27-11-16

Saudische jeugdwerkloosheid krijgt dramatische vormen

Tegen het eind van het volgende decennium dreigt meer dan 42 procent van de Saudische jongeren met werkloosheid te zullen worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een rapport van Bank of America Merrill Lynch. Vorig jaar werd in Saudi-Arabië een jeugdwerkloosheid van 33,5 procent opgetekend, maar dat niveau dreigt de volgende periode volgens het rapport nog sterk op te lopen, aangezien de regio er niet lijkt in te zullen lukken om voor zijn groeiende populatie ook voldoende nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. De privésector in het Midden-Oosten en Afrika blijft volgens het rapport nog altijd grotendeels een onderontwikkelde sector die niet in staat is voldoende formele banen te creëren.

“Daarom dreigen vele jongeren in de regio uiteindelijk in het informele arbeidscircuit of inactiviteit terecht te komen,” aldus het rapport. Er wordt opgemerkt dat ook de Arabische openbare sector, die traditioneel als massaal werkgever voor universitairen optreedt, inmiddels overbevolkt is geraakt en dus ook geen opvangcapaciteit meer heeft. Anderzijds moest worden vastgesteld dat 55 procent van de werkgevers van in Saudi-Arabië van mening zijn dat binnenlandse afgestudeerden een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt hebben gekregen. Dat is één van de hoogste niveaus van de hele wereld.

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika investeert jaarlijks 84 miljard dollar aan onderwijs. Daarmee heeft de regio een aandeel van 9 procent in de wereldwijde investeringen in de sector. “De tekortkomingen van het educatief systeem in landen met een laag of middelmatig inkomen kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid in het Midden-Oosten,” benadrukken de onderzoekers. Daarbij wordt gewezen naar waarschuwingen van de Education Commission van de Verenigde Naties, waarin gewezen wordt op een aanhoudende armoede doorheen verschillende generaties, waardoor toekomstige generaties over onvoldoende vaardigheden en kennis beschikken om aan de economie en de maatschappij deel te nemen.

Lees Verder

http://www.arabianbusiness.com/saudi-youth-unemployment-forecast-exceed-42-by-2030-653770.html

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugdwerkloosheid |  Facebook |

17-07-13

Aanpak jeugdwerkloosheid moet prioriteit zijn voor overheden

Overheden moeten bedrijven betalen om jongeren aan te werven. Dat is de boodschap van een rapport van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Opgemerkt wordt dat de jeugdwerkloosheid in de ontwikkelde landen dramatische normen heeft aangenomen, zodat drastische maatregelen moeten worden genomen. Er wordt op gewezen dat jongeren aan het begin van hun carrière nagenoeg geen enkel sociaal vangnet hebben en door een langdurige werkloosheid dan ook in een bijzondere peniebele situatie terecht kunnen komen.

In het rapport wordt opgemerkt dat de jeugdwerkloosheid in de lidstaten van de organisatie ook tijdens het grootste gedeelte van volgend jaar op een hoog niveau zal blijven. Stefano Scarpetta, hoofd van het werkgelegenheidsbeleid van de Oeso, benadrukt dat jeugdwerkloosheid een toenemende noodsituatie dreigt te worden. "Er moeten dan ook drastische acties worden ondernomen om de werkgelegenheid bij de jongeren op te drijven. Daarbij moeten ook onorthodoxe maatregelen, zoals de subsidiëring van bedrijven voor het aanwerven van jongeren, worden overwogen."

In de vierendertig lidstaten van de Oeso worden op dit ogenblik al 48 miljoen werklozen geteld. In het rapport wordt gewaarschuwd dat het werkloosheidsniveau dit jaar een niveau van 8 procent zal bereiken, om pas volgend jaar een lichte daling tot 7,8 procent te kennen. In landen zoals Griekenland en Spanje nadert de werkloosheid bij jongeren een niveau van 60 procent. Volgens verscheidene economen wordt jeugdwerkloosheid een even groot probleem voor de economische toekomst van Europa als de kwetsbaarheid van de Europese banken.

Een systeem van vervroegd pensioen is volgens de Oeso geen geschikt instrument om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oeso, jeugdwerkloosheid |  Facebook |

12-06-13

Europa moet maatregelen nemen tegen jeugdwerkloosheid

De Europese Unie moet maatregelen nemen om de hoge niveaus jeugdwerkloosheid terug te schroeven. Dat hebben de European Trade Union Confederation (ETUC) en de ondernemersorganisatie BusinessEurope in een gezamenlijk rapport met voorstellen naar voor gebracht. De vakorganisatie merkt daarbij op dat het probleem van de jeugdwerkloosheid een belangrijke bedreiging kan vormen voor de sociale cohesie in de Europese maatschappij. De Europese Unie kent op dit ogenblik een jeugdwerkloosheid van 23,5 procent.

In de voorstellen worden onder meer werkgaranties voor jongeren, een flexibeler arbeidsmarkt, het stimuleren van het ondernemerschap en een meer arbeidsgericht onderwijs naar voor geschoven. "Op dit ogenblik kunnen jongeren met weinig vertrouwen naar de toekomst kijken," zegt Bernadette Ségol, secretaris-generaal van de European Trade Union Confederation. "Door de problemen op de arbeidsmarkt dreigt de opbouw van hun persoonlijke leven belangrijke vertraging op te lopen."

De partners willen bij de regeringen ook lobbyen om structurele hervormingen door te voeren, maar er wordt aan toegevoegd dat ook op korte termijn maatregelen genomen dienen te worden. "Het is echter cruciaal dat de problemen op langere termijn worden aangepakt," stipt Markus Beyrer, directeur-generaal van BusinessEurope, aan. "De onderliggende oorzaken van de huidige crisis gaan verder dan een tekort aan vraag en een gebrek aan economische groei." Volgens Beyrer moet vooral worden gemikt op onderwijs en flexibele tewerkstelling.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, jeugdwerkloosheid |  Facebook |