03-10-08

Mobiele betalingen bevorderen internationale transfers

Tegen 2013 zullen wereldwijd meer dan honderd miljoen gebruikers van mobiele telefonie zich van hun apparaat bedienen om internationale geldtransfers te realiseren. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Juniper. Grensoverschrijdende mobiele geldtransfers zitten volgens de onderzoekers op dit ogenblik nog altijd in hun kinderfase, maar Juniper verwacht tijdens de volgende twee tot drie jaar een snelle groei, vooral op migratieroutes zoals van Mexico naar de Verenigde Staten en van de Filippijnen naar het Midden-Oosten.

De regio's West-Europa, Noord-Amerika en Afrika-Midden Oosten zullen tegen 2013 volgens Juniper meer dan 75 procent vertegenwoordigen van alle internationale mobiele geldtransfers. Die sector zou voor fabrikanten en service providers een totale markt, nationaal en internationaal, kunnen opleveren van vijf miljard dollar. Volgens Juniper zal de mobiele betaalmarkt een grote impact hebben op bevolkingsgroepen met een beperkte banktoegang en migranten. Die zouden van mobiele betalingen steeds meer gebruik maken om geld over te maken naar hun familie in hun geboorteland.

"De steeds groeiende massa gastarbeiders heeft ervoor gezorgd dat er grotere geldtransfers gebeuren naar hun land van herkomst," aldus Juniper nog. "De mobiele telefoon zal een vitaal onderdeel vormen van deze betalingen, aangezien in ontwikkelingslanden mensen vaker een telefoon hebben dan een bankrekening. Naarmate de gebruiker meer vertrouwd raakt met mobiele betalingen, zullen de internationale geldtransfers dan ook een steeds snellere groei kennen." Op dit ogenblik is Japan marktleider op het vlak van mobiele betalingen.

17-07-06

Geknoei met opties groter dan gedacht

Meer dan tweeduizend Amerikaanse bedrijven hebben geknoeid met de aandelenopties van hun topmanagers. Daarbij worden de opties geantidateerd naar periodes waarin de koers van het aandeel op zijn laagst stond. Daardoor konden de managers in kwestie grote winstmarges maken op hun aandelen.

"Gesteld wordt dat de praktijk meer gebezigd werd dan men had vermoed," schrijft The New York Times. "Uit een recent onderzoek zou gebleken zijn dat 29,2 procent van alle bedrijven aandelenopties heeft geantidateerd. In de voorbije tien jaar werden 13,6 procent van de aandelenopties van managers geantidateerd of op een andere manier gemanipuleerd."

Meer dan zestig Amerikaanse bedrijven hebben toegegeven dat er bij hen een onderzoek loopt naar het manipuleren van aandelenopties. "Het gaat daarbij onder meer om Apple, CNet en Juniper Networks," aldus The New York Times. Uit een onderzoek van het gerecht in San Francisco blijkt dat het manipuleren van opties tijdens de dotcom-hype van de jaren negentig bijzonder populair was. Vooral technologiebedrijven zouden er zich schuldig aan gemaakt hebben. In die sector zou 32 procent van de bedrijven zich tot dergelijke praktijken geleend hebben. In andere sectoren wordt gewag gemaakt van 20 procent.

Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Erik Lie van de University of Iowa en Randall A. Heron van de Kelley School of Business aan de Indiana University, Zij stellen dat hun cijfers wellicht nog aan de voorzichtige kant zijn gebleven en dat het gebruik van antidatering waarschijnlijk nog merkelijk hoger ligt.