26-02-17

Japan wordt wellicht tweede partij op internationale casino-markt

De opstart van een complex met casino’s in Japan zou mogelijk 10 miljard dollar kunnen kosten. Dat heeft Sheldon Adelson, chief executive van de casinogroep Las Vegas Sands, gezegd. Las Vegas Sands is één van de kandidaten voor een casino-licentie in Japan, die zich volgens waarnemers de potentie heeft om de tweede grootste casino-markt van de wereld te worden. Japan legaliseerde eind vorig jaar de uitbating van casino’s en werkt nu aan een regelgeving terzake. Gehoopt wordt tegen eind dit jaar een volledig kader te kunnen voorzien en ook de operatoren en locaties voor geïntegreerde sites, die casino’s met hotels en winkelcentra moeten combineren.

De inschattingen over de waarde van de Japanse casino-markt vertonen belangrijke verschillen, maar vastgoedgroep CLS Asia zegt dat een jaarlijkse inkomsten van 10 miljard dollar zou kunnen worden gerealiseerd met twee uitbatingen per grote stad. Indien meer locaties zouden worden gepland, zouden de jaaromzet tot 25 miljard dollar kunnen oplopen. Volgens een aantal andere bronnen zou de vermogende Japanse bevolking en de interesse van buitenlandse toeristen de jaarlijkse inkomsten tot 40 miljard dollar kunnen opdrijven. Daarmee zou Japan na de Verenigde Staten de grootste casino-markt van de wereld kunnen worden.

Naast Las Vegas Sands zouden ook MGM Resorts International, Wynn Resorts, Galaxy Entertainment Corp en Melco Crown Entertainment interesse in een licentie hebben getoond. Eerder was aangegeven dat een definitieve selectie van de operatoren en locaties over twee jaar zou worden afgerond. De casino’s zouden over zes jaar hun activiteiten kunnen opstarten. De groep Hard Rock Cafe International heeft eerder aangekondigd een belang tussen 40 procent en 60 procent te willen nemen in een Japans casino-project. Hard Rock Cafe, dat in de Verenigde Staten elf casino’s uitbaat, heeft eerder dit jaar een Japanse divisie opgestart om op de legalisering van de casino-sector in het land te kunnen inpikken.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, casino |  Facebook |

20-02-17

Steeds meer Japanse werknemers kunnen herlocatie weigeren

In Japan krijgen werknemers steeds meer de gelegenheid om een herlocatie naar een andere regio te weigeren zonder daarvoor de toegang tot promoties geblokkeerd te zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Japanse Institute for Labor Policy and Training. De maatregel vormt een onderdeel van het Japanse bedrijfsleven om een meer gezinsvriendelijke werkomgeving te creëren. De ondernemingen willen met de initiatieven inspelen op de toenemende intrede van vrouwelijke werknemers op de Japanse arbeidsmarkt en de vergrijzing van de maatschappij. Ook de Japanse overheid werkt aan een regelgeving terzake.

Uit het onderzoek van het Institute for Labor Policy and Training blijkt dat 34 procent van de Japanse ondernemingen met meer dan driehonderd personeelsleden een politiek hanteert om de werknemers geregeld van standplaats te laten veranderen. Bij 46 procent van die mutaties zouden ook vrouwelijke werknemers zijn betrokken, hoewel uit een onderzoek van de Chuo University is gebleken dat 58 procent van de werkende Japanse vrouwen geen transfer naar een andere vestiging wil. Vrouwen zouden volgens Japanse werkgevers wel voor een verhuis naar een andere vestiging open staan, tot ze huwen of kinderen krijgen. Op dat ogenblik zouden vele vrouwen afhaken en ontslag nemen.

Een weigering van een transfer betekent in Japan echter vaak ook een verlies van promotiekansen. “Het verhuissysteem druist echter in tegen de principes van een diverse arbeidsmarkt en de promotie van gelijke kansen voor mannen en vrouwen,” benadrukt Emiko Takeishi, professor arbeidsrecht aan de Hosei University. Een aantal Japanse bedrijven hebben inmiddels hun beleid aangepast en koppelen promoties niet langer aan transfers. In plaats daarvan worden speciale vergoedingen voorzien voor werknemers die bereid zijn om naar andere vestigingen te verhuizen. In de maand maart wil de Japanse regering ook officiële richtlijnen terzake naar buiten brengen.

Lees Verder

19:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan |  Facebook |

11-01-17

Minder dan vierduizend doden in Japanse verkeer

In het Japanse verkeer vielen bij ongevallen 3.904 dodelijke slachtoffers. Dat betekende een daling met 5,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door het Japanse National Police Agency bekend werden gemaakt. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in meer dan vijfenzestig jaar opnieuw minder dan vierduizend dodelijke slachtoffers moeten worden gemeld. De Japanse autoriteiten willen het aantal verkeersdoden verder terugdringen. Tegen het einde van dit decennium zouden jaarlijks maximaal nog slechts 2.500 slachtoffers mogen worden geteld. Die intentie vormt een onderdeel van een verkeersveiligheidplan dat door de Japanse regering dit jaar werd gelanceerd.

