14-04-13

Vele hulpgelden voor orkaan Katrina in rook opgegaan

Ongeveer 700 miljoen dollar hulpgelden uit fondsen voor de heropbouw na de orkaan Katrina in het midden van het voorbije decennium is verloren gegaan. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Department of Housing and Urban Development. Er wordt aan toegevoegd dat er weinig kans is dat de gelden zouden kunnen worden gerecupereerd. Na de orkaan kreeg het programma Louisiana Road Home een bedrag van 1 miljard dollar om woningen te herstellen en te beschermen tegen toekomstige stormen en overstromingen, maar volgens het rapport kan de bestemming van 70 procent van het pakket niet worden verklaard.

Lees Verder

09:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, orkaan |  Facebook |

26-01-12

Overlevenden natuurramp blijven posttraumatische stress vertonen

Overlevenden van de orkaan Katrina werden ook jaren nadien nog altijd met een zwakke mentale gezondheid geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University bij huismoeders uit de lagere inkomenscategorieën in New Orleans. De onderzoekers merken op dat veel slachtoffers ook lang na de ramp nog altijd aan posttraumatische stress blijken te lijden. Het herstel sleept volgens de wetenschappers veel langer aan dan tot nu toe werd gedacht.

Onderzoeksleider Christina Paxson, professor economie aan de Princeton University, merkt op dat er tot nu toe weinig informatie beschikbaar is over de effecten op langere termijn die bij natuurrampen in de mentale gezondheid kunnen worden geregistreerd. Onder meer bleek het bijzonder moeilijk te achterhalen zijn of mentale problemen door de natuurrampen werden veroorzaakt of eerder al aanwezig waren en door de gebeurtenissen alleen meer op de voorgrond traden.

De wetenschappers waarschuwen wel dat de resultaten niet voor de hele populatie hoeven te gelden, maar wel van toepassing zijn op de meest kwetsbare groepen in de maatschappij. De onderzoekers stelden echter vast dat ook na vier jaar 33 procent van de respondenten nog steeds symptomen van posttraumatische stress vertoonden, terwijl 30 procent met andere psychologische problemen had af te rekenen. Er werd wel een verbetering opgetekend tegenover een test elf maanden na de ramp, maar van een volledige terugkeer naar de originele situatie is volgens de onderzoekers geen sprake.

De onderzoekers wijzen erop dat vele slachtoffers weliswaar zijn teruggekeerd naar New Orleans, maar zelden hun oude woonst hebben kunnen betrekken. De meesten wonen in andere wijken en hebben geen contact meer met oude vrienden en bekenden. Dat betekent dat hun hele leven door de orkaan door elkaar is geschud.

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, posttraumatische stress, ramp |  Facebook |

25-05-11

Samenstelling gezin belangrijk voor herstel na natuurramp

De sociaal-economische status en samenstelling speelt een belangrijke rol in het herstel van de gezinstoestand na een grote natuurramp. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Rand Corporation over de evoluties bij gezinnen uit New Orleans na de orkaan Katrina zes jaar geleden. Ongeveer 1,3 miljoen mensen ontvluchtten toen de Amerikaanse Golfkust. Dat is de grootste stedelijke evacuatie uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Onderzoeker Michael Rendall voert aan dat de uiteengevallen gezinnen uit New-Orleans na de ramp dubbel zo hoog lag dan het nationale gemiddelde. "De helft van de volwassenen kinderen die tijdens Katrina nog met hun ouders samenleefden, bleken vijftien maanden later nog altijd gescheiden te zijn," merkt Rendall op. "Dat heeft echter te maken met de typische samenstelling met de gezinnen uit de regio New-Orleans."

"In New-Orleans woonden destijds opvallend veel volwassenen kinderen bij hun ouders," voert Rendall aan. "Gezinnen met verschillende generaties lopen bij dergelijke natuurrampen een groter risico om uit elkaar te vallen dan huishoudens met een conventionele samenstelling. Omdat multigeneratie-gezinnen vaak gecreëerd worden in een reactie op economische en fysieke behoeftes, zijn die bijzonder gevoelig aan veranderingen. Met die gegevens moet dan ook rekening gehouden worden voor de reconstructie-fase na een ramp."

