19-02-12

Rooms-Katholieke Kerk blijft teveel Europees gekleurd

De leiding van de Rooms-Katholieke Kerk is veel te Europees gekleurd. Dat heeft Joao Braz de Aviz, de enige Latijns-Amerikaan onder de tweeëntwintig nieuwe kardinalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, gezegd. De Braziliaanse kardinaal Braz de Aviz wees erop dat de kerk 125 kardinalen telt onder de tachtig jaar. Daarvan komen er zevenenzestig uit Europa. Italië is met dertig vertegenwoordigers hofleverancier van deze groep kardinalen, die beslist over de benoeming van de paus.

Noord-Amerika heeft met vijftien bisschoppen ook een belangrijke vertegenwoordiging in de groep kardinalen onder de tachtig jaar. Daarnaast telt Zuid-Amerika tweeëntwintig kardinalen, terwijl Afrika elf vertegenwoordigers heeft en de regio Asia-Pacific tien kardinalen telt. Kardinaal Braz de Aviz vroeg zich af hoelang de kerk zich nog laat leiden door Europese en de Verenigde Staten. Europa moet volgens de Braziliaanse kardinaal weer een meer broederlijke houding aannemen naar andere continenten en moet stoppen met het neerkijken op anderen.

Latijns-Amerika is op met het aantal gelovigen de belangrijkste regio voor de kerk, maar dat vertaalt zich nog niet in navenante invloed op het hoogste niveau. Kritische waarnemers stellen al langer vragen over de dominantie van Europese en Noord-Amerikaanse kardinalen in de top van de kerk en de rol daarin van de huidige paus Benedictus, zelf afkomstig uit Duitsland. Onder de nieuwe kardinalen zitten zeven Italiaanse geestelijken.

21:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kardinalen, katholieke kerk |  Facebook |

12-12-11

Katholieke Kerk riskeert belasting op Italiaanse eigendommen

De Italiaanse regering moet overwegen om de Katholieke Kerk te verplichten een belasting op haar eigendommen te verplichten. Vooral de linkse Italiaanse partijen eisen dat de nieuwe regering dat de eigendomsbelasting zou worden uitgebreid tot commercieel vastgoed dat door de Katholieke Kerk wordt uitgebaat. Historisch is de Katholieke Kerk in Italië vrijgesteld van het betalen van eigendomsbelasting op vastgoed dat niet exclusief voor commerciële doelen wordt geëxploiteerd.

Door die regeling zijn ongeveer 50.000 kathedralen, kerken en kapellen, ongeveer 11.000 scholen, universiteiten en bibliotheken en bijna 5.000 hospitalen en ziekenhuizen vrijgesteld van belastingen. De Katholieke Kerk stelt dat ook andere entiteiten, zoals culturele organisaties, buitenlandse ambassades, Luterse kerken en Joodse synagogen van eigendomsbelasting zijn vrijgesteld. Bovendien zegt de kerk waardevolle maatschappelijke diensten te leveren en de armste groepen van de bevolking te beschermen.

Critici merken echter op dat de kerk gebruik heeft gemaakt van een lacune in het belastingsysteem, waardoor commerciële activiteiten konden worden ontwikkeld zonder daarvoor belastingen te moeten betalen. Mario Staderini, secretaris van de partij Radicali Italiani, merkt tegenover de Britse krant Daily Mail op dat een aantal van die panden in werkelijkheid worden geleid als winstgevende hotels en hostels. Daarbij worden volgens Staderini tarieven gehanteerd die vergelijkbaar zijn met viersterrenhotels.

Radicali Italiani heeft ook een klacht neergelegd bij de Europese Unie. Indien de Europese Commissie de radicale partij in het gelijk stelt, zou Italië kunnen verplicht worden om aan de kerk de onbetaalde belastingen terug te betalen. Het zou kunnen gaan om ongeveer 700 miljoen euro per jaar.

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, katholieke kerk, italië |  Facebook |

03-04-10

Engelse aartsbisschop kan contraceptie begrijpen

Het is begrijpelijk dat contraceptie wordt beschouwd als een aantrekkelijke manier om de armoede in de derde wereld te bestrijden. Dat heeft Vincent Nichols, aartsbisschop van Westminster gezegd tegenover de Britse openbare omroep. De rooms-katholieke aartsbisschop voegde er aan toe dat het echter niet aan de kerk is om de verspreiding van condooms te promoten. De katholieke kerk verzet zich tegen contraceptie omdat ervan uitgegaan dat daardoor de creatie van het leven wordt belet. Bovendien stelt de kerk dat alle kinderen moeten bestempeld worden als een geschenk van god. Elke vorm van geboortecontrole die de bevruchting tegengaat - van de anticonceptiepil tot het condoom - is voor de kerk dan ook een zonde. Hulporganisaties voeren daarentegen aan dat contraceptie voor vrouwen in de derde wereld een belangrijke manier is om aan geboortecontrole te doen.

"Wanneer men naar de armoede in de derde wereld kijkt en beseft onder welke druk vele vrouwen van mannen leven, kan ik de argumenten zien waarom de beschermende middelen die worden verstrekt, op de korte termijn als een aantrekkelijk hulpmiddel worden beschouwd," aldus de Engelse aartsbisschop tegenover BBC News. "Er zijn echter oplossingen op langere tijd noodzakelijk. Bovendien zijn er al veel groeperingen die het condoom promoten. De kerk hoeft zich daar niet achter te scharen. Indien we erin slagen om de armoede op te lossen, zullen ook de geboortecijfers dalen. Indien we mensen veiligheid kunnen verstrekken, zullen er automatisch minder geboorten plaatsvinden. Dat zijn de radicale problemen die moeten aangepakt worden in plaats van doelwitten op korte termijn."

Catherine Pepinster, hoofdredacteur van de katholieke publicatie The Tablet, zegt dat er door een aantal hogere kerkelijke figuren duidelijk een mildere taal wordt gesproken over anticonceptie. "Er zijn een aantal kardinalen en theologen die te kennen hebben gegeven dat het gebruik van een condoom om het risico op aids-infecties te vermijden, een goede zaak is," aldus Pepinster tegenover de Britse omroep. "Ze voeren daarbij aan dat het gebruik van het condoom in dat geval het leven beschermt en de dood probeert tegen te gaan." Maar Pepinster voegt er aan toe dat het lang niet zeker is dat dit ook tot een veranderd kerkelijk standpunt zal leiden. In het kader van de schandalen rond kindermisbruik in de katholieke kerk, gaf aartsbisschop Nichols tegenover BBC News ook toe dat er bij het publiek duidelijk een vertrouwensbreuk kan worden opgemerkt, net zoals tegen de politiek en de financiële sector.

16:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: anticonceptie, katholieke kerk |  Facebook |