04-10-08

Bier lag aan basis huidige maatschappijvorm

De nomadische mens begon 12.500 jaar geleden een vaste verblijfplaats te kiezen nadat was ontdekt dat van gerst bier gebrouwen kan worden. Dat schrijft de Beierse bioloog Josef Reichholf in zijn boek 'Warum die Menschen Seeshaft Wurden'. Vaak wordt aangenomen dat nomaden die leefden van de jacht en van het verzamelen van vruchten en wortels, kozen voor de landbouw vanwege een betere voedselvoorziening. Maar de mens begon pas 6.500 jaar geleden brood te bakken. De honkvast geworden mens kon volgens de auteur in de tussenliggende periode met behulp van gerst en paddenstoelen wel een soort bier maken.

"De steentijdmensen hebben 10.000 jaar geleden een dramatische verandering meegemaakt in hun levenswijze," aldus Josef Reichholf in de de Duitse krant Die Welt. "Ze begonnen akkerbouw te bedrijven en begonnen zich op vaste locaties te vestingen. "Deze revolutie veranderde echter niet alleen de eetgewoonten van de mens, maar legde ook de grondslag voor de vorming van stammen, naties en religies. Maar daarbij wordt meestal verkeerdelijk verondersteld dat deze mensen zich op de landbouw richten omdat er niet voldoende was om te overleven."

"Wanneer jagers en vruchtenplukkers van hun levenswijze zijn afgeweken, moet dat uit een aanvangsvoordeel geweest zijn," aldus nog Reichholf. "Traditioneel wordt verondersteld dat die mensen honger hadden en met de sterkte en proteïnen van hun plantenoogst konden overleven. Maar de plantenteelt bracht geen noemenswaardig overlevingsvoordeel. De beginoogsten waren te klein en het bewerken van de bodem bijzonder arbeidsintensief. Dat kon hen onmogelijk een overlevingszekerheid geboden hebben."

Volgens de traditionele theorieën hadden die eerste nederzettingen weinig wild, maar veel gras. "Maar dat klopt niet," voert Reichholf aan. "Een regio kan niet vruchtbaar zijn, zonder dat er veel wild is. Er was dan ook geen noodzaak om van de jacht af te wijken. De akkerbouw is daarentegen ontstaan uit weelde. De primitieve mens begon met de teelt van kruiden om toespijs te hebben bij het vlees. De mens begon niet met akkerbouw om met koren brood te bakken, maar om de kruidenpluk bier te maken. Dat heeft alles te maken met een streven naar een roes."

De mens heeft volgens de wetenschapper altijd een sterke nood gehad om een roestoestand na te streven. "Men wou een toestand van transcendentie te bereiken," benadrukt Reichholf. "Daarvoor waren alcohol en verdovende middelen de ideale middelen. Daardoor hadden sjamanen destijds zo'n grote betekenis. Ze wisten hoe men verdovende middelen kon doseren en religieus gebruiken."

16:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, bier, voeding, josef reichholf |  Facebook |