23-07-10

Europese Commissie vindt vers geld voor kernfusie-project

De Europese Commissie heeft voorgesteld om een extra bedrag van 1,4 miljard euro te investeren in de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Daarbij wordt voorgesteld om een bedrag van 940 miljoen euro over te hevelen van het ongebruikte budget van de Europese Unie en een transfer van 460 miljoen euro te doen uit het Europese onderzoeks-programma. Dat moet de nodige middelen voorzien voor de financiering van het experimentele ITER-kernfusieproject. De kosten van het project lopen gevoelig hoger op dan oorspronkelijk was voorzien, maar de lidstaten van de Europese Unie hebben al aangegeven niet geneigd te zijn om meer middelen af te dragen. Daarom was aan de Europese Commissie gevraagd een oplossing te vinden. Het ITER-project is een experimentele thermonucleaire reactor die de processen in de kern van de sterren en de zon probeert na te bootsen.

Oorspronkelijk was de Europese kost van het kernfusie-project geraamd op 2,7 miljard euro, maar er wordt nu rekening gehouden dat de prijs tegen het einde van het decennium zal opgelopen zijn tot 6,6 miljard euro. Bovendien zou Frankrijk als gastland zelf 1,3 miljard euro moeten bijdragen. Het kernfusie-project wordt immers ontwikkeld in de Franse stad Cadarache. Europees Commissaris voor het budget Janusz Lewandowsk en zijn collega vooronderzoek Maire Geoghegan-Quinn motiveren de uitgaven met de hoop dat kernfusie een veilige, zuivere en onuitputtelijke bron van energie voor de toekomst kan worden. Dat maakt het project volgens hen van onschatbare waarde, zeker wanneer men beseft dat de Europese Unie op het gebied van energie een handelstekort heeft van bijna 400 miljard euro. Er wordt echter opgemerkt dat de Europese Unie niet kan blijven opdraaien voor de extra kosten van het project.

In de toekomst zal vanuit de Europese Unie dan ook een vaste jaarlijkse toelage aan het kernfusie-project moeten worden toegewezen. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers moeten het voorstel van de Europese Commissie nog wel goedkeuren. Er wordt veel hoop gesteld in kernfusie als energiebron voor de toekomst, maar sceptici stellen dat er al decennia over de technologie wordt gedagdroomd en er geen enkele zekerheid is op succes. De totale kost van het project was eerst geraamd op 5,9 miljard euro, maar dat is inmiddels al opgelopen tot 16 miljard euro. Europa draagt 45 procent bij tot het project, met een belangrijk aandeel van Frankrijk. Het kernfusie-project begon in de jaren tachtig als een samenwerking tussen de Verenigde Staten en Rusland, maar omvat inmiddels ook de Europese Unie, China, India, Japan en Zuid-Korea.

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, iter, kernfusie |  Facebook |

07-07-10

Europese onderzoeksgelden naar tekorten kernfusie-project

Er zijn voorstellen om een bedrag van meer dan één miljard euro aan budgetten voor de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek te gebruiken om de begrotingstekorten van de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), het experimentele kernfusie-project in het Franse Cadarache, te helpen opvullen. Het kernfusie-project kampt op dit ogenblik met een tekort van 1,4 miljard euro. Wetenschappers protesteren echter tegen de plannen, die volgens hen een zware hypotheek zullen leggen op het wetenschappelijk onderzoek, dat als gevolg van de economische crisis ook al te lijden heeft onder nationale budgetbeperkingen. Helga Nowotny, president van de European Research Council, zegt dat de overheveling van de budgetten een catastrofe zou zijn voor het wetenschappelijk onderzoek.

Vier jaar geleden werd beslist om het kernfusie-project door te zetten. Oorspronkelijk was geraamd op een budget van 5 miljard euro, maar volgens een aantal officieuze schattingen zou dat inmiddels zijn opgelopen tot ongeveer 15 miljard euro. Als grootste partner in het project zou de Europese Unie daarvan 7,2 miljard euro moeten aanbrengen, terwijl er oorspronkelijk een bedrag van 2,7 miljard euro was voorzien. Het meest dringende probleem is een tekort van 1,4 miljard euro in het constructie-budget voor de bouwfase. De lidstaten van de Europese Unie zouden echter overeengekomen zijn om het grootste gedeelte van dat tekort op te vullen met geld dat voorzien was voor Europese onderzoeksprojecten. Daarvoor was drie jaar geleden een bedrag van 50,5 miljard euro toegewezen. Dat programma loopt nog drie jaar en heeft op dit ogenblik nog ongeveer 20 miljard euro ter beschikking.

