19-04-18

In Japan hebben taxi’s weinig last van autodelen

Autodelen kan in vele landen op een groot enthousiasme bij het publiek rekenen, maar in Japan ervaart de sector veel moeilijkheden om een plaats op de markt te verwerven. Daarbij moet ongetwijfeld rekening worden gehouden met een aantal wettelijke hindernissen, maar tegelijkertijd moet een relatief gebrek aan vraag bij de bevolking worden vastgesteld. Dat zegt Akiko Yasuhara, redacteur bij Kyodo News. Zij wijst daarbij naar het feit dat taxi’s in Japan een veilige en betaalbare verplaatsing aanreiken en bovendien in de stedelijke gebieden ook heel snel en gemakkelijk kunnen worden gevonden. Bovendien kent Japan volgens Yasuhara een ander transportpatroon dan in andere industrielanden.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan |  Facebook |

25-03-18

In Japan heeft pasgeborene meeste overlevingskansen

Japan is wereldwijd het land met de laagste sterftecijfer bij pasgeborenen, gevolgd door IJsland en Singapore. Dat zegt een rapport van Unicef, gebaseerd op gegevens over sterftecijfers van pasgeborenen twee jaar geleden. Aan de andere kant is Pakistan de meest risicovolle plek op aarde om geboren te worden. Baby's die in Japan worden geboren, genieten de beste overlevingskans, met één overlijden per 1.111 pasgeborenen, gevolgd door IJsland met één sterfgeval bij 1.000 geboorten. In Singapore sterft gemiddeld één op de 909 pasgeborenen. In Pakistan neemt dat risico elke 22 pasgeboren kinderen op tot één sterfgeval.

De onderzoekers wijzen erop dat het risico om te overlijden als een pasgeborene sterk varieert met de locatie van de geboorte. Jaarlijks sterven ongeveer 2,6 miljoen baby's tijdens de eerste maand na de geboorte. Ongeveer een miljoen sterft op de geboortedag. Elk jaar zijn er bovendien nog eens 2,6 miljoen doodgeboortes. Acht van de tien landen met de hoogste pasgeboren sterftecijfers bevinden zich in Sub-Sahara Afrika. Na Pakistan zijn respectievelijk de Centraal-Afrikaanse Republiek en Afghanistan de meest risicovolle plaatsen om geboren te worden. Henrietta Fore, directeur van Unicef, benadrukt dat pasgeborenen meestal sterven omdat ze arm zijn.

Baby's van de armste gezinnen hebben ruim 40 procent meer kans om het slachtoffer van kindersterfte te worden dan kinderen uit de rijkste families. Meer dan 80 procent van de sterfgevallen kan nochtans worden voorkomen met basisoplossingen, zoals betaalbare gezondheidszorg en goed opgeleid medisch personeel. Maar Fore benadrukt dat er ook goed nieuws is. Daarbij wees ze op verbeteringen in landen als Bangladesh, waar het sterftecijfer met meer dan twee derde is gedaald. In het begin van de jaren negentig stierven er elk jaar 241.000 Bengaalse pasgeborenen. Vorig jaar moesten slechts 62.000 sterfgevallen worden geteld.

Het land zegt dat het zichzelf heeft geëngageerd om de overlevingskansen van pasgeborenen te verbeteren. Daarvoor werd onder meer een nationale gezondheidscampagne rond borelingen opzet. Daarbij werden in de openbare ziekenhuizen van de meeste districten van het land speciale zorgeenheden voor pasgeborenen geopend.

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan |  Facebook |

10-03-18

Zachtere Japanse man vooral mythe en marketing?

Japanse mannen vertonen in het gezin en op het werk weliswaar vaak een zachtere kant, maar toch blijven een aantal traditionele dominante houdingen overeind. Dat is de boodschap van een reeks studies over moderne Japanse mannen door wetenschappers aan de Cambridge University. Het onderzoek 'Cool Japanese Men' toont hoe Japanse mannen hun benadering van gezin en arbeid langzaam veranderen in het kader van bredere maatschappelijke verschuivingen en een grotere economische onzekerheid. Anderzijds blijkt volgens de onderzoekers dat de veranderingen mogelijk minder groot zijn dan op het eerste gezicht zou kunnen lijken.

“Er bestaat een vermoeden dat media-afbeeldingen van nieuwe en coole mannen vooral te maken hebben met adverteerders die nieuwe markten proberen aan te boren,” zeggen de onderzoeksleiders Brigitte Steger en Angelika Koch, docenten moderne Japanese studies. "Ondanks de hype lijken Japanse mannen nog steeds aan hun dominantie in de samenleving te willen blijven vasthouden. De positie van de vrouwen is niet radicaal veranderd. Hoewel mannen een zachtere kant tonen en vrouwen helpen, wordt de fundamentele naoorlogse genderverdeling van arbeid en mannelijke overheersing niet ernstig in twijfel getrokken.”

“Mannen nemen ogenschijnlijk meer vrouwelijke kenmerken aan - zoals een sterkere interesse in de partner en de kinderen en een grotere aandacht voor het eigen uiterlijk - maar toch blijft alles binnen het kader van de beginselen van de mannelijkheid,” zeggen de onderzoekers nog. “Men moet immers andere mensen helpen, maar zich anderzijds hard en succesvol opstellen.” Opgemerkt wordt de Japanse arbeidsmarkt nu wel een grotere diversiteit aan loopbanen biedt, maar anderzijds wordt erop gewezen dat de bedrijfswereld geen radicale verandering heeft gekend en in sommige opzichten tegenover mannen nog veeleisender is geworden.

"Er is waardering voor de gezonde en zachte man, maar dat moet vooral als een aanvulling op de bestaande eisen worden bekeken,” aldus nog de onderzoekers. “Er is geen sprake van dat deze nieuwe waarden tegen oude tradities kunnen worden ingeruild. Moderne zakenlieden worden aangemaand om aandachtig en empathisch naar alle collega's, zelfs hun meest jonge medewerkers, te luisteren. Dat moet echter vooral tot een groter professioneel succes leiden en de aantrekkingskracht op het andere geslacht versterken. Op die manier wordt de productiviteit en dominantie over lager gekwoteerde mannen en vrouwen bevestigd.”

