13-11-10

Internationaal kartel gasexporteurs heel onwaarschijnlijk

De oprichting van een internationaal kartel van gasexporteurs, naar het model van de Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) is niet erg waarschijnlijk. Dat heeft het adviesbureau Ernst & Young gezegd. Opgemerkt wordt dat de producenten de gedane investeringen in de exploratie van gasvelden immers zoveel mogelijk willen recupereren door de verkoop van hun productie en afkerig zouden zijn om hun activiteiten terug te schroeven. Ernst & Young wijst erop dat bedrijven miljarden dollars hebben geïnvesteerd in producten om vloeibaar gas te produceren en een hoge productie-capaciteit nodig hebben om een bevredigende return te realiseren.

Rusland, Iran en Qatar - die samen ongeveer de helft van de wereldwijde gasreserves controleren - zijn de leden van het Gas Exporting Countries Forum. Die organisatie heeft de bijnaam Gas-Opec, door de potentiële gelijkenissen met de Organization of Petroleum Exporting Countries. "De toename van de wereldwijde capaciteit voor vloeibaar gas en de Amerikaanse vorderingen in de productie van onconventionele gasvoorraden, zoals het shalegas, hebben tot een overaanbod geleid," merkt Ernst & Young op. "Volgens het International Energy Agency zou dat overaanbod volgend jaar meer dan 200 miljard kubieke meters omvatten. Omdat de wereldwijde vraag naar gas vorig jaar is gedaald, heeft dat de gasprijzen in Europa doen verdampen."

"Indien shalegas inderdaad een revolutie zal betekenen voor de gasmarkt, zal het machtsevenwicht tussen de landen in de energiesector gevoelig verschuiven," stipt Ernst & Young aan. "Dat zal een bijkomende hinderpaal vormen voor de mogelijke oprichting van een Gas-Opec." Het Midden-Oosten vertegenwoordigt, ondanks een groei met 95 procent tijdens de voorbije tien jaar, slechts 12 procent van de wereldwijde gasvoorraden. Door de snelle economische groei van de regio, ligt de binnenlandse consumptie er hoger dan de lokale productie. De volgende twee decennia zal de wereldwijde vraag naar gas volgens het International Energy Agency met gemiddeld 1,5 procent per jaar toenemen.

20:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, export, gas, kartel |  Facebook |

05-01-10

Italiaanse regering wil meer duidelijkheid over pastaprijs

De Italiaanse regering heeft van de pastasector duidelijkheid gevraagd over zijn prijsbepalingen. Die vraagt past in het kader van een onderzoek naar de verdenking van kartelvorming, die de prijs van de Italiaanse pasta kunstmatig zou hebben opgedreven. Roberto Sambuco, de concurrentie-regulator van het Italiaanse ministerie van economische ontwikkeling, heeft de pastasector nog deze maand op een besloten vergadering rond de prijsproblematiek uitgenodigd. Daarbij zou de pastasector aan Sambuco duidelijkheid moeten verschaffen over het prijsverschil tussen de kosten van de grondstoffen en de verkoopprijs in de retail. In totaal werden een twaalftal organisaties op de vergadering uitgenodigd. Sambuco wil daarmee de hele productieketen en het commerciële netwerk van de pastasector samenbrengen.

Na klachten van consumentenorganisaties had het Italiaanse openbaar ministerie vier jaar geleden een onderzoek opgestart naar mogelijke kartelvorming binnen de pastasector. De consumentenorganisaties hadden eerder al opgeroepen tot een pasta-boycot tegen grote prijsverhogingen die waren doorgevoerd. Midden vorige maand leidde dat tot een inval van de Italiaanse politie bij de grote pastaproducenten Barilla en De Cecco en bij de vakbonden van de pastasector. Het openbare ministerie vermoedt dat de pastaproducenten Amata, Barilla, De Cecco, Divella en Garofalo een kartel hebben gevormd om de prijzen van de pasta in de hoogte te drijven. In februari vorig jaar werden zesentwintig pastafabrikanten door de Italiaanse kartelautoriteiten al veroordeeld tot een gezamenlijke boete van 12,5 miljoen euro voor kartelvorming.

De Italiaanse kartelautoriteiten stellen dat de pastaprijzen tussen mei vier jaar geleden en mei twee jaar geleden met 51,8 procent werden verhoogd. Rond die periode gingen ook de prijzen van het graan, het belangrijkste bestanddeel van de pasta, omhoog. Door de wereldwijde economische crisis zijn de graanprijzen echter opnieuw gedaald. De pastaproducenten motiveren de prijsstijgingen door het feit dat de brandstofkosten gevoelig zijn verhoogd. Italianen consumeren gemiddeld 28 kilogram pasta per jaar. Daarmee zijn de Italianen veruit de grootste pastaverbruikers van de wereld. De prijsverhogingen hebben dan ook een bijzonder grote impact op de budgetten van de Italiaanse gezinnen, die al geconfronteerd worden met de effecten van de zware recessie.

18:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italie, kartel, pasta |  Facebook |

31-10-08

Rusland, Iran en Qatar richten gaskartel op

Rusland, Iran en Qatar willen een gaskartel oprichten, naar het voorbeeld van de Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC). De Russische gasproducent Gazprom zal daarbij samen met zijn tegenhangers uit Iran en Qatar driemaandelijks overleg plegen over prijzen en voorraden. Rusland, Iran en Qatar hebben wereldwijd de drie gasvoorraden van de wereld. De drie landen samen vertegenwoordigen samen 55 procent van alle gekende gasreserves ter wereld. De Verenigde Staten en Europa zijn tegen de vorming van een gaskartel.

