01-08-11

Kauwgom handig instrument voor gewichtscontrole

Kauwgom kan een efficiënt tegengewicht zijn voor het snacken tussen maaltijden en zou kunnen helpen om de appetijt onder controle te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Institute of Psychological Sciences aan de University of Leeds. Er wordt opgemerkt dat de consumptie van kauwgom de honger, appetijt en zin voor snacks gedurende minstens drie kwartier zou kunnen onderdrukken en een gevoel van voldaanheid zou creëren. Het onderzoek werd gedeeltelijk ondersteund door het Wrigley Science Institute, het onderzoekscentrum van kauwgomfabrikant Wrigley.

De onderzoekers merken op dat de consumptie van kauwgom tussen de maaltijden leidde tot een daling met 10 procent in het snackverbruik leidde. "Bij personen die gemotiveerd zijn om af te slanken of het gewichtsverlies te bestendigen, blijkt het gebruik van kauwgom de behoefte aan zoete voedingswaren of zoute snacks te kunnen afremmen," merken de onderzoekers op in het webmagazine ConfectioneryNews. "Kauwgom zou voor sommigen dan ook een nuttig onderdeel kunnen vormen van gewichtsmanagement."

"Aangezien de energiebalans echter over een langere tijdsperiode wordt bereikt, moeten de effecten van een herhaalde blootstelling aan kauwgom op de gewichtscontrole nog verder op een uitgebreider tijdsbestek worden onderzocht," waarschuwen de onderzoekers. Twee jaar geleden werd in een andere studie, eveneens ondersteund door Wrigley, dat kauwgom de opname van calorieën beperkte en de verbranding van calorieën stimuleerde. Het kauwen zou aan de hersenen een signaal geven dat de honger wordt voldaan.

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, kauwgom, gezondheid, overgewicht |  Facebook |

05-09-08

Kauwgom-eters gaan beter om met stress

1898Kauwgom is een ideaal middel om angst weg te nemen, stress te reduceren en alertheid te stimuleren. Dat zegt Andrew Scholey, professor gedragswetenschappen aan de universiteit van Swinburne in Melbourne. Bovendien leidt het verbruik van kauwgom volgens de onderzoekers tot betere prestaties bij multi-tasking opdrachten. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met het Wrigley Science Institute, een onderzoeksfonds van de Amerikaanse kauwgom-fabrikant Wrigley. Het fonds stimuleert onderzoek naar de effecten van kauwgom op stress, lichaamsgewicht en concentratie en mondhygiëne.

De onderzoekers stelden vast dat kauwgom-eters tijdens momenten van milde stress 17 procent minder angst vertoonden dan collega's die het zonder kauwgom moesten doen. In situaties van een gematigde stress bleken ze 10 procent minder angst te vertonen. Maar bovendien waren de kauwgom-eters tijdens milde stress-situaties ook 19 procent alerter dan hun collega's en bij gematigde stress 8 procent. De onderzoekers stelden naar eigen zeggen vast dat kauwgom-eters in stress-situaties minder solivary cortisol - een fysiologische stressmaker - aanmaakten.

"De kauwgom-producenten worden geconfronteerd met de gesatureerde Amerikaanse en Europese markten," aldus het magazine FoodNavigator. "Ze investeren dan ook in intensief onderzoek om nieuwe en innovatieve producten te creëren. De voorbije jaren hebben suikervrije producten de flauwe verkoop van de kauwgom-industrie kunnen redden. Op dit ogenblik mikken ze vooral op de functionele voeding, met bestanddelen die de gezondheid zouden moeten bevorderen. Deze nieuwe studie zou dan ook een extra troef kunnen vormen voor de kauwgom-producenten."

13:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, kauwgom, wrigley |  Facebook |

04-03-08

Kauwgom helpt recuperatie na chirurgie

Het gebruik van kauwgom kan na een ingreep aan het spijsverteringstelsel de darmfuncties sneller doen herstellen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de Division of Urologic Surgery aan de University of North-Carolina. Het kauwen zou volgens de onderzoekers de spieren rond de plek van de ingreep stimuleren en daardoor de darmen opnieuw aanzetten om sneller opnieuw actief te worden.

"Kauwgom werd eerder al in verband gebracht met diverse gezondheidsvoordelen," aldus het magazine ConfectioneryNews.com. "Zo werd eerder al aangetoond dat suikervrije kauwgom bijdraagt tot een betere orale hygiëne, terwijl andere onderzoeken zelfs een verband hebben gelegd met een scherper geheugen. "Daarbij komt nu ook een snellere genezing na een chirurgische ingreep aan het spijsverteringsstelsel."

Patiënten die kauwgom toegediend kregen, bleken na 2,4 dagen opnieuw winderigheid te vertonen, terwijl de darmen na 3,2 dagen weer activiteit begonnen te vertonen. Bij andere patiënten duurde het 2,9 dagen vooraleer er opnieuw winderigheid optrad en duurde het 3,9 dagen vooraleer de darmen weer in beweging kwamen. Een verschil in hospitalisatieduur werd echter niet vastgesteld.

Bradley Kropp, professor pediatrische urologie aan het Health Sciences Center van de University of Oklahoma, stelde dat het opmerkelijk is in deze high-techperiode toch nog een product te kunnen ontdekken dat een positieve invloed heeft op de gezondheid, zonder dat dit leidt tot zware geneeskundige kosten. "Men kan raden hoeveel een pakje kauwgom zou kosten, indien de farmaceutische industrie dit eerst had ontdekt," voerde hij aan.

Meer over voeding en drank

00:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, voeding, kauwgom |  Facebook |