02-01-18

Mexico voorbije jaar meest dodelijke land voor journalisten

In Mexico zijn het voorbije jaar twaalf journalisten door geweld om het leven gekomen. Daarmee is het land samen met Syrië voor de journalistiek het meest moorddadige land van de wereld geworden. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Reporters Without Borders. Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar wereldwijd werd gekenmerkt door een algemene daling in het geweld tegen journalisten. De overlijdens door geweld liepen terug tot het laagste niveau in veertien jaar tijd. Mexico bleek daarbij een opmerkelijke uitzondering en was één van de landen waar toch van een toename van het geweld moest worden gesproken.

“In totaal werden het voorbije jaar wereldwijd vijfenzestig journalisten gedood,” aldus Reporters Without Borders. “De gevaarlijkste regio’s bleken Mexico en Syrië, waar telkens twaalf journalisten om het leven kwamen. Syrië werd geconfronteerd met bijzonder harde oorlogsomstandigheden, maar in Mexico is er vooral sprake van acties van drugtrafikanten en georganiseerde misdaadbendes.” Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico nog nooit eerder zoveel journalisten om het leven werden gebracht. Op de derde plaats staat Afghanistan met negen gewelddadige overlijdens en Irak met acht slachtoffers.

Waarnemers waarschuwen dat de regering van huidig Mexicaans president Enrique Pena Nieto voor de journalistiek dodelijker zou kunnen zijn dan de regeerperiode van zijn voorganger Felipe Calderon. Onder de zesjarige regeerperiode van Calderon werden in totaal achtenveertig journalisten vermoord. Sinds Nieto zes jaar geleden Calderon opvolgde zouden al negenendertig moorden op journalisten zijn geregistreerd. Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico 99 procent van de moorden op journalisten nooit worden vervolgd. De daders weten dan ook dat ze weinig kans lopen te zullen worden gevat en gestraft.

In de deelstaat Veracruz werden sinds het begin van deze eeuw vierentwintig moorden op journalisten opgetekend. Het merendeel van die feiten gebeurde sinds het begin van dit decennium, toen Javier Duarte gouverneur van de Veracruz werd. Duarte moest twee jaar geleden aftreden en wordt vervolgd wegens corruptie en deelname aan de georganiseerde misdaad.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

19-05-17

Internet laat zich ook voelen in tevredenheid op redacties

De verschuivingen die de journalistiek de voorbije decennia heeft gekend, laat zich ook op de redactievloer merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas bij nagenoeg twaalfhonderd journalisten in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen onder meer vastgesteld te hebben dat sommige groepen door de veranderende aspecten van het beroep over een grotere jobtevredenheid spreken, terwijl bij collega’s met andere opdrachten een omgekeerde trend zou moeten worden gemeld. Vooral bij deskredacteuren zou vaak een grote ontevredenheid moeten worden vastgesteld.

“Het internet heeft ook op de journalistiek een belangrijk invloed gehad,” benadrukt onderzoeksleider Brock Ternes, docent sociologie aan de University of Kansas. “Kranten hebben de verspreiding van hun berichtgeving moeten aanpassen, maar ook de uitoefening van het journalistieke beroep heeft belangrijke verschuivingen ondergaan. Nagenoeg alle redactieleden geven te kennen dat hun taak onder invloed van het internet is veranderd. Deze digitale disruptie heeft op de verschillende divisies van de nieuwsredacties echter vaak een andere impact gehad. Afhankelijk van de taken en titels kan bovendien ook in de jobtevredenheid een significante verschuiving worden vastgesteld.”

“Bij de reporter en managers werd nagenoeg geen enkele verandering in de jobtevredenheid opgemerkt,” getuigen de onderzoekers. “De grootste jobtevredenheid werd opgetekend bij de sportjournalisten. Daarentegen werd bij de deskredacteurs - die onder meer instaan voor correcties en opmaak - een sterke achteruitgang gemeld. Een aantal betrokkenen vergelijk zijn huidige taak vooral met het bandwerk in een fabriek, waarbij een gigantische hoeveelheid materiaal moet worden verwerkt. Vaak moet worden vastgesteld dat deze groep niet alleen symptomen van een burnout vertoont, maar ook opdrachten moet uitvoeren die oorspronkelijk niet tot hun takenpakket behoorden.”

De resultaten van de studie tonen volgens Brock Ternes ook het belang van de journalistieke autonomie. Daarbij wordt erop gewezen dat de deskredactie over de laagste vorm van autonomie beschikt. Hier wordt ook het vaakst opgemerkt dat de kwaliteit van het werk onder de gewijzigde omstandigheden heeft geleden. Wel wordt opgemerkt dat binnen de journalistiek nog altijd gemiddeld 45 procent van de werknemers een hoog niveau van jobtevredenheid citeert. Bij sportredacteurs loopt dat cijfer echter op tot 54,5 procent, tegenover een score van 31,1 procent op de deskredactie.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

21-06-14

Sterjournalisten trekken trafiek naar online nieuwsmedia

Sterjournalisten hebben de macht om een belangrijke trafiek te genereren voor online nieuwsmedia. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford bij meer dan achttienduizend nieuwsconsumenten in tien landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de reputatie van individuele schrijvers door de consumenten als één van de weinige redenen naar voor werd geschoven waarom men bereid zou zijn om voor online nieuws te betalen.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