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, katrina, ramp |  Facebook |

28-08-10

Katrina heeft demografie New Orleans door elkaar geschud

De orkaan Katrina heeft niet alleen zware vernielingen aangericht in de Amerikaanse stad New Orleans, maar heeft ook op lange termijn voor een grondige verschuiving van het stadsleven gezorgd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen. Onder meer de demografie van de stad heeft een grondige verandering is ondergaan. Sinds Katrina is de mediaan-leeftijd in de stad van 34 jaar naar 38,8 jaar gestegen. Daarnaast heeft de stad ook aan diversiteit verloren. Het aandeel van de blanke bevolking steeg van 25,8 procent naar 30,9 procent. Ook werd de stad relatief rijker, want het mediaan-inkomen steeg van 31.369 dollar naar 39.530 dollar.

Katrina was de zesde grootste orkaan uit de gekende Amerikaanse geschiedenis en de meest dodelijke in bijna tachtig jaar. In het begin van deze eeuw was New Orleans met 1,32 miljoen inwoners de vijfendertigste stad van de Verenigde Staten. Kort voor en kort na de storm verloor New Orleans echter 595.205 inwoners, meestal naar nabijgelegen noordelijker gebieden en steden zoals Atlanta, Houston of Dallas. Daardoor zakte New Orleans vijf jaar geleden tot een negenenvijftigste plaats met 793.000 inwoners, maar klom het jaar nadien op tot een negenenveertigste plaats met 993.071 inwoners. Op dit ogenblik staat de stad op een zesenveertigste plaats met 1,19 miljoen inwoners. Die positie zou met 1,26 miljoen inwoners ook over vijf jaar behouden blijven.

De onderzoekers merken op dat Katrina vooral de Afro-Amerikaanse sectoren in New Orleans heeft getroffen. Vooral de lager gelegen gebieden in het oostelijk gedeelte van de stad werd het slachtoffer van de overstromingen en voor de bevolking van die wijken was het veel minder gemakkelijk om terug te keren. In Orleans Parish daalde het aandeel van de Afro-Amerikanen van 67 procent tot 58 procent drie jaar geleden, om zich vervolgens te herstellen tot 61 procent. De onderzoekers merken op dat de kosten voor heropbouw in de lager gelegen gebieden het hoogst waren en de verzekeringsuitkeringen meer dan een jaar op zich lieten wachten. Men had dus financiële reserves nodig om aan de heropbouw te kunnen beginnen, waardoor de rijkere buurten het snelst terugkwamen.

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, new orleans, orkaan, demografie |  Facebook |

19-04-08

Toerisme New Orleans bloeit weer op

loc3_450New Orleans lijkt stilaan de gevolgen van de orkaan Katrina te boven te komen. De stad mocht het voorbije jaar immers 7,1 miljoen bezoekers ontvangen. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of New Orleans. De groei van het aantal bezoekers is spectaculair. Vorig jaar deden bijna twee keer zo veel mensen de stad aan als het jaar voordien, toen 3,7 miljoen toeristen New Orleans bezochten. De orkaan Katrina veegde in 2005 grote delen van de Amerikaanse stad weg. Tal van wijken kwamen onder water te staan en honderden mensen kwamen om het leven.

New Orleans moest het voor Katrina ook al vooral van het toerisme hebben. De zuidelijke metropool moest het voor Katrina ook vooral van het toerisme hebben. Jaarlijks bezochten tussen de 8,5 en 9 miljoen mensen de stad. Na de overstromingsramp begon de stad met grote reclamecampagnes om de toeristen opnieuw aan te trekken. "We beseften dat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen moesten proberen te bereiken om hen te overtuigen terug te keren," aldus Sandra Shilstone, president van de New Orleans Tourism Marketing Corporation, tegenover The New Orleans Times.