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, man |  Facebook |

17-08-17

Bijval donkere chocolade spiegel Japanse vergrijzing

Een perceptie over de gezondheidsvoordelen van cacao blijft een belangrijke pijler voor het succes de Japanse chocolademarkt. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Euromonitor International. Er wordt aan toegevoegd dat de chocoladeverkoop zelfs een weerspiegeling van de verouderende Japanse populatie is geworden. Ook op het Japanse kantoor heeft het product volgens de onderzoekers echter duidelijk aan populariteit gewonnen. De chocoladeverkoop realiseert volgens Euromonitor in Japan dit jaar een omzet van 555 miljard yen, wat overeenkomt met ongeveer 5 miljard dollar. Tegenover vorig jaar is er sprake van een groei met 5 procent.

"Lange tijd werd de consumptie van chocolade in Japan als een ongezonde eetgewoonte bestempeld," aldus Euromonitor. "Een aantal wetenschappelijke studies waarin werd gesuggereerd dat polyfenolen in cacao een goede impact hebben op de gezondheid, hebben echter in de lokale Japanse media een prominente weerslag gekregen. Daardoor is de houding tegenover chocolade gevoelig veranderd. Consumenten, vooral oudere leeftijdsgroepen, blijven chocolade met hoge cacao-gehaltes kopen. Zwarte chocolade laat in Japan dan ook sterke prestaties optekenen. De groeicijfers van melkchocolade en witte variaties blijven daarentegen relatief bescheiden."

Euromonitor wijst erop dat de toenemende populariteit van zwarte chocolade bij de oudere Japanse bevolkingsgroepen een weerspiegeling vormt van de vergrijzing van de populatie van het land. "De Japanse bevolking kent een snelle veroudering, waardoor ook de bezorgdheid over de gezondheid toeneemt," stippen de onderzoekers aan. "Daarbij groeit tevens de overtuiging dat de gezondheid door goede voedingskeuzes op peil gehouden kan worden." Tevens werd opgemerkt dat in eerste instantie de zwarte chocolade nagenoeg uitsluitend in tabletten werd geconsumeerd, maar inmiddels ook in andere variaties - met noten, biscuits of vruchten - op de markt worden gebracht.

Er wordt aan toegevoegd dat de nieuwe chocoladeproducten in Japan goed worden onthaald. Daarbij wordt vooral interesse getoond in chocolade die is voorzien van een beschermende laag, zodat belet wordt dat het product te snel zou smelten. Vooral kantoorbedienden zouden een belangrijk afnemer van deze variaties zijn.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, japan |  Facebook |

26-07-17

Ook Japanse arbeidsmarkt wil telewerk promoten

De Japanse regering heeft beslist om een gedeelte van de bevolking tot telewerk aan te zetten. Het initiatief moet een oplossing bieden voor de congestie in de hoofdstad Tokyo, die over drie jaar de Olympische Spelen zal organiseren. Bovendien moet het thuiswerk ook een onderdeel vormen van de strategie van de overheid om de rigide structuur van de Japanse werkcultuur te verzachten. Om het initiatief sterker te ondersteunen heeft de Japanse regering beslist om voortaan elk jaar tijdens de maand juli een Telework Day te organiseren. Tot nu toe hebben zich al meer dan negenhonderd bedrijven ingeschreven.

De Japanse regering heeft maatregelen geïntroduceerd om de werkuren in te korten, de salarissen van tijdelijke arbeidskrachten te verhogen en het misbruik van de arbeidswetgeving tegen te gaan. “Telewerk zou een andere manier kunnen zijn voor een hervorming van een arbeidsmarkt, die volgens een aantal partijen niet meer met zijn tijd is meegegaan,” aldus de krant Japan Today. “Telewerk is in Japan voorlopig minder doorgedrongen dan in vele andere landen, waar vooral in de informatica-sector arbeid op een centraal kantoor niet langer de norm is. In Japan is deze arbeidsvorm veel minder ingeburgerd.”

Vooral in sectoren buiten de informatica-technologie blijft de Japanse interesse in telewerk volgens de krant beperkt. “Er wordt immers nog altijd een groot belang gehecht aan een fysieke aanwezigheid - soms gedurende meer dan twaalf uren per dag - op het bedrijf,” wordt er opgemerkt. “Toch kan er een geleidelijke verandering worden geregistreerd. Steeds meer bedrijven introduceren meer flexibele werkuren. Door de vergrijzing neemt de arbeidsbevolking bovendien snel af. De rigide werkcultuur maakt het vaak moeilijk om medewerkers te vinden en te behouden, maar sommige bedrijven beginnen te beseffen dat lange en strakke uren werk in realiteit een negatieve impact hebben op de productiviteit.”

“De introductie van telewerk moet de organisatie van de Olympische Spelen vergemakkelijken, maar op lange termijn is vooral meer menselijke arbeidsomstandigheden het doel,” aldus Hiroshi Ohnishi, expert planning op het Japanse ministerie van economie en industrie. “In het verleden werden lange werkuren als een deugd bestempeld, maar die stelling zal in de toekomst niet langer standhouden.”

Lees Verder

 

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan |  Facebook |

15-04-17

Expats remmen inkrimping Japanse bevolking af

Japan telde in de herfst vorig jaar 126,93 miljoen inwoners. Daarmee heeft het land op één jaar tijd 162.000 bewoners verloren. Dat blijkt uit cijfers van de Japanse overheid. De daling is exclusief te wijten aan de binnenlandse bevolking, waar een recordverlies van 299.000 onderdanen moest worden gemeld. Dat werd echter gedeeltelijk gecompenseerd door een recordtoename bij de buitenlandse bewoners. Er werden immers 136.000 bijkomende expats gemeld. De cijfers tonen volgens het Japanse ministerie van binnenlandse zaken dat het land met een super-verouderende maatschappij wordt geconfronteerd.