14-03-14

Nieuwsconsument Twitter wil in eerste instantie journalist volgen

Nieuwsconsumenten op het sociale netwerk Twitter zijn in eerste instantie geneigd om een specifieke journalist te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan twaalfhonderd gebruikers van Twitter in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 59 procent van de respondenten op het sociale netwerk een nieuwsmedium volgen. Daarbij bleek 49 procent een individuele journalist te volgen, terwijl 35 procent een specifieke titel volgde en 17 procent zich richtte op een speciale afdeling of onderwerp binnen het medium. De onderzoekers stelden verder vast dat ook de snelheid van berichtgeving een belangrijke motivatie is om nieuws op Twitter te volgen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, journalistiek |  Facebook |

30-01-14

Vrouwelijke journalisten geconfronteerd met intimidatie en geweld

De meeste vrouwelijke journalisten zijn in hun carrière geconfronteerd geweest met intimidatie of geweld. Dat is de conclusie van een rapport van de International Women's Media Foundation en het International News Safety Institute op basis van een enquête bij meer dan achthonderd vrouwelijke journalisten. De onderzoekers stelden vast dat 65 procent van de respondenten aangeeft in hun werksituatie geconfronteerd te zijn geweest met intimidatie, bedreigingen of misbruik. Er wordt aan toegevoegd dat de meerderheid van de respondenten de feiten niet heeft gemeld, ondanks de psychologische gevolgen op langere termijn die duidelijk konden worden ervaren.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, vrouw |  Facebook |

13-11-13

Sociale media zijn dagelijks werkinstrument voor journalist

Sociale media zijn voor nagenoeg alle journalisten een dagelijks werkinstrument geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Cision en de Canterbury Christ Church University op basis van een enquête bij nagenoeg zeshonderd Britse journalisten. Er werd vastgesteld dat 96 procent van de ondervraagde journalisten toegeeft elke dag beroep te doen op sociale media. Daarbij zegt 62 procent dagelijks gebruik te maken van Twitter. Bovendien merkt 40 procent op dat hij zonder sociale media niet meer in staat zou zijn om zijn journalistieke taak uit te voeren. Twee jaar geleden maakte slechts 70 procent van de journalisten dagelijks gebruik van sociale media.

De onderzoekers merkten wel op dat het gebruik van sociale media mee bepaald wordt door de sector waarin de journalist actief is. “Bij radio en televisie blijken dubbel zoveel journalisten te kunnen worden gevonden die minstens twee uur per dag sociale media raadplegen dan bij de magazines,” aldus het rapport. “Bovendien bleek dat slechts 1 procent van de online journalisten geen regelmatig gebruik maakt van sociale media, maar bij hun collega’s van de kranten loopt dat cijfer op tot 9 procent.” De onderzoekers stelden ook vast dat 54 procent van de respondenten aangeeft dat sociale media hen hebben toegelaten hun productiviteit op te drijven, tegenover 39 procent vorig jaar.

Er wordt wel opgemerkt dat sociale media vooral worden gebruikt voor het publiceren en promoten van nieuwscontent. De onderzoekers stelden immers vast dat 91 procent van de respondenten zijn artikels op sociale media heeft gepubliceerd of aangekondigd. Daarentegen zegt slechts 89 procent van sociale media gebruik gemaakt te hebben om ideeën of informatie voor verhalen op te zoeken. “Dat betekent een verschuiving tegenover vorig jaar, toen 84 procent van de ondervraagden sociale media had gebruikt om informatie te verzamelen, terwijl slechts 81 procent op de netwerken beroep had gedaan om zijn verhalen te publiceren of te promoten,” aldus de onderzoekers.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, journalistiek |  Facebook |

12-06-13

Meer burnout-problemen bij televisiejournalisten

De grotere werkdruk in de nieuwsmedia heeft tot een grotere burnout geleid bij televisiejournalisten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas bij bijna negenhonderd Amerikaanse televisiejournalisten. De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de ondervraagde journalisten tekenen van burnout vertonen. Ook bleek dat 81 procent van de respondenten van mening dat hun werk de voorbije jaren fundamentele veranderingen heeft ondergaan, zoals grotere verantwoordelijkheden rond sociale media en de productie van content voor uiteenlopende platformen. Ook wordt gewag gemaakt van frequentere deadlines.

"Journalisten moeten veel meer content produceren dan enkele jaren geleden," merkt onderzoeker Scott Reinardy, professor journalistiek aan de University of Kansas, op. "Er is geen sprake meer van een dagelijkse deadline. Nagenoeg continu moet de meest recente actualiteit worden gepubliceerd. Sommige journalisten blijken verplicht te worden om een aantal keer per uur een bericht op sociale media te plaatsen, zelfs terwijl ze zich volop op hun televisieprogramma moeten concentreren."

Journalisten die tekenen van burnout vertonen, bleken volgens Reinardy ook te klagen over een gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie. Collega's die een grotere jobtevredenheid lieten registreren, bleken ook meer ondersteuning te krijgen. Bij de journalisten die tekenen van burnout vertoonden, bleek 80 procent te overwegen of niet uit te sluiten het beroep te verlaten. "Vele journalisten geven toe de situatie niet veel langer meer te kunnen houden," zegt Reinardy. "Daardoor dreigt een belangrijke verjonging, met een verlies aan ervaring en kennis tot gevolg."

