14-04-17

Jacht belangrijkste bedreiging voor tropisch wildbestand

De jacht vormt de belangrijkste bedreiging voor het tropische wildbestand. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Radboud Universiteit in Nederland naar de inkrimping van de dierenpopulatie op 176 locaties in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Binnen zones tot 40 kilometer rond belangrijke toegangspunten voor jagers - zoals wegen of dorpen - dienden volgens de onderzoekers een daling van de populaties zoogdieren en vogels met gemiddeld 83 procent en 58 procent te worden vastgesteld. Tevens werd opgemerkt dat jacht voor commerciële doeleinden een grotere impact op het wildbestand had dan de jacht voor de voedselvoorziening van de lokale bevolking.

“Tevens moest worden gemeld dat de druk van de jacht zwaarder kon worden gevoeld in gebieden met betere verbindingen tot grote steden waar het vlees van wilde dieren zou kunnen worden verhandeld,” betoogt onderzoeksleider Ana Benitez-Lopez, milieuwetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “In gebieden waar jacht mogelijk wordt gemaakt, blijft op termijn uiteindelijk amper 17 procent van de oorspronkelijke populatie zoogdieren over. Bij de vogels zou ongeveer 42 procent overleven.” Zelfs in beschermde gebieden is volgens de onderzoekers de impact van de jacht op het wildbestand voelbaar.

“Er kan worden vastgesteld dat de jagers een grotere interesse hebben in zoogdieren dan in vogels,” benadrukt Ana Benitez-Lopez. “Zoogdieren zijn groter en leveren meer voeding op. Ze zijn dan ook een verdere verplaatsing waard. Naarmate het zoogdier groter wordt, neemt ook de afstand toe die de jager wil afleggen. In de buurt van de dorpen zijn de grootste soorten dan ook nagenoeg uitgestorven, zodat de jagers verplicht worden verder te reizen. Bovendien is bij commercieel interessante soorten - zoals olifanten en gorilla’s - een grote bereidheid om langere afstanden af te leggen, want ook de potentiële opbrengsten van de vangst liggen veel hoger.”

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jacht |  Facebook |

08-06-13

Jacht op groot wild wint aan populariteit in Spanje

De jacht op groot wild, vooral herten, is in Spanje de voorbije dertig jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Polytechnic University of Madrid (UPM) en het Centre for Forestry Research (INIA-CIFOR). Opgemerkt dat het aantal jagers in Spanje weliswaar is gedaald, maar dat effect werd volgens de onderzoekers teniet gedaan door een groeiende interesse in de jacht op groot wild. Dat zou in belangrijke mate kunnen worden verklaard door een streven van stadsbewoners naar activiteiten in de vrije natuur.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, jacht |  Facebook |

11-01-13

Zambia verbiedt trofeejacht op leeuwen en luipaarden

Het Afrikaanse land Zambia heeft de trofeejacht op leeuwen en luipaarden verboden. Het bestand van beide zoogdieren is immers te klein geworden om de jacht nog langer toe te laten. Dat heeft Sylvia Masebo, minister van toerisme van Zambia, bekend gemaakt. De minister voegt er aan toe dat de wildpopulatie een belangrijk onderdeel vormt van de nationale toeristische industrie en het verdwijnen van de soorten dan ook een zware bedreiging zou vormen voor de economie van het land.

“Toeristen komen naar Zambia om leeuwen te kunnen zien,” merkte Sylvia Masebo op. “Indien we toelaten dat de leeuwen worden gedood, doden we meteen ook onze toeristische industrie.” Zambia genereert jaarlijks ongeveer 3 miljoen dollar per jaar met safari-jachten, maar die omzet is volgens de minister veel te klein om toe te laten dat het wildbestand van het land verder zou worden uitgedund. Over het aantal luipaarden in Zambia zijn geen gegevens bekend. De leeuwenpopulatie van het land zou nog uit maximaal 4.500 dieren bestaan.

Ook buurland Botwana heeft al aangekondigd dat het jachttoerisme vanaf volgend jaar zal worden verboden. In Kenia is de jacht op wilde dieren al decennia verboden. Leeuwen en luipaarden behoren tot de vijf meest gegeerde prooien bij trofeeënjagers. De andere drie populaire trofeeën bij jagers zijn olifanten, neushoorns en buffels. De regio wordt echter ook getroffen door een grote vorm van illegale jacht. Leeuwen en luipaarden komen bovendien vaak in conflict met lokale veehouders en worden geconfronteerd met een verlies aan prooien en leefgebieden.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zambia, toerisme, jacht |  Facebook |

24-03-12

Jagers maakten einde aan bestaan Australische reusachtige vertebraten

De eerste Australiërs hebben met hun jachtactiviteiten kort na hun aankomst op het continent meer dan 40.000 jaar geleden ervoor gezorgd dat de voorhistorische reuzendieren werden uitgeroeid. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van Chris Johnson, zoöloog aan de University of Tasmania. Het onderzoek maakt volgens de wetenschappers een einde aan het aanslepende debat over de oorzaak van het plotselinge verdwijnen van de reusachtige vertebraten uit het Australische ecosysteem en de dramatische verandering van het landschap dat daarop volgde.

