14-03-17

Kinderen voelen druk van een gereguleerd leven

Kinderen willen meer tijd voor eigen initiatieven. Ze zijn van mening dat hun dagelijkse agenda teveel door gereguleerde activiteiten wordt ingenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Göteborg in Zweden. De studie, die werd uitgevoerd bij kinderen van zes en zeven jaar in Zweden en de Verenigde Staten, toonde aan dat kinderen in beide landen zich erover beklaagden dat hun dagelijks leven uitermate is gestructureerd en gereguleerd. Amerikaanse kinderen verwijzen daarbij echter vooral naar de lange schooldagen en het huiswerk, terwijl in Zweden vooral wordt geklaagd over het gezeur en de stress van de dagelijkse routines.

“In beide landen klagen de kinderen over een toenemende druk op de tijd voor eigen activiteiten,” merkt onderzoeksleider Ylva Odenbring, onderwijsspecialiste aan de University of Gothenburg. “Opmerkelijk is echter dat de grond van die klachten een groot verschil toont.” Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het leven van kinderen in de westerse wereld vooral gefocust is op de tijd die wordt gespendeerd in onderwijsinstellingen en diverse ontspanningsactiviteiten. Daarbij wordt gewag gemaakt van de schoolification van de kindertijd, aangezien die groep een groot gedeelte van de beschikbare tijd - van de peuterklas tot het hoger onderwijs - in een schoolsysteem doorbrengt.

“De resultaten van de studie wijzen op een aantal trends die in vele westerse maatschappijen moeten worden vastgesteld,” benadrukt Ylva Odenbring. “Vaak moet immers worden genoteerd dat het dagelijkse leven van de bevolking steeds meer gereguleerd en gestructureerd is geraakt. Dat geldt ook voor kinderen uit deze samenlevingen. De beschrijving die de kinderen over hun dagelijks leven geven, schetst een beeld van een overdreven georganiseerde levensstijl.” Bovendien maakt de studie volgens professor Odenbring duidelijk dat ook de visie van kinderen moet worden gevraagd wanneer gedacht wordt aan een versterking van het welzijn van de jongere generaties.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

06-09-14

Kinderen van gevangenen hebben meer gezondheidsproblemen

Wanneer personen naar de gevangenis worden gestuurd, dreigt de gezondheid van hun kinderen in het gedrang te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. In een aantal gevallen blijkt de opsluiting volgens de onderzoekers een grotere impact op de gezondheid van kinderen te hebben dan een scheiding of de dood van een ouder. De Amerikaanse wetenschappers stelden onder meer vast dat bij kinderen van gevangenen vaker astma, obesitas, concentratieproblemen, hyperactiviteit, depressie en angstigheid kan worden vastgesteld dan bij gemiddelde leeftijdsgenoten.

"De studie vond op het gebied van gezondheid en gedrag significante problemen bij kinderen van gedetineerde ouders,” benadrukt onderzoeksleider Kristin Turney, professor sociologie aan de University of California. "Het is bekend dat armoede en een etnische minderheid een groter risico op een gevangenisverblijf oplevert tegenover de gemiddelde bevolking. Kinderen uit deze bevolkingsgroepen worden dan ook met extra moeilijkheden geconfronteerd die hun gezondheid en ontwikkeling in het gedrang kunnen brengen. Het welzijn van kinderen blijkt dan ook een verborgen gevolg te zijn van de opsluiting van daders van misdrijven.”

“Omdat de opsluiting ongelijk is verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen, dreigt het probleem de raciale en sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheid nog te doen toenemen,” aldus nog professor Turney. “De resultaten van de studie hebben dan ook belangrijke implicaties voor de gezondheidssector, die een gevangenisstraf van de ouders in bepaalde bevolkingscategorieën in hun screening en begeleidingsstrategieën zouden kunnen opnemen. Vaak worden gevangenen beschouwd als sociaal geïsoleerden, maar ook deze groep heeft banden met partners, gezinnen en kinderen. De gevangenisstraf heeft ook gevolgen voor die omgeving.”