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burnout, journalistiek |  Facebook |

20-02-13

Turkije heeft grootste aantal journalisten opgesloten

Turkije heeft het voorbije jaar meer journalisten gearresteerd dan in elk ander land van de wereld. Dat heeft het Committee to Protect Journalists (CPJ) gezegd. Volgens de organisatie waren in Turkije begin augustus vorig jaar zesenzeventig journalisten in de gevangenis opgesloten. Minstens eenenzestig journalisten waren volgens de organisatie opgesloten als een direct gevolg van hun professionele activiteiten. Een groot gedeelte van de arrestanten bleken Koerden of behartigers van de Koerdische of Armeense belangen. Turkije gaat in de rangschikking van het Committee to Protect Journalists Iran en China vooraf.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, journalistiek |  Facebook |

16-01-13

Politieke journalisten ondermijnen vertrouwen in politieke wereld

Politieke journalisten ondermijnen het vertrouwen van het publiek in de politieke wereld. Dat heeft het Britse parlementslid George Eustice, gewezen persverantwoordelijke van huidig premier David Cameron, gezegd tijdens een debat in het parlement. Volgens Eustice zouden politieke partijen vaker de kans moeten krijgen om zelf televisieprogramma's te maken om zich rechtstreeks tot de bevolking te wenden zonder dat hun woorden verkeerd zouden kunnen worden geïnterpreteerd door journalisten. Televisiezenders zoals de BBC en Sky News laten volgens Eustice te vaak hun politieke journalisten toe de visie van politici voor het publiek te vertalen in plaats van de beleidsvoerders de kans te geven zelf hun stelling naar voor te brengen.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, politiek |  Facebook |

14-01-13

Journalistiek blijft één van gevaarlijkste beroepen van Rusland

Journalistiek blijft één van de gevaarlijkste beroepen op de hele Russische arbeidsmarkt. De risico’s voor de Russische journalisten zijn het voorbije jaar bovendien nog gevoelig toegenomen. Dat zegt Pavel Gusev, hoofdredacteur van de krant Moskovsky Komsomolets, gezegd. Pavel Gusev, tevens hoofd van de Moscow Union of Journalists, stelde dat de Russische politie geweld of bedreigingen tegenover journalisten meestal ook niet ernstig genoeg blijkt te achten om een onderzoek op te starten.

Pavel Gusev verwees onder meer naar de televisiepresentator Kazbek Gekkiyev, die vorige maand werd vermoord. Uit cijfers van het Glasnost Protection Fund blijkt dat het voorbije jaar vijfenvijftig externe bedreigingen tegenover journalisten werden geregistreerd. De journalist wijst erop dat het probleem in vele gevallen te maken heeft met het regionale karakter van een aantal media, die voor hun financiering vooral afhankelijk zijn van lokale autoriteiten en daardoor niet kunnen beschikken over een onafhankelijk beleid.

Gusev merkte ook op dat overheidsinvesteringen in de staatsmedia bovendien een onevenwicht op de markt creëren en de concurrentie tegenwerken. Gusev riep op tot de oprichting van een National Federation of Russian Press, die de niet-commerciële initiatieven in de sector zou moeten verzamelen en de rechten van de journalisten verdedigen. Uit cijfers van het Federal Agency for Press and Mass Communications blijft dat Rusland meer dan negentigduizend officiële publicaties telt, waaronder veertigduizend kranten.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, journalistiek |  Facebook |

15-12-12

Recordaantal journalisten in wereldwijde gevangenissen

Begin december waren wereldwijd een recordaantal van 232 journalisten in gevangenissen opgesloten. Dat betekent een stijging met 53 gevangenen tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het Committee to Protect Journalists. Het vorige record dateert van zestien jaar geleden, toen 185 gevangen journalisten werden geteld. De stijging moet volgens het rapport worden geweten aan de veel gebruikte betichtingen van terrorisme en andere staatsvijandige activiteiten. Wereldwijd zouden minstens 132 journalisten worden vastgehouden op betichting van terrorisme of subversieve daden. Onder meer wordt gewag gemaakt van grootschalige arrestaties in onder meer Turkije, Iran en China. Ook in Eritrea en Syrië lopen journalisten volgens het rapport een groot risico om te worden opgepakt en opgesloten. Er wordt aan toegevoegd dat minstens 63 journalisten over de hele wereld worden vastgehouden zonder enige vorm van betichting.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

06-09-12

Rampenverslaggeving toont journalistiek van de toekomst

De orkaan Isaac heeft een duidelijk beeld getoond over de journalistiek van de toekomst. Dat zeggen wetenschappers van het Nieman Journalism Lab. Daarbij wordt gewag gemaakt van de opkomst van een hybride vorm van mediaverslaggeving, die volgens hen een belangrijke meerwaarde zou kunnen bieden voor een sector die met zware problemen wordt geconfronteerd. Gina Musallo Chen, analiste bij het Nieman Journalism Lab, stelde dat de traditionele media hun verslaggeving over de orkaan versterkten met het gebruik van sociale media, beelden en video's van nieuwsorganisaties en amateurs en het gebruik van applicaties zoals Hurricane Tracker. Dat pakket zorgt volgens Chen voor een beleving die in een periode met louter gedrukte media, televisie en radio onmogelijk zou zijn geweest. Chen merkt op dat de crisis in de sector vele banen zal kosten, maar voor het publiek wordt de journalistiek volgens haar veel nuttiger.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

27-08-12

Computer-algoritme volgende generatie van journalistiek

De nieuwe reporter in de Amerikaanse journalistiek neemt geen koffiepauzes, kent een gigantisch productieniveau en heeft geen pensioenplan. Dat hebben een aantal analisten tegenover het persbureau AFP gezegd. Volgens hen is die nieuwe reporter immers geen persoon, maar wel een computer-algoritme dat is ontwikkeld om ruwe data, zoals financiële verslagen van bedrijven en sportstatistieken, om te zetten in een leesbaar proza. Ken Doctor, analist bij mediaconsulent Outsell, geeft toe dat computers geen subtiele informatie kunnen verwerken of weergeven, maar wel perfect kunnen instaan voor de verwerking van basismateriaal. Aangezien de mediabedrijven onder een zware financiële druk staan, is de stap naar de automatisering van bepaalde vormen van nieuwsproductie volgens Doctor een oplossing om de kostenstructuur van de journalistiek te herschikken. Volgens sommige analisten biedt het systeem de mogelijkheid aan journalisten om meer tijd te besteden aan interessantere verhalen.

