09-05-07

Kivu-meer heeft gigantische methaanvoorraad

Honderden meters onder het oppervlak van het Kivu-meer ligt een voorraad methaangas om Rwanda tweehonderd jaar lang van energie te voorzien. Een aantal ingenieursbedrijven is bezig om de mogelijkheden te verkennen om het gas uit het meer naar boven te brengen. De Nepad Business Foundation verwacht dat nog voor het einde van dit jaar zal kunnen begonnen worden met de gaswinning.

“Rottende plantenresten die zich al miljoenen jaren op de bodem van het meer afzetten, zijn verantwoordelijk voor de vorming van het methaangas,” meldt het magazine OneWorld. “Als het gas wordt gewonnen dan zal er bij wijze van proef in een aantal huishoudens gasleidingen worden aangelegd. Het is de bedoeling om in de toekomst meer Rwandese huishoudens aan te sluiten op de gasleiding.”

Volgens studies is de gasbel groot genoeg om Rwanda tweehonderd jaar lang van energie te voorzien. “Bovendien gaat het proces van rotting op de bodem van het vulkanische meer gewoon door, zodat er ook steeds weer meer methaan wordt geproduceerd,” wordt er opgemerkt. Rwanda zou ook gas kunnen gaan exporteren naar zijn buurlanden Oeganda en Congo.

Ook het leefmilieu heeft volgens OneWorld veel baat bij de toekomstige methaanwinning in het Kivu-meer. De grootschalige houtkap in Rwanda zou immers kunnen worden teruggedrongen. “Methaangas is weliswaar een schadelijk broeikasgas, maar als het op deze manier wordt gebruikt dan is dat beter voor het milieu dan als het omhoog bubbelt,” wordt er aan toegevoegd.

Een methaanwinning zou ook kunnen vermijden dat de giftige gassen bij een aardbeving naar boven zouden komen. Dat was ook al in 1986 het geval, toen bij het Nios-meer in Kameroen 1.746 mensen en tienduizenden dieren om het leven kwamen omdat door een lichte aardbeving de giftige gassen naar boven kwamen. Experts vrezen dat dat ook bij het Kivu-meer zou kunnen gebeuren.

15:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rwanda, kivu, methaan, energie |  Facebook |