Japan moet al zes jaar op rij een inkrimpende bevolking melden. Daardoor telt het land nog een autochtone populatie van 125,02 miljoen inwoners. “De Japanse geboortecijfers zijn inmiddels niet meer voldoende om de overlijdens te compenseren,” wordt er opgemerkt. Het voorbije jaar werden 296.000 meer overlijdens dan geboortes gemeld, waardoor de natuurlijke omvang van de Japanse populatie al voor het tiende jaar op rij een inkrimping kende. Inmiddels bestaat 27,3 procent van de Japanse bevolking uit vijfenzestigplussers. De actieve bevolking - tussen vijftien en vierenzestig jaar - vertegenwoordigt nog 60,3 procent van de totale populatie. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de jaren vijftig.

De Japanse premier Shinzo Abe wil de bevolking van het land over vijfenveertig jaar op 100 miljoen inwoners stabiliseren, maar volgens waarnemers moet door de recente demografische ontwikkelingen aan de haalbaarheid van die doelstellingen worden getwijfeld. Bovendien wordt gevreesd dat de snelle verschuivingen in de demografische structuur de economie onder druk zullen zetten en de overheid zullen dwingen om het pensioensysteem en de gezondheidszorg te herstructureren. In het midden van de jaren zestig werd verondersteld dat elke vijfenzestigplusser door 9,1 arbeidskrachten zou worden ondersteund. Over vijfenveertig jaar zal dat cijfer echter terugvallen tot 1,2 arbeidskrachten.

Uit het rapport blijkt nog dat de Japanse bevolking zich steeds meer rond de grote metropolen begint te concentreren. In zeven van de zevenenveertig Japanse prefecturen - Tokio, Saitma, Chiba, Kanagawa, Aichi, Fukuoka en Okinawa - kon immers een bevolkingsgroei worden gemeld.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan |  Facebook |

26-02-17

Japan wordt wellicht tweede partij op internationale casino-markt

De opstart van een complex met casino’s in Japan zou mogelijk 10 miljard dollar kunnen kosten. Dat heeft Sheldon Adelson, chief executive van de casinogroep Las Vegas Sands, gezegd. Las Vegas Sands is één van de kandidaten voor een casino-licentie in Japan, die zich volgens waarnemers de potentie heeft om de tweede grootste casino-markt van de wereld te worden. Japan legaliseerde eind vorig jaar de uitbating van casino’s en werkt nu aan een regelgeving terzake. Gehoopt wordt tegen eind dit jaar een volledig kader te kunnen voorzien en ook de operatoren en locaties voor geïntegreerde sites, die casino’s met hotels en winkelcentra moeten combineren.

De inschattingen over de waarde van de Japanse casino-markt vertonen belangrijke verschillen, maar vastgoedgroep CLS Asia zegt dat een jaarlijkse inkomsten van 10 miljard dollar zou kunnen worden gerealiseerd met twee uitbatingen per grote stad. Indien meer locaties zouden worden gepland, zouden de jaaromzet tot 25 miljard dollar kunnen oplopen. Volgens een aantal andere bronnen zou de vermogende Japanse bevolking en de interesse van buitenlandse toeristen de jaarlijkse inkomsten tot 40 miljard dollar kunnen opdrijven. Daarmee zou Japan na de Verenigde Staten de grootste casino-markt van de wereld kunnen worden.

Naast Las Vegas Sands zouden ook MGM Resorts International, Wynn Resorts, Galaxy Entertainment Corp en Melco Crown Entertainment interesse in een licentie hebben getoond. Eerder was aangegeven dat een definitieve selectie van de operatoren en locaties over twee jaar zou worden afgerond. De casino’s zouden over zes jaar hun activiteiten kunnen opstarten. De groep Hard Rock Cafe International heeft eerder aangekondigd een belang tussen 40 procent en 60 procent te willen nemen in een Japans casino-project. Hard Rock Cafe, dat in de Verenigde Staten elf casino’s uitbaat, heeft eerder dit jaar een Japanse divisie opgestart om op de legalisering van de casino-sector in het land te kunnen inpikken.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, casino |  Facebook |

20-02-17

Steeds meer Japanse werknemers kunnen herlocatie weigeren

In Japan krijgen werknemers steeds meer de gelegenheid om een herlocatie naar een andere regio te weigeren zonder daarvoor de toegang tot promoties geblokkeerd te zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Japanse Institute for Labor Policy and Training. De maatregel vormt een onderdeel van het Japanse bedrijfsleven om een meer gezinsvriendelijke werkomgeving te creëren. De ondernemingen willen met de initiatieven inspelen op de toenemende intrede van vrouwelijke werknemers op de Japanse arbeidsmarkt en de vergrijzing van de maatschappij. Ook de Japanse overheid werkt aan een regelgeving terzake.

Uit het onderzoek van het Institute for Labor Policy and Training blijkt dat 34 procent van de Japanse ondernemingen met meer dan driehonderd personeelsleden een politiek hanteert om de werknemers geregeld van standplaats te laten veranderen. Bij 46 procent van die mutaties zouden ook vrouwelijke werknemers zijn betrokken, hoewel uit een onderzoek van de Chuo University is gebleken dat 58 procent van de werkende Japanse vrouwen geen transfer naar een andere vestiging wil. Vrouwen zouden volgens Japanse werkgevers wel voor een verhuis naar een andere vestiging open staan, tot ze huwen of kinderen krijgen. Op dat ogenblik zouden vele vrouwen afhaken en ontslag nemen.

Een weigering van een transfer betekent in Japan echter vaak ook een verlies van promotiekansen. “Het verhuissysteem druist echter in tegen de principes van een diverse arbeidsmarkt en de promotie van gelijke kansen voor mannen en vrouwen,” benadrukt Emiko Takeishi, professor arbeidsrecht aan de Hosei University. Een aantal Japanse bedrijven hebben inmiddels hun beleid aangepast en koppelen promoties niet langer aan transfers. In plaats daarvan worden speciale vergoedingen voorzien voor werknemers die bereid zijn om naar andere vestigingen te verhuizen. In de maand maart wil de Japanse regering ook officiële richtlijnen terzake naar buiten brengen.