Lees Verder

09:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

15-08-12

YouTube lanceert met Olympische Spelen nieuwe vorm visuele journalistiek

De online verslaggeving van de Olympische Spelen door het sociale netwerk YouTube is een voorloper van een nieuwe stijl van rechtstreekse nieuwsverstrekking. Dat zegt de nieuwsblog Mashable, erop wijzend dat de live-streaming over de Olympische Spelen de jongste fase vormt van de ontwikkeling van de videosite tot een platform voor visuele journalistiek. YouTube verzorgde in opdracht van het International Olympic Committee de online streaming van het evenement in vierenzestig landen in Afrika en Azië. Volgens Jason Gaedtke, directeur software engineering bij YouTube, is er sprake van een bewuste vervaging van de grens tussen live-verslaggeving en video-on-demand. Het Pew Research Center noemt YouTube een nieuwe vorm van visuele journalistiek, met een mengeling tussen user-generated content en traditionele nieuwsbronnen.

Lees Verder

11-08-12

Journalisten blijven ethiek cruciaal vinden voor hun beroep

Ethiek blijft voor journalisten ook in de evoluties van de technologie overeind. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales, die een honderdtal Australische redacteuren van grote en regionale kranten ondervroegen. De onderzoekers merken op dat de nieuwe technologieën onder meer grotere eisen stellen op het gebied van snelheid, maar toch blijft de meerderheid van de journalisten volgens de onderzoekers achter een kwalitatieve en ethische journalistiek staan.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

09-08-12

Wereldwijde journalistiek beleeft bloedige periode

Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn wereldwijd minstens zeventig journalisten gedood bij de uitoefening van hun beroep. Daarmee werden de eerste zes maanden van dit jaar één van de meest bloedige periodes uit de recente geschiedenis van de journalistiek. Dat is de conclusie van een rapport van de Cardiff School of Journalism en het International News Safety Institute (INSI). Alleen al in Syrië werden tijdens de eerste helft van dit jaar vijftien journalisten gedood. Op de tweede plaats staat Nigeria, waar zeven journalisten bij een bomaanslag om het leven kwamen. Daarna volgen Brazilië, Somalië, Indonesië en Mexico. In het rapport wordt opgemerkt dat de balans in werkelijkheid mogen nog tragischer was, want er werden nog dertig doden geteld waarvan het niet vaststond of het overlijden aan een journalistieke opdracht was gerelateerd. De onderzoekers merken op dat de meeste daders ook ongestraft blijven. Tijdens de eerste helft van dit jaar kon slechts één dader worden geïdentificeerd.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, criminaliteit |  Facebook |

31-07-12

Barometer bepaalt mee toon van Olympische verslaggeving

De weersomstandigheden kunnen een impact hebben op de verslaggeving over de Olympische Spelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University op basis van de verslaggeving over de vorige Olympische Spelen in de Chinese hoofdstad Peking. De onderzoekers stelden vast dat de journalisten een negatievere teneur aannamen in hun verslaggeving naarmate de luchtvervuiling toenam en de temperaturen stegen. Aangezien Londen bekend staat voor zijn bewolkt en regenachtig weer, moest er volgens de onderzoekers gevreesd worden dat ook de lopende editie van het evenement door de journalisten negatiever zou worden benaderd. Ideale weersomstandigheden zouden daarentegen aanleiding geven tot een positievere berichtgeving over het evenement. De onderzoekers voegen er aan toe dat journalisten zich bewust moeten zijn van een brede waaier mogelijke onbewuste vooroordelen die hun verslaggeving zou kunnen kleuren.

Lees Verder

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, olympische spelen, journalistiek |  Facebook |

10-05-12

Journalistiek is een hulpbehoevend beroep geworden

Journalistiek is een bijzonder slechte carrièrekeuze geworden met een slechte verloning, lange werkuren en zware stressniveaus. Dat heeft het Duitse Europese parlementslid Doris Pack gezegd tijdens een congres van de Association of European Journalists (AEJ) in het Europese Parlement. Het Europees parlementslid deed daarbij een oproep voor overheidssteun om te garanderen dat de media een pijler van de democratie zouden kunnen blijven. Indien er niet wordt ingegrepen, dreigt nieuws volgens haar als een basisproduct en als zakelijk model niet langer duurzaam te zijn.

"Een recent onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat de nieuwsjournalistiek voor de eerste keer is opgenomen in de lijst met de tien slechtste beroepen, tussen houtvester en beenhouwer," merkte Doris Pack op. "De journalisten staan onder een bijzonder grote druk, die bovendien nog altijd blijft toenemen. Bovendien zijn de meeste journalisten ook slecht betaald. Nochtans vereist een vrije pers een hoge graad van professionalisme, waarvoor een uitstekende opleiding en goede werkomstandigheden noodzakelijk zijn."

Doris Pack hekelde een aantal praktijken in de journalistieke sector. "Onder meer wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van outsourcing, waarbij goedkope medewerkers uit India worden ingeschakeld om met een webcam vanop duizenden kilometers afstand evenementen te verslaan," voerde ze aan. Het is volgens haar noodzakelijk dat er inspanningen worden gedaan om de journalistiek met overheidsgeld te redden. Net zoals de juridische sector en de politie is de journalistiek volgens haar immers een noodzakelijk bestanddeel van een gezonde en duurzame democratie.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

15-12-11

Britse rechtbankjournalisten mogen debatten twitteren

Journalisten krijgen in Engeland en Wales voortaan de toestemming om in rechtbanken gebruik te maken van Twitter, tekstberichten en email zonder dat daarvoor eerst toelating moet worden gevraagd. Dat heeft de Britse opperrechter Igor Judge gezegd ter gelegenheid van de voorstelling van nieuwe richtlijnen voor het gebruik van laptops en andere mobiele apparaten bij de verslaggeving van rechtszaken. Sinds december vorig jaar was er een tijdelijke regeling uitgewerkt waarbij journalisten de toelating voor het gebruik van de digitale media konden aanvragen.