Uit de cijfers blijkt dat de bezoekers het voorbije jaar 4,8 miljard dollar in New Orleans hebben uitgegeven. Gemiddeld boekten ze 3,8 overnachtingen. Nog slechts 4,3 procent van de bezoekers had nog iets te maken met de orkaan, zoals verzekeraars of hulpverleners. Het jaar voordien was dat nog 31,1 procent. Voor 70 procent was een vrijetijdsbesteding de oorzaak van het bezoek, terwijl 13,6 procent voor een congres naar New Orleans was gekomen en 11,5 procent voor zakelijke doeleinden. Het beroemde French Quarter werd door 86 procent bezocht en de beruchte Bourbon Street door 80 procent.

Meer over toerisme en vrije tijd

15:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, new-orleans, katrina |  Facebook |

25-09-06

Afvloeiingen moeten activiteiten Swiss Re efficiënter maken

Swiss Re, het grootste verzekeringsbedrijf van Europa, wil tegen het einde van volgend jaar tweeduizend banen schrappen. Vooral Europese afdelingen zullen daarbij getroffen worden. Het verzekeringsbedrijf wil daarmee het rendement van zijn activiteiten, getroffen door uitkeringen voor een aantal natuurampen, veilig stellen.

De afvloeiingen gebeuren bij dochter Insurance Solutions, het bedrijf dat vorig jaar door Swiss Re voor 6,8 miljard dollar werd overgenomen van de Amerikaanse industriereus General Electric. Inmiddels zijn al duizend jobs verdwenen, waarvan meer dan de helft in Europa. De herstructurering moet een besparing van 300 miljoen dollar opleveren.

Swiss Re wijst erop dat de verzekeringssector het voorbije jaar zwaar getroffen werd door een aantal natuurrampen, zoals de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. "Dat heeft de grote verzekeringsmaaschappijen verplicht om hun activiteiten te herstructureren," aldus het bedrijf in BBC News.

Er wordt aan toegevoegd dat deze herstructurering nodig was om Insurance Solutions optimaal te kunnen integreren in de activiteiten van Swiss Re. Het bedrijf, dat actief is in dertig landen, merkt op te hopen dat de resterende afslanking zou kunnen gebeuren door natuurlijke afvloeiingen, maar waarschuwde ervoor dat er nog altijd pijnlijke maatregelen zouden kunnen volgen.

11:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: swiss re, insurance solutions, katrina |  Facebook |

09-07-06

Zweeds zakenman wil Amazone kopen

De Zweedse zakenman Johan Eliasch, de man achter het kledingmerk Head, heeft aan de verzekeringswereld voorgesteld om het Amazonewoud te kopen. Volgens zijn berekeningen moet daar een prijs van ongeveer $ 18 miljard tegengeplakt kunnen worden. De 43-jarige miljardair zegt dat een dergelijke aankoop een peuleschil is in vergelijking met de kosten van natuurrampen als de tsunami of de orkaan Katrina. Eliasch bezit al een gedeelte van het Amazonegebied.

De Zweedse milieubeschermer benadrukte dat de tsunami en de orkaan Katrina samen voor minstens $ 83 miljard schade hebben aangericht die door de verzekeringssector moest gedragen worden. Een investering van $ 18 miljard in het Amazonegebied is volgens Eliasch dan ook een peuleschil als daarvoor de klimaatverandering, die voor een aantal milieurampen verantwoordelijk wordt geacht, vermeden kan worden.

Enkele maanden geleden kocht Eliasch al een gebied van 160.000 vierkante kilometer over van een houtbedrijf, ongeveer 2.600 kilometer ten noorden van Rio de Janeiro. Daarbij zou hij een som van $ 14,7 miljoen hebben gekocht. Daardoor wil hij vermijden dat de kaalkap van de Amozone verder gaat. "Het Amazonegebied is de long van de wereld," merkt hij op. "De regenwouden produceren 20 % van alle zuurstof ter wereld en 30 % van alle zoetwater." Eliasch heeft het gebied opengesteld voor wetenschappers die de geneeskrachtige mogelijkheden van planten willen onderzoeken.