Lees Verder

19:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan |  Facebook |

11-01-17

Minder dan vierduizend doden in Japanse verkeer

In het Japanse verkeer vielen bij ongevallen 3.904 dodelijke slachtoffers. Dat betekende een daling met 5,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door het Japanse National Police Agency bekend werden gemaakt. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in meer dan vijfenzestig jaar opnieuw minder dan vierduizend dodelijke slachtoffers moeten worden gemeld. De Japanse autoriteiten willen het aantal verkeersdoden verder terugdringen. Tegen het einde van dit decennium zouden jaarlijks maximaal nog slechts 2.500 slachtoffers mogen worden geteld. Die intentie vormt een onderdeel van een verkeersveiligheidplan dat door de Japanse regering dit jaar werd gelanceerd.

Japan begon kort na het einde van de tweede wereld met de registratie van het aantal verkeersdoden. Sindsdien werden slechts twee keer betere resultaten opgetekend dan het voorbije jaar. Op het einde van de jaren veertig werden trouwens voor de laatste keer minder dan vierduizend slachtoffers geteld. Op het einde van de jaren zestig werd daarentegen een piek van 16.765 slachtoffers geteld. Volgens het National Police Agency moeten de positieve evoluties vooral worden toegeschreven aan een verbeterde verkeersopvoeding, technische verbeteringen aan de voertuigen en een betere verkeersinfrastructuur, zoals kruispunten met duidelijker signalisaties en beter zichtbare verkeerslichten.

Opgemerkt wordt dat bij de vijfenzestigplussers 2.138 slachtoffers moesten worden geteld. Daarmee vormt de oudere bevolkingsgroep 54,8 procent van alle verkeersdoden. Dat is het hoogste niveau sinds de tweede helft van de jaren zestig met de inzameling van de cijfers werd gestart. Daarnaast wordt opgemerkt dat bij 213 fatale ongevallen een dronken partij was betrokken. Dat was een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Het grootste aantal fatale verkeersongevallen werd opgetekend in de prefectuur Aichi (212), gevolgd door Chiba (185) en Osaka (161). Onderaan de rangschikking volgt de prefectuur Tottori met zeventien dodelijke ongevallen.

In de prefecturen Fukui en Tokushima werden telkens 6,48 doden per honderdduizend inwoners geteld. Daarmee tonen Fukui en Tokushima zich de meest gevaarlijke regio’s van het land. Het laagste cijfer werd opgetekend in Tokio, waar 1,18 slachtoffers per honderdduizend inwoners werden geregistreerd.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, mobiliteit |  Facebook |

Japanse vijfenzestigplussers zijn niet langer ouderen

In Japan mogen inwoners tussen vijfenzestig en vierenzeventig niet meer als een oudere bevolkingscategorie worden omschreven. Deze groep is immers fysiek en mentaal veel jonger dan hun voorgangers enkele enkele decennia geleden. Dat zeggen de Japan Gerontological Society en de Japan Geriatrics Society. Volgens de organisaties mag er pas vanaf vijfenzeventig jaar gewag worden gemaakt van ouderen. Bovendien werd voorgesteld een nieuwe leeftijdscategorie in te voeren. Mensen die de leeftijd van negentig jaar hebben bereikt, zouden daarbij in de categorie superouderen worden ondergebracht.

“In de leeftijdsgroep tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar is men nog altijd een steunpijler van de maatschappij en heeft men meestal geen bijstand van de overheid nodig,” zeggen de initiatiefnemers. “In vergelijking met één of twee decennia geleden zijn de huidige senioren fysiek tussen vijf en tien jaar jonger. Diverse studies hebben uitgewezen dat deze leeftijdsgroep mentaal en fysiek een goede gezondheid kent en zich nog altijd actief in sociale activiteiten engageert.” Op dit ogenblik vertegenwoordigen senioren ongeveer 27 procent van de bevolking. Wanneer echter de leeftijd tot vijfenzeventig jaar wordt opgetrokken, zou het aandeel van dit categorie tot ongeveer 13 procent worden teruggebracht.

“Een dergelijke maatregel moet echter goed worden bestudeerd, want er moet met een aantal consequenties rekening worden gehouden,” benadrukt Hiroko Kase, professor sociaal welzijn aan de Waseda University. “Indien de pensioenleeftijd wordt verhoogd, moet er ook worden gegarandeerd dat de betrokkenen ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om hun baan efficiënt te blijven uitvoeren. De verhoging van de pensioenleeftijd mag in geen geval louter een oplossing zijn om de desastreuze toestand van de sociale zekerheid aan te pakken.” Over vijfenveertig jaar zullen vijfenzestigers bijna 40 procent van de Japanse bevolking vertegenwoordigen en daarmee een zware druk op de sociale zekerheid zetten.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, ouderen |  Facebook |

09-10-16

Tachtig uren overwerk per maand is in Japan niet ongewoon

In meer dan één op vijf Japanse bedrijven presteren werknemers meer dan tachtig uren overwerk per maand. Dat blijkt uit een rapport van de Japanse overheid over de werkdruk in de nationale economie bij meer dan zeventienhonderd bedrijven en bijna twintigduizend werknemers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 23 procent van de ondervraagde bedrijven diende toe te geven dat bij een aantal medewerkers geregeld meer dan tachtig uur overwerk per maand diende te worden geregistreerd. Daarbij gaf 11 procent tussen tachtig en honderd uur overwerk aan, maar bij de andere 12 procent was zelfs sprake van meer dan honderd werkuren extra.

Japan staan bekend voor zijn zware werkdruk. Dat heeft zelfs geleid tot het fenomeen van karoshi, waarbij het overdreven overwerk aanleiding is tot overlijdens door onder meer arbeidsongevallen of zelfmoord. Uit cijfers van het Japanse ministerie van arbeid en welzijn blijkt dat vorig jaar drieënnegentig zelfmoorden als een werkongeval werden aanvaard, maar die statistiek vormt volgens wetenschappers slechts een tip van de ijsberg. Daarbij verwijst het rapport naar gegevens van het Japanse National Police Agency, waarbij blijkt dat vorig jaar 2.159 zelfmoorden werden gemeld waarbij mogelijk arbeidsomstandigheden een rol zouden hebben kunnen hebben.