"Ook landen zoals Algerije, Indonesië, Libië en Venezuela zouden tot het gaskartel kunnen toetreden," aldus de Amerikaanse krant The Christian Science Monitor. "Rusland, dat de Verenigde Staten verantwoordelijk houdt voor de huidige financiële crisis en de daling van de prijzen van olie en andere grondstoffen, kan uit een gaskartel politiek voordeel halen. Het land wil duidelijk de economische dominantie van de Verenigde Staten doorbreken, maar de Russische olieproductie is inmiddels gedaald tot minder dan tien miljoen vaten per dag. Dat doet twijfels rijzen over de mogelijkheid dat Rusland een economische supermacht zou kunnen worden."

De Amerikaanse krant wijst erop dat Rusland ook toenadering zoekt tot de OPEC, terwijl in het verleden een afstand werd bewaard tegenover het oliekartel. "Economie kan niet gescheiden worden van politiek," benadrukt Artyem Konchin, energie-analist bij de Russische investeringsbank Unicredit-Aton. "Energie speelt een duidelijke rol in de nationale veiligheid. Rusland zal wellicht nooit toetreden tot de OPEC, maar deze toenadering is zeker niet toevallig." Toch wordt getwijfeld aan het succes van het gaskartel, aangezien de leveringen vastgelegd zijn in contracten op lange termijn en een dure pijplijn-infrastructuur.

15:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, iran, rusland, kartel, gas, qatar, opec |  Facebook |

19-10-08

Kruis over FEFC-rederijkartel

FEFC(5)Na 130 jaar is een einde gekomen aan het rederijkartel Far Eastern Freight Conference (FEFC). Dat is een gevolg van een beslissing van de Europese Unie, die voortaan ook een prijskartel in de zeevaart verbiedt. De Europese Unie hoopt dat dit zal uitmonden in een groeiende concurrentie, wat de vrachttarieven gevoelig zou moeten kunnen doen dalen. FEFC-topman Rod Riseborough vreest daarentegen dat deze beslissing zal leiden tot dumpingprijzen van Aziatische rederijen, die hun vloot massaal aan het uitbouwen zijn. Het Londense FEFC-bureau werd gesloten.

De Far Eastern Freight Conference bepaalde de vrachttarieven en de scheepscapaciteit in het scheepvaartverkeer tussen Europa en het Verre Oosten. "We kunnen in Europa niet langer blijven bestaan," vertelt Riseborough aan de Duitse krant Die Welt. "Die toekomst ziet er weinig rooskleuring uit. De containervaart heeft al af te rekenen met moeilijke marktomstandigheden en kan door een mogelijke prijsdruk en het wegvallen van de planningsgarantie verder in problemen komen. Ook voor de klanten wordt het moeilijker, want zij hebben geen leidraad meer voor hun vervoerskosten."

De Europese Unie besliste twee jaar geleden dat de zeevaart in de toekomst geen uitzondering meer mocht vormen op de Europese concurrentieregels. De macht van rederorganisaties was eerder al uitgehold door overcapaciteit, een vertragende groei en de concurrentie van onafhankelijke rederijen. Eerder stopte ook het Trans-Atlantic Conference Agreement al zijn activiteiten. Containerconsortia mogen nog wel actief blijven met het delen van schepen en de uitwisseling van vaarschema's, zolang ze zich niet schuldig maken aan prijsafspraken.

11:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, kartel, europese unie, fefc |  Facebook |

22-08-07

Amerikaanse benzinestations dagvaarden olieproducenten

Een groep zelfstandige uitbaters van benzinestations in Californië hebben de olieproducent Shell Oil, Chevron en Saudi Refining voor de rechter gedaagd. Ze beweren dat de olieproducenten afspraken hebben gemaakt om de benzineprijzen op te drijven. In totaal zouden daar 23.000 uitbaters het slachtoffer van zijn geworden. Volgens de klagers werd er per benzinestation een verlies geleden van 240.000 dollar.

De uitbaters voeren aan dat de toplui van de drie olieproducenten vanaf maart 1996 nagenoeg elke maand een privé-ontmoeting hadden om prijsafspraken te maken. Tussen 1999 en 2001 zou dat geleid hebben tot kunstmatig hoge benzineprijzen in nagenoeg elke Amerikaanse staat. “De uitbaters werpen ook op dat de olieproducenten documenten over deze vergaderingen hebben vernietigd,” aldus het persbureau Associated Press.

Vorig werd een gelijkaardige klacht van een andere groep uitbaters van benzinestations in Californië door de Amerikaanse Hooggerechtshof verworpen. De indieners van de nieuwe klacht stellen echter dat de samenwerking tussen de drie olieproducenten indruist tegen de geest van de antitrust-regelgeving. Het gaat daarbij om de bedrijven Equilon Enterprises en Motiva Enterprises, die door Shell en Texaco werden opgericht.

Die twee bedrijven moesten de verdeling aan de zelfstandige uitbaters van Amerikaanse benzinestations regelen. Ook Saudi Refining stapte later in Motiva. Zij werden volgens de raadsman van de uitbaters opgericht op een ogenblik dat de benzineprijzen in de Verenigde Staten hun laagste niveau haalden sinds de Grote Depressie. “De bedrijven dreven de prijzen voor de zelfstandige benzinestations op,” voegde hij daar aan toe.

De uitbaters hadden de keuze om de prijsverhoging door te rekenen aan de klant of hun winstmarges te doen inkrimpen. Er wordt gewag gemaakt van prijsstijgingen met 50 tot 75 procent.

11:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kartel, shell, chevron, benzine |  Facebook |