04-03-13

China drijvende kracht achter illegale ivoorhandel

China vormt de drijvende kracht achter de illegale ivoorhandel. Dat zegt het International Fund for Animal Welfare (IFAW) gezegd. Opgemerkt wordt dat de prijs van ivoor op de Chinese markt op vijf jaar tijd nagenoeg is verdrievoudigd. Daardoor wordt ivoor volgens de organisatie een aantrekkelijke investering en een waardevol geschenk. Volgens een aantal ramingen vertegenwoordigt China ongeveer 70 procent van de wereldwijde vraag naar ivoor. Het fenomeen wordt gedragen door de bloeiende Chinese economie, die miljoenen welgestelde consumenten heeft gecreëerd. Bovendien wordt ivoor in China al eeuwen als een statussymbool bestempeld.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, ivoor |  Facebook |

24-02-13

Natuurorganisaties eisen strengere sancties tegen illegale ivoorhandel

Er moeten dringend strenge sancties worden genomen tegen de illegale ivoorhandel, zodat de illegale jacht op Afrikaanse olifanten efficiënter kan worden bestreden. Dat hebben het World Wildlife Fund (WWF) en Traffic gezegd. De twee organisaties viseren daarbij in eerste instantie Thailand, Nigeria en Congo. Gevraagd wordt dat de lidstaten van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) hun handel met de geviseerde landen zouden terugschroeven tot de nodige maatregelen tegen illegale ivoorhandel zijn genomen. De illegale ivoorhandel zou jaarlijks het leven kosten aan dertigduizend Afrikaanse olifanten.

Leef Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ivoor, illegale jacht, olifant |  Facebook |

23-03-10

Tanzania en Zambia krijgen geen toelating voor ivoorverkoop

De Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) van de Verenigde Naties heeft negatief gereageerd op de vraag van Tanzania en Zambia om ivoor te mogen verkopen. Gevreesd wordt dat een toestemming stropers zou aanmoedigen om nog meer ivoor te bemachtigen. De ivoorhandel werd meer dan twintig jaar geleden verboden, maar tot nu toe werd twee keer een uitzondering gemaakt op dat verbod voor landen die aantoonden dat ze efficiënt omgingen met de bescherming van zijn wildbestand. Kenia stelde op zijn beurt een verkoopsverbod voor een periode van twintig jaar voor, maar kreeg daarvoor weinig ondersteuning. De meeste milieugroeperingen reageerden opgelucht op de afwijzing van de vraag van Tanzanië en Zambia. Anderen stellen echter dat de grootste bedreiging voor de Afrikaanse olifant niet afkomstig is van een legale verkoop, maar wel van stroperij.

"De afwijzing van de vraag van Tanzania en Zambia is een echte overwinning voor de olifanten," aldus Jason Bell-Leask, directeur Zuidelijk Afrika bij het International Fund for Animal Welfare (IFAW), tegenover BBC News. Volgens Steven Broad, executive director van de controle-instantie Traffic, vormen de illegale ivoormarkten in Afrika en Azië echter de belangrijkste bedreiging voor de olifanten. Uit een recent rapport van Traffic blijkt dat de illegale jacht en de ivoorsmokkel in West-Afrika bijzonder welig tiert. Een aantal Aziatische landen is volgens Traffic medeplichtig aan de smokkel. Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Thailand worden de ergste overtreders genoemd. Er wordt aan toegevoegd dat de georganiseerde misdaad zich steeds meer begint te moeien met de illegale handel in ivoor.

"De stroperij en de illegale markten in Afrika moeten eerste efficiënt worden onderdrukt vooraleer er opnieuw sprake kan zijn van een verdere ivoorverkoop," benadrukte Elisabeth McLellan, manager bij de natuurorganisatie WWF International. Uit een rapport blijken vermoedens dat de georganiseerde misdaad ook in Tanzania actief betrokken is bij de illegale jacht en de smokkel van ivoor. Daarbij wordt opgemerkt dat parkwachters in Tanzania bijzonder professioneel werken, maar er worden vragen gesteld over de inzet om de schuldigen ook daadwerkelijk te vervolgen. Ook worden er vragen gesteld over de efficiëntie van de samenwerking tussen milieubeschermers en douane. Er wordt aan toegevoegd dat bijna de helft van de ivoorvoorraden van de Tanzaniaanse overheid van een onbekende oorsprong zijn. Gelijkaardige bezwaren werden ook gericht tegenover de vraag van Zambia.

21:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zambia, tanzania, ivoor, cites |  Facebook |

13-11-09

Illegale ivoorhandel steeds meer in handen georganiseerde misdaad

Het voorbije jaar is de illegale handel in ivoor opvallend toegenomen. Bovendien heeft ook de georganiseerde misdaad zich met de ivoorhandel ingelaten. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Traffic, die verantwoordelijk is voor de opvolging van de illegale ivoorhandel. De organisatie stelt dat het voorbije jaar de in beslag genomen hoeveelheid ivoor is verdubbeld. Het illegale ivoor is volgens het rapport vooral afkomstig uit West-Afrika en Centraal-Afrika, terwijl China de belangrijkste bestemming is. De onderzoekers stellen dat opvallend grotere voorraden in beslag werden genomen, wat er volgens Traffic op wijst dat er meer georganiseerde operaties achter de illegale handel zitten. Vorig jaar slaagden Interpol en de Keniaanse autoriteiten een transport van één ton ivoor te onderscheppen. Dat is één van de grootste vangsten die ooit werden gedaan en leidde uiteindelijk tot de arrestatie van 57 mensen in vijf verschillende Afrikaanse landen.

Inmiddels heeft de prijs van illegaal ivoor volgens de onderzoekers een bedrag van 1.000 dollar per kilogram bereikt. Onderzoekers stellen dat onder meer Kameroen en de Democratische Republiek Congo duidelijker naar voor komen als landen van oorsprong van illegaal ivoor. Tanzanië blijkt volgens het rapport heel efficiënt te zijn in het beschermen van zijn eigen kuddes tegen stropers, maar het land wordt wel een belangrijk exportpunt genoemd. Thailand wordt dan weer steeds met de vinger gewezen als belangrijk doorvoerpunt. China is de belangrijkste bestemming van het illegale ivoor, maar ook Vietnam blijkt opgang te maken. China heeft van de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) wel de toelating gekregen om legale voorraden uit Afrika, Botswana, Namibië en Zimbabwe te verhandelen van dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven en waarvan de opbrengst gaat naar projecten ter bescherming van de olifantenpopulatie, maar er blijft volgens Traffic daarnaast in China ook nog een belangrijk zwart circuit bestaan.

Volgens Traffic draagt de stijgende aanwezigheid van Chinese burgers in Afrikaanse landen bij tot de groei van de ivoorhandel. In totaal werden bij minstens honderddertig in beslagnames Chinezen gearresteerd en nog eens bijna vijfhonderd ladingen werden onderschept tussen Afrika en China. In totaal ging het daarbij om 41 ton illegaal ivoor. "China lijkt dan ook de belangrijkste sleutel in handen te hebben om de illegale handel in ivoor af te remmen," merkt Traffic op. De onderzoekers merken wel op dat het niet duidelijk is of het stropen een impact heeft op de olifantenpopulatie. In Afrika is de olifantenpopulatie aan het toenemen, maar daarachter ligt volgens het rapport een patroon van efficiënte bescherming. Bovendien is de groei vooral op te merken in het zuiden en oosten van Afrika, terwijl in het centrum en het westen van het continent de populaties nog altijd aan het afnemen zijn. Tanzanië en Zambia hebben toelating gevraagd om opnieuw een voorraad legaal ivoor te mogen verkopen.

14:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, handel, ivoor |  Facebook |

16-02-09

Vietnam draaischijf illegale ivoorhandel

De illegale ivoorhandel in Vietnam vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de Aziatische olifant. Dat zegt de internationale natuurorganisatie Traffic. Daarbij wordt opgemerkt dat de ivoorprijzen in Vietnam het hoogst liggen van de hele wereld, wat volgens Traffic laat vermoeden dat de vraag naar ivoor er gevoelig aan het stijgen is. Jaarlijks zouden in Vietnam ongeveer 4.000 ton illegale natuurproducten worden verhandeld. Vermoed wordt dat er in Vietnam nog minder dan honderdvijftig olifanten in de vrije natuur leven. De handel in ivoor werd in Vietnam zestien jaar geleden verboden, maar de wet laat wel toe dat ivoren producten die ouder zijn dan zestien jaar geleden nog verder blijven verkocht worden. Van die mazen maken handelaars gebruik om hun illegale praktijken verder te zetten.

"Natuurbeschermers zijn bijzonder bezorgd over de afkomst van de tonnen illegale natuurproducten die in Vietnam worden verhandeld," aldus BBC News. "Een combinatie van een decennialange oorlog, gevolgd door een snelle economische groei en een enorme bevolkingsgroei, heeft een zware impact gehad op de Vietnamese bosgebieden." In het buurland Laos zijn er daarentegen nog altijd uitgebreide bosgebieden. Daar zouden naar schatting nog duizend olifanten in de vrije natuur leven. Maar die bossen en hun bewoners worden volgens Traffic en andere natuurverenigingen op een alarmerend tempo geplunderd om de markten in China en Vietnam de bevoorraden.

Een recent onderzoek door het World Wildlife Fund ontdekte in deze regio duizend nieuwe diersoorten. "Dat is een bewijs van de rijke biodiversiteit van het gebied," aldus nog BBC News. Traffic heeft aan de Vietnamese regering gevraagd om de controle op de handel in illegale olifantenproducten te verhogen en de mazen in de wetgeving, waardoor de illegale handel kan worden verder gezet, te dichten. Ivoor zou in Vietnam nu een prijs van 1.500 dollar geboden worden voor een kilogram ivoor. Bewerkt ivoor zou een prijs halen van 1.863 dollar per kilogram. Traffic vond in 11 procent van de Vietnamese winkels illegaal ivoor dat te koop werd aangeboden. Bovendien wordt steeds meer illegaal ivoor ook via het internet te koop aangeboden.

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vietnam, olifant, ivoor |  Facebook |

23-10-08

Geen ivoor meer op veilingsite eBay

2260_1Veilingsite eBay verbiedt de verkoop van ivoren producten. Dat is volgens een woordvoerder van het bedrijf de beste manier om de Afrikaanse en Aziatische olifant te beschermen. Die worden immers vaak het slachtoffer van stropers die uit zijn op ivoor. Het International Fund for Animal Welfare zegt dat op dit ogenblik meer dan vierduizend ivoren producten op de website te koop worden aangeboden. Het veilingbedrijf zegt wel dat de verkoop van een aantal antieke voorwerpen met ivoor nog wel zal toegelaten worden.

Het meeste ivoor dat op eBay wordt aangeboden, staan op de Amerikaanse website van het online veilingbedrijf. Een paar olifantentanden haalde op eBay meer dan 21.000 dollar. Vooral Chinezen zijn geïnteresseerd in ivoor. Elk jaar zouden in Afrika en Azië ongeveer 20.000 olifanten illegaal worden gedood voor hun ivoor. De International Convention on the International Trade in Endangered Species (Cites) heeft de olifant erkend als een beschermde diersoort. De organisatie Humane Society International stelt dat de beslissing van eBay ook anderen zou moeten aanzetten om de verkoop van ivoor te weren.

Volgens het International Fund for Animal Welfare worden op het internet ruim 7.000 wildlife-producten te koop aangeboden. Olifantenivoor neemt daarvan 73 procent voor zijn rekening. Daarnaast worden ook huiden van luipaarden, cheetahs, ocelotten, krokodillen en hagedissen te koop aangeboden. In juni vorig jaar maakte eBay al bekend de verkoop van ivoren producten op de internationale markt te verbieden en waarschuwde verkopers dat er alleen ivoor mocht verkocht worden indien dat in hun eigen land wettelijk was toegestaan. Maar de veilingsite geeft nu toe dat die maatregel niet ver genoeg ging.

11:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ebay, ivoor |  Facebook |

16-05-07

Aziatische bendes organiseren ivoorhandel

Aziatische georganiseerde bendes zijn verantwoordelijk voor de groeiende illegale binnenlandse handel in ivoor in Afrika. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Traffic, de onderzoeksorganisatie van het World Wildlife Fund (WNF) en de World Conservation Union (IUCN). Afrikaanse landen waar het meeste ivoor illegaal wordt verhandeld zijn Congo, Kameroen en Nigeria.

Traffic analyseerde bijna 12.400 inbeslagnames van ivoor in 82 landen. De gegevens zijn afkomstig van het Elephant Trade Information System (ETIS), de grootste database ter wereld van inbeslagnames van ivoor. "Er zijn veel conflictgebieden in Centraal-Afrika en op dit ogenblik wordt er vanuit deze regio’s veel ivoor doorgesluisd naar de internationale markten,” voeren de onderzoekers aan.

In een aantal Afrikaanse en Aziatische regio’s is het bijzonder moeilijk om de illegale handel in ivoor op te sporen en te beteugelen. Vooral in China is er veel vraag naar illegaal ivoor, dat via de havens van Hong Kong, Macao en Taiwan geïmporteerd wordt. Ook Japan en Thailand zijn beruchte eindbestemmingen, terwijl de Philippijnen vooral een doorvoerland zijn. Deze regio vertegenwoordigt 62 procent van alle in beslag genomen ivoor.

Wereldwijd zijn er per maand 92 inbeslagnames van ivoor. Indien men de illegale jacht ofp olifanten wil bestrijden, moet volgens de onderzoekers de binnenlandse ivoorhandel worden aangepakt.

18:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azie, ivoor |  Facebook |