De onderzoekers wijzen erop dat het probleem van onaanvaardbaar overwerk en karoshi door de bedrijven vaak wordt onderschat of zelfs genegeerd. Dat blijkt volgens hen ook het feit dat minder dan 20 procent van de aangeschreven bedrijven uiteindelijk aan de enquête heeft deelgenomen. “Het Japanse bedrijfsleven en de Japanse overheid informeren de werknemers niet graag over mogelijkheid om de arbeidsrechten af te dwingen,” benadrukt Koichi Nakano, docent politieke wetenschappen aan de Sophia University in Tokio. “Lange werkuren worden nog altijd gezien als een bewijs van engagement en trouw aan de onderneming.”

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 21 procent van de Japanse arbeidskrachten een werkweek van minstens negenenveertig uur heeft, tegenover 16 procent in de Verenigde Staten en 12,5 procent in Groot-Brittannië.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, overwerk |  Facebook |

07-03-14

Autobouwer Toyota meest waardevolle merk van Japan

Autobouwer Toyota blijft het meest waardevolle merk van Japan. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Interbrand. Er wordt aan toegevoegd dat de lijst met meest waardevolle merken wordt gedomineerd door autobouwers en producenten van elektronica. De waarde van Toyota nam het voorbije jaar met 17 procent toe tot 35,3 miljard dollar. Op de tweede plaats volgt Honda met een stijging van 7 procent tot 18,5 miljard dollar. De twee automerken worden gevolgd door Canon, producent van camera’s, dat echter zijn waarde met 9 procent tot 11 miljard dollar zag terugvallen. Terwijl de autobouwers een waardetoename kon melden, werd in de elektronica in het algemeen een terugval genoteerd.

Nissan, dat op een vijfde plaats staat genoteerd, liet een waardetoename met 25 procent tot 6,2 miljard dollar optekenen. Bij Lexus, dat zich als achtste rangschikte, werd een stijging met 7 procent tot 2,7 miljard dollar genoteerd. Subaru staat in de lijst op een zestiende plaats met een groei van 70 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl voor Mazda als eenentwintigste een stijging met 43 procent tot 891 miljoen euro werd gemeld. Bij de elektronicamerken kon daarentegen alleen Panasonic, dat op een zevende plaats eindigde, een kleine stijging met 1 procent tot 5,8 miljard dollar laten registreren. De waarde van Sony, op een vierde plaats, viel met 8 procent terug tot 8,4 miljard dollar.

Nintendo zag zijn waarde als zesde met 14 procent achteruitgaan tot 6,1 miljard dollar. De top tien wordt verder aangevuld door Toshiba en Nikon. Bij de binnenlandse merken werd de eerste plaats ingenomen door de telecomgroep NTT Docomo, dat zijn waarde nochtans met 2 procent zag terugvallen tot 10,6 miljard dollar, gevolgd door het bankconcern Mitsubishi UFG Financial Group met een waarde van 6,5 miljard dollar. Daarna volgen de telecomgroep Softbank (6,3 miljard dollar), retailer Uniqlo (4,1 miljard dollar) en bank Sumitomo Mitsui Financial Group. De top tien bestaat verder uit mobiele telefoonproducent AU Group, bank Mizuho, het ecommerce-concern Rakuten, het alcoholmerk Kirin en Kao, producent van consumptiegoederen.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toyota, merkwaarde, japan |  Facebook |

26-07-13

Japanse vrouwen hebben opnieuw hoogste levensverwachting ter wereld

Japanse vrouwen genoten het voorbije jaar opnieuw de hoogste levensverwachting van de hele wereld. Daarmee hebben de Japanse vrouwen hun historisch leiderschap op het gebied van levensverwachting, dat ze het jaar voordien aan hun seksegenotes uit Hongkong hadden moeten afstaan, opnieuw veroverd. Dat blijkt uit cijfers van het Japanse ministerie van gezondheid en welzijn. Het verlies van de hoogste levensverwachting twee jaar geleden was te wijten aan de impact van de aardbeving en tsunami, die aan vele Japanners het leven kostte. Japanse vrouwen hebben nu een levensverwachtng van 86,41 jaar. Dat betekende een stijging met 0,51 jaar tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, levensverwachting |  Facebook |

01-05-13

Argentijnse tango maakt Japanners nostalgisch

De Argentijnse tango geniet een grote populariteit in Japan. Alleen al in Tokio zijn inmiddels tientallen tango-locaties gevestigd. Die populariteit moet volgens onderzoekers van de University of London vooral worden gezocht in de nostalgische sentimenten die de tango-muziek oproept, waardoor Japanners zouden worden aangezet om terug te denken aan hun eigen geschiedenis. De tango weerspiegelt immers droevigheid, ontgoocheling, tragedie en hoop, waarmee ook de Japanners worden geconfronteerd door de gevolgen van oorlogen en natuurrampen.

"De immigranten die op het einde van de negentiende eeuw in Argentinië arriveerden en wiens uiteenlopende culturen hebben bijgedragen tot de evolutie van de tango, hadden een grote nostalgie naar het geboorteland dat ze hadden verlaten," merekt Yuoko Asaba, tango-muzikant en onderzoeker aan het muziekdepartement van de Royal Holloway University. "Dat sentiment valt ook op te merken in de oudere generatie Japanners, die hun leven na de tweede wereldoorlog helemaal opnieuw dienden op te bouwen."

"Maar ook de jongere generaties, die herhaaldelijk met grote natuurrampen werden geconfronteerd, kampen met die gevoelens," zegt Asaba. "Het eerste Argentijnse orkest trad in het midden van de jaren vijftig in Japan op. Sindsdien geniet de tango een toenemende populariteit en wordt nu op vele Japanse locaties gespeeld. Inmiddels is de muziek een onderdeel geworden van de Japanse nationale identiteit. De Japanners hebben deze exotische muziek als een eigen culturele uiting geadopteerd."