Japan begon kort na het einde van de tweede wereld met de registratie van het aantal verkeersdoden. Sindsdien werden slechts twee keer betere resultaten opgetekend dan het voorbije jaar. Op het einde van de jaren veertig werden trouwens voor de laatste keer minder dan vierduizend slachtoffers geteld. Op het einde van de jaren zestig werd daarentegen een piek van 16.765 slachtoffers geteld. Volgens het National Police Agency moeten de positieve evoluties vooral worden toegeschreven aan een verbeterde verkeersopvoeding, technische verbeteringen aan de voertuigen en een betere verkeersinfrastructuur, zoals kruispunten met duidelijker signalisaties en beter zichtbare verkeerslichten.

Opgemerkt wordt dat bij de vijfenzestigplussers 2.138 slachtoffers moesten worden geteld. Daarmee vormt de oudere bevolkingsgroep 54,8 procent van alle verkeersdoden. Dat is het hoogste niveau sinds de tweede helft van de jaren zestig met de inzameling van de cijfers werd gestart. Daarnaast wordt opgemerkt dat bij 213 fatale ongevallen een dronken partij was betrokken. Dat was een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Het grootste aantal fatale verkeersongevallen werd opgetekend in de prefectuur Aichi (212), gevolgd door Chiba (185) en Osaka (161). Onderaan de rangschikking volgt de prefectuur Tottori met zeventien dodelijke ongevallen.

In de prefecturen Fukui en Tokushima werden telkens 6,48 doden per honderdduizend inwoners geteld. Daarmee tonen Fukui en Tokushima zich de meest gevaarlijke regio’s van het land. Het laagste cijfer werd opgetekend in Tokio, waar 1,18 slachtoffers per honderdduizend inwoners werden geregistreerd.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, mobiliteit |  Facebook |

Japanse vijfenzestigplussers zijn niet langer ouderen

In Japan mogen inwoners tussen vijfenzestig en vierenzeventig niet meer als een oudere bevolkingscategorie worden omschreven. Deze groep is immers fysiek en mentaal veel jonger dan hun voorgangers enkele enkele decennia geleden. Dat zeggen de Japan Gerontological Society en de Japan Geriatrics Society. Volgens de organisaties mag er pas vanaf vijfenzeventig jaar gewag worden gemaakt van ouderen. Bovendien werd voorgesteld een nieuwe leeftijdscategorie in te voeren. Mensen die de leeftijd van negentig jaar hebben bereikt, zouden daarbij in de categorie superouderen worden ondergebracht.

“In de leeftijdsgroep tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar is men nog altijd een steunpijler van de maatschappij en heeft men meestal geen bijstand van de overheid nodig,” zeggen de initiatiefnemers. “In vergelijking met één of twee decennia geleden zijn de huidige senioren fysiek tussen vijf en tien jaar jonger. Diverse studies hebben uitgewezen dat deze leeftijdsgroep mentaal en fysiek een goede gezondheid kent en zich nog altijd actief in sociale activiteiten engageert.” Op dit ogenblik vertegenwoordigen senioren ongeveer 27 procent van de bevolking. Wanneer echter de leeftijd tot vijfenzeventig jaar wordt opgetrokken, zou het aandeel van dit categorie tot ongeveer 13 procent worden teruggebracht.

“Een dergelijke maatregel moet echter goed worden bestudeerd, want er moet met een aantal consequenties rekening worden gehouden,” benadrukt Hiroko Kase, professor sociaal welzijn aan de Waseda University. “Indien de pensioenleeftijd wordt verhoogd, moet er ook worden gegarandeerd dat de betrokkenen ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om hun baan efficiënt te blijven uitvoeren. De verhoging van de pensioenleeftijd mag in geen geval louter een oplossing zijn om de desastreuze toestand van de sociale zekerheid aan te pakken.” Over vijfenveertig jaar zullen vijfenzestigers bijna 40 procent van de Japanse bevolking vertegenwoordigen en daarmee een zware druk op de sociale zekerheid zetten.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, ouderen |  Facebook |

09-10-16

Tachtig uren overwerk per maand is in Japan niet ongewoon

In meer dan één op vijf Japanse bedrijven presteren werknemers meer dan tachtig uren overwerk per maand. Dat blijkt uit een rapport van de Japanse overheid over de werkdruk in de nationale economie bij meer dan zeventienhonderd bedrijven en bijna twintigduizend werknemers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 23 procent van de ondervraagde bedrijven diende toe te geven dat bij een aantal medewerkers geregeld meer dan tachtig uur overwerk per maand diende te worden geregistreerd. Daarbij gaf 11 procent tussen tachtig en honderd uur overwerk aan, maar bij de andere 12 procent was zelfs sprake van meer dan honderd werkuren extra.

