11-08-08

Kangoeroe milieuvriendelijker dan rund of schaap

Indien Australische veetelers van schapen en runderen zouden overschakelen op kangoeroes, zou de sector de uitstoot van broeikasgassen met bijna een kwart kunnen terugschroeven. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of New South Wales. De veeteelt vertegenwoordigt in Australië 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De studie wijst erop dat ook elders in de wereld werd overgeschakeld naar andere teelten, zoals springbokken in Zuid-Afrika, bizons in de Verenigde Staten en herten in Groot-Brittannië. De kangoeroeteelt heeft volgens de onderzoekers ook wereldwijde toepassingsmogelijkheden.

Het vervangen van 7 miljoen runderen en 36 miljoen schapen door 175 miljoen kangoeroes tegen 2020 zou dezelfde hoeveelheid vlees opleveren, maar zou de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 3 procent kunnen doen dalen. Methaan uit de mest van runderen en schapen vertegenwoordigt 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, maar kangoeroes produceren een verwaarloosbare hoeveelheid methaan. Methaan stoot jaarlijks meer dan 500 miljoen ton gas uit, veel meer dan op een natuurlijke manier kan worden verwijderd.

"Over een periode van honderd jaar is de invloed van methaan op de opwarming van de aarde 21 keer hoger dan dit van koolstofdioxide, maar zijn chemische levensduur in de atmosfeer bedraagt slechts acht tot twaalf jaar, tegenover honderd jaar voor koolstofdioxide," aldus het persbureau Reuters. "De reducering van de methaanproductie is volgens de onderzoekers dan ook een aantrekkelijk doel om op korte termijn de opwarming van de aarde te bestrijden. Maar de onderzoekers geven toe dat een omschakeling naar de teelt van kangoeroes niet gemakkelijk zal zijn."

Er wordt op gewezen dat de verandering een grote culturele en sociale aanpassing zal vergen en ook zware herinvesteringen zal vereisen. "Eén van de problemen is de wettelijke bescherming van de kangoeroe, net zoals zijn status als nationaal symbool," wordt er opgemerkt. In Australië leven ongeveer 34 miljoen kangoeroes, maar ze worden door de Australische boeren beschouwd als ongedierte, dat graasgebieden voor runderen en schapen in beslag neemt. Australië werkt aan de uitbouw van een emissiehandel tegen 2010, maar de landbouw is in die plannen niet opgenomen.

Australië komt aan een totale uitstoot van broeikasgassen 576 miljoen ton per jaar. Dat is ongeveer 1,5 procent van de hele wereld. Maar per inwoner stoot Australië 28,1 ton koolstofdioxide uit. Dat is één van de hoogste niveau's van de hele wereld en vijf keer meer dan China. Oorzaak is het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit. Transport en energie nemen 69,6 procent van de uitstoot voor hun rekening, terwijl landbouw 15,6 procent vertegenwoordigt. Schapen en runderen alleen komen aan een aandeel van 10,9 procent. Volgens het onderzoek heeft de landbouw weinig andere mogelijkheden om uitstoot te verminderen dan het aantal dieren te reduceren of over te schakelen op andere teelten.