05-09-08

Groter wolkendek tegen klimaatverandering

cloudWetenschappers aan het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research denken dat ze de klimaatverandering kunnen tegengaan door innovatief om te gaan met het wolkendek. De wetenschappers denken dat ze het reflectiepotentieel van lage wolken boven de oceanen kunnen gebruiken om het wolkendek te vergroten, waardoor de zonnewarmte meer zou kunnen afgeweerd worden, zodat het wateroppervlak van de oceanen koeler zou kunnen gehouden worden. Daarvoor willen ze een vloot van 1.500 waterspuiende schepen inzetten.

"John Latham, wetenschapper aan het National Center for Atmospheric Research, wijst erop dat wolken een sleutelelement vormen in het klimaatsysteem van de aarde," aldus het magazine PsychicsWorld. "Ze kunnen de aarde verwarmen door de warmtestraling van het aardoppervlak tegen te houden of voor afkoeling zorgen door de zonnestralen terug te kaatsen, zodat ze de aarde niet kunnen bereiken. Het tweede mechanisme heeft echter meer effect, zodat een groter wolkenoppervlak de aarde zou kunnen afkoelen."

Latham denkt daarbij aan het wolkendek boven de oceanen. "Er zouden onbemande schepen kunnen ingezet worden om zout water in de lucht te spuiten, zodat het zou opgevangen kunnen worden door de aanwezige wolken," benadrukt hij. "Door het grotere aantal waterdruppels zou het totale oppervlak van de wolken verhogen en komt er dus een groter wolkendek, dat het zonlicht nog beter kan tegenhouden. De afkoeling van het zeewater kan onder meer een oplossing betekenen voor de bedreigde koraalriffen, het smeltende poolijs of andere kwetsbare gebieden.

Door de grote thermische verwarmingscapaciteit van de oceaan en de windstromen zou het effect volgens Latham echter over de hele wereld gevoeld kunnen worden. Hij berekende dat ongeveer 1.500 schepen zouden moeten ingezet worden om het effect van een verdubbeling van de uitstoot van koofstofdioxide te neutraliseren. Eén schip zal volgens hem één tot twee miljoen pond kosten. Bovendien is dit systeem volgens Latham regelbaar en kan het onmiddellijk worden uitgeschakeld indien dat wenselijk is. Wel moet er volgens hem nog gezocht worden naar mogelijke neveneffecten.