen. De Israëlische luchthaven kende het voorbije jaar 86.235 internationale vliegtuigbewegingen. Dat is een stijging met 5,5 procent tegenover het jaar voordien. Het voorbije jaar werden op binnenlandse vluchten 452.000 passagiers geteld. Dat is een stijging met 49 procent tegenover het jaar voordien.

"Het bagagevervoer op de Israëlische luchthaven steeg het voorbije jaar met 10 procent tot 300.000 ton," aldus de Israëmische krant Haaretz. Er wordt aan toegevoegd dat aan de Israëlische grensposten 4,15 reizigers worden geteld. Dat is een stijging met 21 procent tegenover het jaar voordien. Op de luchthavens van Eilat en Ovda werden in totaal 1,4 miljoen passagiers opgetekend. Dat is een stijging met 21,3 procent. Uit voorlopige ramingen blijkt dat het voorbije jaar 3,45 miljoen reizigers een bezoek aan Israël hebben gebracht. Dat is een stijging met 14 procent tegenover het vorige record, dat twee jaar voordien werd gevestigd.

Door de economische crisis kende ook Israël na dat recordjaar op toeristische gebied een terugval. "De toename van het toerisme weerspiegelt de verbeterde veiligheid in Isaël," merkt Haaretz nog op. "Door de gewapende conflicten tussen Israël en de Palestijnen heeft het toerisme het voorbije decennium bijzonder zwaar geleden." Stas Misezhnikov, minister van toerisme van Israël, merkt op dat ongeveer 20 procent van de toeristen afkomstig is uit de Verenigde Staten, gevolgd door Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Hij voegt er aan toe dat meer dan twee op drie toeristen christen is. Joden vormen 23 procent van de buitenlandse toeristen.

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, toerisme |  Facebook |

29-12-10

Nieuwe ontdekking promoveert Israël tot gasexporteur

De ontdekking van het offshore-gasveld Leviathan maakt van Israël een gasexporteur. Dat zegt het Amerikaanse energiebedrijf Noble Energy. Het gasveld heeft een geschatte reserve van 450 miljard kubieke meter. Er wordt aan toegevoegd dat verdere tests een meer gedetailleerde schatting moet kunnen geven over de beschikbare reserves. Er wordt echter aan toegevoegd dat Leviathan, ter hoogte van de Israëlische havenstad Haifa, de exploratie van het Tamar-veld, tot nu toe het grootste gasveld in Israël, volledig in de schaduw stelt. Het Tamar-veld, dat nog altijd niet operationeel is, heeft een geschatte reserve van 178 miljard kubieke meter.

"Het nieuws over Leviathan is een bijzonder goede tijding voor Israël, dat met zijn natuurlijke gasreserves naar een energie-onafhankelijkheid en eventueel exportmogelijkheden naar Europa streeft," aldus het persbureau AFP. De exploitatie van Tamar wordt op dit ogenblik echter nog altijd belemmerd door internationale discussies tussen Israël en zijn buurlanden over de toegang tot het veld, terwijl er op nationaal vlak ook onenigheid heerst over de belastingen en royalties die op de productie zouden moeten worden betaald. Op dit ogenblik is Yam Tethys het enige operationele gasveld in Israël. Yam Tethys voorziet in ongeveer 70 procent van het Israëlische gasverbruik, maar zou over drie jaar zijn uitgeput.

Noble Energy heeft een belang van 39,66 procent in Leviathan. Delek Drilling en Avner Oil Exploration hebben elk een aandeel van 22,67 procent in het project. De resterende 15 procent is in handen van Ratio Oil Exploration. Tamar werd door Noble en zijn partner vorig jaar ontdekt. Het Leviathan-veld heeft een oppervlakte van 325 vierkante kilometers. Er zouden volgens Noble Energy nog minstens twee proefboringen moeten worden uitgevoerd om de exacte reserves van het nieuwe veld in te kunnen schatten. Uzi Landau, Israëlisch minister van infrastructuur, noemde Leviathan een belangrijke gebeurtenis voor de Israëlische economie.

20:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, gas, israël, leviathan |  Facebook |

19-12-10

Israëlische hightech-bedrijven met Palestijnse outsourcing

Een aantal Israëlische hightech-bedrijven heeft beslist om werk uit te besteden aan een aantal Palestijnse onderaannemers. De betrokken chief executives merken op daarmee een bijdrage te willen leveren aan het bevorderen van de vrede in één van de meest problematische gebieden in de wereld. Er wordt echter ook toegegeven dat het inhuren van Palestijnse onderaannemers vooral bedrijfsmatig een voordeel oplevert. Daarbij wordt opgemerkt dat een Palestijnse technicus ongeveer 4.000 dollar per maand kost. Dat is de helft minder dan een outsourcing bij een Israëlische leverancier. Indiase en Chinese medewerkers zijn nog goedkoper, maar Palestijnen zijn volgens velen meer loyaal aan hun opdrachtgever.

"De Israëlische hightech-industrie is bijzonder belangrijk," merkt het persbureau Associated Press op. "Israël kent per inwoner het meeste startups van de wereld en heeft een aantal cruciale innovatieve doorbraken op zijn naam gebracht, zoals instant messaging en internet-telefonie. Vele Israëlische hightech-bedrijven besteden ook opdrachten uit naar Oost-Europa, India en China. De voorbije drie jaar hebben een aantal bedrijven hun aandacht echter gericht op Palestijnse technici en programmeurs. Palestijnen zijn immers goedkoper en ambitieus en werken in dezelfde tijdszone. Bovendien blijkt de mentaliteit van Israëlische en Palestijnse werknemers ook verbazend verwant te zijn."

Gai Anbar, chief executive van de Israëlische startup Comply, zegt in het verleden met technici uit India en Oost-Europa gewerkt te hebben, maar dat leverde volgens hem communicatieproblemen op. Bij het oprichten van Comply drie jaar geleden koos hij daarom voor Palestijnse medewerkers. Ala Alaeddin, voorzitter van de Palestinian Information Technology Association, geeft aan dat ook de Palestijnse bedrijven geïnteresseerd zijn om met Israëlische ondernemingen samen te werken. Murab Tahboub, chief executive van het Palestijnse outsourcing-bedrijf Asal Technologies, stelt dat de Palestijnse bedrijven door de samenwerking een mogelijkheid zien om hun vaardigheden te tonen.

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hightech, israël, outsourcing, palestina |  Facebook |

07-09-10

Nieuw militair raamakkoord tussen Rusland en Israël

Rusland en Israël hebben een militair raamakkoord ondertekend. Dat zal er volgens Anatoly Serdyukov, Russisch minister van landsverdediging, toe leiden dat de Russische regering verder Israëlische wapens en technologie zou blijven kopen. Serdyukov merkte daarbij op dat het voor het Russische leger belangrijk is om te kunnen terugvallen op de expertise en de realisaties van het Israëlische militaire apparaat. Details over het nieuwe raamakkoord werden niet vrijgegeven, maar de samenwerking is volgens waarnemers een bijkomend signaal van de verdere toenadering tussen beide landen. Rusland en Israël zijn de voorbije twintig jaar dichter naar elkaar toegegroeid, na de instorting van de Sovjet-Unie, die in het Midden-Oosten de Arabische zijde ondersteunde.

Rusland is overgestapt op de aankoop van buitenlandse militaire technologie om zijn verouderende militaire apparatuur te vervangen. Onder meer werden in Israël onbemande spionagevliegtuigen gekocht. Dat gebeurde nadat tijdens de kortstondige oorlog tussen Rusland en Georgië twee jaar geleden, de tegenpartij van die vliegtuigen gebruik had gemaakt. Serdyukov zegt dat Rusland twaalf exemplaren heeft gekocht en op dit ogenblik zouden vijftig specialisten worden opgeleid om de toestellen te kunnen besturen. Israël heeft er bij Rusland op aangedrongen om geen wapens te verkopen aan zijn vijanden, zoals Syrië en Iran.

De Russische regering beloofde daarbij geen anti-vliegtuigraketten aan Iran te zullen verkopen zolang de sancties van de Verenigde Naties tegen het Iraanse nucleaire programma blijven gelden. In het verleden heeft Israël geregeld kritiek geuit over de verkoop van de raketten, maar Rusland zegt dat die nooit zijn geleverd. Ehud Barak, Israëlisch minister van landsverdediging, zou zijn Russische collega erop gewezen hebben dat Rusland een centrale wereldmacht is, met een bijzonder grote dominantie en invloed in het Midden-Oosten. Barak zou ook gewezen hebben op de belangrijkste Israëlische veiligheidsproblemen, zoals de Iraanse dreiging en de wapenopbouw van Syrië, samen met de steun voor terreurorganisaties en de Hezbollah.

25-07-10

Doopplechtigheden Jordaan zijn gevaar voor gezondheid

De Jordaan is te vervuild om nog langer religieuze doopplechtigheden te houden. Dat zegt de organisatie Friends of the Earth. Ook het Israëlische ministerie van gezondheid had eerder al de toeristische industrie opgeroepen om te stoppen met doopplechtigheden. Daarbij werd opgemerkt dat het dopen in de Jordaan een risico voor de gezondheid kon inhouden. Friends of the Earth merkt op dat de doopplechtigheden zouden moeten worden opgeschort tot het water van de rivier opnieuw aan de gestelde kwaliteitsnormen beantwoordt. De voorbije jaar is de kwaliteit van het Jordaan-water gevoelig verslechterd omdat de instroom van zuiver water is vervangen door afvalwater.

