25-06-13

Kinderen moeten daadwerkelijk onvervulde dromen van ouders waarmaken

Sommige kinderen worden daadwerkelijk gestimuleerd om de onvervulde wensen van hun ouders in te vullen. Daarmee worden de theorieën van een aantal psychologen bevestigd. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Ohio State University en de Universiteit Utrecht. De onderzoekers stellen dat sommige ouders hun kinderen vooral zien als een verlengstuk van zichzelf in plaats van als individuele wezens en daardoor een kans hopen te kunnen krijgen om dromen te realiseren die ze zelf nooit hebben kunnen bereiken.

“De resultaten van het onderzoek kunnen helpen verklaren waarom sommige moeders hun dochter absoluut in een acteurs-carrière willen duwen, terwijl een aantal vaders alles in het werk stellen om van hun zoon een sportvedette te maken,” merkt onderzoeker Brad Bushman, professor communicatie en psychologie aan de Ohio State University, op. “Sommige ouders slagen er niet in om hun kinderen te zien als een individueel wezen met eigen dromen en plannen. Vooral deze ouders blijken hun kinderen te zien als een middel om de eigen onvervulde ambities in te vullen.”

“Er wordt al van bij het begin van de psychologie aangevoerd dat ouders hun eigen onvervulde dromen op hun kinderen overhevelen, maar tot nu toe is rond het fenomeen weinig wetenschappelijk onderzoek gevoerd,” zegt Brad Bushman. Uit een onderzoek bij drieënzeventig Nederlandse ouders, waarvan 89 procent moeders, van een kind tussen acht en vijftien jaar, bleek onder meer dat sommige jongeren geduwd werden in de richting van een professioneel tennisspeler, romanauteur of ondernemer.

“Door hun kinderen in de richting van de eigen onvervulde dromen te duwen, hopen ouders uiteindelijk toch te kunnen genieten van een glorie die ze zelf nooit hebben kunnen beleven,” benadrukt de onderzoeker. “Bovendien kan het succes van de kinderen gevoelens van spijt of ontgoocheling over de eigen mislukkingen gedeeltelijk helpen verzachten.” Brad Bushman voegt er aan toe dat verder onderzoek moet uitwijzen of het fenomeen een impact heeft op de mentale gezondheid van de kinderen.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: droom, kind, ouder |  Facebook |

18-03-12

Kinderen geboren met intuïtieve basiskennis natuurkunde

Kleine kinderen mogen hulpeloze wezens lijken die alleen maar eten, wenen en slapen, maar in werkelijkheid worden de hersenen van deze jonge wezens uitgerust met een intuïtieve kennis over natuurkunde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De Amerikaanse zoekers zeggen dat er aanwijzingen zijn dat kinderen worden geboren met verwachting over de objecten uit hun omgeving, zelfs al is die kennis nooit aangeleerd.

"Naarmate het kind opgroeit, wordt die kennis verfijnd en dat proces leidt uiteindelijk tot de capaciteiten die als volwassene worden gebruikt," voert Kristy vanMarle, professor psychologie aan de University of Missouri, aan. Kinderen zouden al signalen van intuïtieve natuurkunde vertonen wanneer ze amper twee maanden oud zijn. Dat is de vroegste leeftijd waarop testen kunnen worden uitgevoerd. Op die leeftijd begrijpen kinderen volgens de onderzoekers echter al dat voorwerpen zonder steun zullen vallen en dat verborgen voorwerpen niet ophouden te bestaan.

Op een leeftijd van vijf maanden zouden kinderen de verwachting hebben dat voorwerpen zoals zand en water niet stevig zijn. "Kinderen blijken geboren te zijn met een basiskennis over natuurkunde en gebruiken die verwachtingen om de toekomst te voorspellen," merkt vanMarle nog op. "Ook volwassenen hebben dagelijks automatische interacties met de buitenwereld. Wanneer een glas melk van een tafel valt, zal iedereen proberen om het glas op te vangen. Niemand zal echter proberen om de melk te proberen redden."
          

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kind, intelligentie, natuurkunde |  Facebook |

24-04-10

Effecten armoede heeft zware impact op kinderen

De effecten van armoede - gaande van een kleine behuizing tot onvoldoende verwarming en een onzeker dieet - zorgen er gezamenlijk voor dat peuters en kinderen gezond en normaal kunnen opgroeien. Dat zegt Deborah Frank, pediater en directeur van de Grow Clinic aan het Boston Medical Center. Het resultaat van het onderzoek doet volgens Frank zware bezorgdheid rijzen over het toekomstige welzijn van de Amerikaanse kinderen, aangezien de armoede bij gezinnen met jonge kinderen blijft stijgen en vele gezinnen onvoldoende inkomens hebben om de stijgende prijzen van voeding, huisvesting en energie te kunnen blijven dragen. De onderzoeker voegt er aan toe dat research en beleid vaak vergeet om deze materiële nadelen in rekening te brengen wanneer de invloed van armoede op kinderen wordt onderzocht.

14:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kind, armoede |  Facebook |

19-11-09

Voedselallergie bij kinderen in stijgende lijn

Voedselallergieën bij kinderen, wat in een aantal gevallen levensbedreigend kan zijn, kennen een angstwekkende stijging. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers wijzen er wel op dat het niet duidelijk is dat deze stijging daadwerkelijk een groei in het aantal allergieën vertegenwoordigt, dan wel dat ouders beter geïnformeerd zijn en dan ook bij mogelijke symptomen sneller deskundig advies opzoeken. De onderzoekers stellen dat het aantal voedselallergieën bij Amerikaanse kinderen de voorbije tien jaar met 18 procent is gestegen. Het aantal opnames bij spoedgevallen en in hospitalen is op vijftien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Ongeveer 4 procent van de Amerikaanse gezinnen meldden inmiddels allergie-problemen bij hun kinderen. Het is volgens de wetenschappers onwaarschijnlijk dat die groei uitsluitend te wijten zou zijn aan een gestegen kennis bij de bevolking.

16:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kind, allergie |  Facebook |

02-10-09

Kind van buitenshuis werkende moeder leeft minder gezond

Kinderen van werkende moeders leiden doorgaans een minder gezond leven dan jongeren met thuisblijvende moeders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Institute of Child Health. Daarbij wordt opgemerkt dat kinderen van buitenshuis werkende moeders geneigd zijn om een minder actief leven te hebben en bovendien vaak ook ongezonde voeding eten. Uit het onderzoek bleek onder meer dat vijfjarige kinderen met een buitenshuis werkende moeder tussen de maaltijden geregeld naar zoete softdrinks grepen. Bovendien bleken deze kinderen ook minstens twee uur per dag naar televisie te kijken of hun computer te gebruiken. Bij kinderen met een thuiswerkende moeder was dat minder dan twee uur. Ook bleken buitenshuis werkende moeders hun kinderen vaak met de auto naar school te brengen, terwijl thuiswerkende moeders de fiets gebruikten of te voet gingen.

19:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kind, human resources |  Facebook |

06-09-09

Ook één-oudergezin kan perfecte basis vormen voor kind

Familiale stabiliteit is een belangrijk element om kinderen met succes een schoolcarrière af te maken en ook in het leven te lukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Ohio State University. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat familiale stabiliteit geen automatisch synoniem is voor een twee-oudergezin en ook een één-oudergezin voor een uitstekende kader kan zorgen voor de opvoeding van een kind. Er wordt aan toegevoegd dat een nieuwe partner voor de ouder bij de kinderen even destabiliserend kan werken dan de scheiding van hun beide echte ouders. De onderzoekers merken op dat vooral gezinswijzigingen bijzonder moeilijk te verwerken vallen voor kinderen.

"Uit het onderzoek is gebleken dat het voor vele kinderen belangrijk is om in een stabiel gezin op te groeien, waar ze niet worden geconfronteerd met echtscheidingen of andere indringende wijzigingen," aldus Claire Kamp Dush, assistent-professor familiewetenschappen aan de Ohio State University. "Maar die stabiele situatie kan zowel opgebouwd zijn rond een traditioneel model met twee ouders als op basis van een één-oudergezin. Uit het onderzoek is gebleken dat kinderen uit een stabiel gezin met één ouder zowel op academische vlak als op het gebied van gedrag even goed presteerden als hun generatiegenoten uit traditionele gezinnen met twee ouders."

Eerdere onderzoeken hebben nochtans aangevoerd dat een gezin met twee ouders voor kinderen een voordeel betekenden tegenover een situatie met één ouder. "In die onderzoeken werd echter geen onderscheid gemaakt tussen de familiestructuur en de familiestabiliteit," merkt Claire Kamp Dush op tegenover het magazine HealthDay News. Ze voegt er aan toe dat alleenstaande ouders zich goed zouden moeten bezinnen vooraleer ze beslissen om te huwen of te gaan samenwonen met een partner. Ze voert daarbij aan dat het ouderschap en een romantische relatie zware inspanningen vragen en men er dus zeker van moet zijn dat men die opdracht op lange termijn, net zoals de partner trouwens, aan zal kunnen.

14:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kind, human resources, gezin |  Facebook |

11-10-08

Kindertijd is geen eenheidsworst

Kinderen zijn geen eenheidsworst. Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen karakteristieken en problemen. Moeders willen van tijdschriften dan ook gerichte informatie over de specifieke leeftijdscategorie waarin hun kinderen zich op dit ogenblik bevinden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau MomConnection voor het tijdschrift Parenting Magazine. Volgens de onderzoekers zegt 69 procent van de Amerikaanse moeders dat oudermagazines niet relevant zijn voor hun persoonlijke situatie.

Uit het onderzoek van MomConnection blijkt dat twee op drie moeders alleen geïnteresseerd zijn in informatie die voor hen op dat ogenblik relevant is. "De meerderheid van de Amerikaanse moeders wil praktische informatie die hen kan helpen om hun dagelijkse ouderproblemen aan te pakken, " aldus de onderzoekers. "Er is duidelijk ook een grotere nood aan school-gerelateerde onderwerpen. Bovendien zeggen veel moeders dat de informatie in oudermagazines minder relevant worden op het ogenblik dat hun kinderen naar school beginnen te gaan."

De onderzoekers stelden vast dat twee op drie moeders informatie wil over de huidige leeftijdscategorie van hun kinderen. "Problemen over de volgende leeftijdsfase willen ze pas bekijken wanneer het zover is," stipt MomConnection nog aan. "Drie op vier moeders zijn eerder geneigd om in contact te treden met andere ouders die met dezelfde problemen te kampen hebben, dan met ouders met kinderen van dezelfde leeftijd." De onderzoekers stellen dat oudermagazines zich dan ook moeten richten op specifieke problemen in plaats van de kindertijd te zien als één groot geheel.

13:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kind, moeder, opvoeding, magazine |  Facebook |