13-04-09

Keeping up appearances is goed mechanisme

Keeping up the appearances. Het kan melijwekkend lijken, maar een aantal psychologen stelt dat dit gedrag in een crisisperiode eigenlijk aangemoedigd zou moeten worden. Het kan volgens hen immers een extreem efficiënte sociale strategie zijn. De psychologen stellen dat trots niet alleen belangrijk is om fysiek gevaar te overleven, maar ook om in sociaal moeilijke omstandigheden overeind te blijven. Volgens Jessica L. Tracy, professior aan de University of British Columbia, is trots zelfs het krachtigste statussignaal dat een individu kan uitstralen, veel sterker dan het getuigen van geluk en tevredenheid. Trots ondersteunt niet alleen het zelfbeeld, maar trekt ook andere mensen aan.

"Vele ontslagen Amerikanen stappen nog altijd elke ochtend opgekleed de deur uit alsof ze naar het werk gaan, maar besteden een gedeelde van hun dag in een koffiebar, dikwijls in het gezelschap van collega's die hetzelfde lot hebben ondergaan," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Dat kan beschouwd worden als een vorm van ontkenning, maar een aantal psychologen ziet er vooral voordelen in. Dit toneelspel kan volgens hen van essentieel belang zijn in economisch moeilijke tijden." Jessica L. Tracy noemt het een emotie van zelfbewustzijn en een uitdrukking hoe het individu over zichzelf denkt. Bovendien heeft trots volgens haar een bijzonder sterke sociale component.

Uit een onderzoek van de Northeastern University is volgens de krant gebleken dat trotse mensen door hun omgeving dominant, maar ook aangenamer werden beschouwd dan proefpersonen die dat gevoel niet uitstraalden. "De onderzoekers hadden verwacht dat deze figuren door de anderen als arrogant zouden worden bestempeld, maar juist het tegenovergestelde bleek waar te zijn." Wanneer onderzoekers de een aantal proefpersonen lieten weten dat ze bij een test goede resultaten hadden geboekt, zelfs al was dat niet het geval, bleken de betrokkenen nog meer inspanningen te doen om ook volgende tests goed op te lossen. De onderzoekers stelden dan ook dat trots het doorzettingsvermogen stimuleert.