Rechtstreekse aanleiding voor de procedure was een vraag van journalisten om tijdens het proces rond de uitwijzing van Julian Assange, oprichter van de klokkenluidersite WikiLeaks, in realtime berichten te kunnen versturen. "Na een consultatieronde werd beslist dat journalisten en officiële verslaggevers niet langer voorafgaandelijk toestemming moeten vragen om de technologie te kunnen gebruiken," merkt de krant The Herald Sun op. "Die versoepeling geldt echter niet voor het algemene publiek."

Er wordt aan toegevoegd dat fotografie en geluidsopnames absoluut verboden blijven. "Rechters krijgen bovendien de mogelijkheid om het gebruik van de communicatie-middelen te beperken indien ze van oordeel zijn dat het normaal verloop van de rechtsgang gestoord zou kunnen worden," merkt de krant nog op. "Daarbij werd onder meer gewezen op een mogelijke interferentie met de elektronische apparatuur van de rechtbank of op mogelijke druk die op een getuige zou kunnen worden uitgeoefend, maar ook op mogelijke geluidshinder."

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, rechtbank, journalistiek |  Facebook |

30-09-11

Journalist mentaal even kwetsbaar als reddingswerker

Journalisten zijn bij de verslaggeving over grote catastrofes even gevoelig voor depressies en posttraumatische stress dan hulpverleners. Dat is de conclusie van het boek 'Trauma Journalism' van Mark Massé, professor journalistiek aan de Ball State University. Massé stelt dat de maatschappij bijzonder bezorgd is om de mentale gezondheid van soldaten, brandweerlui, politiemannen en andere reddingswerkers die bij grote catastrofen met grote trauma's worden geconfronteerd, terwijl pas recent ook de aandacht is gevestigd op de verslaggevers.

"Journalisten die de verslaggeving hebben gedaan over aanslagen van nine-eleven of Oklahoma City, werden rechtstreeks geconfronteerd met een ongelooflijke tragedie," merkt Mark Massé op. "Niet alle journalisten die met dergelijke situaties worden geconfronteerd, zullen met emotionele problemen te kampen krijgen, maar er is bewijs dat ze een verhoogd risico lopen. Ongeveer een kwart van de oorlogscorrespondenten blijkt aan een even zware posttraumatische stress te lijden als militairen."

Massé wijt een groot gedeelte van de problemen aan de journalistieke cultuur van onafhankelijke en afstandelijke verslaggeving. "Voor politiemensen, soldaten en reddingswerkers zijn debriefings en opvang voorzien, maar dat is bij de journalisten nagenoeg nooit het geval," merkt hij op. "Meestal krijgen de journalisten de raad in een café eventjes het probleem weg te drinken en de zorgen met ander werk te vergeten. Journalisten hebben meestal een grote weerstand. Dat is de aard van het beroep. Maar journalisten zijn geen superhelden. Ook zij hebben recht op bijstand."

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: catastrofe, gezondheid, journalistiek |  Facebook |

27-09-11

Twitter populairste sociale netwerk bij journalisten

Bij het gebruik van sociale netwerken vertonen journalisten een duidelijke voorkeur voor Twitter, vooral voor het verspreiden van informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 13 procent van de journalisten van het mediabedrijf een richtlijn heeft gekregen over het gebruik van sociale media. Bij 45 procent van de ondervraagden er is geen sprake van een gericht beleid.

Uit het onderzoek blijkt dat journalisten sociale netwerken in eerste instantie gebruiken om informatie te publiceren en te verdelen (95 procent), maar ook om tendenzen te identificeren (86 procent), informatie te zoeken (82 procent), informatie over hun medium te verspreiden (82 procent) en publiekstrouw op te bouwen (78 procent). Daarentegen zegt slechts 25 procent van de ondervraagden de netwerken te gebruiken om onderzoeksjournalistiek uit te voeren.

"Het gebruik van sociale netwerken door journalisten weerspiegelt niet noodzakelijk het specifiek karakter en de achterliggende logica van het medium om nieuwe content te creëren," merken de onderzoekers nog op. "De journalisten gebruiken sociale netwerken vooral als een viraal mechanisme, waarbij het systeem gebruikt wordt voor de verdeling van content die meestal buiten het kader van het specifieke medium is gecreëerd en waarbij gebruik gemaakt werd van de traditionele vormen van de journalistieke productie."

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, sociale media |  Facebook |

26-08-11

Britse media massaal verdacht van afluisterpraktijken

Een meerderheid van de Britse bevolking is ervan overtuigd dat de media zich massaal schuldig maken aan afluisterpraktijken, zoals aan het licht is gekomen door het schandaal met de tabloid News of The World. Dat is de conclusie van de Frontline Club, een organisatie die acht jaar geleden werd opgericht om de onafhankelijke journalistiek te promoten. Volgens 88 procent van de ondervraagden vormde News of the World geen uitzondering en maken ook de andere media zich aan afluisterpraktijken schuldig.

