21-06-14

Sterjournalisten trekken trafiek naar online nieuwsmedia

Sterjournalisten hebben de macht om een belangrijke trafiek te genereren voor online nieuwsmedia. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford bij meer dan achttienduizend nieuwsconsumenten in tien landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de reputatie van individuele schrijvers door de consumenten als één van de weinige redenen naar voor werd geschoven waarom men bereid zou zijn om voor online nieuws te betalen.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

14-03-14

Nieuwsconsument Twitter wil in eerste instantie journalist volgen

Nieuwsconsumenten op het sociale netwerk Twitter zijn in eerste instantie geneigd om een specifieke journalist te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan twaalfhonderd gebruikers van Twitter in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 59 procent van de respondenten op het sociale netwerk een nieuwsmedium volgen. Daarbij bleek 49 procent een individuele journalist te volgen, terwijl 35 procent een specifieke titel volgde en 17 procent zich richtte op een speciale afdeling of onderwerp binnen het medium. De onderzoekers stelden verder vast dat ook de snelheid van berichtgeving een belangrijke motivatie is om nieuws op Twitter te volgen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, journalistiek |  Facebook |

30-01-14

Vrouwelijke journalisten geconfronteerd met intimidatie en geweld

De meeste vrouwelijke journalisten zijn in hun carrière geconfronteerd geweest met intimidatie of geweld. Dat is de conclusie van een rapport van de International Women's Media Foundation en het International News Safety Institute op basis van een enquête bij meer dan achthonderd vrouwelijke journalisten. De onderzoekers stelden vast dat 65 procent van de respondenten aangeeft in hun werksituatie geconfronteerd te zijn geweest met intimidatie, bedreigingen of misbruik. Er wordt aan toegevoegd dat de meerderheid van de respondenten de feiten niet heeft gemeld, ondanks de psychologische gevolgen op langere termijn die duidelijk konden worden ervaren.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, vrouw |  Facebook |

13-11-13

Sociale media zijn dagelijks werkinstrument voor journalist

Sociale media zijn voor nagenoeg alle journalisten een dagelijks werkinstrument geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Cision en de Canterbury Christ Church University op basis van een enquête bij nagenoeg zeshonderd Britse journalisten. Er werd vastgesteld dat 96 procent van de ondervraagde journalisten toegeeft elke dag beroep te doen op sociale media. Daarbij zegt 62 procent dagelijks gebruik te maken van Twitter. Bovendien merkt 40 procent op dat hij zonder sociale media niet meer in staat zou zijn om zijn journalistieke taak uit te voeren. Twee jaar geleden maakte slechts 70 procent van de journalisten dagelijks gebruik van sociale media.

De onderzoekers merkten wel op dat het gebruik van sociale media mee bepaald wordt door de sector waarin de journalist actief is. “Bij radio en televisie blijken dubbel zoveel journalisten te kunnen worden gevonden die minstens twee uur per dag sociale media raadplegen dan bij de magazines,” aldus het rapport. “Bovendien bleek dat slechts 1 procent van de online journalisten geen regelmatig gebruik maakt van sociale media, maar bij hun collega’s van de kranten loopt dat cijfer op tot 9 procent.” De onderzoekers stelden ook vast dat 54 procent van de respondenten aangeeft dat sociale media hen hebben toegelaten hun productiviteit op te drijven, tegenover 39 procent vorig jaar.

Er wordt wel opgemerkt dat sociale media vooral worden gebruikt voor het publiceren en promoten van nieuwscontent. De onderzoekers stelden immers vast dat 91 procent van de respondenten zijn artikels op sociale media heeft gepubliceerd of aangekondigd. Daarentegen zegt slechts 89 procent van sociale media gebruik gemaakt te hebben om ideeën of informatie voor verhalen op te zoeken. “Dat betekent een verschuiving tegenover vorig jaar, toen 84 procent van de ondervraagden sociale media had gebruikt om informatie te verzamelen, terwijl slechts 81 procent op de netwerken beroep had gedaan om zijn verhalen te publiceren of te promoten,” aldus de onderzoekers.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, journalistiek |  Facebook |

12-06-13

Meer burnout-problemen bij televisiejournalisten

De grotere werkdruk in de nieuwsmedia heeft tot een grotere burnout geleid bij televisiejournalisten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas bij bijna negenhonderd Amerikaanse televisiejournalisten. De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de ondervraagde journalisten tekenen van burnout vertonen. Ook bleek dat 81 procent van de respondenten van mening dat hun werk de voorbije jaren fundamentele veranderingen heeft ondergaan, zoals grotere verantwoordelijkheden rond sociale media en de productie van content voor uiteenlopende platformen. Ook wordt gewag gemaakt van frequentere deadlines.

"Journalisten moeten veel meer content produceren dan enkele jaren geleden," merkt onderzoeker Scott Reinardy, professor journalistiek aan de University of Kansas, op. "Er is geen sprake meer van een dagelijkse deadline. Nagenoeg continu moet de meest recente actualiteit worden gepubliceerd. Sommige journalisten blijken verplicht te worden om een aantal keer per uur een bericht op sociale media te plaatsen, zelfs terwijl ze zich volop op hun televisieprogramma moeten concentreren."

Journalisten die tekenen van burnout vertonen, bleken volgens Reinardy ook te klagen over een gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie. Collega's die een grotere jobtevredenheid lieten registreren, bleken ook meer ondersteuning te krijgen. Bij de journalisten die tekenen van burnout vertoonden, bleek 80 procent te overwegen of niet uit te sluiten het beroep te verlaten. "Vele journalisten geven toe de situatie niet veel langer meer te kunnen houden," zegt Reinardy. "Daardoor dreigt een belangrijke verjonging, met een verlies aan ervaring en kennis tot gevolg."

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burnout, journalistiek |  Facebook |

20-02-13

Turkije heeft grootste aantal journalisten opgesloten

Turkije heeft het voorbije jaar meer journalisten gearresteerd dan in elk ander land van de wereld. Dat heeft het Committee to Protect Journalists (CPJ) gezegd. Volgens de organisatie waren in Turkije begin augustus vorig jaar zesenzeventig journalisten in de gevangenis opgesloten. Minstens eenenzestig journalisten waren volgens de organisatie opgesloten als een direct gevolg van hun professionele activiteiten. Een groot gedeelte van de arrestanten bleken Koerden of behartigers van de Koerdische of Armeense belangen. Turkije gaat in de rangschikking van het Committee to Protect Journalists Iran en China vooraf.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, journalistiek |  Facebook |

16-01-13

Politieke journalisten ondermijnen vertrouwen in politieke wereld

Politieke journalisten ondermijnen het vertrouwen van het publiek in de politieke wereld. Dat heeft het Britse parlementslid George Eustice, gewezen persverantwoordelijke van huidig premier David Cameron, gezegd tijdens een debat in het parlement. Volgens Eustice zouden politieke partijen vaker de kans moeten krijgen om zelf televisieprogramma's te maken om zich rechtstreeks tot de bevolking te wenden zonder dat hun woorden verkeerd zouden kunnen worden geïnterpreteerd door journalisten. Televisiezenders zoals de BBC en Sky News laten volgens Eustice te vaak hun politieke journalisten toe de visie van politici voor het publiek te vertalen in plaats van de beleidsvoerders de kans te geven zelf hun stelling naar voor te brengen.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, politiek |  Facebook |