Lees Verder

13:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: argentinië, japan, tango |  Facebook |

Japanse consument heeft het gehad met kuddegedrag

De Japanse luxeconsument neemt steeds meer afstand van het traditionele kuddegedrag. Dat is de conclusie van een rapport van consulent McKinsey. Opgemerkt dat de Japanse consumenten niet langer meer geïnteresseerd zijn in producten die iedereen al in bezit heeft. Vooral jongeren zouden minder snel geneigd zijn om een alomvertegenwoordigd merk te kiezen en daarentegen op zoek gaan naar producten met een uniek karakter en een waarde op langere termijn. Opgemerkt wordt dat de merken zich aan die nieuwe realiteit moeten aanpassen.

"Japanse consumenten laten zich minder beïnvloeden door vrienden, trends en geruchten, maar nemen meer tijd om de echte waarde van producten te evalueren," merkt McKinsey op. "Dat uit zich onder meer in de shopping-beleving, waarbij vaak naar een unieke service wordt gezocht. De perceptie van de consument tijdens het shoppen of de interactie met het merk lijkt dan ook steeds meer aan belangrijkheid te winnen." Er wordt opgemerkt dat de luxemerken zich niet meer kunnen veroorloven een online aanwezigheid of sociale netwerken te negeren.

McKinsey voegt er aan toe dat luxemerken voor een optimale online shopping-ervaring moeten zorgen. Er wordt aan toegevoegd dat vele consumenten ook een betere kennis van het product hebben dan de medewerkers van de producent. "Sociale netwerken verstrekken soms meer informatie dan de verkoopsopleiding," voert McKinsey aan. "Bovendien is de prijsvorming bijzonder transparant geworden, zodat de verkoper een echte meerwaarde dient te bieden om impact te kunnen hebben op de consument."

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, consumptie |  Facebook |

17-04-13

Luxemerken dreigen Japanse markt over het hoofd te zien

Luxemerken richten zich volop op de Chinese consument, maar lopen daarbij het gevaar de Japanse markt uit het oog te verliezen. Dat is uit een onderzoek van de denktank L2 gebleken. De onderzoekers merken op dat ongeveer één vijfde van de Japanse luxeconsumenten heeft aangegeven zijn interesse in luxueuze producten niet te hebben afgebouwd. Bovendien zegt driekwart van de chief executives van luxemerken dat het economische klimaat geen impact heeft gehad op de Japanse verkoopcijfers.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, japan |  Facebook |

26-03-13

Japan vindt rijke voorraad zeldzame grondstoffen

Japan heeft in zijn kustwateren in de Stille Oceaan een grote voorraad zeldzame grondstoffen aangetroffen. De voorraden zouden concentraties hebben die tot dertig keer hoger zouden liggen dat de Chinese ontginningsprojecten. De betrokken grondstoffen zijn bijzonder belangrijk voor de productie van hightech-producten zoals windturbines en smartphones. De vondst kan bijzonder belangrijk zijn voor Japan, dat op dit ogenblik hoofdzakelijk afhankelijk is van China voor de aanvoer van zeldzame grondstoffen. Vele Japanse hightech-producenten hebben al geklaagd dat China de export van de grondstoffen door de recente wrijvingen tussen beide landen heeft beperkt.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, grondstoffen |  Facebook |

02-03-13

China wordt grotere informatica-markt dan Japan

China zal Japan dit jaar op het gebied van informatica-bestedingen voorbij steken. Dat heeft Bitkom, de sectororganisatie van de Duitse informatica-industrie, berekend. Opgemerkt wordt dat de wereldwijde informatica-bestedingen dit jaar met 5,1 procent zullen stijgen tot 2,7 biljoen euro. De grootste groei zal worden opgetekend in India, waar de bestedingen met 13,9 procent zouden toenemen. Daarna volgen Brazilië met 9,6 procent en China met 8,9 procent.

Dieter Kempf, president van Bitkom, merkt op dat China nu een aandeel van 9,5 procent heeft op de wereldwijde informatica-markt, terwijl Japan op een aandeel van 8,3 procent blijft steken. De Verenigde Staten blijven met een aandeel van 26,8 procent veruit wereldwijd marktleider. De Amerikaanse bestedingen zouden dit jaar met 6,5 procent toenemen. De Europese Unie zal volgens Bitkom een aandeel van 21,8 procent behouden, maar de groei blijft er beperkt tot 0,9 procent.

"Rekening houdend met de moeilijke economische omstandigheden in de regio, mag een Europese groei van bijna 1 procent toch als een positief punt worden bestempeld, voert Dieter Kempf aan, erop wijzend dat de Europese Commissie voor de Europese economie dit jaar een lichte achteruitgang verwacht. Uit de cijfers van Bitkom blijkt nog dat Duitsland een aandeel van 4,5 procent heeft in de wereldwijde informatica-bestedingen. Daarmee moet het land wel Brazilië, dat op een aandeel van 5 procent aanspraak zou maken, laten voorgaan.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, japan, informatica |  Facebook |

01-03-13

Japan zal de walvisjacht nooit opgeven

Japan zal de walvisjacht nooit opgeven, ondanks de grote kritiek van andere landen en de gewelddadige confrontaties met milieugroepen. Dat heeft Yoshimasa Hayashi, Japans minister van visserij, gezegd. Kritiek op de walvisvangst is volgens Hayashi een culturele aanval en vooroordeel tegen de Japanse cultuur. De minister wees erop dat Japan een lange traditie heeft met walvisvangst. Bovendien is de walvisvangst volgens de minister ook een belangrijke factor in de garantie van de voedselveiligheid voor de Japanse bevolking. Officieel gebeurt de Japanse walvisjacht voor wetenschappelijke doeleinden.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, walvisvangst |  Facebook |

23-02-13

Japanse reclamesector kent voor eerst in vijf jaar weer groei

In Japan werd het voorbije jaar 5.891 miljard yen uitgegeven aan reclame. Dat komt overeen met een bedrag van 63 miljard dollar. Tegenover het jaar voordien werd een groei met 3,2 procent opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het Japanse reclamebureau Dentsu. Daarmee heeft de Japanse reclamesector voor de eerste keer in vijf jaar opnieuw een groei laten optekenen. In de traditionele reclamesectoren werd de grootste groei gerealiseerd door televisie en kranten, die een stijging met respectievelijk 3 procent en 4,2 procent lieten optekenen. Internetreclame kende een groei met 7,7 procent. Met een stijging van 13,7 procent lieten satellietmedia echter de grootste vooruitgang registreren.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, reclame |  Facebook |