"Volgens de ondervraagden zal het schandaal bij News of the World aan enkele personen een gevangenisstraf kosten en verwacht wordt dat de tabloid-journalisten zich enkele tijd gedeisd zullen houden, maar de meeste respondenten zijn ervan overtuigd dat die praktijken na verloop van tijd stilaan terug hun opwachting zullen maken." Een groot gedeelte van de ondervraagden vraagt een grotere macht voor de Press Complaints Commission, die in Groot-Brittannië klachten over de mediasector moet behandelen.

Uit het onderzoek blijkt dat 84 procent van de ondervraagden van mening is dat illegale praktijken zoals omkoperij en bedriegerij in de media algemeen worden aanvaard. Bovendien zegt 63 procent dat de introductie van een bijkomende wettelijke regulering van de mediasector niet de beste oplossing vormen. Daarentegen geeft een groot gedeelte aan dat de journalistiek een nieuwe ethische code zou moeten invoeren, vergelijkbaar met de eed van Hypocrates voor de artsen.

25-08-11

Journalistiek houdt vast aan traditionele vaardigheden

Traditionele vaardigheden zoals het schrijven van artikels of het verzamelen van nieuws worden in de journalistiek nog altijd hoger ingeschat dan digitale vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse National Council for Journalists bij een honderdtal hoofdredacteuren. Ook het interview en de juridische kennis worden hoog ingeschat, terwijl aan sociale media en andere digitale technieken en technologieën minder belang wordt gehecht.

"Ook de interactie met het publiek wordt door de hoofdredacteuren minder belangrijk ingeschat dan de meer traditionele vaardigheden," aldus het webmagazine Jounnalism. "Eén van de ondervraagden stelde dat de vaardigheid om een potentieel verhaal te herkennen, een sterk interview te maken en daarop een correct en gestructureerd artikel te produceren de absolute prioriteit blijft. Journalisten die deze vaardigheden bezitten, zullen volgens hem ook wel technologieën zoals sociale media en video leren."

Een andere hoofdredacteur benadrukte dat de fundamentele journalistieke normen centraal moeten blijven staan. Dat is volgens hem belangrijker dan de kennis van Facebook, Twitter, audio of video. Paul Watson, auteur van het rapport, zegt wel op te roepen om bij journalistenexamens mee te evolueren met de tijd. Ook hij geeft echter toe dat bij deze tests de basisvaardigheden van de journalistiek centraal moeten blijven staan. 

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, digitale media |  Facebook |

25-06-11

Bijna zeventig journalisten moeten thuisland ontvluchten

De voorbije twaalf maanden zich bijna zeventig journalisten gedwongen om hun land te ontvluchten. Nagenoeg de helft van de bannelingen is afkomstig uit Iran en Cuba. Dat blijkt uit een rapport van het Committee to Protect Journalists (CPJ). Daarbij werd opgemerkt dat Iran gedurende twee jaar een repressief beleid heeft gevoerd tegen de onafhankelijke pers. De voorbije periode werden achttien journalisten verbannen. Datzelfde cijfer werd opgetekend in Cuba, waar een aantal journalisten na hun vrijlating uit de gevangenis het land werden uitgewezen.

Gevangenschap of het gevaar op arrestaties was volgens de organisatie de belangrijkste drijfveer voor journalisten om hun vaderland te verlaten. Die motivatie bleek voor 82 procent van de gevallen op te gaan. Daarna volgden fysieke aanvallen of dreigingen met geweld (15 procent) en frequente ondervragingen of schaduwen (3 procent). Er wordt aan toegevoegd dat de voorbije tien jaar 649 journalisten omwille van geweld, gevangenschap of intimidatie tot een ballingschap werden gedwongen.

Er wordt aan toegevoegd dat 91 procent van de betrokken journalisten er nooit meer is in geslaagd om naar zijn thuisland terug te keren. In het rapport wordt opgemerkt dat vijf landen - Ethiopië, Iran, Somalië, Irak en Zimbabwe - de voorbije tien jaar verantwoordelijk waren voor bijna de helft van de deportaties. Er wordt aan toegevoegd dat Iran voor het tweede jaar op rij de eerste plaats heeft ingenomen, na de gecontesteerde verkiezingen van twee jaar geleden. Vorig jaar ontvluchtten 29 Iraanse journalisten hun vaderland.

07-05-11

Journalistiek verliest het van public relations

De journalistiek dreigt de slag met public relations en voorlichting te verliezen. Dat blijkt uit een rapport van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de Nederlandse onderzoekers moeten de media zich veel assertiever opstellen tegen de public relations en communicatiesector, indien zij hun onafhankelijkheid werkelijk willen bewaken. In het onderzoek wordt opgemerkt dat journalisten en public relations en voorlichters op dit ogenblik te gemakkelijk maken om de informatiestromen naar hun hand te zetten.

In het onderzoek wordt opgemerkt dat de communicatiebranche de voorbije jaren gevoelig is gegroeid, waarbij zowel kwantitatief als professioneel een belangrijke evolutie zou zijn opgemerkt. Er wordt aan toegevoegd dat de professionele journalistiek daarentegen in omvang afneemt. Ook blijkt dat webmedia deze achteruitgang vooralsnog niet hebben kunnen compenseren. Al die ontwikkelingen zouden het public relations en voorlichters gemakkelijker maken om de de informatiestromen naar hun hand te zetten.

Ook wordt opgemerkt dat er steeds meer mogelijkheden zijn om de onafhankelijke journalistiek te omzeilen en de eigen boodschap via andere media de wereld in te sturen. "Het gevaar dreigt dat op deze wijze over tien jaar de onafhankelijke journalistiek uitgestorven is, terwijl een democratie niet zonder een sterke professionele journalistiek kan," wordt er aangestipt. De onderzoekers merken op dat organisaties met een belangrijke omvang - zoals overheid of grote ondernemingen - bovendien gemakkelijker toegang hebben tot de media dan kleinere instellingen of non-profitorganisaties.