De Europese Commissie moet het voorstel van de lidstaten nog wel bespreken. Volgens insiders is de Europese Commissie niet akkoord met de plannen, die ten koste zouden gaan van andere onderzoeksdoelstellingen. De Europese Commissie had eerder al aan de lidstaten gevraagd om extra middelen te vinden voor het kernfusie-project, maar door de economische crisis en overheidsbesparingen zijn de nationale overheden niet geneigd om meer te betalen. Om een uitweg te vinden is een taskforce opgericht, die tot een compromis zou moeten kunnen leiden. Insiders zeggen echter dat ook een compromis nog altijd ten koste zal gaan aan andere onderzoeksprojecten. De lidstaten hebben ook het kernfusie-project opgeroepen om 8 procent besparingen te vinden. Achilleas Mitsos, gewezen directeur-generaal onderzoek bij de Europese Commissie, zegt te hopen dat ook elders in het Europese budgetten nog financiële middelen gevonden zullen kunnen worden.

18:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, europa, iter, onderzoek |  Facebook |

09-06-09

ITER-kernproject start in afgeslankte versie

De International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) in Cadarache in de buurt van Marseille zal op een bescheidener manier opgestart worden dan eerder was voorzien. Dat heeft Catherine Cesarsky, woordvoerster van de Franse Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat de experimenten zoals voorzien in 2018 zullen opgestart worden, maar in eerste instantie in een afgeslankte versie. ITER moet aantonen of kernfusie een praktische energiebron kan worden. Aan het project nemen de Europese Unie, China, India, Zuid-Korea, Japan, Rusland en de Verenigde Staten deel. Kazakstan zou de volgende deelnemende staat worden. De eventuele bouw van een commerciële reactor zal nog verscheidene decennia op zich laten wachten.

"Kernfusie is op dit ogenblik in enkele laboratoria ter wereld opgewekt, maar aan bijzonder hoge kosten," aldus het persbureau AFP. "Het ITER-project moet uitmaken of kernfusie ook een haalbare praktische energiebron kan worden. Kernfusie, die onder meer voorkomt op de zon en bij andere sterren, zou volgens zijn verdedigers een veilige energiebron zijn en ook weinig afvalproblemen veroorzaken." Volgens Catherine Cesarsky zullen de eerste experimenten het oorspronkelijke tijdschema volgen, maar zullen de installaties minder compleet zijn dan oorspronkelijk werden voorzien. Dat heeft volgens haar belangrijke voordelen, omdat bij die eerste, relatief eenvoudige experimenten, de installaties eventueel nog zouden kunnen aangepast worden indien dat nodig zou blijken.

De belangrijkste experimenten van het ITER-project zouden gebruik maken van tritium en deuterium, maar in eerste instantie zou beroep gedaan op waterstof. Tritium en deuterium worden bestempeld als een potentiële bron van krachtige energie, maar die grondstoffen zouden niet voor 2026 worden opgestart. Dat is ongeveer vijf jaar later dan oorspronkelijk was voorzien. De wijzigingen moeten later deze maand aan de ITER-raad worden voorgelegd. In november zou een aangepast financieringsmodel worden voorgesteld. Vier jaar geleden werd het ITER-project nog geraamd op ongeveer 10 miljard dollar. Daarvan zou ongeveer de helft naar de constructie van de reactorinstallaties gaan. Volgens het Britse wetenschappelijke blad Nature zullen die kosten echter wellicht verdubbelen.

16:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, iter |  Facebook |

25-07-06

Europa investeert in ITER-onderzoek

De Europese Unie heeft beslist om de volgende vijf jaar 2,7 miljard euro te besteden aan het onderzoek naar kernenergie. Het grootste gedeelte van dat bedrag wordt geïnvesteerd in een experimentele kernfusie-centrale in Frankrijk.

De bouw van de eerste zogenaamde ITER-reactor voor kernfusie kost ongeveer 10 miljard euro. Het is de bedoeling dat de reactor vanaf 2016 stroom gaat leveren die zuiverder en goedkoper is dan die van kernsplitsing, de huidige bron van kerncentrales. Bovendien zouden de nieuwe centrales ook veiliger zijn.

De milieuorganistie Greenpeace reageerde teleurgesteld op de Europese beslissing. Ook Italië sprak zich uit tegen kerncentrales omdat die volgens de Italiaanse regering te gevaarlijk zouden zijn. Oostenrijk had gehoopt dat een groter gedeelte van het beschikbare budget zou besteed worden aan onderzoek naar bescherming tegen straling.

09:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iter, energie, kernfusie |  Facebook |