18-02-13

Buitenlandse merken domineren Japanse smartphonemarkt

De Japanse smartphonemarkt wordt door buitenlandse merken gedomineerd. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Counterpoint Research. Daarbij wordt opgemerkt dat Apple tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar op de Japanse smartphonemarkt een aandeel van 16 procent had. Over het hele jaar is het Amerikaanse concern marktleider met een aandeel van 15 procent. Met inbegrip van Samsung, LG Electronics en Huawei vertegenwoordigden de buitenlandse merken meer dan 50 procent van de Japanse markt. Gewezen marktleider Sharp heeft nog een aandeel van 14 procent. Fujitsu realiseerde een even groot marktaandeel.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, japan |  Facebook |

08-02-13

Staatssteun moet verlieslatende Japanse walvisvangst overeind houden

De Japanse regering ondersteunt de nationale walvisvangst met miljoenen dollar overheidsgeld per jaar, hoewel de lokale vraag naar walvisvlees beperkt blijft en de jacht ook weinig wetenschappelijk waardevolle gegevens opleveren. Dat blijkt uit een studie van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). Er wordt opgemerkt dat de walvisvangst al meer dan twee decennia verlieslatend is en de Japanse overheid de voorbije kwarteeuw meer dan 378 miljoen dollar ondersteuning heeft toegekend aan de sector. De consumptie van walvisvlees zou tot 1 procent van zijn piek in het begin van de jaren zestig zijn teruggevallen.

Lees Verder

08:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, walvisvangst |  Facebook |

05-02-13

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie verdrievoudigen

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie tegen het volgende decennium hebben verdrievoudigd tot 7,5 miljoen kilowatt. Daarvoor moeten nieuwe projecten worden gelanceerd in Hokkaido en Tohoku. Dat heeft de Japanse krant Yomiuri Shimbun bekend gemaakt. Het project zal in april dit jaar worden gelanceerd, waarbij publieke en private investeerders ongeveer 310 miljard yen zouden moeten investeren in windparken in beide regio's. Dat komt overeen met een bedrag van 3,35 miljard dollar. Japan heeft het voorbije jaar in totaal 15,3 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, windenergie |  Facebook |

28-01-13

Japanse grootindustrie schroeft uitstoot met bijna 15 procent terug

De Japanse grootindustrie heeft het voorbije halve decennium de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld met 14,9 procent teruggeschroefd tegenover het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Japanse zakenkrant Nikkei. Opgemerkt wordt dat de industrie met die prestaties in belangrijke mate het land heeft geholpen om de doelstellingen van het Kyoto Protocol tegen klimaatverandering te halen. Japan had daarbij aangegeven de uitstoot van broeikasgassen tegen eind vorig jaar met 6 procent terug te schroeven tegenover het begin van de jaren negentig.

Hoewel geen officiële mededelingen zijn gedaan, wordt verondersteld dat Japan ruimschoots zijn doelstellingen op het gebied van klimaatverandering heeft gehaald. Tijdens de twee laatste jaren van het voorbije decennium liet Japan bij de totale uitstoot een daling met 10,9 procent optekenen, indien de emissiehandel met ontwikkelingslanden en bosaanplantingen in rekening worden gebracht. Omdat bossen meer broeikasgassen opvangen dan produceren, kunnen bijkomende emissierechten worden verkregen door bosbescherming en boomaanplantingen.

Wel wordt opgemerkt dat de studie van de zakenkrant werd afgerond vooraleer huidig premier Shinzo Abe, die een grotere prioriteit wil verlenen aan de industrie, aan de macht kwam en een aantal hervormingen heeft aangekondigd. Onder meer wil Abe de belofte van gewezen premier Yukio Hatoyama over de uitstoot van broeikasgassen opnieuw evalueren. Hatoyama had drie jaar geleden beloofd dat Japan de uitstoot tegen het einde van het decennium met 25 procent zou terugschroeven, op voorwaarde dat ook China en de Verenigde Staten gelijkaardige inspanningen zouden doen.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, industrie, uitstoot |  Facebook |

16-01-13

Japanse landbouw dreigt stigma van nucleaire ramp dragen

Vrees voor de negatieve impact van het ongeval in de kerncentrale van Fukushima heeft de Japanse landbouw een zware slag toegebracht. Hoewel de producten aan alle gestelde veiligheidsnormen voldoen, zeggen sommige producenten de afzet sinds de kernramp met 70 procent zien terugvallen hebben. Bovendien blijkt ook de uitvoer van de Japanse landbouwindustrie de consequenties van de kernramp te moeten dragen. De Japanse landbouwsector realiseerde twee jaar geleden nog een uitvoer van 451,1 miljard yen. Dat betekende een daling met 8,3 procent tegenover het jaar voordien. In totaal hebben vijfenveertig landen beperkingen ingevoerd op Japanse voedingsproducten.

Diverse Japanse landbouwproducenten stellen dat vele consumenten de voorkeur geven aan import uit Zuid-Korea en China boven het binnenlandse aanbod. Er wordt gewag gemaakt van een blijvend stigma door het tijdelijk verbod dat op voedingsproducten uit de regio rond Fukushima na de ramp werd ingevoerd omdat het niveau radioactief cesium in bepaald groenten en andere landbouwproducten de veiligheidsnormen van de Japanse overheid hadden overschreden. "Inmiddels is dat verbod weer afgevoerd, maar de negatieve sfeer rond de producten blijft hangen," voert de sector aan.