"De toegankelijkheid en evenwichtigheid van het publieke debat nemen daardoor af, wat vanuit democratisch oogpunt onwenselijk is," aldus het rapport. "Ook daarom zal de journalistiek zich meer rekenschap moeten geven van haar omgang met de communicatiebranche."

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, public relations |  Facebook |

27-04-11

Gedrukte media zullen overheidsgelden nodig hebben

De digitale revolutie heeft vele voordelen opgeleverd aan de persvrijheid, maar heeft de mediasector ook voor belangrijke uitdagingen gesteld. Dat zegt Aidan White, gewezen secretaris-generaal van de International Federation of Journalists, in een interview met het webmagazine Euractiv.com. Vooral de migratie van reclame naar het internet en de convergentie van geschreven en audiovisuele media hebben de traditionele mediasector volgens White compleet overweldigd.

"Die evoluties hebben ertoe geleid dat de winstgevendheid van de media, vooral de krantensector, zwaar in het gedrang is komen," voert White aan. "De krantenoplages zitten al enkele jaren in een constant dalende lijn. Het lijdt dan ook geen enkele twijfel dat de sector een overgangsperiode doormaakt. Die overgang gaat echter gepaard met de sluiting van honderden of zelfs duizenden titels in Europa en Noord-Amerika, met talloze ontslagen en een grotere freelance-activiteit tot gevolg."

Dat heeft volgens White geleid tot een belangrijke kwaliteitsverlies, een grotere sensatiezucht en een oppervlakkige verslaggeving van complexe onderwerpen. "Er moet dan ook de vraag gesteld worden of de privésector nog langer het pluralisme en de betrouwbaarheid in de informatie kan leveren, die noodzakelijk zijn voor de democratie," stipt Aidan White nog aan. "Dat maakt de openbare steun aan de media noodzakelijker dan ooit voordien. Er moet dan ook aanvaard worden dat de journalistiek een essentieel openbaar goed is."

White voegt er echter aan toe dat de media en journalisten zich heel terughoudend opstellen tegenover de mogelijkheid om uit openbare fondsen te worden betaald. "Die perceptie moet echter veranderen," merkt hij op. "Men moet beseffen dat er niets verkeerd is met subsidies." White geeft wel toe dat dit een gevaar zou kunnen vormen voor de redactionele onafhankelijkheid, maar er moet volgens hem onderzocht worden op welke manier daarvoor de nodige garanties kunnen worden voorzien.

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, media, subsidies |  Facebook |

18-04-11

Ook journalisten aanvaarden Wikipedia als betrouwbare bron

De grote Amerikaanse verwijzen vaker naar de online encyclopedie Wikipedia dan in het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Mass Communications aan de Virginia Commonwealth University. Bovendien zouden de Amerikaanse kranten de online encyclopedie ook vaker op een positieve manier benaderen. De stelling dat journalisten geen gebruik maken van Wikipedia is volgens onderzoeksleider Marcus Messner, professor massacommunicatie, dan ook achterhaald.

"Uit het onderzoek blijkt dat de vijf nationale Amerikaanse kranten Wikipedia vooral op een neutrale of positieve manier in hun bijdragen benaderen," aldus het webmagazine Psychorg.com. "Bovendien wordt Wikipedia ook steeds meer vermelden als een nieuwsbron." Messner merkt op dat journalisten Wikipedia op een geregelde basis in hun bijdragen gebruiken en ook geen negatieve houding hebben tegenover de online encyclopedie.

De onderzoekers stellen dat uit de studie is gebleken dat de aanvaarding en het gebruik van de online encyclopedie bij journalisten de voorbije periode een duidelijke evolutie hebben gekend. "In het begin werd er vooral kritiek geuit op Wikipedia en werd de online encyclopedie afgewezen als een betrouwbare bron van informatie," voert Messner aan. "In het midden van het voorbije decennium werd nog geregeld bericht over fouten in de artikelen van Wikipedia, maar sindsdien zijn die negatieve verhalen naar de achtergrond verdwenen."

De onderzoekers voegen er aan toe dat de kranten door hun veranderde houding het gebruik van de online encyclopedie legitiem helpen maken. "Door Wikipedia als een bron van hun bijdragen te gebruiken, bevestigen de journalisten de toenemende betrouwbaarheid van Wikipedia," merken ze op.

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, journalistiek, wikipedia |  Facebook |

13-04-11

Aanvallen op Russische journalisten nemen niet af

Het aantal moorden op journalisten is het voorbije jaar in Rusland wel gedaald, maar dat heeft plaats gemaakt voor zware mishandelingen. Daardoor blijft de situatie van de pers in Rusland bijzonder zorgwekkend. Dat is de conclusie van een rapport van de Russian Union of Journalists en de International Federation of Journalists. In totaal werden in Rusland het voorbije jaar twaalf journalisten vermoord, al hadden niet alle aanslagen een beroepsmatige achtergrond. Er werden echter vijfenvijftig aanslagen gepleegd, waarvan nagenoeg geen enkele werd opgelost.

"De resultaten van het nieuwe rapport zijn in tegenspraak met de cijfers van het Amerikaanse Committee to Protect Journalists, dat vorig jaar in Rusland geen enkele moord werd gepleegd op een journalist," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Volgens het rapport werden vorig jaar in Dagestan minstens drie journalisten vermoord als vergelding voor hun verslaggeving. Geen enkele moord werd opgelost." Sinds de jaren negentig zouden in Rusland meer dan driehonderd journalisten zijn vermoord.