"Spijtig genoeg is de benedenloop van de Jordaan gedurende lange tijd het slachtoffer geworden van wanbeheer," merkt Friends of the Earth op. "Israël, Syrië en Jordanië hebben 98 procent van het zuivere rivierwater afgeleid. Daarvoor zijn ongezuiverd afvalwater, zout water, landbouw-restanten en visserij-restproducten in de plaats gekomen." Qasr al-Yehud, het Israëlische gebied langs de Jordaan, bestaat uit een gesloten militaire site in de buurt van de stad Jericho op de westelijke rivieroever. De voorbije jaren heeft het Israëlische leger, onder druk van de toeristische industrie, de site op speciale gelegenheden geopend voor pelgrims.

In de omgeving, op de oostelijke Jordaan-oever, ligt Wadi Kharrar. Die site werd veertien jaar geleden door archeologen ontdekt. Volgens de Jordaniërs was de Wadi Kharrar de uitvalsbasis van de profeet Johannes de Doper. De archeologische opgravingen gingen één jaar later van start, nadat de Jordaanse legertroepen waren teruggetrokken. Het gebied was na het vredesakkoord tussen Israël en Jordanië zestien jaar geleden een verboden mijnen-gebied geworden. Jordanië en Israël claimen elk dat het doopgebied op hun grondgebied ligt en bouwen er hotels en andere infrastructuur om toeristen en pelgrims aan te trekken. Op de plek zou Jezus ongeveer tweeduizend jaar geleden door Johannes de Doper zijn gedoopt.

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jordaan, toerisme, doop, israël |  Facebook |

24-05-10

Israël bijzonder vriendelijk voor petroleumsector

In vergelijking met andere landen is Israël bijzonder genereus voor petroleumbedrijven wanneer het gaat om de verdeling van de inkomsten uit de productie van olie en gas. Dat is de conclusie van een rapport van het Knesset Research and Information Center. Daarbij wordt opgemerkt dat de Israëlische regering tussen 35 procent en 40 procent van de inkomsten van bedrijven uit de winning van natuurlijk gas opstrijkt, meestal onder de vormen van belastingen en royalties. Andere landen eisen volgens het rapport echter tussen 40 procent en 94 procent. Carmel Shama, parlementslid van de Likhoud-partij, zei een voorstel te zullen indienen om de royalties voor de Israëlische regering van de huidige 12,5 procent op te drijven tot 16 procent. Hij voegde er aan toe dat het Israëlische gas en olie eigendom zijn van de lokale bevolking en zij dan ook recht hebben op een deel van de inkomsten.

"De huidige regeling is al bijna zestig jaar ongewijzigd gebleven," aldus de Israëlische krant Haaretz. "Recent is er echter een grote interesse gegroeid in de gasexploratie in Israëlische territoriale wateren, nadat geologische studies hebben aangegeven dat zich daar grote gasvoorraden zouden kunnen bevinden. Het rapport van het Knesset Research and Information Center moet een basis vormen voor een toekomstig debat, indien de exploraties opmerkelijke rendabele gasvoorraden zouden ontdekt worden. Dat debat is niet louter theoretisch, want er zou een bijzonder groot bedrag geld mee gemoeid kunnen zijn. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat onder de Middellandse Zee ongeveer 3,5 triljoen kubieke meter gas zou aanwezig zijn met een totale waarde van 540 miljard dollar. Een gedeelte van die voorraden zou zich onder de Israëlische territoriale wateren bevinden."

Er wordt aan toegevoegd dat de Israëlische overheid 12,5 procent royalties ontvang op de brutoverkoop van olie en gas, maar tegelijkertijd ook 15 procent van de onkosten van de producenten voor zijn rekening neemt. "Dat betekent dat Israël netto slechts 10,6 procent royalties ontvangt," merkt Haaretz nog op. "Bovendien genieten de energiebedrijven ook belangrijke belastingvoordelen." Op die manier zou het Tamar-gasveld de Israëlische regering een winst van 16 miljard dollar opleveren, terwijl in totaal 40 miljard dollar inkomsten zouden kunnen gerealiseerd worden uit het project. In het rapport wordt opgemerkt dat er verschillende manieren zijn om de inkomsten bij te sturen. Een aantal landen vraagt weinig royalties, maar legt wel hogere belastingen op. De hoogste inkomsten die landen uit buitenlandse energie-projecten halen, zijn Noorwegen (78 procent) en Qatar (94 procent).

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, israel, gas, petroleum |  Facebook |

Israël ziet weinig ondernemingszin bij immigranten

Slechts een opvallend kleine groep immigranten in Israël is geneigd om een eigen zaak op te richten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Israëlische Ruppin Academic Center. De onderzoekers wijzen erop dat 11 procent van de bevolking die in Israël is geboren, een eigen zaak heeft opgericht. Bij immigranten uit de gewezen Sovjet-Unie is dat slechts 5 procent. Vijf op zes immigranten in Israël is afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Onderzoeksleider Nonna Kushnirovich stelt dat het fenomeen wellicht te maken heeft met het feit dat de Russisch-sprekende Israliërs een andere mentaliteit hebben dan immigranten uit andere landen. Terwijl andere immigranten aangemoedigd worden door de risico's die ze vroeger hebben genomen, kiezen de Russische Israliërs er volgens haar voor om low-profile te blijven en zich ver van risico's wensen te houden.