Bovendien wordt er gewezen op de schade die werd aangericht door fraudeurs die producten uit Fukushima onder een ander label probeerden te verkopen. "De producten bleken weliswaar geen gevaar op te leveren, maar het bedrog zorgde, samen met twijfels over de controle-methodes van de Japanse overheid, voor een blijvende argwaan bij de Japanse consument," wordt nog opgemerkt. "Bovendien bleven er twijfels of de overheid het potentiële gevaar, uit vrees voor economische consequenties, niet heeft onderschat." Een aantal grote retailers heeft inmiddels eigen testmethodes geïntroduceerd om contaminaties op te sporen.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, landbouw |  Facebook |

13-01-13

Japanse premier hekelt houding Chinese overheid bij Senkaku-rellen

De Chinese regering heeft onvoldoende inspanningen gedaan om Japanse bedrijven tegen gewelddadige protestacties over de Senkaku-eilenden te beschermen. Dat heeft de Japanse premier Shinzo Abe gezegd. De Japanse premier weet de schuld voor de verslechterde verhouding tussen beide landen volledig aan de Chinese regering. Tussen beide landen is de jongste tijd weer een grotere animositeit ontstaan omdat zowel Japan als China territoriale claims willen leggen op de onbewoonde Senkoku-eilandengroep. In het Chinees worden de eilanden Diaoyu genoemd.

“China is een land dat verantwoording verschuldigd is aan de internationale gemeenschap en gaat dan ook in de fout politieke doelstellingen te willen realiseren door aan onderdanen toe te laten om Japanse activa en mensen die hebben bijgedragen aan de Chinese economie, aan te vallen,” voerde Shinzo Abe aan. “Die houding berokkent niet alleen schade aan de bilaterale relaties tussen beide landen, maar heeft ook een belangrijke negatieve invloed op de Chinese economie en maatschappij.” Shinzo Abe bevestigde dat er over de Senkoku geen onderhandelingen mogelijk zijn.

De relaties tussen China en Japan zijn sinds september vorig jaar gevoelig verslechterd. Aanleiding was de aankoop van de Senkaku-eilanden, die zich in privébezit bevonden, door de Japanse overheid. De aankoop leidde tot gewelddadige protesten in China, waarbij Japanse bedrijven, winkels en ondernemingen werden aangevallen. In totaal zou daarbij voor meer dan 100 miljoen dollar schade zijn aangericht. Volgens een aantal waarnemers werden die protesten in het geheim door de Chinese overheid gesteund.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, japan, senkoku |  Facebook |

12-12-12

Japanse stralingsdeskundigen betaald door energiebedrijven

Invloedrijke wetenschappers die hebben geholpen aan het vastleggen van de nucleaire stralingslimieten in Japan, hebben jarenlang van de uitbaters van Japanse kerncentrales reisvergoedingen gekregen om buitenlandse vergaderingen bij te wonen. Dat staat volgens het persbureau Associated Press verborgen in een kleine paragraaf in een lijvig parlementair onderzoeksrapport over de ramp in de kerncentrale van Fukushima vorig jaar. Een aantal van de betrokken wetenschappers zouden opvallend optimistische benaderingen hebben naar buiten gebracht over de gezondheidsrisico's van straling. De visie van de wetenschappers was onder meer bepalend om schoolkinderen al dan niet buiten te laten spelen en voor de eventuele evacuatie van gezinnen uit bepaalde gebieden. Wetenschapper Ohtsura Niwa gaf toe dat de elektriciteitsector vergoedingen voor deelname aan vergaderingen van de International Commission on Radiological Protection betaald heeft, maar ontkent dat die betalingen enige impact hebben gehad op de conclusies van de onderzoekers.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, kernenergie, straling |  Facebook |

07-12-12

Japan vreest emissiedoelstellingen te moeten terugschroeven

Japan sluit niet uit dat de emissie-doelstellingen naar beneden worden herzien. Dat heeft een woordvoerder van het Japanse ministerie van milieu gezegd. De Japanse regering had drie jaar geleden beloofd de emissies tegen het begin van het volgende decennium met 25 procent te zullen terugschroeven tegenover het niveau dat in het begin van de jaren negentig werd opgetekend, op voorwaarde dat ook andere grote vervuilers zoals China en de Verenigde Staten gelijkaardige inspanningen zouden doen. De Japan schoof daarmee één van de meest ambitieuze doelstellingen uit de geïndustrialiseerde wereld naar voor. Sinds de ramp met de kerncentrale van Fukushima werd in Japan het nucleaire programma echter opgeschort en is de consumptie van fossiele brandstoffen echter gevoelig toegenomen. Daardoor zal het volgens de woordvoerder bijzonder moeilijk worden om de originele doelstellingen te realiseren.

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, emissies |  Facebook |

30-11-12

Walvisvangst geniet meer steun dan oppositie bij Japanse bevolking

Er is bij de Japanse bevolking meer steun dan verzet tegenover de controversiële walvisjacht die het land blijft organiseren. Dat blijkt uit een enquête van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). Uit een enquête van de organisatie bleek immers dat 26,8 procent van de respondenten van mening was dat Japan de walvisvangst diende verder te zetten. Daarentegen wil slechts 18,5 procent uitdrukkelijk dat het land de praktijken stopzet. De rest van de ondervraagden had geen specifieke mening. Wel blijkt dat 88,8 procent van de ondervraagden aangeeft het voorbije jaar geen walvisvlees gekocht te hebben. Japan zegt de walvisvangst uit wetenschappelijke gronden te organiseren, hoewel het vlees nadien openlijk in winkels en restaurants wordt verkocht.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, walvisvangst |  Facebook |

29-11-12

Japanse premier belooft uitstap uit nucleaire energie

De Japanse premier Yoshihiko Noda belooft dat zijn land de volgende decennia de afhankelijkheid van nucleaire energie zal afbouwen. Dat heeft Noda gezegd in aanleiding naar de algemene verkiezingen van volgende maand. Na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima wenst de Japanse bevolking volgens Noda dat een maatschappij wordt uitgebouwd die niet langer afhankelijk is van nucleaire energie. Noda beloofde dat zijn partij alle middelen zou voorzien om de weg naar die doelstelling uit te tekenen. Eerder dit jaar kondigde de Japanse regering aan dat de nucleaire energie tegen het einde van de jaren dertig door alternatieve bronnen zou zijn vervangen. In de Japanse zakenwereld wordt echter vaak opgemerkt dat het land kerncentrales nodig heeft om zijn industrie van energie te voorzien.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, kernenergie |  Facebook |