"Nadat de reuzen-vertebraten waren verdwenen, werd in Australië een snelle verandering van de vegetatie opgetekend," merken de onderzoekers op. "Oorspronkelijk bestond het landschap afwisselend uit regenwoud en open graslanden, maar al vlug verschenen overal eucalyptus-bomen. Dat was het gevolg van een daling in de planten-consumptie door de grote herbivoren, waardoor de wouden zich konden uitbreiden en ook de mogelijkheid voor grote bosbranden werd gecreëerd."

Volgens sommige wetenschappers was het verdwijnen van deze reuzen-vertebraten mogelijk te wijten aan een klimaatverandering, maar dat wordt door Chris Johnson tegengesproken. "Het feit dat de dieren 40.000 jaar geleden plots verdwenen, maakt duidelijk dat het fenomeen geen enkele band heeft met het klimaat," merkt hij op. "Op dat ogenblik was het klimaat immers bijzonder stabiel. Wel blijkt dat de dieren verdwenen kort nadat de mens in Australië was verschenen. Vermoedelijk is de jacht de uiteindelijke oorzaak geweest."

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, jacht, vertebraten |  Facebook |

06-03-12

Klimaat en mens belangrijkste oorzaak uitsterven diersoorten

Het uitsterven van een aantal van de grootste dieren van de wereld werd zowel veroorzaakt door optreden van de mens als door klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. Daarbij wordt aangevoerd dat de mens een bijdrage leverde tot het verdwijnen van een diersoorten door de jacht en het veranderen van de leefgebieden. Anderzijds werd de leefomgeving van de dieren veranderd door de klimaatverandering.

Een aantal diersoorten - zoals de mammoet, grondluiaard en moa - konden volgens de onderzoekers deze verandering niet opvangen. "Maar ook vandaag worden veel grote, charismatische dieren - zoals tijgers, ijsberen, olifanten en neushoorns - bedreigd door jagers en veranderingen in klimaat," voert onderzoeksleider Graham Prescott aan. De onderzoekers wijzen erop dat in het verleden altijd werd aan één individuele reden gedacht om het uitsterven van soorten te verklaren, maar is nu aangetoond dat een combinatie van mens en klimaat een desastreuze impact kunnen hebben op de natuur.

"Indien er geen actie wordt ondernomen, dreigen er nog meer soorten met uitsterven bedreigd te worden, waarschuwen de onderzoeker. "Er zijn echter ook verschillen tussen het verleden en de actualiteit. In tegenstelling tot de prehistoristische mens weet men vandaag welke consequenties die praktijken zouden kunnen hebben. Dat zou hoop moeten geven dat het verdwijnen van diersoorten in de toekomst zou kunnen vermeden worden, maar het zou anderzijds nog veel wraakroepender zijn wanneer dat niet zou lukken."

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, jacht |  Facebook |

06-11-11

Mens is pas gradueel een landbouwer geworden

De mensheid heeft wellicht een graduele in plaats van een plotse overgang gekend van jacht en verzameling naar landbouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York en de University of Bradford over vondsten in de Baltische regio. De onderzoekers stellen dat de landbouw zich in de regio weliswaar snel heeft verspreid, maar niet geleid heeft tot een drastische levenswijze van de bevolking, zoals tot nu toe steeds werd gedacht.

De Britse onderzoekers analyseerden etensrestanten in archeologisch aardewerk uit de Baltische regio, daterend van ongeveer vierduizend jaar voor christus. Die periode reveleerde voor de eerste keer aanwijzingen van gedomesticeerde dieren en planten in de regio. De onderzoekers stelden vast dat nog steeds vissen en andere voedingsproducten uit een maritieme omgeving werden gebruikt nadat de landbouw en domesticatie al waren ingetreden.

De onderzoekers stellen dat ongeveer 20 procent van het aardewerk uit gebieden aan de kust nog overblijfselen van maritieme sporen aan het licht bracht. Op sites op het vasteland bleken 28 procent van het aardewerk sporen van zoetwater-producten te bevatten. Dat toont volgens onderzoeksleider Oliver Craig, professor aan de faculteit archeologie aan de Univeristy of Bradford, aan dat de lokale bevolking nog altijd visproducten bleven gebruiken, ondanks de aanwezigheid van gedomesticeerde dieren en planten.