"Vandaag worden journalisten weliswaar niet meer vermoord, maar wel zwaar mishandeld," merkte Vsevolod Bogdanov, hoofd van de Russian Union of Journalists op. Hij verwees daarbij onder meer naar de aanslag op Kommersant-verslaggever Oleg Kashin, die dagenlang in een coma bleef nadat hij in november vorig jaar aan zijn appartement in Moskou werd aangevallen. De daders van de aanslag blijven spoorloos. Er wordt aan toegevoegd dat vorig jaar eenendertig journalisten bovendien met de dood zijn bedreigd, maar werd ook daar geen gevolg aan gegeven.

20:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, rusland |  Facebook |

16-09-10

Britse journalistenvakbond wil lezers-coupons

De Britse National Union of Journalists, de grootste journalistenvakbond van Europa, wil dat de consumenten zogenaamde Europese democratie-coupons ontvangen die gebruikt zouden kunnen worden voor de aankoop van kranten en online media-abonnementen. Die democatie-coupons zouden volgens de journalistenvakbond door de internet-providers moeten gefinancierd worden. Het idee werd naar voor gebracht in het kader van de consultatie van de Europese Commissie over creatieve industrieën, die in april van dit jaar werd opgestart. De journalistenvakbond wijst er daarbij op dat de internet-providers jaarlijks miljarden euro's verdienen door internet-gebruikers toegang tot content aan te bieden.

"Deze providers verdienen miljarden euro aan content waarvoor ze niet hebben moeten investeren, vooral niet in journalistiek," merkt de Britse journalistenvakbond op. Het magazine Euractiv.com merkt op dat verwacht mag worden dat de internet-providers zware bezwaren zullen uiten tegenover het voorstel, maar de journalistenvakbond voert aan dat zelfs een kleine heffing een belangrijke financiële hefboom zou zijn voor de online en offline journalistiek. Het voorstel zou voorzien dat de heffingen door de overheden worden geïnd en in de vorm van coupons aan de bevolking zouden worden bezorgd. Die coupons zouden gebruikt kunnen worden voor de aankoop van online of offline nieuwscontent.

Het voorstel wil volgens de vakbond niet enkel de tewerkstelling in de media, maar ook de democratische functie van de journalistiek beschermen. De vakbond voert er aan toe dat de heffing zelfs zou kunnen leiden tot de opkomst van nieuwe publicaties. De Britse journalistenvakbond voert aan dat in de journalistiek de marktfunctie heeft gefaald. Er wordt aan toegevoegd dat de journalistiek een publiek goed is dat nood heeft aan ondersteuning. Indien de journalistiek wil overleven en de markt zich niet verbetert, zal de overheid volgens de vakbond moeten ingrijpen. Daarbij wordt opgemerkt dat de overheid ook andere maatschappelijk waardevolle sectoren, zoals opera en ballet, ondersteunt.

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, journalistiek |  Facebook |

25-06-10

Europese Unie streeft naar betere mediaverslaggeving

De Europese openbare omroepen zouden meer aandacht moeten besteden aan Europese onderwerpen. Regeringen, partijen en politici zouden echter zelf ook meer inspanningen moeten doen de Europese problematieken duidelijk te maken aan de burger. Dat is de conclusie van een resolutie die door de culturele commissie van het Europees Parlement werd aangenomen. In het rapport wordt benadrukt dat een betere communicatie rond Europese onderwerpen door de media en politici noodzakelijk is voor de Europese democratie. Critici merken echter op dat het rapport had moeten onderzoeken hoe het veranderende medialandschap de journalistiek rond de Europese Unie beïnvloed en de mogelijkheden en uitdagingen die daarmee gepaard gaan, maar uiteindelijk een richtlijn is geworden die de Europese instellingen zou moeten toelaten om zichzelf beter aan het publiek te verkopen.

Voor veel Europeanen blijft de Europese Unie nog altijd in belangrijke mate een abstract gegeven dat weinig invloed heeft met hun dagelijkse problemen. Dat vertaalt zich ook in een beperkte opkomst bij Europese verkiezingen. Het Europees Parlement stelt echter dat een efficiëntere communicatie moet leiden tot de vorming van een Europese openbare ruimte. In het voorstel van het Deense liberale Europarlementslid Morten Lokkegaard wordt onder meer gesteld dat regeringen bij de toekenning van budgetten aan de openbare omroep zouden moeten rekening houden met de verslaggeving over de Europese Unie. Bovendien zouden de televisiezenders aangezet moeten worden om hun Europese verslaggeving kritisch te bekijken. Er wordt ook gewezen op de grote mogelijkheden van de nieuwe media om de jonge Europese bevolkingsgroepen te bereiken. Er wordt wel gewezen op het beschermen van de journalistieke ethiek.

Daarnaast wordt opgemerkt dat in de lidstaten gespecialiseerde Europese agentschappen zouden moeten worden opgezet, terwijl politieke partijen in hun programma's ook meer Europese onderwerpen aan bod zouden moeten laten komen. Ook wordt opgemerkt dat Europa een belangrijker rol zouden moeten krijgen in het onderwijs, dat meer aandacht zou moeten schenken aan de historische achtergrond, de doelstellingen en de werking van de Europese Unie. Er wordt aan toegevoegd dat journalisten zouden moeten aangemoedigd worden om verslaggeving te brengen over de Europese Unie. In het rapport wordt gewezen op een naar eigen zeggen verontrustende daling in het aantal journaliste dat bij de Europese Unie in Brussel is geaccrediteerd. Het Europese Parlement spreekt zich volgende maand uit over het rapport.

16:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, journalistiek |  Facebook |