24-09-17

Eén op vier jongeren beëindigt relatie op digitale manier

De digitale transformatie heeft op de leefwereld van kinderen een gigantische impact gehad. Dat is de conclusie van een studie van de kinderorganisatie Barnardo’s bij meer dan tweeduizend jongeren in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat nieuwe technologieën weliswaar voor een bredere horizon kunnen leiden en nieuwe opportuniteiten kunnen bieden, maar moet er tegelijkertijd voor gezorgd worden dat de volgende generaties met de nodige vaardigheden en kennis zijn uitgerust om met kans op succes door het digitale landschap te kunnen navigeren en te kunnen omgaan met de uitdagingen die door de technologie worden geboden.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat slechts 54 procent van de kinderen tussen dertien en vijftien jaar boeken lezen. Anderzijds bleek dat 79 procent van de volwassenen getuigde tijdens zijn tienerjaren lectuur geconsumeerd te hebben. Tevens moest worden vastgesteld dat slechts 50 procent van de hedendaagse jongeren erkent voldoende nachtrust te genieten, tegenover 66 procent van de volwassenen over zijn eigen jeugdperiode getuigt. Anderzijds bleek dat 75 procent van de hedendaagse jongeren bij zijn schoolwerk gebruik maakt van het internet. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar getuigt slechts 44 procent daarvan in zijn eigen jeugd gebruik te hebben kunnen maken.

Tevens moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat in de huidige leeftijdscategorie van dertien tot vijftien jaar 38 procent moet toegeven nog nooit een vriendje of vriendinnetje te hebben gehad, tegenover een score van 33 procent in de herinneringen van de oudere generaties. Anderzijds bleek dat slechts 5 procent van de huidig jongeren nieuwe mensen in een discotheek te hebben leren kennen. In de jeugdclub loopt dat cijfer op tot 11 procent. In de jeugdherinneringen van oudere generaties worden hier echter scores van respectievelijk 37 procent en 26 procent gemeld. Daarentegen erkent 25 procent van de huidige jongeren op sociale media met een onbekende te hebben gecommuniceerd.

Tevens bleek dat 25 procent van de ondervraagden jongeren al een relatie met een tekstbericht of een boodschap op WhatsApp heeft beëindigd. Ook Snapchat (14 procent), Facebook (7 procent) en Gmail (2 procent) worden terzake vermeld.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren |  Facebook |

04-12-16

Europese jongeren blijven steeds langer thuis

Europese jongeren zijn steeds minder snel geneigd het ouderlijk nest te verlaten. Dat blijkt uit een enquête van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, bij jongeren tussen achttien en vijfendertig jaar in alle lidstaten van de Europese Unie. Uit het onderzoek blijkt dat vooral in het zuiden en het oosten van de Europese Unie steeds vaker wordt gekozen voor een langer verblijf bij de ouders of blijkt men na verloop van tijd naar de ouderlijke woning terug te keren. Het fenomeen kan ook meer bij mannen dan bij vrouwen worden vastgesteld. Vaak wordt die beslissing ingegeven door een poging om de kosten voor huisvesting te beperken.

Het fenomeen kan het sterkst worden gevoeld in Kroatië, waar 74 procent van de mannen onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar nog steeds bij de ouders inwoont. Bij de Kroatische jonge vrouwen daalt dat cijfer tot ongeveer 60 procent. Denemarken blijkt de meest onafhankelijke jongeren te hebben, want slechts 19,7 procent woont nog steeds in bij de ouders. Wanneer alleen naar vrouwen wordt gekeken, toont Finland de grootste autonomie, want daar verblijft nog slechts 14 procent in de ouderlijke woonst.

Over de hele Europese Unie blijkt 47,7 procent van de jongeren nog steeds bij hun ouders in te wonen. Dat cijfer blijft sinds het begin van dit decennium relatief stabiel. “Er kunnen een aantal duidelijke motieven worden aangegeven om het fenomeen te verklaren,” aldus de onderzoekers. Onder meer wordt gewag gemaakt van aanhoudende problemen in de Europese economie, waardoor jongeren worden verplicht bij hun ouders in te wonen om te kunnen rondkomen. Daarnaast wordt gewezen op een gebrek aan tewerkstellingskansen, maar ook op langere schoolcarrières.

De onderzoekers wijzen echter ook op sociale factoren die de verschillen tussen het noorden en het zuiden van de Europese Unie kunnen verklaren. Daarbij wordt gewag gemaakt van specifieke familiestructuren en religieuze waarden.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren |  Facebook |

26-06-14

Wereldwijde populatie online jongeren hertekent de grenzen

Jongeren in de online geconnecteerde wereld hervormen de lokale en wereldwijde culturele grenzen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. In het rapport wordt aangegeven dat jongeren in cultureel diverse gemeenschappen zich verzetten tot pogingen om categorieën op te leggen en hun populatie om te vormen tot een homegene nationale groep.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren |  Facebook |

02-05-14

Jongeren voelen weinig binding met het bedrijfsleven

Jongeren blijven pessimistisch over hun professionele vooruitzichten, ondanks een verbetering van het economische klimaat. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Business in the Community (BITC) en het bedrijf Veolia Environment bij Britse werkzoekenden tussen zestien en vierentwintig jaar. Jongeren blijken volgens het rapport geen engagement te voelen tegenover de bedrijfswereld en willen dat er meer gedaan wordt om de kloof tussen beide partijen te overbruggen. De onderzoekers stelden vast dat 51 procent van de jongeren toegeeft minder dan één uur contact gehad te hebben met de bedrijfswereld.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, bedrijfsleven |  Facebook |

21-03-14

Negatieve media beperken arbeidskansen jongere generatie

Jongeren worden in de media onterecht negatief afgeschilderd en krijgen daardoor op arbeidsmarkt minder kansen. Dat is de conclusie van een enquête van de denktank Demos bij meer dan duizend jongeren tussen veertien en zeventien jaar in Engeland en Noord-Ierland. Daarbij werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn generatie in de media onterecht negatief wordt benaderd. Die vooroordelen hebben volgens meer dan 66 procent ook een negatieve impact op hun kansen op de arbeidsmarkt. Demos voegt er aan toe dat de Britse kranten de tienergeneratie het voorbije decennium vooral in verband brengt met overdreven drankgebruik en criminaliteit.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, arbeid |  Facebook |

25-02-14

Wortels probleemsituatie jonge generatie gaan drie decennia terug

Steeds meer jongeren slagen er niet in om een stabiele baan te vinden en een onafhankelijk bestaan uit te bouwen. Het fenomeen wordt vaak toegeschreven aan recente gebeurtenissen, zoals de financiële druk op nationale regeringen, maar in werkelijkheid moet de basis van het probleem verder in de geschiedenis worden gezocht. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). De onderzoekers zeggen dat de wortels van het fenomeen gezocht dienen te worden in de wereldwijde economische en demografische verschuivingen die sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw al kunnen worden opgemerkt.

“Steeds meer jongeren slagen er niet meer in om een succesvolle overstap te maken van de kindertijd naar een onafhankelijke volwassenheid,” zegt onderzoeker Vegard Skirbekk, specialist sociale wetenschappen aan het International Institute for Applied Systems Analysis. “De recente generaties jongeren kennen een verlengde schoolcarrière of lukken er niet in om een fulltime baan te vinden, zodat men langer op de ouders dient te steunen. Dat fenomeen kan in de wereldwijde arbeidspopulatie worden teruggevonden. Jonge volwassenen krijgen het economisch steeds moeilijker, ook al leven ze in de meest rijke regio’s van de wereld. Tegelijkertijd blijkt dat oudere leeftijdsgroepen het steeds beter doen.”

“Het probleem wordt algemeen onderkend, maar bij verklaringen wordt vaak gewezen op recente oorzaken zoals de financiële problemen van vele overheden,” benadrukt professor Skirbekk. “Het onderzoek heeft echter aangetoond dat de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere generaties kunnen worden gelinkt aan wereldwijde economische en demografische verschuivingen die teruggaan tot het begin van de jaren tachtig. Die factoren hebben ervoor gezorgd dat er op de arbeidsmarkt een grotere concurrentie is ontstaan, vooral voor jongere kandidaten die weinig praktische ervaring kunnen voorleggen.”

De onderzoekers wijzen daarbij op een toenemend globaliserende arbeidsmarkt, waardoor werknemers zich gemakkelijk tussen verschillende landen kunnen verplaatsen. Daarnaast is ook het wereldwijde educatie-niveau gevoelig gestegen, waardoor ook voor functies met hogere vaardigheids-vereisten een groter aantal arbeidskrachten beschikbaar is. Tenslotte hebben ook meer vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt gevonden. “Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat technologische veranderingen zowel arbeidsplaatsen hebben gecreëerd als vernietigd, waarbij vooral een duidelijke verschuiving moet worden vastgesteld van industriële banen naar een tewerkstelling in de dienstensector.”

“Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de economische voorwaarden voor sommige demografieën van de populatie weliswaar zijn verbeterd, maar moet tegelijkertijd worden onderkend dat jongeren het vandaag veel moeilijker hebben dan twintig jaar geleden,” stippen de onderzoekers aan. “Deze economische problemen hebben echter ook een impact op een aantal demografische factoren, zoals de gezinsvorming en het fertiliteits-niveau, aangezien vele jongeren het zich door deze moeilijkheden pas op latere leeftijd financieel kunnen veroorloven om met hun partner een eigen familie te starten.”

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, werkloosheid |  Facebook |

22-12-13

Bedrijfsleven heeft plicht om jongeren opleidingsmogelijkheden te bieden

Het bedrijfsleven heeft de plicht om jonge mensen de nodige werkervaring op te doen en een uitweg uit de val van de werkloosheid te bieden. Dat zegt Fiona Kendrick, chief executive van de Britse divisie van het voedingsconcern Nestlé. Kendrick verwijst daarbij naar een onderzoek van het bureau Populus, waaruit gebleken is dat 90 procent van de bedrijven van mening is dat jongeren door het onderwijs onvoldoende worden voorbereid op een carrière. Bovendien gaf 62 procent van de bedrijfsleiders aan dat alleen werkervaring jongeren de nodige vaardigheden kan bezorgen om een baan te kunnen vinden. Maar Kendrick zegt dat het bedrijfsleven dan ook de nodige inspanningen moet doen om jongeren die kansen te bieden.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, jongeren |  Facebook |

02-11-13

Oudere zussen belangrijk klankbord voor tienermeisjes

Oudere zussen vormen voor tienermeisjes een belangrijke bron van ondersteuning en mentoring. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De onderzoekers stellen dat de studie uitwijst dat oudere zussen een belangrijke functie kunnen vervullen in het reduceren van het risicovolle seksuele gedrag bij tienermeisjes. Er wordt aan toegevoegd dat oudere zussen ook een belangrijke impact hebben op de percepties van tienermeisjes over romantische relaties en andere intieme en gevoelige onderwerpen. Daarom moeten oudere zussen volgens de wetenschappers worden ingeschakeld in programma’s om tienermeisjes te begeleiden.

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren |  Facebook |

13-10-13

Wereldwijd bijna één op drie jongeren actief op internet

Algemeen wordt aangenomen dat alle jongeren van de wereld aan het internet zijn vastgekluisterd, maar in werkelijkheid blijkt slechts 30 procent van de wereldwijde populatie in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar minstens vijf jaar online actief te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Georgia Institute of Technology en de International Telecommunication Union (ITU). De hoogste penetratie van het internet bij jongeren wordt opgetekend in Zuid-Korea, waar 99,9 procent van de populatie op het internet actief is. Aan het andere uiterste van het spectrum bevindt zich het Aziatische eiland Timor Leste, waar een penetratie van amper 0,6 procent wordt opgetekend.

“In Japan is 99,5 procent van de jongeren actief op het internet,” merkt onderzoeksleider Michael Best, professor computerwetenschappen aan het Georgia Institute of Technology, op. “Ook verscheidene Europese landen, waaronder Finland, Denemarken en Nederland, gaan de Verenigde Staten, waar de zogenaamde digital natives 96 procent van de jongerenpopulatie uitmaken, vooraf.” Hoewel er tussen de bestudeerde landen aanzienlijke verschillen kunnen worden aangetroffen, is volgens professor Best vooral de verhouding tussen de digital natives en de rest van de bevolking van een natie van belang voor de toekomst. De aanwezigheid van digital natives is volgens Best immers cruciaal voor de digitale toekomst van een land.

“In de rijke geïndustrialiseerde landen hebben de digital natives het grootste aandeel in de bevolking,” merkt Michael Best op. “IJsland staat op de eerste plaats met een aandeel van 13,9 procent in de totale populatie, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Een grote verrassing is echter Maleisië, een land met een middelmatig inkomen, dat met een aandeel van 13,4 procent op de vierde plaats staat gerangschikt. Maleisië heeft echter een sterke traditie in investeringen in educatieve technologie.” Op de vijfde plaats staat Litouwen, gevolgd door de Verenigde Staten. België staat op een eenendertigste plaats.

Helemaal onderaan staat Timor-Leste, voorafgegaan door Myanmar en Sierra Leone. “De laatste tien plaatsen worden helemaal ingenomen door Aziatische en Afrikaanse landen, waarvan het merendeel werd getroffen door conflicten of met een beperkte toegang tot het internet wordt geconfronteerd,” zegt professor Best nog. “Toch moet worden opgemerkt dat het internet-gebruik in de ontwikkelingslanden de voorbije vijf jaar een belangrijke toename heeft gekend. Verwacht wordt dat de populatie digital natives in die regio’s de volgende vijf jaar meer dan een verdubbeling zal kennen.” Wereldwijd worden op dit ogenblik 363 miljoen digital natives geteld. Dat betekent 5,2 procent van de totale wereldbevolking.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren |  Facebook |

09-08-13

Jongeren al vroeg vertrouwd met het reputatie-fenomeen

Jongeren stellen zich al op vroege leeftijd vriendelijk op tegen generatiegenoten die zelf een positieve houding aannemen tegenover andere kinderen. Dat doet veronderstellen dat kinderen al op jonge leeftijd een besef hebben van de reputatie van hun vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Osaka University in Japan bij kinderen van vijf en zes jaar. De onderzoekers stellen dat kinderen zelf meer geneigd zijn tot een prosociaal gedrag wanneer ze gelijkaardige positieve houdingen ook bij hun vrienden hebben opgemerkt. Bovendien blijkt ook een positieve houding tegenover het voorwerp van het gedrag opgeroepen te worden.

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, reputatie |  Facebook |

09-06-13

Westerse jongeren geloven meer in individuele keuzevrijheid

Peuters over de hele wereld erkennen dat de keuze niet altijd vrij is en dat beslissingen kunnen worden beperkt door sociale verplichtingen of opgelegde regels. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij kinderen in de Verenigde Staten en Nepal. Bij het ouder worden blijken Amerikaanse kinderen echter meer te wijzen naar de individuele vrijheid om tegen deze regels in te gaan, terwijl leeftijdsgenoten in Nepal minder bereid zijn om aan te geven dat sociale codes kunnen worden overtreden.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren |  Facebook |

01-02-13

Jonge kinderen moeten gevoel voor altruïsme nog aanleren

Rampen blijken op kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, een heel uiteenlopende impact te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto naar de impact van een aardbeving in China. De onderzoekers stelden vast dat negenjarigen na een natuurramp sneller bereid blijken om met anderen te delen, terwijl zesjarigen zelfzuchtiger zouden worden. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat altruïsme bij zesjarige kinderen nog niet echt ontwikkeld is.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme, jongeren |  Facebook |

06-03-12

Nachtelijke uitstappen jongeren signaal van onderliggende problemen

Ouders weten vaak niet waar hun tienerkinderen tijdens de nacht uithangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) bij vijftienjarigen. Daarbij bleek 36 procent van de jongens toe te geven dat hun ouders minstens één keer in de maand in het ongewisse blijven over hun nachtelijke activiteiten. Dat geldt ook voor bijna 25 procent van de ondervraagde meisjes. Bij 7 procent van de jongens en 5 procent van de meisjes is er geregeld sprake van nachtelijke uitstappen.

De onderzoekers merken op dat het fenomeen onafhankelijk is van factoren zoals gezinsinkomen, het aantal kinderen of de samenstelling van het gezin, maar vooral gekoppeld kan worden aan de relatie die de jongeren met hun ouders hebben. Ook blijkt een stad een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen voor nachtelijke activiteiten dan een landelijke omgeving. "Het fenomeen is ongetwijfeld een vorm van toenemende onafhankelijkheid, maar bij een groep die vaak tijdens de nacht weg is wordt probleemgedrag zoals roken en drinken aangetroffen," merken de onderzoekers op.

"Jongeren die vaker tijdens de nacht van huis zijn, maken gewag van een frequenter cafébezoek, vaak gekoppeld aan het gebruik van alcohol, tabak en cannabis," wordt er nog opgemerkt. "Deze verbanden kunnen zowel bij jongens als meisjes worden opgemerkt, maar op het gebied van roken en drinken is de associatie bij meisjes meer uitgesproken." De onderzoekers zeggen dat frequente nachtelijke activiteiten signalen vormen van onderliggende problemen. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes in deze groep vaak een laag zelfbeeld hebben.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, alcohol, tabak, drugs |  Facebook |

18-02-12

Jongeren hebben rooskleurig beeld over financiële toekomst

Veel jongeren hebben houden zich een bijzonder rooskleurig beeld over hun financiële toekomst voor ogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Nederlandse Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bij jongeren tussen twaalf en vierentwintig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de ondervraagden tussen twaalf en vijftien jaar verwacht op 35-jarige leeftijd een maandinkomen te hebben van minstens 5.000 euro. Bij twintigers denkt 33 procent aan een nettoloon van meer dan 3.000 euro per maand.

"Hoewel de meeste jongeren doordrongen zijn van de moeilijke omstandigheden waarin de economie zich op dit ogenblik bevindt, verwacht 62 procent later gemakkelijk aan een goede baan te komen," merken de onderzoekers op. "Het ongebreidelde optimisme wordt vooral bij de jongste leeftijden vastgesteld. Vanaf de leeftijd van eenentwintig jaar wordt men daar wel enigszins somberder over. Toch denkt 44 procent van de ondervraagden later meer te zullen verdienen dan hun ouders."

Het onderzoek toont volgens het Nibud de belangrijkheid aan om jongeren voor hun achttiende jaar de waarde van geld te leren. "Op die manier kunnen ze voor zichzelf een realistischer beeld vormen over hun financiële situatie," aldus de onderzoekers. Wel gaf 52 procent van de ondervraagden aan te verwachten dat dit jaar economisch minder goed zal zijn dan vorig jaar. Een derde van de jongeren zegt bewuster met geld om te gaan door de berichten over de economische situatie.

10:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, jongeren |  Facebook |

31-12-11

Positief ouderschap oplossing voor humeurige kinderen

Gelukkige kinderen zijn een combinatie van genen en een goed ouderschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Denver. Het onderzoek toonde volgens de Amerikaanse onderzoekers aan dat ook kinderen met lagere serotonine-gehaltes in de hersenen, wat aanleiding zou kunnen zijn tot een negatievere houding, door een positief ouderschap toch in staat blijken te zijn om gelukkiger emoties te tonen. Zonder die ondersteunende ouderlijke invloed zouden die positievere emoties volgens de onderzoekers veel zeldzamer zijn.

Onderzoeksleider Benjamin Hankin, professor psychologie aan de University of Denver, trekt een vergelijking met gras en orchideeën. "Gras groeit overal, maar een orchidee is veel gevoeliger voor haar omgeving. Wanneer die omgeving negatief en bestraffend is, wordt de kans heel klein dat er een mooie orchidee gevonden zal kunnen worden." Kinderpsycholoog Marta Flaum zegt dat het onderzoek aantoont hoe belangrijk de omgeving is om een kind tot een gelukkig en succesrijk volwassene te laten ontwikkelen.

Hankin geeft toe dat de meeste mensen geen idee hebben of hun genen tot een lager serotonine-niveau bij hun kinderen zullen leiden. "Maar er moet wel een signaal worden opgevangen wanneer kinderen chronisch humeurig blijken te zijn," voert hij aan. "Men moet beseffen dat een positieve ouder een bijzonder grote impact kan hebben op kinderen met een moeilijk temperament." De onderzoekers waarschuwen wel dat elk kind voordeel haalt uit een warm en ondersteunend ouderschap.

10:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: serotonine, jongeren, gezondheid |  Facebook |

03-10-11

Stress ouders heeft impact op genen van kinderen

De stress van ouders heeft een blijvende invloed op de genen van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of British Columbia en het Child & Family Research Institute in Canada. De onderzoekers stellen dat de genen van kinderen tijdens de eerste levensjaren gevoelig zijn voor de stress van de ouders. Die impact laat zich volgens de onderzoekers verder voelen tijdens de adolescentie en mogelijk ook tijdens latere levensfases.

"Het onderzoek toont wellicht voor de eerste keer dat duidelijk wordt aangetoond dat ouderlijke stress tijdens de eerste levensjaren van een kind tien jaar later bij de opgroeiende jongere nog altijd een impact heeft," merkt Michael Kobor, wetenschapper aan het Centref for Molecular Medicine and Therapeutics aan het Child and Family Research Institute (CFRI), op. "Het geeft aan dat ervaringen nagenoeg letterlijk onder de huid kruipen en daar lange tijd aanwezig blijven."

Uit het onderzoek blijkt dat de stress van vader vooral een impact heeft op dochters, terwijl de stress van de moeder zowel jongens als meisjes beïnvloedt. "Dat bevestigt eerder onderzoek dat de afwezigheid van vaders een impact heeft op de puberteit van meisjes, maar niet van jongens," stelt Kobor nog. Ook bleek de stress van de moeder vooral een impact te hebben tijdens de eerste levensjaren, terwijl de stress van de vader vooral een invloed zou hebben op kleuters.

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genen, jongeren, stress |  Facebook |

13-08-11

Meer aandacht nodig voor mentale gezondheid jonge vluchtelingen

Wereldwijd zijn naar schatting achttien miljoen kinderen op de vlucht voor conflict en vervolging, maar er moeten in de ontwikkelde wereld belangrijke investeringen worden gedaan in het garanderen van de mentale gezondheid van deze groep. Dat is de conclusie van een rapport van de universiteiten van Harvard, Yale en Oxford. De rijkere landen moeten er volgens de onderzoekers voor zorgen dat deze groep in de hele wereld de nodige mentale gezondheidszorg krijgt aangeboden.

"Jonge vluchtelingen blijven meestal in hun land van origine of in de directe omgeving," merkt onderzoeker Catherine Panter-Brick, professor aan de Yale University, op. "Elk jaar zoekt slechts een half miljoen van deze kinderen asiel in westerse landen. Hoewel landen met lagere inkomens het grootste aantal van deze groep vluchtelingen opvangt, wordt er vooral gefocust op hun generatiegenoten die zich in de rijkere landen hebben gevestigd."

De onderzoekers voegen er aan toe dat de armere landen door de strengere asielwetten in de rijkere naties worden verplicht om nog meer jonge vluchtelingen op te nemen, zonder dat er voldoende middelen ter beschikking zijn om de mentale gezondheid van deze jongeren te garanderen. Er wordt aan toegevoegd dat ook de strengere asielprocedures een nefaste impact hebben op de mentale gezondheid van de jongere vluchtelingen.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, jongeren, gezondheid, mentaal |  Facebook |

29-03-11

Tiener heeft groter risico op vroegtijdige dood dan jonge kinderen

Tieners lopen wereldwijd een groter risico op een vroegtijdig overlijden dan jonge kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het University College London in vijftig landen. Daarbij wordt opgemerkt dat de mortaliteit op vijftig jaar in het algemeen wel is gedaald, maar nu relatief hoger ligt bij tieners en jonge volwassenen dan bij kinderen. De oorzaak van die tendens moet volgens de onderzoekers gezocht worden bij geweld, zelfmoord en verkeersongevallen.

De onderzoekers merken op dat de mortaliteit bij kinderen tussen één en negen jaar op vijftig jaar tijd met 80 procent tot 93 procent is teruggevallen, grotendeels dankzij de dalende impact van infectieziektes. Maar bij tieners en jonge volwassenen is de mortaliteit niet even snel teruggevallen. Bij jonge mannen tussen vijftien en vierentwintig jaar wordt slechts een daling tussen 41 procent en 48 procent opgetekend. Ook die daling is te wijten aan het grotere succes in de strijd tegen infectieziekten.

Geweld, zelfmoord en verkeersongevallen zijn volgens de onderzoekers in alle regio's de belangrijkste doodsoorzaak geworden van deze groep jonge mannen en is ook de grootste doodsoorzaak geworden bij jonge vrouwen in de rijkere landen en Oost-Europa. "De tienerjaren waren traditioneel de gezondste periode uit ons leven, maar dat is niet langer het geval," merkt Russell Viner, professor aan het University College London, op. "Jonge mannen tussen vijftien en vierentwintig jaar lopen nu twee tot drie keer meer kans om vroegtijdig te overlijden dan jongens tussen één en vier jaar."

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, jongeren, mortaliteit |  Facebook |

15-10-10

Technologie neemt al één derde dag jongeren in beslag

 

Digitale technologieën nemen inmiddels al één derde van de totale dag van Amerikaanse tieners en kinderen in beslag. Dat is de conclusie van een rapport van de American Academy of Pediatrics (AAP). De onderzoekers merken op dat Amerikaanse jongeren tien jaar geleden gemiddeld drie uur per dag naar televisie keken, maar inmiddels wordt er zeven uur per dag besteed aan televisie, computers, mobiele telefoons en games. De onderzoekers merken daarbij op dat ouders, opvoeders en ouders zich duidelijk bewust moeten zijn van de effecten die deze toenemende blootstelling aan deze media op jongeren hebben en dan ook voor een degelijke opvoeding over het mediagebruik moeten zorgen.

In het rapport wordt opgemerkt dat kinderartsen bij elk bezoek zouden moeten vragen of er in de kinderkamer een verbinding met internet of televisie is. Bovendien zou er ook informatie gevraagd moeten worden over het mediagebruik van de kinderen. Daarbij wordt erop gewezen dat kinderen maximaal twee uur scherm-tijd per dag zouden mogen hebben. Bovendien zou onder de twee jaar elke blootstelling aan media moeten vermeden worden. Er wordt aan toegevoegd dat ouders ook op het gebied van mediagebruik een rolmodel zouden moeten spelen en de kinderkamer mediavrij zouden moeten maken. In het rapport wordt ook aangestuurd op een gerichte media-opvoeding in het onderwijs.

De onderzoekers merken op dat het mediagebruik minder tijd open laat voor fysieke activiteiten en creatieve of sociale bezigheden. Ook wordt nogmaals gewezen op mogelijke blootstelling aan gewelddadige of seksueel getinte content die mogelijk schadelijke gevolgen zou kunnen hebben, net zoals films of programma's die het gebruik van alcohol en tabak promoten. Ook wordt gewezen naar onderzoek, waaruit zou moeten blijken dat een intensief mediagebruik geassocieerd kan worden aan leerproblemen, concentratiemoeilijkheden, slaapstoornissen, eetproblemen en obesitas. Tenslotte stipt het onderzoek aan dat het internet en mobiele telefoon platformen zijn waar illegale activiteiten op plaatsvinden.

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, media, technologie |  Facebook |

09-09-10

Ouderen lezen graag negatief nieuws over jongere generatie

Vijftigplussers krijgen een positiever beeld over zichzelf wanneer ze negatief nieuws over jongeren lezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Ohio State University. Er wordt aan toegevoegd dat jongeren daarentegen, wanneer ze de keuze zouden krijgen, liever over generatiegenoten zouden lezen en niet bijzonder geïnteresseerd zijn in verhalen over de oudere leeftijdsgroepen. Onderzoeksleider Silvia Knobloch-Westerwick merkt dan ook op dat jonge lezers ouderen niet bijzonder relevant vinden. De jongere generatie is volgens haar vooral bezig met de ontdekking van zichzelf en hun positie en leeftijdsgenoten zouden daarvoor de meest relevante vergelijkingsbasis opleveren.

Bij het lezen van artikels kozen ouderen volgens de onderzoekers vooral voor negatieve verhalen over jongere generaties. Bij verhalen over hun eigen generatie, bleken oudere lezers daarentegen geen voorkeur voor negatieve of positieve berichten te vertonen. Jongere lezers toonden bijzonder weinig interesse in verhalen over oudere generaties, ongeacht de positieve of negatieve inslag van de berichten. Over de eigen generatie was er bij deze jongere lezers daarentegen wel een duidelijke voorkeur voor positieve verhalen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de jongere lezers na afloop van de lectuur geen verschil in hun zelfbeeld lieten optekenen. Bij oudere lezers was er daarentegen wel duidelijk een positiever zelfbeeld wanneer de respondenten negatieve verhalen over jongeren had gelezen.

"Nu weten we waarom oudere mensen graag over jongere generaties lezen," merken de onderzoekers op. "Deze oudere generatie is op zoek naar negatieve verhalen over jongeren. De resultaten van het onderzoek bevestigen eerdere studies, die al hebben aangevoerd dat de sociale identiteit bepalend is voor de mediakeuzes die worden gemaakt. Leeftijd is één van die sociale identiteiten die mee de mediakeuze bepaalt." De onderzoekers voegen er aan toe dat de maatschappij jongeren als een belangrijk gegeven worden bestempeld, terwijl ouderen meer op een negatieve manier worden benaderd. De onderzoekers stellen dat ouderen zich hiervan bewust zijn en negatieve verhalen over jongeren dan ook gebruiken om het eigen zelfbeeld op te krikken.

23:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: generatie, jongeren, media, ouderen |  Facebook |

26-02-09

Jongerenwerk leidt tot criminiële carrière

Jongeren doen er best aan om niet teveel te werken. Het dreigt immers te leiden tot een weinig voorbeeldig leven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse denktank Rand Corporation. Daarbij wordt gesteld dat jongeren die veel babysitten of krantenrondes hebben, sneller geneigd zijn om te roken, te drinken en bij vechtpartijen betrokken te worden dan hun leeftijdsgenoten. Onderzoeksleider Rajeev Ramchand zegt dat de resultaten van het onderzoek geen rechtstreekse link leggen tussen overmatig werken en problemen, maar wel vragen doen oproepen over de waarde van werk. Ramschand stelt dat dat werken als een positieve waarde wordt bestempeld, maar blijkbaar in de praktijk negatieve gevolgen heeft.

"Uit het onderzoek blijkt dat jonge tieners met een baantje twee keer zo snel geneigd zijn om alcohol te drinken, twee keer zo snel tabak zullen gebruiken en drie keer zo snel marijuana zullen roken," aldus het magazine HealthDay News. Ook zijn ze anderhalve keer zo snel geneigd om in een vechtpartij betrokken te raken en twee keer zo snel geneigd om van huis weg te lopen." Volgens Ramschand is dit mogelijk te wijten aan het feit dat ouders hun kinderen niet langer meer zo strikt controleren wanneer die een baan hebben. Hij stelt dan ook dat ouders hun kinderen moeten blijven opvolgen en vragen blijven stellen over wat ze tijdens het werk doen. Ramschand stelt dat ouders ook dan bij hun kinderen betrokken moeten blijven.

Frederick Zimmerman, professor jongerengedrag van de University of Californië, zegt echter dat de resultaten van dit onderzoek ouders niet moet doen panikeren. "Miljoenen ouders en hun kinderen bestempelen informeel werk als een gezond en productief onderdeel van het volwassen worden," voert hij aan. "Het onderzoek zou bij ouders geen zorgen mogen creëren over het babysitten of het onderhoud van de tuin van de buren. Er zijn teveel mogelijke alternatieve verklaringen voor de resultaten van de studie dan het informele werk op zich. Toch biedt het onderzoek nuttige informatie, want er is weinig gekend over jongerenwerk, vooral wanneer het over informeel werk gaat. Maar dit mag niet het laatste woord zijn dat over deze problematiek wordt gezegd."

14:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, human resources, criminaliteit |  Facebook |

14-02-09

Online jongeren schermen zich steeds beter af

Steeds meer jongeren proberen om zich op het internet af te schermen voor vreemden. Op populaire netwerksites zoals Hyves en Facebook heeft een overgrote meerderheid van de tieners de toegang tot zijn persoonlijke gegevens beperkt. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het programma Digivaardig & Digibewust en het jongerenpanel Top-X van Eénvandaag. Met name het e-mailadres wordt steeds vaker afgeschermd. Circa 44 procent van de tieners vermeldt geen achternaam. Vooral meisjes zijn volgens de onderzoekers voorzichtig bij het toevoegen van mensen die zij niet persoonlijk kennen. Tweederde van de ondervraagde tieners vindt dat werkgevers de Hyvesgegevens niet mogen laten meewegen in een sollicitatiegesprek.

De onderzoekers stellen dat het voorbije jaar 84 procent van de Nederlandse tieners een profiel had op een sociaal netwerk. Dat is 18 procent meer dan het jaar voordien. "Op de sites doen zich volgens de onderzoekers echter ook problemen voor, zoals identiteitsdiefstal en het zonder toestemming plaatsen van foto's," aldus het persbureau ANP. "Eén op de negen tieners heeft er wel eens pijnlijke, onjuiste of discriminerende informatie over zichzelf zien staan. Eén op de acht jongeren heeft ervaring met personen die onder hun naam op Hyves actief zijn." Jongeren worden volgens de onderzoekers dan ook steeds huiveriger om persoonlijke gegevens te delen.

Vorig jaar schermde 85 procent van de jongeren zijn persoonsgegevens op de profielsite Hyves af. Dat is 12 procent meer dan het jaar voordien. Vooral het e-mailadres wordt vaker afgeschermd. Tieners hebben ook liever geen werkgevers, docenten en ouders op hun profiel. Vooral meisjes zijn voorzichtig bij het toevoegen van mensen die zij niet persoonlijk kennen. Slechts 21 procent van de tienermeisjes laat vreemden toe. Ook vermeldt 44 procent van de jongeren geen achternaam. "Toch blijkt de onwetendheid nog steeds groot," stippen de onderzoekers aan. "Ongeveer procent van de jongeren weet niet dat Hyvesgegevens over vijf jaar nog steeds beschikbaar zijn. De helft van de jongeren heeft er ook geen problemen mee dat hun Hyvesprofiel te vinden is via zoekprogramma’s."

16:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren, tiener |  Facebook |

02-02-09

Tieners kopen dezelfde dingen op andere manier

Tieners spenderen hun geld essentieel nog altijd aan dezelfde producten dan tijdens het begin van de jaren negentig, zoals muziek, kledij, videogames en elektronica. Maar door hun comfortabel gevoel met technologie, verregaande verwachtingen voor onmiddellijke communicatie en een doorgedreven participatie in een online omgeving, hebben de tieners die markten en producten wel grondig veranderd. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Experian Simmons. De belangrijkste online activiteiten van tieners zijn communicatie-toepassingen zoals e-mail en instant messaging, gevolgd door videogames en muziek. De onderzoekers stellen dat het belangrijk is dat marketeers deze evoluties herkennen en begrijpen.

"De nog nooit geziene blootstelling aan technologie maakt tieners bijzonder onafhankelijk en maakt van hen een nieuw type consument," aldus Experian Simmons. "Onder meer de mobiele telefonie heeft door de jongerencategorie een belangrijke impuls gekregen. Zes jaar geleden bezet één op drie Amerikaanse tieners een mobiele telefoon. Twee jaar geleden was dat al gestegen tot twee op drie. Tieners gebruiken hun mobiele telefonie voor verschillende doeleinden, zoals fotografie, internet, videogames en berichten. Meisjes en oudere tieners zijn de belangrijkste gebruikers van de camera-technologie van de mobiele telefoon. Videogames en draadloze toepassingen zijn vooral populair bij jongere tieners. Wanneer ze ouder worden begint het berichtenverkeer met vrienden belangrijker te worden."

Tieners spenderen hun geld vooral aan kledij, muziek en kleding. Bij jongens gaat het vooral om videogames en elektronica, terwijl meisjes vooral gericht zijn op kledij en toebehoren, juwelen en make-up. Verder stellen de onderzoekers dat ongeveer de helft van alle tieners een bankrekening heeft. Vooral oudere tieners en meisjes beschikken sneller over een bankrekening. Amerikaanse tieners zeggen ook dat een carrière en een eigen gezinsleven belangrijk is, gevolgd door goede relaties met familie en vrienden. Van de Amerikaanse tieners heeft 24 procent een voltijdse of part-time baan. In de leeftijdscategorie tussen twaalf en veertien jaar werkt 11 procent van alle Amerikaanse tieners. In de categorie van vijftien tot zeventien jaar bedraagt dat 35 procent. Tachtig procent vindt een schooldiploma belangrijk.

13:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren, tiener |  Facebook |

29-10-08

Internet belangrijkste hulplijn voor jongeren

Meer dan 50 procent van de online leeftijdscategorie tussen dertien en vierentwintig jaar gaat op het internet op zoek naar informatie over gezondheid en wellness. Ze zoeken daarbij naar bronnen die accuraat, veilig en anoniem zijn. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek van het bureau Peanut Labs. In de eerste plaats bezoekt deze leeftijdscategorie in de Verenigde Staten de gespecialiseerde website WebMD (15 procent), maar ook de online encyclopedie Wikipedia en de zoekmachines Google en Yahoo zijn daarbij populair.

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren niet alleen informatieve websites bezoeken, maar ook steeds meer anoniem hun problemen met anderen op het internet delen dan zich te wenden tot traditionele hulpdiensten zoals hotlines. Peanut Labs stelt daarbij dat 17 procent van de ondervraagde daarvoor een online meldpunt of een message board heeft bezocht, terwijl slechts 10 procent daarvoor een hulplijn heeft bezocht. Volgens 87 procent van de ondervraagden zorgden de online raadplegen voor een positieve ervaring.

Seksueel overdraagbare ziektes en druggebruik zijn de grootste gezondheidsbekommernissen van de ondervraagde jongeren. Ook online pesterijen worden geregeld vernoemd, maar veel minder frequent. Verder bleek dat jongeren veel belang hechten aan accurate en toegankelijke informatie, samen met een community waar de gebruiker persoonlijke steun kan krijgen van zowel lotgenoten en professionele hulpverleners. "Gezondheidswerkers moeten zich dan ook richten op locaties waar de jongeren zich ophouden, in plaats van hen te verplichten een zoektocht te beginnen naar de gepaste hulpverlening," aldus de onderzoekers.

11:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, internet, jongeren |  Facebook |

27-10-08

Jongeren beseffen belang van evenwichtig dieet

Kinderen en tieners worden zich steeds meer bewust van het belang van gezonde voedingsgewoontes. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het onderzoeksbureau Mintel. De onderzoekers stellen daarbij dat er de voorbije vijf jaar een grondige verandering kan worden aangenomen in de houding van kinderen tegenover voeding. In 2003 gaf 71 procent van de ondervraagde kinderen tussen elf en zestien jaar aan dat een evenwichtig dieet belangrijk was. Dat is inmiddels gestegen tot 80 procent. Dat doet volgens de onderzoekers vermoeden dat kinderen - en niet alleen de ouders - gevoelig zijn voor de promotie van gezonde voeding.

"Er is echter in deze leeftijdscategorie een duidelijk verschil merkbaar," voeren de onderzoekers aan. "Naarmate de kinderen ouder worden, hechten ze minder belang aan een evenwichtig dieet. Bovendien geeft 58 procent van de kinderen in de leeftijdscategorie tussen vijftien en zestien jaar tussen de maaltijden door te eten. Bij kinderen tussen elf en twaalf jaar is dat 47 procent. Bij de jongere kinderen geeft 41 procent de voorkeur aan voeding zonder artificiële additieven. In de oudere leeftijdscategorie is dat slechts 35 procent."

De onderzoekers wijzen erop dat oudere tieners een groter bestedingsbudget hebben en onafhankelijker staan van hun ouders. "Deze groep is een sleutelcategorie voor producenten van voeding," wordt er opgemerkt. "Deze leeftijdscategorie zou dan ook moeten benaderd worden in een omgeving die zij bewonderen en waar ze zich mee vereenzelvigen, in plaats van daarbij ouders en opvoeders in te schakelen. Deze jongeren staan immers vaak heel weigerachtig tegenover advies van vertegenwoordigers van een autoriteit."

19:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, jongeren, tiener, voeding |  Facebook |

21-09-08

Computergames maken jongeren niet asociaal

Het spelen van computerspelletjes maakt jongeren niet eenzaam, maar juist socialer. Dat blijkt uit onderzoek van het Pew Internet onder Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. Volgens het onderzoek gamen slechts weinig jongeren in hun eentje. Driekwart van de ondervraagde jongeren gaf aan regelmatig af te spreken met vrienden om samen te spelen of online met anderen te gamen. Zelfs bij jongeren die iedere dag achter de computer zitten, zijn er volgens de onderzoekers geen noemenswaardige sociale problemen geconstateerd.

"Volgens het onderzoek is het tevens een misvatting om te denken dat computerspellen volledig losstaan van het echte leven," aldus BBC News. "Meer dan de helft van de ondervraagden kiest voor games waarbij nadenken over morele en ethische kwesties wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn ook spelletjes over sociale kwesties en de inrichting van een land of stad populair. Vooral titels als 'Food Force' en 'Darfur Is Dying' vinden gretig aftrek." Volgens de onderzoekers zijn games voor jongeren vaak een kennismaking met wereldproblemen en het begin van een politieke betrokkenheid.

Uit het onderzoek blijkt dat 99 procent van de jongens en 94 procent van de meisjes geregeld een computerspel spelen. Onder de populairste titels bevinden zich Guitar Hero, Halo 3, Solitaire en Dance Dance Revolution. De meeste tieners spelen een brede waaier van games. Eén op de drie jongeren speelt ook games die bedoeld zijn voor een volwassen publiek. "We raden ouders dan ook aan te volgen welke games hun kinderen spelen en te zoeken naar games die hun kinderen maatschappelijk relevante ervaringen oplevert," aldus het Pew Internet.

12:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, games |  Facebook |

24-08-08

Internet houdt jongeren binnenshuis

Meer dan acht op tien van de jongeren tussen achttien en dertig jaar wil veel vaker buiten zijn dan nu het geval is. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het mobiele jongerenmerk Hi. Gemiddeld brengt deze groep twee uur per dag buitenshuis door. Ze voelen zich vooral door hun werk en studie genoodzaakt om binnen te blijven. Vooral het opzoeken van informatie (75 procent) en het onderhouden van contacten (70 procent) zijn voor jongeren een reden een binnenshuis en in de buurt van het internet te blijven.

"De helft van de jongeren die aangeven graag meer buiten te zijn, maakt elke dag meer dan drie uur gebruik van internet," aldus de onderzoekers. "Een kwart zit zelfs meer dan vier uur per dag op internet. Naast alle andere binnenhuiszaken blijft er dan weinig tijd over om buitenshuis te vertoeven. Als jongeren op hun laptop altijd en overal internet zouden kunnen ontvangen, zou driekwart naar eigen zeggen veel vaker naar buiten gaan. Vooral studenten (83 procent) geven aan meer tijd buiten door te brengen als ze internet op hun laptop hebben."

Nederlandse jongeren besteden trouwens meer tijd op internet dan voor de televisie. Ze zijn zestien uur per week online en behoren daarmee tot de meest intensieve internetgebruikers van Europa. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Forrester. Uit het onderzoek blijkt dat 97 procent van de jonge Nederlanders gebruik maakt van het internet. Daarmee zijn ze nog meer online dan de gemiddelde Nederlander. Van hen zegt 84 procent gebruik te maken van internet. Nederland behoort volgens de onderzoekers tot de meest geavanceerde internetmarkten, samen met de Scandinavische landen.

14:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren |  Facebook |

25-07-08

Kinderen zijn milieubewuste consumenten

Meer dan de helft van de kinderen tussen zes en acht jaar moedigen hun ouders aan om milieuvriendelijke producten te kopen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Packaged Facts. Kinderen zijn volgens de onderzoekers bijzonder milieubewust en stellen zich heel gevoelig op voor milieu-gerelateerde onderwerpen. Indien marketeers deze doelgroep willen bereiken, moeten ze zich volgens de onderzoekers eveneens op een duurzame manier naar buiten treden.

Uit het onderzoek van Packaged Facts is gebleken dat driekwart van de Amerikaanse kinderen van mening is dat mensen aan recyclage zouden moeten doen. Vier op tien zegt dat men gerecycleerde producten zou moeten kopen. "Kinderen sturen zelf aan op een duurzaam gedrag," merken de onderzoekers op. Opvallend is dat de onderzoekers tot de vaststelling kwamen dat kinderen uit Latino-gezinnen zich in de Verenigde Staten veel milieubewuster opstellen dan hun leeftijdsgenoten uit andere etnische groepen.

"Het voorbije jaar besteden Amerikaanse ouders 123 miljard dollar aan producten voor 36 miljoen kinderen van drie tot elf jaar oud," aldus het magazine Marketing Daily. "Daarvan werd 65 miljard dollar besteed aan voeding, 16 miljard dollar aan kledij en 42 miljard aan lichaamsverzorging, entertainment en literatuur." Tegen 2012 zullen die bestedingen volgens de onderzoekers echter gestegen zijn tot 138 miljard dollar. Amerikaanse kinderen zelf zullen dan 21 miljard dollar eigen financiële middelen hebben, tegenover 19 miljard dollar vorig jaar.

12:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, milieu, consumptie |  Facebook |

07-05-08

Tieners houden van traditionele merken

Op de ranglijst van de merken die bij tieners het meest populair zijn, bevinden zich vooral traditionele namen als Coca-Cola en McDonald`s. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de virtuele online community Habbo. De onderzoekers stellen daarmee niet te suggereren dat tieners zich niet bezig houden met onbekendere merken, maar voegen er aan toe dat de grote namen uit het verleden ook nu eerst in de gedachten opduiken.

“Bij merken als Nike is dat niet verwonderlijk,” aldus het magazine Brandweek. “Nike heeft een marktaandeel van 40 procent op de sportschoenenmarkt en heeft daarmee een bijzonder grote voorsprong op de concurrerende merken. Dat geldt ook voor andere gevestigde merken. Er zijn nu eenmaal meer restaurants van McDonald’s te vinden dan die van concurrerende fastfoodketens.”

Naast Nike en McDonald’s zijn Cover Girl (cosmetica), Hollister (kleding), MySpace (websites) en MTV (televisie) de populairste merken in hun categorie. “Vooral opvallend is de eerste plaats van Hollister bij de kledingmerken,” aldus nog Brandweek. “Hollister is de betaalbare versie van Abercrombie & Fitch en is een populair merk onder wannabe-jongeren. De omzet van het merk steeg tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.”

12:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, merken |  Facebook |

22-04-08

Jongeren slecht met financiën

Veel jongeren kunnen hun financiële verantwoordelijkheid niet aan. Ze lenen geld zonder te weten of ze het kunnen terugbetalen, sparen onvoldoende, hebben moeite met rondkomen en sluiten vaak geen aansprakelijkheidsverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Volgens het Nibud worden jongeren tot en met 25 jaar zonder voldoende financiële kennis en inzicht verantwoordelijk gesteld voor hun geldzaken.

“Volgens het onderzoek leent meer dan een derde van jongeren boven de 21 jaar wel eens geld,” aldus het persbureau ANP. “De helft van hen leent bij een bank. Van deze groep heeft 30 procent geen idee hoe hoog de rente is en hoe lang ze moeten aflossen. Het Nibud maakt zich ook zorgen over het spaargedrag van scholieren en jongeren zonder baan. Van hen heeft 77 respectievelijk 55 procent een spaarrekening, terwijl het gemiddelde bij alle jongeren 85 procent is.”

De meeste jongeren sparen volgens de onderzoekers niet regelmatig en zetten alleen iets op hun rekening als er geld overblijft. “Een kwart van jonge mensen van 15 tot 25 jaar heeft moeite met rondkomen,” aldus de onderzoekers. “Twee op de vijf staat wel eens rood. Slechts de helft van de jongeren heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Bovendien heeft 30 procent van de jongeren die op zichzelf wonen geen inboedelverzekering.”

14:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, financien |  Facebook |