21-04-14

Bedrijven zullen worden beoordeeld op menselijk kapitaal

In de toekomst zullen bedrijven niet alleen op hun winsten worden beoordeeld, maar ook op hun menselijk kapitaal. Dat zegt Anthony Hesketh, professor economie aan de Lancaster University in Groot-Brittannië. Hesketh heeft het daarbij over een nieuw tijdperk, waar bedrijven zich verplicht zullen zijn om aan te tonen op welke manier hun mensen worden ingezet en niet enkel op financiële resultaten zullen kunnen terugvallen om hun waarde te bewijzen. Er kan volgens Hesketh dan ook gesproken worden over een verschuiving naar een economisch kapitalisme naar een menselijk kapitalisme.

Lees Verder

22:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kapitaal, personeel |  Facebook |

07-01-14

Bedrijven dienen meer aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal

Bedrijven dienen aan natuurlijk kapitaal een grotere aandacht te besteden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent KMPG en de organisaties Fauna & Flora International (FFI) en de Association of Chartered Certified Accountants (Acca). Opgemerkt wordt dat de ondernemingen door een overmatig gebruik en een onderwaardering van natuurlijke grondstoffen uiteindelijk met grote verliezen geconfronteerd dreigen te worden. Er wordt aan toegevoegd dat de niet verrekende economische grondstoffen-activiteiten wereldwijd een kost van 7,3 biljoen dollar per jaar vertegenwoordigen. Dat komt overeen met 13 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product dat vier jaar geleden werd gerealiseerd.

“Die kosten omvatten onder meer de uitstoot van broeikasgassen, landconversies, pollutie, het uitputten van natuurlijke rijkdommen, afvalproductie en de schade en gezondheidsproblemen die deze activiteiten veroorzaken,” voeren de onderzoekers aan. “Indien een aantal cruciale sectoren - zoals steenkoolcentrales, veehouders en cementproducenten - financieel verantwoordelijk zouden worden gesteld voor de sociale kosten van de ecologische schade en het gebrek aan duurzaam grondstoffengebruik, zouden deze industrieën met een fundamenteel economisch verlies worden geconfronteerd. De omvang van de risico’s rond natuurlijk kapitaal is gigantisch.”

“Het natuurlijk kapitaal van de wereld, opgebouwd door biodiversiteit en ecosystemen en hun aanverwante services, vormt de basis van vele nationale economieën, maar wordt aan een alarmerend tempo uitgehold,” wordt in het rapport gewaarschuwd. "Economische activiteiten met een negatieve ecologische impact kunnen met bijzonder hoge, maar zelden herkende, kosten en risico’s gepaard gaan. Cruciale stakeholders, zoals investeerders, blijken de prestaties van bedrijven nog altijd louter op basis van financiële parameters te beoordelen. Er wordt echter steeds meer erkend dat ook ecologische en sociale factoren in de beoordeling dienen te worden opgenomen.”

“Ondernemingen, investeerders, accountants en overheden moeten beseffen dat de uitholling van het natuurlijk kapitaal gepaard gaat met een brede waaier van risico’s voor het bedrijfsleven, zoals een grotere strijd voor grondstoffen, een strengere regelgeving en een moeilijker toegang tot financiering,” stippen de onderzoekers nog aan. “Deze elementen zullen in de toekomst dan ook steeds vaker in de zakelijke verslaggeving en het beslissingsproces moeten worden opgenomen. Die strategie biedt bovendien ook een aantal voordelen, zoals een efficiënter risico-management en een versterking van de concurrentiekracht. Een aantal bedrijven heeft het natuurlijk kapitaal als risico op lange termijn al in zijn beleid opgenomen.”

Onder meer wordt erop gewezen dat de Braziliaanse landbouwgroep BRF Brasil de ontbossing van het Amazone-regenwoud in zijn risico-management heeft opgenomen, terwijl de Amerikaanse groep Tyson Foods het natuurlijk kapitaal-risico linkt aan zijn operationele werking en financiële prestaties.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kapitaal, natuur |  Facebook |