Japan staan bekend voor zijn zware werkdruk. Dat heeft zelfs geleid tot het fenomeen van karoshi, waarbij het overdreven overwerk aanleiding is tot overlijdens door onder meer arbeidsongevallen of zelfmoord. Uit cijfers van het Japanse ministerie van arbeid en welzijn blijkt dat vorig jaar drieënnegentig zelfmoorden als een werkongeval werden aanvaard, maar die statistiek vormt volgens wetenschappers slechts een tip van de ijsberg. Daarbij verwijst het rapport naar gegevens van het Japanse National Police Agency, waarbij blijkt dat vorig jaar 2.159 zelfmoorden werden gemeld waarbij mogelijk arbeidsomstandigheden een rol zouden hebben kunnen hebben.

De onderzoekers wijzen erop dat het probleem van onaanvaardbaar overwerk en karoshi door de bedrijven vaak wordt onderschat of zelfs genegeerd. Dat blijkt volgens hen ook het feit dat minder dan 20 procent van de aangeschreven bedrijven uiteindelijk aan de enquête heeft deelgenomen. “Het Japanse bedrijfsleven en de Japanse overheid informeren de werknemers niet graag over mogelijkheid om de arbeidsrechten af te dwingen,” benadrukt Koichi Nakano, docent politieke wetenschappen aan de Sophia University in Tokio. “Lange werkuren worden nog altijd gezien als een bewijs van engagement en trouw aan de onderneming.”

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 21 procent van de Japanse arbeidskrachten een werkweek van minstens negenenveertig uur heeft, tegenover 16 procent in de Verenigde Staten en 12,5 procent in Groot-Brittannië.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, overwerk |  Facebook |

07-03-14

Autobouwer Toyota meest waardevolle merk van Japan

Autobouwer Toyota blijft het meest waardevolle merk van Japan. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Interbrand. Er wordt aan toegevoegd dat de lijst met meest waardevolle merken wordt gedomineerd door autobouwers en producenten van elektronica. De waarde van Toyota nam het voorbije jaar met 17 procent toe tot 35,3 miljard dollar. Op de tweede plaats volgt Honda met een stijging van 7 procent tot 18,5 miljard dollar. De twee automerken worden gevolgd door Canon, producent van camera’s, dat echter zijn waarde met 9 procent tot 11 miljard dollar zag terugvallen. Terwijl de autobouwers een waardetoename kon melden, werd in de elektronica in het algemeen een terugval genoteerd.

Nissan, dat op een vijfde plaats staat genoteerd, liet een waardetoename met 25 procent tot 6,2 miljard dollar optekenen. Bij Lexus, dat zich als achtste rangschikte, werd een stijging met 7 procent tot 2,7 miljard dollar genoteerd. Subaru staat in de lijst op een zestiende plaats met een groei van 70 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl voor Mazda als eenentwintigste een stijging met 43 procent tot 891 miljoen euro werd gemeld. Bij de elektronicamerken kon daarentegen alleen Panasonic, dat op een zevende plaats eindigde, een kleine stijging met 1 procent tot 5,8 miljard dollar laten registreren. De waarde van Sony, op een vierde plaats, viel met 8 procent terug tot 8,4 miljard dollar.

Nintendo zag zijn waarde als zesde met 14 procent achteruitgaan tot 6,1 miljard dollar. De top tien wordt verder aangevuld door Toshiba en Nikon. Bij de binnenlandse merken werd de eerste plaats ingenomen door de telecomgroep NTT Docomo, dat zijn waarde nochtans met 2 procent zag terugvallen tot 10,6 miljard dollar, gevolgd door het bankconcern Mitsubishi UFG Financial Group met een waarde van 6,5 miljard dollar. Daarna volgen de telecomgroep Softbank (6,3 miljard dollar), retailer Uniqlo (4,1 miljard dollar) en bank Sumitomo Mitsui Financial Group. De top tien bestaat verder uit mobiele telefoonproducent AU Group, bank Mizuho, het ecommerce-concern Rakuten, het alcoholmerk Kirin en Kao, producent van consumptiegoederen.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toyota, merkwaarde, japan |  Facebook |

26-07-13

Japanse vrouwen hebben opnieuw hoogste levensverwachting ter wereld

Japanse vrouwen genoten het voorbije jaar opnieuw de hoogste levensverwachting van de hele wereld. Daarmee hebben de Japanse vrouwen hun historisch leiderschap op het gebied van levensverwachting, dat ze het jaar voordien aan hun seksegenotes uit Hongkong hadden moeten afstaan, opnieuw veroverd. Dat blijkt uit cijfers van het Japanse ministerie van gezondheid en welzijn. Het verlies van de hoogste levensverwachting twee jaar geleden was te wijten aan de impact van de aardbeving en tsunami, die aan vele Japanners het leven kostte. Japanse vrouwen hebben nu een levensverwachtng van 86,41 jaar. Dat betekende een stijging met 0,51 jaar tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, levensverwachting |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende