24-09-17

Eén op vier jongeren beëindigt relatie op digitale manier

De digitale transformatie heeft op de leefwereld van kinderen een gigantische impact gehad. Dat is de conclusie van een studie van de kinderorganisatie Barnardo’s bij meer dan tweeduizend jongeren in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat nieuwe technologieën weliswaar voor een bredere horizon kunnen leiden en nieuwe opportuniteiten kunnen bieden, maar moet er tegelijkertijd voor gezorgd worden dat de volgende generaties met de nodige vaardigheden en kennis zijn uitgerust om met kans op succes door het digitale landschap te kunnen navigeren en te kunnen omgaan met de uitdagingen die door de technologie worden geboden.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat slechts 54 procent van de kinderen tussen dertien en vijftien jaar boeken lezen. Anderzijds bleek dat 79 procent van de volwassenen getuigde tijdens zijn tienerjaren lectuur geconsumeerd te hebben. Tevens moest worden vastgesteld dat slechts 50 procent van de hedendaagse jongeren erkent voldoende nachtrust te genieten, tegenover 66 procent van de volwassenen over zijn eigen jeugdperiode getuigt. Anderzijds bleek dat 75 procent van de hedendaagse jongeren bij zijn schoolwerk gebruik maakt van het internet. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar getuigt slechts 44 procent daarvan in zijn eigen jeugd gebruik te hebben kunnen maken.

Tevens moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat in de huidige leeftijdscategorie van dertien tot vijftien jaar 38 procent moet toegeven nog nooit een vriendje of vriendinnetje te hebben gehad, tegenover een score van 33 procent in de herinneringen van de oudere generaties. Anderzijds bleek dat slechts 5 procent van de huidig jongeren nieuwe mensen in een discotheek te hebben leren kennen. In de jeugdclub loopt dat cijfer op tot 11 procent. In de jeugdherinneringen van oudere generaties worden hier echter scores van respectievelijk 37 procent en 26 procent gemeld. Daarentegen erkent 25 procent van de huidige jongeren op sociale media met een onbekende te hebben gecommuniceerd.

Tevens bleek dat 25 procent van de ondervraagden jongeren al een relatie met een tekstbericht of een boodschap op WhatsApp heeft beëindigd. Ook Snapchat (14 procent), Facebook (7 procent) en Gmail (2 procent) worden terzake vermeld.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren |  Facebook |

04-12-16

Europese jongeren blijven steeds langer thuis

Europese jongeren zijn steeds minder snel geneigd het ouderlijk nest te verlaten. Dat blijkt uit een enquête van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, bij jongeren tussen achttien en vijfendertig jaar in alle lidstaten van de Europese Unie. Uit het onderzoek blijkt dat vooral in het zuiden en het oosten van de Europese Unie steeds vaker wordt gekozen voor een langer verblijf bij de ouders of blijkt men na verloop van tijd naar de ouderlijke woning terug te keren. Het fenomeen kan ook meer bij mannen dan bij vrouwen worden vastgesteld. Vaak wordt die beslissing ingegeven door een poging om de kosten voor huisvesting te beperken.

Het fenomeen kan het sterkst worden gevoeld in Kroatië, waar 74 procent van de mannen onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar nog steeds bij de ouders inwoont. Bij de Kroatische jonge vrouwen daalt dat cijfer tot ongeveer 60 procent. Denemarken blijkt de meest onafhankelijke jongeren te hebben, want slechts 19,7 procent woont nog steeds in bij de ouders. Wanneer alleen naar vrouwen wordt gekeken, toont Finland de grootste autonomie, want daar verblijft nog slechts 14 procent in de ouderlijke woonst.

Over de hele Europese Unie blijkt 47,7 procent van de jongeren nog steeds bij hun ouders in te wonen. Dat cijfer blijft sinds het begin van dit decennium relatief stabiel. “Er kunnen een aantal duidelijke motieven worden aangegeven om het fenomeen te verklaren,” aldus de onderzoekers. Onder meer wordt gewag gemaakt van aanhoudende problemen in de Europese economie, waardoor jongeren worden verplicht bij hun ouders in te wonen om te kunnen rondkomen. Daarnaast wordt gewezen op een gebrek aan tewerkstellingskansen, maar ook op langere schoolcarrières.

De onderzoekers wijzen echter ook op sociale factoren die de verschillen tussen het noorden en het zuiden van de Europese Unie kunnen verklaren. Daarbij wordt gewag gemaakt van specifieke familiestructuren en religieuze waarden.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren |  Facebook |

26-06-14

Wereldwijde populatie online jongeren hertekent de grenzen

Jongeren in de online geconnecteerde wereld hervormen de lokale en wereldwijde culturele grenzen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. In het rapport wordt aangegeven dat jongeren in cultureel diverse gemeenschappen zich verzetten tot pogingen om categorieën op te leggen en hun populatie om te vormen tot een homegene nationale groep.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren |  Facebook |