"Immigranten staan bekend voor hun ondernemingszin," merkt het Israëlisch dagblad Haaretz op. "Wereldwijd zijn immigranten meer geneigd om een eigen zaak op te starten dan autochtonen. Dat hoeft ook geen verbazing op te wekken. Het feit dat ze besloten hebben om te emigreren vanuit hun thuisland, geeft aan dat ze geen afkeer hebben van risico's. Bovendien hebben ze vaak geen andere keuze. Onder meer beperkt door hun taal is het voor hen vaak moeilijker om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Vaak moeten ze dan ook creatief zijn om een oplossing te vinden. Het oprichten van een eigen zaak is vaak de enige mogelijkheid op tewerkstelling. Uit een onderzoek zes jaar geleden bleek dat allochtonen in de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor 50 procent van de nieuwe bedrijven die het anderhalf decennium voordien waren opgericht."

In Israël worden heel andere cijfers verkregen. "Bij immigranten zegt 39 procent er in geen geval aan te denken om ooit een zelfstandig bedrijf op te richten," merkt Nonna Kushnirovich op. "Bij de autochtone Israëliers is dat slechts 16 procent. Wanneer men verder ingaat op die kloof, blijken immigranten veel minder geneigd te zijn om risico's te nemen op het gebied van financiën, sociale omstandigheden, gezondheid of tewerkstelling. Immigranten geven ook minder vaak toe dat ze in het wegverkeer risico's nemen." Kushnirovich stelt dat Russische immigranten een heel andere instelling hebben dan andere nieuwkomers in het land en alle risico's achter zich hebben gelaten. De onderzoekster voegt er aan toe dat ondernemersopleidingen dan ook inspanningen zouden moeten doen om deze bevolkingsgroep aan te moedigen en hun angst weg te nemen.

10:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, ondernemen, rusland, immigrant |  Facebook |

04-05-10

Vredesakkoord kan van Israël een wereldeconomie maken

Israël zou op economisch gebied een wereldmacht kunnen worden indien in het Midden-Oosten een vredesakkoord zou kunnen worden bereikt. Maar op dit ogenblik moet het land er vooral voor zorgen dat de economische groei wordt versneld en dat de armoede wordt teruggeschroefd. Dat heeft Stanley Fischer, gouverneur van de Bank of Israël, gezegd na zijn aanstelling voor een tweede ambtstermijn. Op dit ogenblik hangt het economisch succes van Israël volgens Fischer in belangrijke mate af van de sterkte van het militaire apparaat. De gouverneur voegde er aan toe dat de economie en het militaire in Israël bijzonder verweven zijn, met bijzonder complexe relaties. Stanley Fischer studeerde in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en was onder meer professor van Ben Bernanke, de huidige voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve.

"De Israëlische economie zou met zijn dynamisme en creativiteit veel sneller kunnen groeien indien er vrede zou gesloten kunnen worden met de buurlanden," aldus Fischer, die mede-verantwoordelijk wordt geacht voor het feit dat de Israëlische economie en financiële markten tijdens de economische crisis niet is tenonder gegaan. "Indien dat zou lukken, zou Israël binnen één of twee decennia één van de meest geavanceerde economieën van de wereld kunnen zijn." Fischer voegde er aan toe dat op lange termijn de Israëlische economie even succesvol moet kunnen zijn als zijn mogelijkheden om zichzelf militair te verdedigen. Maar hij stelde ook te vrezen dat Israël de volgende jaren veel slechtere scores zal halen op de corruptie-index, verwijzend naar een aantal schandalen die in het land de voorbije periode opschudding hebben gewekt.

Ondanks een zware afhankelijkheid van buitenlandse handel, heeft de Israëlische economie tijdens de wereldwijde recessie niet al te veel te lijden gehad. In de tweede helft van het voorbije jaar werd een sterke economische groei opgetekend. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd een groei met 4,8 procent opgetekend. Over het hele jaar realiseerde de Israëlische economie een groei met 0,7 procent. Voor dit jaar voorspelt de Centrale Bank van Israël een groei met 3,7 procent. Fischer voegde er aan toe dat er in Israël echter nog belangrijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd, waarbij hij verwees naar onder meer het onderwijssysteem en het bestrijden van de bureaucratie, armoede en een grote sociale kloof. Fischer noemde wel de fiscale discipline van de Israëlische regering als een belangrijke reden voor het feit dat de economische terugval beperkt kon worden gehouden.

18:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, vredesakkoord |  Facebook |

22-03-10

Israël belooft investeringen in arabische gemeenschap

De Israëlische regering heeft een investeringsproject van 214 miljoen dollar goedgekeurd voor Israëlische arabieren. Gespreid over een periode van vijf jaar wordt dat budget besteed aan een economische infrastructuur, huisvesting en transport in twaalf verschillende locaties, samen met een initiatief om het geweld binnen de arabische gemeenschappen te reduceren. De infrastructuur in Israëlisch arabische gemeenschappen zijn vaak inferieur tegenover de Joodse gebieden. Vaak zijn er onvoldoende schoolklassen en is de wegeninfrastructuur zwaar verouderd. Daarnaast is er ook een groot gebrek aan lokale werkgelegenheid. De Israëlische arabieren hebben voorzichtig positief gereageerd op het nieuws, maar stellen dat de nieuwe budgetten amper voldoende zijn om de besparingen van vorig jaar te compenseren.

Ongeveer 20 procent van de Israëlische bevolking bestaat uit inwoners van arabische afkomst, die ervoor kozen om na de vorming van de staat Israël in hun oorspronkelijke woonplaats te blijven in plaats van te vertrekken. "Israël wil later dit jaar toetreden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, maar staat daarbij onder zware druk om de welvaartskloof tussen de joodse gemeenschap en de arabische bewoners te dichten," aldus BBC News. "Avishai Braverman, Israëlisch minister voor minderheden, stelt dat het investeringsplan een dramatische wijziging vertegenwoordigt in het beleid van de Israëlische overheid. Premier Benjamin Netanyahu gaf toe dat het potentieel van de arabische bevolking niet tenvolle wordt benut en dat de investeringen zullen leiden tot een economische groei en een grotere gelijkheid, die het gelaat van Israël zouden veranderen."

In Israël wonen ongeveer 1,2 miljoen arabieren. Het gaat om Israëlische staatsburgers, maar ook gewezen Israëlisch premier Ehud Olmert gaf toe dat deze bevolkingsgroep vele jaren lang werd gediscrimineerd. Israëlische arabieren bezitten 3,5 procent van het totale land en krijgen maximaal 5 procent van de overheidsbestedingen toegewezen. In het Israëlische parlement zetelen dertien arabieren. Dat is ongeveer 10 procent van alle parlementsleden. Ongeveer 50 procent van de Israëlische arabieren leven in armoede, net zoals 60 procent van de ultra-orthodoxe joden. In het algemeen leeft 20 procent van de Joodse bevolking in armoede. Het Mossawa Center, dat strijdt voor de rechten van de Israëlische arabieren, stelt echter dat in het verleden vele beslissingen van de regering om de situatie van deze bevolkingsgroep te verbeteren, nooit werden uitgevoerd.

20:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, minderheden, arabisch |  Facebook |

01-05-09

Jeruzalem moet afbraak Palestijnse woningen stopzetten

Israël moet de afbraak van woningen in Oost-Jeruzalem stopzetten en meer inspanningen doen om huisvesting te creëren voor de Palestijnen. Dat is de conclusie van een rapport van het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs van de Verenigde Naties. In het rapport wordt gesteld dat bijna één derde van alle Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem zonder vergunning zijn gebouwd. Daardoor lopen 60.000 Palestijnen het risico om dakloos te worden. Volgens het rapport moet de kern van het probleem gezocht worden in de gebrekkige urbanistische planning van het stadsbestuur van Jeruzalem. Nir Barkat, de burgemeester van Jeruzalem, erkent dat inderdaad een probleem is met de planning.

"Palestijnen die in Jeruzalem een woning willen bouwen, kunnen daarvoor slechts in een beperkt gebied terecht," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Slechts 13 procent van de totale oppervlakte van Oost-Jeruzalem staat open voor bebouwing door Palestijnen. Bovendien is dat gebied al drukbevolkt. Er leven in Oost-Jeruzalem ongeveer 250.000 Palestijnen. Daarvan zouden er 60.000 het risico lopen om hun huisvesting kwijt te raken." Dit jaar werden al negentien Palestijnse woningen afgebroken. Daardoor raakten honderd Palestijnen dakloos. Er zouden nog 1.500 woningen op de lijst voor afbraak staan.

Een woordvoerder van het stadsbestuur van Jeruzalem zegt dat één van de volgende weken een masterplan voor de stad zal worden bekend gemaakt. In Oost-Jeruzalem zijn er jaarlijks 1.500 huizen tekort voor de Palestijnse gemeenschap. Palestijnen die illegaal een woning hebben gebouwd, dreigen niet alleen dakloos te worden, maar lopen ook het risico op hoge boetes. In een aantal gevallen kan het zelfs leiden tot een gevangenisstraf. "Vooral op kinderen, die meer dan 50 procent uitmaken van de Palestijnse bevolking, zou een gedwongen verhuizing een grote impact hebben," aldus het rapport. "Ook hun onderwijs zou daardoor wegvallen en bovendien zouden ze ook geen toegang meer kunnen hebben tot fundamentele gezondheidszorg en drinkbaar water."

18:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestina, huisvesting, jeruzalem |  Facebook |

22-02-09

Risicokapitaal is aan duidelijke globalisering bezig

China is er het voorbije jaar in geslaagd om 4,2 miljard dollar risicokapitaal op te halen in 245 deals, tegenover 2,8 miljard dollar in 290 overeenkomsten het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de financiële nieuwsdienst Dow Jones. De mediaan van het geïnvesteerd bedrag aan risicokapitaal bedraagt in China nu 10 miljoen dollar per dossiers. Dat is het hoogste in de hele wereld. In Israël stegen de bestedingen het voorbije jaar met 19 procent tot 1,9 miljard dollar, terwijl in India een groei genoteerd werd met 3 procent tot 864 miljoen dollar. De onderzoekers stellen dat het risicokapitaal duidelijk een snelle globalisering kent en dat die groei ook niet uitsluitend gevoed werd door informatica, het traditionele speelterrein voor risicokapitaal, maar ook in de energiesector.

Elk kwartaal van het voorbije jaar werd er in China meer dan 1 miljard dollar geïnvesteerd, met uitzondering van het vierde kwartaal. Toen werd 716 miljoen dollar opgehaald in 54 deals. Dat is 9 procent minder dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De informatica-sector vertegenwoordigde het voorbije jaar 1,6 miljard dollar aan investeringen met risicokapitaal in 86 deals. Dat is een stijging met 60 procent tegenover een bedrag van 1 miljard dollar in 117 dossiers het jaar voordien. De Chinese consumentenindustrie kende een recordinvestering van 1 miljard dollar in 50 overeenkomsten. Dat was een stijging met 57 procent tegenover het jaar voordien, toen 652 miljoen dollar werd geïnvesteerd in 51 contracten.

In Israël ging het voorbije jaar 1,3 miljard dollar naar 132 informatica-bedrijven. Dat is een groei met 30 procent tegenover het jaar voordien, toen er 1 miljard dollar werd toegekend aan 153 projecten. Daarmee vertegenwoordigt die sector er 68 procent van alle risicokapitaal. De Israëlische sector ontving het voorbije jaar 331 miljoen dollar. Dat is een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. In de energiesector stegen de bestedingen tot 167 miljoen dollar. Dat is 149 procent meer dan het bedrag van 67 miljoen dollar dat het jaar voordien naar de Israëlische energiesector ging. Ook in Israël bereikte de mediaan een recordbedrag, met een investering van 5 miljoen dollar.

Ook in India bereikte het risicokapitaal het voorbije jaar een record, al was de groei minimaal tegenover de voorbije jaren. In tegenstelling tot China en Israël, die over een meer uitgebouwde zakelijke infrastructuur beschikken, ging het grootste gedeelte van de investeringen in India naar de zakelijke en financiële sector, die het voorbije jaar een recordbedrag van 368 miljoen dollar kreeg voor 26 projecten. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien. In de informatica wed een groei met 45 procent tot 176 miljoen dollar in 22 projecten opgetekend. Energie en nutsvoorzieningen kenden een stijging met 75 procent tot 70 miljoen dollar. De mediaan bleef er ongewijzigd op 8 miljoen dollar.

22:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, india, israel, risicokapitaal |  Facebook |

25-01-09

Israëlisch leger verkoopt Entebbe-vliegtuig

Het Israëlische ministerie van landsverdediging heeft bekend gemaakt om vijf Hercules-transportvliegtuigen te zullen verkopen. Eén van de betrokken toestellen heeft geschiedenis geschreven. De Hercules 106 was immers betrokken bij de legendarische raid in 1976 waarmee elite-eenheden van het Israëlische leger op de luchthaven van Entebbe in Oeganda meer dan honderd passagiers van een gegijzelde vlucht van Air Frances bevrijdden. De Hercules-toestellen werd nadien ook ingeschakeld bij Operatie Shlomo, het overbrengen van Ethiopische joden naar Israël. De toestellen werden ook gebruikt voor het bijtanken van vliegtuigen en helicopters in de lucht, evacuatie-opdrachten, dropping van personeel en materiaal, militaire observaties, onderzoek en satellietlocalisering.

20:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, hercules, luchtvaart, entebbe |  Facebook |

01-01-09

Islamitische hackers mengen zich in Gaza-conflict

complete-hacking-tutorialsHet recente conflict tussen Israël en Palestina over de Gaza-strook heeft ook een impact op het internet. Sinds de uitbraak van nieuwe vijandelijkheiden in de tweede helft van vorig jaar, zijn duizenden websites aangevallen door hackers uit Marokko, Libanon, Turkije en Iran. Dat zegt Gary Warner, onderzoeksdirecteur forensische computerwetenschappen aan Amerikaanse de University of Alabama. De aanvallen waren volgens Warner vooral gericht op kleinere bedrijven en persoonlijke websites, zogenaamde vanity sites, op het Israëlische internetdomein. Er zouden ook gerichte aanvallen geweest zijn op websites van de Israëlische overheid, maar er zouden geen aanwijzigingen zijn dat die pogingen ook gelukt zijn.

