02-01-18

Mexico voorbije jaar meest dodelijke land voor journalisten

In Mexico zijn het voorbije jaar twaalf journalisten door geweld om het leven gekomen. Daarmee is het land samen met Syrië voor de journalistiek het meest moorddadige land van de wereld geworden. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Reporters Without Borders. Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar wereldwijd werd gekenmerkt door een algemene daling in het geweld tegen journalisten. De overlijdens door geweld liepen terug tot het laagste niveau in veertien jaar tijd. Mexico bleek daarbij een opmerkelijke uitzondering en was één van de landen waar toch van een toename van het geweld moest worden gesproken.

“In totaal werden het voorbije jaar wereldwijd vijfenzestig journalisten gedood,” aldus Reporters Without Borders. “De gevaarlijkste regio’s bleken Mexico en Syrië, waar telkens twaalf journalisten om het leven kwamen. Syrië werd geconfronteerd met bijzonder harde oorlogsomstandigheden, maar in Mexico is er vooral sprake van acties van drugtrafikanten en georganiseerde misdaadbendes.” Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico nog nooit eerder zoveel journalisten om het leven werden gebracht. Op de derde plaats staat Afghanistan met negen gewelddadige overlijdens en Irak met acht slachtoffers.

Waarnemers waarschuwen dat de regering van huidig Mexicaans president Enrique Pena Nieto voor de journalistiek dodelijker zou kunnen zijn dan de regeerperiode van zijn voorganger Felipe Calderon. Onder de zesjarige regeerperiode van Calderon werden in totaal achtenveertig journalisten vermoord. Sinds Nieto zes jaar geleden Calderon opvolgde zouden al negenendertig moorden op journalisten zijn geregistreerd. Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico 99 procent van de moorden op journalisten nooit worden vervolgd. De daders weten dan ook dat ze weinig kans lopen te zullen worden gevat en gestraft.

In de deelstaat Veracruz werden sinds het begin van deze eeuw vierentwintig moorden op journalisten opgetekend. Het merendeel van die feiten gebeurde sinds het begin van dit decennium, toen Javier Duarte gouverneur van de Veracruz werd. Duarte moest twee jaar geleden aftreden en wordt vervolgd wegens corruptie en deelname aan de georganiseerde misdaad.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

19-05-17

Internet laat zich ook voelen in tevredenheid op redacties

De verschuivingen die de journalistiek de voorbije decennia heeft gekend, laat zich ook op de redactievloer merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas bij nagenoeg twaalfhonderd journalisten in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen onder meer vastgesteld te hebben dat sommige groepen door de veranderende aspecten van het beroep over een grotere jobtevredenheid spreken, terwijl bij collega’s met andere opdrachten een omgekeerde trend zou moeten worden gemeld. Vooral bij deskredacteuren zou vaak een grote ontevredenheid moeten worden vastgesteld.

“Het internet heeft ook op de journalistiek een belangrijk invloed gehad,” benadrukt onderzoeksleider Brock Ternes, docent sociologie aan de University of Kansas. “Kranten hebben de verspreiding van hun berichtgeving moeten aanpassen, maar ook de uitoefening van het journalistieke beroep heeft belangrijke verschuivingen ondergaan. Nagenoeg alle redactieleden geven te kennen dat hun taak onder invloed van het internet is veranderd. Deze digitale disruptie heeft op de verschillende divisies van de nieuwsredacties echter vaak een andere impact gehad. Afhankelijk van de taken en titels kan bovendien ook in de jobtevredenheid een significante verschuiving worden vastgesteld.”

“Bij de reporter en managers werd nagenoeg geen enkele verandering in de jobtevredenheid opgemerkt,” getuigen de onderzoekers. “De grootste jobtevredenheid werd opgetekend bij de sportjournalisten. Daarentegen werd bij de deskredacteurs - die onder meer instaan voor correcties en opmaak - een sterke achteruitgang gemeld. Een aantal betrokkenen vergelijk zijn huidige taak vooral met het bandwerk in een fabriek, waarbij een gigantische hoeveelheid materiaal moet worden verwerkt. Vaak moet worden vastgesteld dat deze groep niet alleen symptomen van een burnout vertoont, maar ook opdrachten moet uitvoeren die oorspronkelijk niet tot hun takenpakket behoorden.”

De resultaten van de studie tonen volgens Brock Ternes ook het belang van de journalistieke autonomie. Daarbij wordt erop gewezen dat de deskredactie over de laagste vorm van autonomie beschikt. Hier wordt ook het vaakst opgemerkt dat de kwaliteit van het werk onder de gewijzigde omstandigheden heeft geleden. Wel wordt opgemerkt dat binnen de journalistiek nog altijd gemiddeld 45 procent van de werknemers een hoog niveau van jobtevredenheid citeert. Bij sportredacteurs loopt dat cijfer echter op tot 54,5 procent, tegenover een score van 31,1 procent op de deskredactie.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

21-06-14

Sterjournalisten trekken trafiek naar online nieuwsmedia

Sterjournalisten hebben de macht om een belangrijke trafiek te genereren voor online nieuwsmedia. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford bij meer dan achttienduizend nieuwsconsumenten in tien landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de reputatie van individuele schrijvers door de consumenten als één van de weinige redenen naar voor werd geschoven waarom men bereid zou zijn om voor online nieuws te betalen.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