02-05-14

Jongeren voelen weinig binding met het bedrijfsleven

Jongeren blijven pessimistisch over hun professionele vooruitzichten, ondanks een verbetering van het economische klimaat. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Business in the Community (BITC) en het bedrijf Veolia Environment bij Britse werkzoekenden tussen zestien en vierentwintig jaar. Jongeren blijken volgens het rapport geen engagement te voelen tegenover de bedrijfswereld en willen dat er meer gedaan wordt om de kloof tussen beide partijen te overbruggen. De onderzoekers stelden vast dat 51 procent van de jongeren toegeeft minder dan één uur contact gehad te hebben met de bedrijfswereld.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, bedrijfsleven |  Facebook |

21-03-14

Negatieve media beperken arbeidskansen jongere generatie

Jongeren worden in de media onterecht negatief afgeschilderd en krijgen daardoor op arbeidsmarkt minder kansen. Dat is de conclusie van een enquête van de denktank Demos bij meer dan duizend jongeren tussen veertien en zeventien jaar in Engeland en Noord-Ierland. Daarbij werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn generatie in de media onterecht negatief wordt benaderd. Die vooroordelen hebben volgens meer dan 66 procent ook een negatieve impact op hun kansen op de arbeidsmarkt. Demos voegt er aan toe dat de Britse kranten de tienergeneratie het voorbije decennium vooral in verband brengt met overdreven drankgebruik en criminaliteit.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, arbeid |  Facebook |

25-02-14

Wortels probleemsituatie jonge generatie gaan drie decennia terug

Steeds meer jongeren slagen er niet in om een stabiele baan te vinden en een onafhankelijk bestaan uit te bouwen. Het fenomeen wordt vaak toegeschreven aan recente gebeurtenissen, zoals de financiële druk op nationale regeringen, maar in werkelijkheid moet de basis van het probleem verder in de geschiedenis worden gezocht. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). De onderzoekers zeggen dat de wortels van het fenomeen gezocht dienen te worden in de wereldwijde economische en demografische verschuivingen die sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw al kunnen worden opgemerkt.

“Steeds meer jongeren slagen er niet meer in om een succesvolle overstap te maken van de kindertijd naar een onafhankelijke volwassenheid,” zegt onderzoeker Vegard Skirbekk, specialist sociale wetenschappen aan het International Institute for Applied Systems Analysis. “De recente generaties jongeren kennen een verlengde schoolcarrière of lukken er niet in om een fulltime baan te vinden, zodat men langer op de ouders dient te steunen. Dat fenomeen kan in de wereldwijde arbeidspopulatie worden teruggevonden. Jonge volwassenen krijgen het economisch steeds moeilijker, ook al leven ze in de meest rijke regio’s van de wereld. Tegelijkertijd blijkt dat oudere leeftijdsgroepen het steeds beter doen.”

“Het probleem wordt algemeen onderkend, maar bij verklaringen wordt vaak gewezen op recente oorzaken zoals de financiële problemen van vele overheden,” benadrukt professor Skirbekk. “Het onderzoek heeft echter aangetoond dat de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere generaties kunnen worden gelinkt aan wereldwijde economische en demografische verschuivingen die teruggaan tot het begin van de jaren tachtig. Die factoren hebben ervoor gezorgd dat er op de arbeidsmarkt een grotere concurrentie is ontstaan, vooral voor jongere kandidaten die weinig praktische ervaring kunnen voorleggen.”

De onderzoekers wijzen daarbij op een toenemend globaliserende arbeidsmarkt, waardoor werknemers zich gemakkelijk tussen verschillende landen kunnen verplaatsen. Daarnaast is ook het wereldwijde educatie-niveau gevoelig gestegen, waardoor ook voor functies met hogere vaardigheids-vereisten een groter aantal arbeidskrachten beschikbaar is. Tenslotte hebben ook meer vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt gevonden. “Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat technologische veranderingen zowel arbeidsplaatsen hebben gecreëerd als vernietigd, waarbij vooral een duidelijke verschuiving moet worden vastgesteld van industriële banen naar een tewerkstelling in de dienstensector.”

“Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de economische voorwaarden voor sommige demografieën van de populatie weliswaar zijn verbeterd, maar moet tegelijkertijd worden onderkend dat jongeren het vandaag veel moeilijker hebben dan twintig jaar geleden,” stippen de onderzoekers aan. “Deze economische problemen hebben echter ook een impact op een aantal demografische factoren, zoals de gezinsvorming en het fertiliteits-niveau, aangezien vele jongeren het zich door deze moeilijkheden pas op latere leeftijd financieel kunnen veroorloven om met hun partner een eigen familie te starten.”

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, werkloosheid |  Facebook |

22-12-13

Bedrijfsleven heeft plicht om jongeren opleidingsmogelijkheden te bieden

Het bedrijfsleven heeft de plicht om jonge mensen de nodige werkervaring op te doen en een uitweg uit de val van de werkloosheid te bieden. Dat zegt Fiona Kendrick, chief executive van de Britse divisie van het voedingsconcern Nestlé. Kendrick verwijst daarbij naar een onderzoek van het bureau Populus, waaruit gebleken is dat 90 procent van de bedrijven van mening is dat jongeren door het onderwijs onvoldoende worden voorbereid op een carrière. Bovendien gaf 62 procent van de bedrijfsleiders aan dat alleen werkervaring jongeren de nodige vaardigheden kan bezorgen om een baan te kunnen vinden. Maar Kendrick zegt dat het bedrijfsleven dan ook de nodige inspanningen moet doen om jongeren die kansen te bieden.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, jongeren |  Facebook |