Op zaterdag voor kerstmis lanceerde Israël een luchtaanval opde Gaza-strook, als reactie op raketaanvallen van de Palestijnse Hamas en andere militanten groepen. "De online aanvallen op Israëlische websites gingen een dag later van start," aldus Gary Warner. "Sindsdien zijn er tot het einde van het jaar ongeveer tienduizend websites aangevallen. Veel van de getroffen websites waren gehosted op dezelfde servers. De aanvallen worden uitgevoerd door loshangende groepen hackers, die op een aantal online forums samenkomen om hun aanvallen te coördineren. Eén hacker, die gebruik maakt van het pseudoniem Cold Z3ro, beweert eigenhandig ongeveer vijfduizend websites aangevallen te hebben."

Een aantal aanvallers heeft gerichte veroordelingen geplaatst met een veroordeling van de Verenigde Staten en Israël. Daarbij werden foto's geplaatst van de gevolgen van de Israëlische luchtaanval. Het is niet de eerste keer dat vanuit de islam-wereld massale computer-aanvallen worden gelanceerd. "In 2006 werden honderden Deense websites aangevallen nadat een Deense krant een spotprent had afgedrukt over de profeet Mohammed. Eén van die groepen had tijdens de Deense aanval ongeveer zeventig leden. Op dit ogenblik is die groep al uitgebreid tot meer dan tienduizend hackers," voert Gary Warner aan. "In 2001 werden ook al Amerikaanse websites aangevallen door Chinese hackers, na een botsing tussen een Amerikaans vliegtuig en een Chinese militaire jet."

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, israel, palestina, hacker, gaza |  Facebook |

17-12-08

Rusland wil Israëlische militaire technologie kopen

Rusland onderhandelt met Israël over de aankoop van onbemande spionagevliegtuigen. Dat heeft generaal Nikolai Makarov, stafchef van het Russische leger, bevestigd tegenover het Russische persbureau Interfax. Indien de onderhandelingen met succes worden afgerond, zou het de eerste keer in de geschiedenis zijn dat Rusland Israëlische militaire technologie koopt. Tijdens de Koude Oorlog leverde de Sovjet-Unie voor miljarden dollars wapens aan de Arabische vijanden van Israël. Sinds het vallen van het IJzeren Gordijn zijn de verhoudingen tussen beide landen wel verbeterd, maar er blijven nog altijd een aantal spanningen. De transactie zou een waarde hebben van minstens 10 miljoen dollar.

Rusland maakte zich behoorlijk zenuwachtig toen Israël onbemande spionagevliegtuigen leverde aan Georgië. De toestellen werden ook ingezet tijdens de voorbije augustusoorlog tussen Georgië en Rusland. De Russische wapenindustrie is niet bij machte gebleken om het leger onbemande vliegtuigen te leveren, op uitzondering van enkele experimentele modellen, die dan nog als aftands werden bestempeld. Volgens generaal Makarov wordt er met Israël onderhandeld over experimentele tests met de onbemande spionagevliegtuigen. Bronnen binnen het Israëlische ministerie van landsverdediging bevestigen dat Rusland een vraag heeft ingediend om de militaire technologie te mogen kopen.

Israël zou een verkoop overwegen. De verkoop zou besproken worden tijdens een ontmoeting van Amos Gilad, de gezant van het Israëlische ministerie van defensie, met de Russische autoriteiten. Gilad wil tijdens die ontmoeting Rusland ertoe overhalen om geen moderne luchtafweer-raketten te verkopen aan Iran. Israël is immers bevreesd dat Rusland zijn vijanden Iran en Syrië zou voorzien van S-300 raketsystemen. Dat zou immers een eventuele militaire actie tegen de Iraanse kerncentrale, die met Russische hulp wordt gebouwd, moeilijker maken. Israël zou over een eventuele verkoop al overlegd hebben met de Amerikaanse regering, zoals dat voorzien is in een bilateraal veiligheidsakkoord dat twee jaar geleden werd getekend.

13:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, rusland, militaire technologie |  Facebook |

24-10-08

Medische situatie Gazastrook wordt bijzonder hachelijk

Honderden zieken in de Gazastrook lopen groot gevaar door de onenigheid tussen Hamas en de seculiere Palestijnse autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever. Dat blijkt uit een rapport van het Rode Kruis. Door het opschorten van de samenwerking van de Palestijnse autoriteiten in Ramallah, de zetel van de Palestijnse overheid op de Westelijke Jordaanoever, en de Gazastrook heeft er volgens de hulporganisatie voor gezorgd dat de essentiële medische bevoorrading gevoelig is gereduceerd, waardoor de situatie in de Gazastrook, die al heel kritisch was, nog verergerd wordt.

