15-10-11

Jetlag bepaald door persoonlijke biologische klok

Het probleem van jetlag kan mogelijk worden veroorzaakt door de persoonlijke circadiaanse klok van de reiziger zelf. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Washington. Opgemerkt wordt dat de circadiaanse klok van sommige personen licht afwijkt van de duur van de zonnedag en dus moet worden aangepast. Die aanpassing gebeurt op een natuurlijke en onbewuste manier, maar dat proces kan volgens de onderzoekers worden verstoord door de plotse grote schommelingen in de cyclus van duisternis en licht van een radicaal nieuwe geografische locatie.

Iedere persoon heeft een eigen circadiaans ritme, dat invloed heeft op de lichaamsfuncties en het gedrag. Ook weet men dat reizen op lange afstand van west naar oost een desastreuze impact kan hebben op het slaappatroon van het individu. In omgekeerde richting zijn die effecten veel minder uitgesproken. Een persoon die zijn circadiaanse klok moet versnellen om zich aan te passen aan de zonnedag, heeft meer problemen met jetlag dan een collega wiens persoonlijke klok moet worden vertraagd.

"Bij het versnellen en vertragen van het circadiaans ritme worden afwijkende processen ingeschakeld," merkt Horacio de la Iglesia, professor biologie aan de University of Washington, op. Uit een onderzoek hij hamsters bleek dat een lichtimpuls van één uur in een kortere zonnedag optreedt als zonsopkomst, terwijl die bij een langere zonnedag als zonsondergang wordt geïnterpreteerd. Dat betekent volgens de onderzoekers dat er andere mechanismen in de hersenen worden geactiveerd wanneer de circadiaanse klok moet worden versneld of vertraagd.

"Dit zou aanwijzingen kunnen geven over de werking van circadiaanse klokken bij nachtdieren en zou ook een mogelijke remedie kunnen bieden voor jetlag," voert de la Iglesia aan.

22:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologische klok, jetlag |  Facebook |

29-11-09

Britse wetenschappers werken aan behandeling jetlag

Britse wetenschappers zeggen belangrijke vorderingen gemaakt te hebben in het onderzoek naar het fenomeen van de jetlag. Een team van de University of Manchester zegt de werking te onderzoeken van enkele hersencellen die een belangrijke rol spelen in het afstellen van de biologische klok van het menselijk lichaam. De wetenschappers hopen ook dat de resultaten van hun onderzoek ertoe zal leiden dat oplossingen kunnen worden gevonden voor mensen die aan slaapstoornissen lijden. Onderzoeksleider Hugh Piggins, neuroloog aan de University of Manchester, stelt daarbij dat geneesmiddelen zouden kunnen ontwikkeld worden om de mens te helpen zijn biologische klok bij te stellen. De Britse wetenschappers stellen daarbij dat ze ontdekt hebben dat de biologische klok helemaal anders blijkt te werken dan tot nu toe werd onderzocht. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de hersenen tijdens de dag meer elektrische impulsen uitstuurden dan tijdens de nacht. Dat idee moet volgens Piggins echter worden bijgesteld.

De wetenschappers van de University of Manchester ontdekten een aantal cellen die de menselijke klok blijken te regelen. "Oorspronkelijk werd voorop gesteld dat deze cellen tijdens de dag inactief waren, maar het onderzoek heeft het tegenovergestelde laten uitschijnen," aldus professor Piggins. Onderzoekers gaan ervan uit dat de hersenen de lichaamsklok aansturen door tijdens de dag meer impulsen uit te sturen dan tijdens de nacht. Het traditioneel model stelde volgens de Britse wetenschapper dat de lichaamsklok en de hersenen communiceerden met de rest van het brein via het aantal elektrische impulsen die door de hersencellen werden geproduceerd. Die impulsen zouden door de hersenen reizen en duidelijk maken welk uur van het dag het was. Maar volgens Piggins hebben de onderzoekers van de Universiteit van Manchester vastgesteld dat er in dit gedeelte van de menselijke hersenen minstens twee types cellen actief zijn.

Deze hersencellen bevatten volgens Piggins een sleutelgen dat hen in staat stelt om ongewoon hoge niveaus van activiteit aan te houden. Die activiteit wordt volgens Piggings zelfs zo intens dat ze stil of zelfs dood lijken te zijn, maar even later komen ze tot rust, herstellen en worden uiteindelijk opnieuw op een normale manier actief. Piggins stelt dat deze laatste activiteit aan het menselijk lichaam duidelijk maakt dat het tijd is om wakker te worden. Piggings merkt op dat er vanuit de farmaceutische sector begrijpelijk heel wat belangstelling bestaat om een chemische behandeling te vinden die zou toelaten om de lichaamsklok bij te stellen, zodat de mogelijkheid zou kunnen geboden worden om de gevolgen van jetlag tegen te gaan. Maar nog belangrijker is volgens Piggins dat dergelijke ontwikkelingen ook zouden toelaten om in te grijpen bij slaapstoornissen, die vaak veroorzaakt worden door het slecht functioneren van de lichaamsklok.

16:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, jetlag |  Facebook |