14-03-14

Nieuwsconsument Twitter wil in eerste instantie journalist volgen

Nieuwsconsumenten op het sociale netwerk Twitter zijn in eerste instantie geneigd om een specifieke journalist te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan twaalfhonderd gebruikers van Twitter in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 59 procent van de respondenten op het sociale netwerk een nieuwsmedium volgen. Daarbij bleek 49 procent een individuele journalist te volgen, terwijl 35 procent een specifieke titel volgde en 17 procent zich richtte op een speciale afdeling of onderwerp binnen het medium. De onderzoekers stelden verder vast dat ook de snelheid van berichtgeving een belangrijke motivatie is om nieuws op Twitter te volgen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, journalistiek |  Facebook |

30-01-14

Vrouwelijke journalisten geconfronteerd met intimidatie en geweld

De meeste vrouwelijke journalisten zijn in hun carrière geconfronteerd geweest met intimidatie of geweld. Dat is de conclusie van een rapport van de International Women's Media Foundation en het International News Safety Institute op basis van een enquête bij meer dan achthonderd vrouwelijke journalisten. De onderzoekers stelden vast dat 65 procent van de respondenten aangeeft in hun werksituatie geconfronteerd te zijn geweest met intimidatie, bedreigingen of misbruik. Er wordt aan toegevoegd dat de meerderheid van de respondenten de feiten niet heeft gemeld, ondanks de psychologische gevolgen op langere termijn die duidelijk konden worden ervaren.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, vrouw |  Facebook |

13-11-13

Sociale media zijn dagelijks werkinstrument voor journalist

Sociale media zijn voor nagenoeg alle journalisten een dagelijks werkinstrument geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Cision en de Canterbury Christ Church University op basis van een enquête bij nagenoeg zeshonderd Britse journalisten. Er werd vastgesteld dat 96 procent van de ondervraagde journalisten toegeeft elke dag beroep te doen op sociale media. Daarbij zegt 62 procent dagelijks gebruik te maken van Twitter. Bovendien merkt 40 procent op dat hij zonder sociale media niet meer in staat zou zijn om zijn journalistieke taak uit te voeren. Twee jaar geleden maakte slechts 70 procent van de journalisten dagelijks gebruik van sociale media.

De onderzoekers merkten wel op dat het gebruik van sociale media mee bepaald wordt door de sector waarin de journalist actief is. “Bij radio en televisie blijken dubbel zoveel journalisten te kunnen worden gevonden die minstens twee uur per dag sociale media raadplegen dan bij de magazines,” aldus het rapport. “Bovendien bleek dat slechts 1 procent van de online journalisten geen regelmatig gebruik maakt van sociale media, maar bij hun collega’s van de kranten loopt dat cijfer op tot 9 procent.” De onderzoekers stelden ook vast dat 54 procent van de respondenten aangeeft dat sociale media hen hebben toegelaten hun productiviteit op te drijven, tegenover 39 procent vorig jaar.

Er wordt wel opgemerkt dat sociale media vooral worden gebruikt voor het publiceren en promoten van nieuwscontent. De onderzoekers stelden immers vast dat 91 procent van de respondenten zijn artikels op sociale media heeft gepubliceerd of aangekondigd. Daarentegen zegt slechts 89 procent van sociale media gebruik gemaakt te hebben om ideeën of informatie voor verhalen op te zoeken. “Dat betekent een verschuiving tegenover vorig jaar, toen 84 procent van de ondervraagden sociale media had gebruikt om informatie te verzamelen, terwijl slechts 81 procent op de netwerken beroep had gedaan om zijn verhalen te publiceren of te promoten,” aldus de onderzoekers.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, journalistiek |  Facebook |

12-06-13

Meer burnout-problemen bij televisiejournalisten

De grotere werkdruk in de nieuwsmedia heeft tot een grotere burnout geleid bij televisiejournalisten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas bij bijna negenhonderd Amerikaanse televisiejournalisten. De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de ondervraagde journalisten tekenen van burnout vertonen. Ook bleek dat 81 procent van de respondenten van mening dat hun werk de voorbije jaren fundamentele veranderingen heeft ondergaan, zoals grotere verantwoordelijkheden rond sociale media en de productie van content voor uiteenlopende platformen. Ook wordt gewag gemaakt van frequentere deadlines.

"Journalisten moeten veel meer content produceren dan enkele jaren geleden," merkt onderzoeker Scott Reinardy, professor journalistiek aan de University of Kansas, op. "Er is geen sprake meer van een dagelijkse deadline. Nagenoeg continu moet de meest recente actualiteit worden gepubliceerd. Sommige journalisten blijken verplicht te worden om een aantal keer per uur een bericht op sociale media te plaatsen, zelfs terwijl ze zich volop op hun televisieprogramma moeten concentreren."

Journalisten die tekenen van burnout vertonen, bleken volgens Reinardy ook te klagen over een gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie. Collega's die een grotere jobtevredenheid lieten registreren, bleken ook meer ondersteuning te krijgen. Bij de journalisten die tekenen van burnout vertoonden, bleek 80 procent te overwegen of niet uit te sluiten het beroep te verlaten. "Vele journalisten geven toe de situatie niet veel langer meer te kunnen houden," zegt Reinardy. "Daardoor dreigt een belangrijke verjonging, met een verlies aan ervaring en kennis tot gevolg."

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burnout, journalistiek |  Facebook |