29-05-14

Insiders vormen grootste gevaar voor veiligheid kerncentrales

Insiders vormen de belangrijkste bedreiging voor de beveiliging van kerncentrales. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University en de Harvard University. Bij elke diefstal van nucleair materiaal waarvan de oorzaak bekend is, bleken insiders volgens de onderzoekers als dader of helper bij de feiten betrokken te zijn. De wetenschappers merken echter op dat diefstal niet de enige bedreiging vormen voor de nucleaire sector, maar moet ook rekening worden gehouden met een sabotage-risico. Opgemerkt wordt dat de sector vooral moet proberen te achterhalen op welke manier terroristische groepen individuen rekruteren of tot collaboratie aanzetten.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerncentrale |  Facebook |

04-10-12

Honderden aanbevelingen voor Europese kerncentrales

De Europese kerncentrales vertonen honderden problemen en vergen miljarden euro nieuwe investeringen. Dat blijkt uit stresstest die in opdracht van de Europese Unie werden uitgevoerd. Volgens het rapport zal een verbetering van de veiligheid in 134 kernreactoren een investering tussen 10 miljard euro en 25 miljard euro vergen. Er wordt aan toegevoegd dat de aanpassingen tegen het midden van het decennium moeten zijn afgerond. In het rapport wordt echter op geen enkele sluiting van een kerncentrale aangestuurd.

“De tekortkomingen aan de centrales zijn heel uiteenlopend,” aldus het rapport, waarbij onder meer gewag gemaakt wordt van het ontbreken van seismische meetapparatuur of onvoldoende opvangsystemen voor noodgevallen. De stresstests bij de Europese reactoren werden opgelegd na de ramp met de kerncentrale van Fukushima in maart vorig jaar in Japan. Er wordt opgemerkt dat 111 Europese reactoren zijn gevestigd in gebieden met een bevolking van meer dan honderdduizend mensen in een straal van dertig kilometer.

“De Europese Unie moet lessen trekken uit de ramp met Fukushima om het gevaar van nucleaire incidenten in Europa te reduceren,” wordt in het rapport opgemerkt. “Nagenoeg alle Europese kerncentrales blijken te moeten worden verbeterd. Een aantal veiligheidsmaatregelen die werden opgelegd na de incidenten in Three Mile Island en Tsjernobil moetenen in een aantal landen nog altijd worden geïmplementeerd.” Onder meer wordt opgemerkt dat slechts vier landen een volledig backup-systeem hebben voor het geval de controlekamer van een kerncentrale ontoegankelijk zou worden door een groot ongeval.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerncentrale, energie, veiligheid |  Facebook |

30-07-09

Onvoldoende middelen voor ontmanteling Amerikaanse kerncentrales

threemilesislandDe operatoren van de Amerikaanse kerncentrales zetten niet voldoende geld opzij voor de ontmanteling van afgeschreven reactoren. Bovendien dreigen stilgelegde centrales decennia aan hun lot overgelaten te worden. Dat kan zware gevolgen hebben voor de veiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press. De financiële tekorten zijn volgens het rapport te wijten aan de aandelenbeurzen andere investeringen, die het voorbije jaar met zware verliezen zijn geconfronteerd en de financiële reserves van de kerncentrales gevoelig hebben uitgehold. Bovendien zijn ook de ontmantelingskosten volgens Associated Press gevoelig gestegen.

"Negentien kerncentrales hebben de toelating om afgeschreven reactoren gedurende een periode van zestig jaar ongemoeid te laten," aldus Associated Press. "Daarmee hoopt men voldoende tijd te kunnen creëren voor het herstel van investeringen en de uiteindelijke financiering van de ontmanteling en het verwijderen van het radioactieve materiaal te dekken. Maar het ongemoeid laten van oude reactoren of het onzorgvuldig stopzetten kan bijzonder zware risico's veroorzaken. Radioactief afval zou in het grondwater kunnen sijpelen of in de atmosfeer kunnen ontsnappen. Bovendien zou gebruikte nucleaire brandstof door terroristen kunnen worden gestolen."

De voorbije twee jaar zouden de kosten voor de ontmanteling van Amerikaanse kerncentrales met meer dan 4,6 miljard dollar zijn gestolen. Dat is te wijten aan de gestegen energieprijzen en arbeidskosten. De investeringsfondsen die de ontmanteling moeten financieren hebben tegelijkertijd op de aandelenbeurzen 4,4 miljard dollar verloren. "Volgens critici hebben de eigenaars van kerncentrales ook voor de financiële crisis onvoldoende middelen opzij gezet voor de ontmanteling," merkt Associated Press nog op. "Bovendien heeft de Amerikaanse overheid aan de sector onvoldoend strenge maatregelen opgelegd. In dertig van de ruim honderd Amerikaanse kerncentrales zouden tekortkomingen zouden zijn vastgesteld en werden door de federale overheid details gevraagd over mogelijke oplossingen van de problemen."

De operatoren van de kerncentrales zeggen dat er verschillende manieren zijn om het probleem aan te pakken. "Daarbij wordt opgemerkt dat de overheid onder meer zou kunnen besluiten om de kerncentrales langer open te houden," stipt Associated Press aan. "Bovendien wordt opgemerkt dat de investeringen de volgende jaren opnieuw meer opbrengsten zouden kunnen genereren. Daarbij wordt opgemerkt dat een jaarlijkse opbrengst van 6 procent een aanvaardbare lange termijndoelstelling is." Volgens critici gaan die plannen echter niet ver genoeg. Daarbij wordt gezegd dat de sector onder meer geen rekening houdt met een volgende economische crisis, politieke weerstand tegen het verlengen van vergunningen en onvoorziene veiligheidsproblemen.

De ontmantelingskosten van een kernreactor worden geraamd op 450 miljoen dollar. De gemiddelde operator heeft daarvoor echter slechts 300 miljoen dollar voorzien. Milieugroepering Greenpeace vreest bovendien dat de operatoren na het stopzetten van een kerncentrale zullen worden opgedoekt en de installaties aan hun lot zullen worden overgelaten.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, verenigde staten, kerncentrale |  Facebook |