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, landbouw, jacht |  Facebook |

21-01-10

Europese man stamt af van ingeweken landbouwers

De meeste Europese mannen zijn afkomstig van vroege boerenstammen die uit het Nabije Oosten zijn gemigreerd. Dat blijkt volgens onderzoekers van de Britse Leicester University uit de genetische lijnen van Europese mannen. Vrouwen zouden daarentegen afstammen van inheemse jagers-verzamelaars. Volgens een aantal andere onderzoekers gaan die genetische lijnen echter terug tot voor de aanvang van de jongste IJstijd. De uitvinding van de landbouw was één van de belangrijkste cultuurverandering in de geschiedenis van de hedendaagse mens. Er is dan ook al veel gediscussieerd over de vraag of de westerse verspreiding van de landbouw vanuit het Midden-Oosten veroorzaakt werd door een grootschalige migratie van boeren dan wel het gevolg was van de evolutie van gedachten en technologie bij de inlandse bevolking van jagers en verzamelaars.

Indien dat laatste het geval was, zou men kunnen verwachten dat een groot gedeelte van de Europese genetische lijnen terug zou gaan naar het paleolitische tijdperk, dat gesitueerd is tussen 40.000 jaar en 10.000 jaar geleden. Onderzoeksleider Mark Jobling stelt dat het meest voorkomende Europese mannelijke genetische lijn in Ierland, Wales en Spanje een frequentie kent van 90 procent of meer. Deze genetische lijn is dus het meest frequent aan de Atlantische rand, maar blijkt meer diversiteit te vertonen naarmate men richting oosten gaat, om in Anatolië (Turkije) een piekfrequentie te bereiken. Genetische diversiteit is een instrument om de leeftijd van een populatie te berekenen. Naarmate een genetische lijn een grotere diversiteit vertoont, wordt aangenomen dat de populatie al langer aanwezig is.

Uit het onderzoek bleek dat de leeftijd van de populatie teruggaat tot het neoliticum, tussen 10.000 jaar en 5.000 jaar geleden. Eerdere onderzoeken wezen in de richting van het paleolitische tijdperk. "Onderzoek van vrouwelijke genetische kenmerken brengt echter een ander verhaal," aldus BBC News. "Het grootste gedeelte van dat genetisch materiaal blijkt terug te gaan naar het paleolitisch tijdperk. Dat betekent volgens de onderzoekers dat meer dan 80 procent van de Europese mannen zouden afstammen van ingeweken landbouwers. De meerderheid van de Europese vrouwen zouden echter afstammen van jagers en verzamelaars." De onderzoekers stellen dat hieruit kan verondersteld worden dat de landbouwende mannen een reproductief voordeel hadden tegenover de inheemse jagers-verzamelaars.

15:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, man, landbouw, jacht, genetica |  Facebook |

01-12-09

Illegale jacht op neushoorn opnieuw gestegen

De illegale jacht op neushoorns blijft stijgen, ondanks de inspanningen om de diersoort te beschermen. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Traffic, die de handel in wilde dieren volgt. De groei wordt volgens Traffic ondersteund door de vraag op de Aziatische medicijnmarkten. De onderzoekers stellen dat de stijging van de stroperij te wijten is aan minder consequente beteugeling door de overheid. Volgens Traffic is 95 procent van de stroperij in Afrika de voorbije vier jaar gesitueerd in Zimbabwe en Zuid-Afrika. Er wordt aan toegevoegd dat de stropers ook steeds meer gesofisticeerde technieken, zoals farmaceutische producten, gebruiken om hun prooien te doden. Volgens Traffic is een gecoördineerde actie op het hoogste niveau nodig om de illegale jacht op de neushoorn aan te pakken. Daarbij worden de betrokken landen opgeroepen om tegen de volgende vergadering van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), in maart van volgend jaar, aan te tonen dat afdoende maatregelen worden genomen.

"Vele overheden hebben hun aandacht laten verslappen," aldus een woordvoerder van Traffic tegenover BBC News. "De illegale jacht op neushoorns in Afrika is dan ook gevoelig toegenomen." Vooral in Zimbabwe zou de situatie dramatisch zijn. Daar is de neushoorn-populatie gevoelig aan het afnemen en worden slechts 3 procent van de daders gestraft. Tot nu toe had de neushoorn-populatie van Zimbabwe zich opnieuw enigszins kunnen herstellen. Traffic voegt er aan toe dat ook in Zuid-Afrika opnieuw meer stropers actief blijken te zijn, ondanks de invoering van een aantal beschermende maatregelen. De voorbije drie jaar zouden in Zuid-Afrika 210 neushoorns illegaal zijn gedood. In Zimbabwe werden 235 slachtoffers geteld. Zuid-Afrika en Zimbabwe vormen volgens Traffic dan ook het epicentrum van de illegale jacht op neushoorns. Maar volgens vormen ook Maleisië, Indonesië en Viëtnam probleemgebieden.

De betrokken landen moeten volgens Traffic dan ook meer inspanningen doen om de populaties van de Sumatraanse en Javaanse neushoorn beter te beschermen. Daarbij wordt onder meer aangestuurd op het invoeren van een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat de biotoop van de neushoorns niet verder zou verloren gaan. Ook moeten de Aziatische landen volgens Traffic een beter biologisch management doorvoeren, zodat ervoor gezorgd kan worden dat de overblijvende neushoorns de optimale mogelijkheden zouden kunnen krijgen om te overleven. Traffic voegt er echter aan toe dat een aantal landen er gelukkig wel in geslaagd zijn om de bescherming van de neushoorn-populaties te verbeteren. Daarbij wordt onder meer gewezen op Nepal, dat erin geslaagd is om een zware stroperij-crisis af te wentelen. De groeiende Aziatische markt voor het medicinaal gebruik van neushoorn-producten betekent volgens Traffic echter dat alle landen hun inspanningen moeten opdrijven om de bedreigde diersoort te beschermen.

18:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jacht, traffic, neushoorn, stroperij |  Facebook |

18-10-08

Superrijken stellen orders in luxeproducten uit

maybach_landaulet_medDoor de economische crisis beginnen nu ook de superrijken hun uitgavenplannen bij te sturen. Dat hebben een aantal private bankers gezegd tijdens de Wealth Management Summit van het persbureau Reuters. Daardoor lijkt nu ook de sector van de luxegoederen, die de voorbije jaren een bijzondere bloei heeft gekend, de gevolgen van de wereldwijde economische gevolgen te zullen dragen. Er zijn volgens de sector van luxegoederen nu al tekenen dat superrijke investeerders minder orders boeken dan in het verleden.

"De superrijken hebben door de financiële crisis tientallen miljoenen dollars verloren," benadrukte Javier Arus Castillo, general manager van Santander Private Banking International. "Daardoor beginnen ook zij meer na te denken. Hun leven zal niet veranderen, maar toch beginnen ze een beetje bezorgd te worden. Bovendien worden zware investeringen ook naar latere datums verschoven, wanneer de economische situatie zich weer heeft genormaliseerd. Er wordt nu niet aan gedacht om een Maybach-auto of een gigantisch jacht te kopen."

De investeringen in mega-jachten en private jets lijken volgens Reuters de eerste slachtoffers te zijn van de grotere terughoudendheid van de superrijken. "Orders voor jachten zijn nog niet herroepen, maar er worden al wel minder jachts en vliegtuigen gecharterd, terwijl ook nieuwe bestellingen achterwege blijven," aldus Gerard Aquilina, vice-voorzitter van Barclays Wealth. Toch zegt de sector te verwachten dat de sterke vraag naar luxeproducten zal aanhouden. Daarbij wordt vooral gehoopt op de groeimarkten in Azië en het Midden-Oosten. Anderen voorspellen echter dat de wereldwijde economische crisis ook daar de vraag zal beïnvloeden.

16:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jacht, luxesector, maybach |  Facebook |

21-02-07

Zuid-Afrika beperkt jachttoerisme

Zuid-Afrika gaat het jachttoerisme harder aanpakken. Er is immers een verbod op komst op de omstreden jacht op speciaal voor afschot gefokte leeuwen en andere roofdieren. De praktijk is bijzonder populair bij rijke buitenlandse hobbyjagers, die op afspraak in particuliere reservaten een leeuw of een ander dier neerschieten en dan kunnen uitpakken met trofee die ze zogezegd in het wild hebben gedood.

De Zuid-Afrikaanse minister van milieu Marthinus van Schalwyk noemt de jacht op trofeeën van tamme dieren bijzonder verwerpelijk. Volgens de nieuwe wet, die deze zomer van kracht wordt, moeten gefokte roofdieren minstens twee jaar daadwerkelijk in het wild hebben geleefd voor er eventueel een jachtvergunning zal verstrekt worden.

Natuurbeschermers zijn echter van mening dat de nieuwe wet niet ver genoeg gaat. Volgens hen zouden deze dieren ook na twee jaar niet afgeschoten mogen worden. Ze stellen daarbij dat deze wet in de praktijk geen einde zal stellen aan deze praktijken. Dieren die gewoon zijn geweest aan menselijke verzorging, zullen volgens hen nooit opnieuw echt wild worden.

12:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, zuid-afrika, toerisme, jacht |  Facebook |