30-05-14

Kinderzorg vervrouwelijkt het brein van de man

Een grote verantwoordelijkheid voor de zorg van pasgeboren kinderen heeft een duidelijke impact op het mannelijk brein. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Bar-Ilan University in Israël bij bijna negentig jonge ouderparen. Vaders die de belangrijkste zorgdrager zijn voor pasgeboren kinderen, blijken volgens de onderzoekers ouderlijke emoties te vertonen die typisch door moeders worden ervaren. De Israëlische wetenschappers merken op dat vaders op het gebied van het ouderschap dezelfde capaciteiten hebben als moeders, maar een dagelijkse impuls nodig hebben om dat zorgzame netwerk te activeren.

"Vaders die meer tijd besteden aan de zorg voor hun pasgeboren kind, vertonen een verandering in de hersenactiviteit waardoor ze meer ingesteld worden op de veiligheid van de baby,” zegt onderzoeker Ruth Feldman, psycholoog aan het Gonda Brain Sciences Center aan de Bar-Ilan University. “Vooral vaders die als primaire verzorger optreden, ervaren een toename van de activiteit in de amygdala en andere emotionele systemen, waardoor hun ouderlijke gevoelens meer op het gedrag van moeders lijken. De resultaten suggereren het bestaan van een hersennetwerk dat specifiek is toegespitst op het ouderschap. Dat netwerk blijkt bovendien ook te reageren op de verandering in de ouderlijke rol.”

"Zwangerschap, bevalling en borstvoeding bieden vrouwen belangrijke stimulansen om de overlevingskracht van het kind te beschermen,” zegt Feldman nog. “Vaders hebben in principe de capaciteit om even goed te doen, maar hebben wel de dagelijkse zorgverantwoordelijkheid voor de kinderen nodig om dat netwerk te kunnen activeren.” De onderzoekers vonden duidelijke verschillen tussen de hersenen van vrouwen die een leidende rol hadden in de opvoeding van een kind en mannen die daarin een aanvullende functie opnamen. De moeders vertoonden een grotere activiteit in de amygdala en andere emotie-verwerking structuren dan vaders.

“Deze vrouwen zijn de piekeraars,” zegt Ruth Feldman. “Hun hersenen zijn door zwangerschap en bevalling geactiveerd om bedreigende signalen voor het kind op te vangen. Vaders tonen daarentegen een grotere activiteit in de superieure temporale sulcus, een hersenregio die betrokken is bij een logische benadering van sociale interactie. Deze hersenregio is bij de vaders vooral cruciaal voor het verwerken van sociale signalen, het lezen van gezichtsuitdrukkingen en de verwerking van spraak. Het vaderschap is er veel meer op gericht om begrip en empathie op een cognitieve manier te benaderen. Wanneer de vader echter de belangrijkste zorg voor de kinderen op zich neemt, vertonen beide hersenregio’s een grote activiteit.”

"De graad van connectiviteit tussen de twee hersengebieden wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de vader besteedt aan de verzorging van het kind,” geeft Ruth Feldman aan. “Dit gegeven suggereert dat de hersenen van de vader zich kunnen aanpassen aan een actievere ouderrol. Naarmate vaders meer bij de actieve zorgverstrekking worden betrokken, zal in de mannelijke hersenen het moederschaps-netwerk intensiever worden geactiveerd.” Naast de amygdala bleken de onderzoekers de activiteit in de betrokken netwerken van de ouders ook te kunnen koppelen aan de productie van oxytocine, een hormoon dat verbondenheid en zorg met positieve gevoelens beloont.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaderschap, kinderzorg |  Facebook |

18-02-14

Kinderzorg belangrijke hinderpaal voor vrouwelijke carrière

Kinderzorg is voor moeders de belangrijkste hinderpaal in de professionele carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Resolution Foundation en het sociale netwerk Mumsnet bij bijna tweeduizend Britse moeders. De onderzoekers merken op dat het probleem in belangrijke mate moet worden toegeschreven aan het feit dat werkgevers parttime werk nog altijd minder waardevol achten dan een fulttime tewerkstelling. Er wordt aan toegevoegd dat de vrouwelijke vaardigheden op de arbeidsmarkt daardoor nog altijd niet tenvolle worden benut. Ook wordt opgemerkt dat initiatieven dienen te worden genomen om de financiële last van de kinderzorg beter op te vangen.

“Het onderzoek toonde aan dat 66 procent van de ondervraagde moeders van mening was dat de kosten voor kinderopvang hen verhinderen om meer te werken,” stipt onderzoeksleider Vidhya Alakeson assistent chief executive van de Resolution Foundation, aan. “Bij werkende moeders loopt dat op tot 67 procent, tegenover 64 procent bij collega’s zonder een baan. Er wordt dan ook te weinig gedaan om moeders te helpen meer arbeid op te nemen, vooral door het verlagen van de kosten voor kinderopvang en het verhogen van de flexibiliteit op de werkvloer. Er moet daarbij ook vooral aandacht worden besteed aan alleenstaande moeders en moeders met kinderen tussen drie en vijf jaar.”

“Moeders moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen werkschema op te stellen en zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld werkuren te accumuleren, zodat ze ook de opportuniteit krijgen om vrije dagen te nemen voor de noodzakelijke kinderopvang,” voeren de onderzoekers nog aan. Emma Stewart, mede-oprichter van de arbeidsorganisatie Timewise, wijst erop dat deze groep moeders voor de bedrijven een belangrijke groep medewerkers vertegenwoordigen, aangezien zij op de werkvloer vaak voor een grotere diversiteit in vaardigheden en ervaringen kunnen zorgen. Justine Roberts, chief executive van Mumsnet, voegt er aan toe dat kinderzorg als een economische infrastructuur moet worden bestempeld, net zoals transport of technologie.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderzorg, vrouw, carrière |  Facebook |

02-04-13

Tekort aan vrouwen legt kinderzorg bij mannelijke partner

Een overvloed aan mannelijke exemplaren in de populatie leidt bij diverse diersoorten tot een omgekeerde rolverdeling in de opvoeding van de jongen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. De Britse onderzoekers merken op dat het onevenwicht mannelijke dieren aanzet om de opvoeding van de jongen op zich te nemen, aangezien het moeilijker is om vrouwelijke partners te vinden. Tegelijkertijd zouden de vrouwelijke partners van de gelegenheid gebruik maken om op verkenning uit te gaan en andere mannelijke exemplaren op te zoeken.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderzorg, voortplanting |  Facebook |