"Het Internationale Rode Kruis waarschuwt dat de toestand van verscheidene honderden patiënten in de Gazastrook bijzonder verontrustend wordt, met inbegrip van jonge kinderen die niet meer de gelegenheid krijgen om hun dagelijke medische verzorging te krijgen," aldus het persbureau Reuters. "De situatie wordt volgens het Rode Kruis nog verergerd door een staking bij het Palestijnse gezondheidspersoneel, waardoor ziekenhuizen niet langer in staat zijn om nog adequate hulp te bieden."

Het aantal chirurgische ingrepen in de Palestijnse ziekenhuizen is volgens het Rode Kruis sinds het uitbreken van de staking met 40 procent gedaald. Het aantal ziekenhuisopnames kende een daling met 20 procent. Het Rode Kruis heeft de medische autoriteiten in Ramallah en Gaza nu opgeroepen om dringende maatregelen te nemen om de medische bevoorrading te herstellen. Aan Israël werd gevraagd om de nodige initiatieven te nemen om een vlotte bevoorrading van Gaza mogelijk te maken. "Gezondheid mag niet gepolitiseerd worden," aldus het Internationale Rode Kruis.

15:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestina, rode kruis, hamas, gezonheid, gaza |  Facebook |

16-10-08

Tunnels Gazastrook worden echte industrie

De ondergrondse tunnels tussen de Gazastrook en Egypte zijn uitgegroeid tot een echte industrie. Dat zeggen woordvoerders van de Verenigde Naties. Daarbij wordt opgemerkt dat de smokkeltunnels door de Israëlische blokkade een levenslijn zijn geworden voor de Palestijnen die in de Gazastrook wonen. De tunnels worden gebruikt om een brede waaier van producten naar de Gazastrook te smokkelen, waaronder voeding en brandstof. Israël zegt dat de tunnels ook gebruikt worden om wapens in te voeren. Egypte doet volgens Israël niet voldoende om de smokkelpraktijken te stoppen.

"Er werken op dit ogenblik duizenden mensen in de tunnels," aldus de Verenigde Naties. "Langsheen de grenzen zouden er inmiddels al honderden tunnels in gebruik zijn. "Omdat via de officiële grensovergangen de handel bijzonder moeilijk is geworden, zijn de tunnels voor de Palestijnen steeds meer van vitaal belang geworden. Maar de tunnels vormen ook een gevaar. Dit jaar zouden al minstens veertig mensen zijn gestorven door de ongevallen in de tunnels. De Palestijnse Hamas-regering heeft dan ook inmiddels regels opgesteld om de activiteiten in de tunnels in goede banen te leiden."

"Daarbij werden een aantal voorwaarden aangekondigd om de tunnelhandel zo goed mogelijk te laten verlopen," aldus BBC News. "Er werden een aantal normen opgesteld waaraan de beheerders van de tunnels moesten beantwoorden. Bovendien is de handel ook steeds meer transparanter geworden. Maar de Verenigde Naties stellen dat de Israëlische blokkade een steeds grotere impact begint te krijgen op het leven in de Gazastrook. Daarom hebben de Verenigde Naties ook benadrukt dat een heropening van de officiële grenzen tussen de Gazastrook en Egypte een allereerste prioriteit blijven."

21:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, egypte, palestina, gaza |  Facebook |

05-08-08

Israël gaat voor biometrische databank

De Israëlische regering heeft een voorstel goedgekeurd om een biometrische databank aan te leggen van alle Israëlische burgers, met inbegrip van vingerafdrukken en gecomputeriseerde gelaatsfoto's voor identiteitskaarten en paspoorten. Het voorstel moet nu nog door een aantal commissies van de Knesset, het Israëlische parlement, voor het ter stemming aan de parlementsleden zal worden voorgelegd. De Israëlische regering wil met het nieuwe plan fraudevrije paspoorten en identiteitspapieren creëren.

De Israëlische politie start met een pilootprogramma dat tegen het eind van dit jaar ongeveer 9.000 identiteiten biometrisch moet vastleggen. "Een biometrische databank moet volgens de politie helpen om een aantal vastgelopen onderzoeken opnieuw op gang te brengen," aldus Ynet.news. "Bovendien hoopt de Israëlische regering daarmee personen te kunnen identificeren die geen papieren bij zich hebben, vooral in het geval van rampen. Biometrische identiteiten zijn volgens veiligheidsminister Avi Dichter ook noodzakelijk om de wereldwijde paspoortenfraude te kunnen bestrijden."

Een aantal Israelische politici hebben echter bezwaren tegen het invoeren van een biometrisch paspoort, want volgens hen tast dit de burgerrechten van de bevolking, zoals het recht op privacy, aan. De Israeli Bar Association heeft aan Daniel Friedmann, minister van justitie, gevraagd om het wetsvoorstel uit te stellen tot er verder onderzoek over de impact van de maatregel is gevoerd. Er wordt onder meer opgemerkt dat vijandelijke krachten de databank zouden kunnen hacken, terwijl er van elke burger een potentiële misdadiger zou worden gemaakt.