14-02-13

Rusland geconfronteerd met 765 miljard dollar illegale kapitaaltrafiek

Sinds het instorten van de Sovjet-Unie heeft de Russische economie een illegale kapitaaltrafiek van 764,3 miljard dollar gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Global Financial Integrity. Er moeten volgens de organisatie dan ook grote vraagtekens worden geplaatst achjter de financiële transparantie in Rusland. Opgemerkt wordt dat op zeventien jaar tijd 212 miljard dollar kapitaal het land illegaal heeft verlaten, terwijl tegelijkertijd een illegale import van 552,9 miljard dollar werd opgetekend voor de financiering van de ondergrondse economie, zoals drugsmokkel, wapentrafiek en mensenhandel. Rusland staat op het gebied van illegale kapitaaltrafiek wereldwijd op de vijfde plaats.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kapitaal, criminaliteit |  Facebook |

06-11-08

Gefortuneerde beleggers zien opportuniteiten in crisis

De huidige economie situatie lijkt ook een vertrouwenscrisis te hebben veroorzaakt bij miljonairs, maar toch zegt tweederde van deze groep zijn investeringsgedrag op lange termijn niet te zullen wijzigen. Dat blijkt uit een onderzoek van Phoenix Marketing International bij rijke Amerikaanse investeerders met een bestedingskapitaal van minstens 250.000 dollar. De meest gefortuneerde investeerders zien in de economische crisis trouwens opportuniteiten. Ze zijn het ook helemaal niet eens met het reddingsplan van de Amerikaanse regering voor de financiële sector.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van deze bevolkingsgroep door de recente economische evoluties minder vertrouwen heeft in de aandelenbeurzen. "Maar de financiële crisis heeft nog geen grote veranderingen veroorzaakt in hun investeringsgedrag," voert Phoenix Marketing. "Twee op drie zegt zijn investeringsstrategie op lange termijn niet te hebben gewijzigd. Bij diegene die toch ingegrepen hebben in hun portefeuille, zijn conservatiever geworden in hun bestedingsbedrag. De allerrijksten, die ook getroffen zijn door de financiële crisis, zien daarin echter investeringsmogelijkheden."

"In die categorie, met een bestedingsportefeuille van meer dan één miljoen dollar, heeft één op vijf aandelen gekocht of andere investeringen gedaan," voeren de onderzoekers aan. "Bij investeerders met een kapitaal van 250.000 dollar tot 999.999 dollar blijft dat beperkt toch ongeveer één op tien. Bij de miljonairs zegt 37 procent plannen te hebben om zijn investeringen uit te breiden. Het is de eerste keer dit jaar dat er dat vlak van een stijging sprake is. Eerder op het jaar had slechts 28 procent uitbreidingsplannen."

Uit de cijfers van Phoenix blijkt dat meer dan de helft van de rijke Amerikaanse beleggers helemaal niet gereageerd heeft op de financiële en economische situatie. Ongeveer 20 procent heeft zijn makelaar gecontacteerd voor advies en ongeveer 10 procent heeft aandelen van de markt gehaald of gewisseld. Tenslotte is bijna 3 procent van adviseur veranderd. Verder blijkt dat driekwart van de rijke beleggers het oneens is met het Amerikaanse reddingsplan voor de banksector, maar de helft is wel van mening dat dit een noodzakelijke maatregel is om een ernstiger economische crisis te vermijden.

14:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, kapitaal, investeringen, aandeel |  Facebook |

29-01-08

Argwaan tegen investeerders uit opkomende markten

De opkomende economieën hebben de voorbije tien maanden niet minder dan 69 miljard dollar geïnvesteerd in westerse financiële instituties opdat deze de kredietcrisis zouden kunnen overleven. Vooral China en Abu Dhabi stellen zich daarbij bijzonder actief op. Enerzijds worden deze kapitaalinjecties verwelkomd, maar anderzijds zijn deze transacties verdacht omdat ze afkomstig zijn van regeringen.

De belangrijke investeerders op dit ogenblik zijn de Abu Dhabi Investment Authority met een portefeuille van 875 miljard dollar en het Chinese Investment Corporation dat met een budget van 200 miljard dollar. "Met hun enorme financiële slagkracht vormen China en de Golfstaten de nieuwe financiële supermogendheden," aldus het magazine The Economist. "Sommige van deze investeerders handelen uit puur economische motieven, terwijl anderen strategisch tewerk gaan."

Maar de nationale overheden van de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, staan heel wantrouwig tegenover deze transacties, zoals de Verenigde Staten overname van havens door Arabische investeerders tegenhield. "Toch is een vertrouwen in ieders belang," aldus nog The Economist. "Deze fondsen moeten dan ook aanvaarden dat ze aan de regels van de nationale overheden moeten gehoorzamen en niet mogen proberen om het spel naar hun hand te zetten."

12:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kapitaal, investeringen |  Facebook |