“Maar ook het gevangeniswezen moet aandacht hebben voor het probleem,” benadrukt David Fathi, directeur van het National Prison Project van de American Civil Liberties Union. “Het beleid maakt het voor gevangenen vaak moeilijk om de band met hun kinderen op peil te houden. Een misdrijf moet bestraft worden, maar men moet er wel voor zorgen dat de kinderen daarvan geen onschuldig slachtoffer worden.” De Verenigde Staten tellen ongeveer 2,6 miljoen kinderen met een ouder in de gevangenis. Bij lageropgeleide Afro-Amerikanen hebben 50 procent van de kinderen op veertienjarige leeftijd minstens één ouder met een gevangenisverleden. Bij blanke kinderen daalt dat cijfer tot 7 procent.

Lees Verder

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, criminaliteit |  Facebook |

11-07-14

Internet bestrijdt stress bij gehospitaliseerde kinderen

Internet kan een goed instrument zijn voor kinderen die voor herstel gedurende een lange tijd in het ziekenhuis dienen te blijven. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers wijzen erop dat een ziekenhuis een eenzame en stressvolle omgeving kunnen vormen, maar er wordt aan toegevoegd dat technologie verveling en isolatie kunnen helpen bestrijden.

Lees Verder

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ziekenhuis, kinderen |  Facebook |

21-06-14

Vrij spel leert kinderen doelen zelfstandig te stellen en bereiken

Kids whose time is less structured are better able to meet their own goals Kinderen die meer tijd besteden aan minder gestructureerde activiteiten, zoals spelen of lezen, zijn beter in staat om hun eigen doelen te stellen en maatregelen nemen om die ambities zonder een stimulans van volwassenen te bereiken. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan de University of Colorado. Leeftijdsgenoten die daarentegen deelnemen aan meer gestructureerde activiteiten, zoals een voetbaltraining of huiswerk, scoorden slechter in het zelfstandig stellen en bereiken van doelen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

21-04-14

Kinderen hebben bepalende impact op gezinsbudget

Kinderen hebben een bepalende impact op het gezinsbudget. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij nagenoeg tweehonderdduizend huishoudens in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen dat kinderen op het budget een grotere impact hebben dan inkomen, leeftijd of burgerlijke staat. Vastgesteld werd dat gezinnen zonder kinderen een dagelijks budget van 79 dollar moeten voorzien voor hun uitgeven. Bij huishoudens met kinderen loopt dat budget op tot 108 dollar. Wanneer de kinderen achttien jaar zijn geworden, valt dit verschil volgens Gallup grotendeels weg.

Lees Verder

22:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, gezinsbudget |  Facebook |

25-03-14

Televisieconsumptie Europese kinderen kent nog lichte toename

Europese kinderen keken het voorbije jaar gemiddeld twee uur en elf minuten per dag televisie. Dat betekent een stijging met twee minuten tegenover vijf jaar voordien. Dat blijkt uit een een studie van consulent Eurodata TV Worldwide bij kinderen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië. Die groei werd volgens het rapport in belangrijke mate gedreven door een bredere keuze aan kanalen, dankzij de overstap naar digitale technologieën. Er wordt aan toegevoegd dat de kinderen in het algemeen een voorkeur vertonen voor lokale kanalen en lokale content, hoewel ook internationele programma’s, waarbij vooral wordt gewezen op cartoons, populair blijven.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, kinderen |  Facebook |

03-03-14

Kinderen maken ouders niet gelukkiger of ongelukkiger

Kinderen hebben geen impact op de levenstevredenheid van volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University en de Stony Brook University. De onderzoekers merken daarbij op dat kinderen aan volwassenen geen grotere voldoening in het leven bezorgen, maar kan hetzelfde ook in omgekeerde richting gesteld worden. Wel moet volgens de wetenschappers worden opgemerkt dat ouders meer emotionele pieken en dalen laten registreren dan volwassenen zonder kinderen. Dat geldt zowel voor geluk en plezier, als voor bezorgdheid, stress en boosheid. Wel blijken kinderen gelinkt te kunnen worden aan minder ervaringen van pijn.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, kinderen |  Facebook |